Deviation Actions

Andrea1981G's avatar

futuristic buildings

Published:
By
5K Views

Description

Created with Mandelbulb 3D 1.7.9.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

Here are the params:

Mandelbulb3Dv17{
Z.....9/...j0...ET....I...UeEXYdl9n4.3NRXT9AW/3EXuA.k17kozvycg7nWn45.n0UsgKmm30E
................................IAfDQ8Joyz1........Y./..................C/2...wD
...........M/....Mk1/....6UM7...Z1....E......Eu4yqFq0toD/.U0RC4EE.25/dkpXm1.aNat
z.EnAnID12../2.........../.................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDkQulKEn.mv9D6sfoXV10zymA6zenrsoD.SA8oQ/kBxvXz6IynsV7zkSENwpIx4ijZflUPxy/
awvHTH2MCOPHzOUztin/pZkj......IwR.............kD.2....sD.6E.....................
.............oAnAt1...sD....zUz8u4.agcP.soWi/UR9u4.SicP.MwWi/Uv9u4U0RC4EM.....x/
.....6OFaz1.....szzz.wzzz1UI.ED.n/...I4...ED....P3...66....9....l....g2/...UiQDB
.g2LxxdelyjeYFnzDf9yzf8NoMD.1c..gm8f..EizccZWGyD3EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........NEW0.EmPT1...u68YrpuzsF3VqZrgjzD..........E.lckz
uUXA..EWD7yHGpzD.0..........meZpwzPpzKEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1.58nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0z5FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..YOQG/UlsOelGEmbFV3.8jBrQH/GpdoW.U/3
LU/VUJvhH0krVTyt5SbbkW6.OZpIOJDSM3of.wA4ExQPu3Nig/UoM5BqgjLcm43.57JHG7LTTmpg.MNe
k0fsyl5XM0.EBFIH...crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45..IbPnJ4RT34RTF5OZxpMVFLMXxKPWBrL
E....E....U0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................sz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.r/......................
.....MU/4MU/4.................yD........kz1.....................................
........................................................Uz1........sz0..........
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................6.2........../.........E........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U....U/4MU/4M...................dNaNaNaNavD........Uz1.....
...sz.........yD.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Image details
Image size
1200x700px 553.61 KB
© 2012 - 2022 Andrea1981G
Comments34
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In