Anaka-aka-Midori's avatar
Nico Yazawa Icon
By Anaka-aka-Midori   |   Watch
70 21 1K (1 Today)
Published: August 8, 2015
© 2015 - 2019 Anaka-aka-Midori
Image size
50x50px 13.66 KB
Comments20
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
SweetHiime's avatar
SweetHiimeStudent Digital Artist
xin
sooonee's avatar
soooneeStudent Interface Designer
xin.
HarunaRia's avatar
HarunaRiaStudent Interface Designer
xin
desuyoyo's avatar
desuyoyoStudent Artist
xin
bengocdepgai12345's avatar
bengocdepgai12345Student Interface Designer
xin
Chino-aka-Nodori's avatar
Chino-aka-NodoriStudent Traditional Artist
xin cậu
MinamiNana's avatar
MinamiNanaStudent Interface Designer
Na xin >v<!!
SuzWatanabe's avatar
Cậu ơi...cho tớ hỏi. Ảnh gift là tớ biết làm rồi đó nhưng mà đằn lên art thì phải chỉnh làm sao? * hỏi ngu chút xíu *
SuzWatanabe's avatar
Mơn cậu nghe ^^
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved