Shop Forum More Submit  Join Login
:iconamitiart:AmitiArt posted a status
I don't know what to draw. Little help? Any ideas guys?

Devious Comments

:iconwakfu7:
wakfu7 Featured By Owner Jan 18, 2018  Hobbyist Digital Artist
Jeśli z Eddsworld to może by tak Yuu :3?
Reply
:iconamitiart:
AmitiArt Featured By Owner Jan 18, 2018  Hobbyist Digital Artist
Mam nawet jakiś jego stary szkic, wiec może dokończę jak wróce z wyjazdu. Yuu jest super XD
Reply
:iconwakfu7:
wakfu7 Featured By Owner Jan 19, 2018  Hobbyist Digital Artist
Oooo fajno ouo. Oczywiście że jest super xD
Reply
:iconcoldtoastwithbutter:
ColdToastwithbutter Featured By Owner Jan 15, 2018  Hobbyist Artist
Monster Tom. An unnoticed character that appeared in like on Eddisode 
Reply
Add a Comment: