Shop Forum More Submit  Join Login
//TWICE// by Amaya-Ito-Kites //TWICE// by Amaya-Ito-Kites
Ủng hộ Page của mình nà Let's Start With Us - LSWUs
Credit: :iconcold-team:, :iconginq-qq:, :iconjunjun510:,...
:iconshim-khaho:
Shim-KhaHo Featured By Owner May 23, 2017
Cậu ơi tớ hỏi chút được không?
Làm sao làm layer trắng đen kia thành mờ nhòe như thế được ạ?
Cảm ơn cậu trước nhé ^^ Art xinh lắm ah ^^
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner May 23, 2017  Student Interface Designer
Filter > Pixelate > Mosaic  cậu nhé ^^
Reply
:iconshim-khaho:
Shim-KhaHo Featured By Owner May 24, 2017
Ôi cảm ơn cậu nhiều nhiều nhaaaaa ^^
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 22, 2017
Image Size
339 KB
Resolution
800×300
Link
Thumb

Stats

Views
66
Favourites
10 (who?)
Comments
3
Downloads
0
×