Shop Forum More Submit  Join Login
SANA - TWICE by Amaya-Ito-Kites SANA - TWICE by Amaya-Ito-Kites
Add a Comment:
 
:iconshim-khaho:
Shim-KhaHo Featured By Owner Jun 24, 2017
Mấy cái đường ngoằn nghoèo vẽ bằng gì thế cậu ơi?
Với cậu topaz bằng pts hay là down action về ạ?
Tớ cảm ơn <3
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jun 12, 2017  Student Traditional Artist
Woa! Đẹp wá siêu mịn lun 
Chỉ tớ cách giống z đc hk cậu?
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Jun 12, 2017  Student Interface Designer
Topaz action bình thường thôi mà cậu
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jun 12, 2017  Student Traditional Artist
Z hả nhìn đẹp ghê <3
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
June 11, 2017
Image Size
329 KB
Resolution
800×300
Link
Thumb

Stats

Views
91
Favourites
7 (who?)
Comments
4
Downloads
0
×