Shop Forum More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 9 Years ago Statistics 40 Members
4,787 Pageviews40 Watchers

Favourites

AR: K-alphabet tour by bloobell AR: K-alphabet tour :iconbloobell:bloobell 17 6
:star: 1. What is Alphabet Tour ?  

- Alphabet Tour is a comic that has many short fun strips  , was draw by awesome  :iconthemy:  . You can see and read those in :iconalphabet-tour:

- So you've read and loved it so much ? Then just press the "Join" button , and you can immediately share your love of Alphabet Tour with everyone :heart:~
:iconemptyspaceplz:


:star: 2. What is this group for ?
- To express your love about Alphabet Tour and :iconthemy:
- Submit  your Fan Arts of AT  or any of your  works have AT in it .
- Create  and  join the contests  that we will hold in future

:iconemptyspaceplz:

:star: 3 . What can I do to  become a contributors ?

- Contributors are invite only by Founder and Co- Founder . So if you want to be a contributor ,  please note Founder or Co – Founder  and tell them why you want to be one .


:iconemptyspaceplz:
:star: 4. What kind of doujinshi we can submit ?

- Any kind of doujinshi about AT  are allowed . Even 1 pages or long doujinshi .
- It doesn't have to be beautiful or something , but it must be readable (please try to draw as clean as possible and if you can, please use PS or MS paint to add text) , we accept mature content but it's must warning :"> .
:iconemptyspaceplz:

  :iconemptyspaceplz::iconletylove::iconletylove:  Now have fun  :iconletylove::iconletylove:


================================================


:star: Alphabet Tour là gì ?

- Alphabet Tour là bộ truyện gồm nhiều mẩu chuyện hài ngắn, được vẽ bởi :iconthemy: , 1 họa sĩ tuyệt vời :"D . Mọi người có thể tìm đọc bộ truyện ở :iconalphabet-tour:

- Bạn đã đọc rồi? Và bạn đã trót yêu bộ truyện tuyệt vời này? Vậy hãy nhanh nhanh nhấn vào nút "Join", và cùng chia sẻ tình yêu Alphabet Tour với chúng tớ nào :heart:~
:iconemptyspaceplz:

:star: 2.Group lập để làm gì?

- Để thể hiện tình yêu nồng cháy của bạn với Alphabet Tour và :iconthemy:

- Submit Fan Arts của AT hay bất kì tác phẩm nào có AT trong đó.

- Tổ chức và tham gia những cuộc thi mà group này sẽ có trong tương lai.
:iconemptyspaceplz:

:star: 3. Làm thế nào để tớ có thể trở thành Contributor?

-Contributor chỉ dc Invite bởi Founder và Co-Founder, nên nếu bạn muốn trở thành Contributor, xin hãy note cho Founder hay Co-Founder và trình bày lý do, nếu thấy được chúng tớ sẽ gửi Invite.
:iconemptyspaceplz:

:star: 4.Doujinshi như thế nào thì có thể submit?

- Tất cả doujinshi của AT đều có thể submit. Kể cả truyện 1 trang hay truyện dài.

- Không cần phài cực kì đẹp đâu, nhưng chữ và hình phải sạch và đọc được, Cho phép mature content nhưng nhớ warn :"> .

*Lưu ý: Doujinshi nếu là tiếng Việt cần có bản trans tiếng Anh đi kèm. Khuyến khích làm bằng tiếng Anh, có đi kèm trans tiếng Việt.

:iconemptyspaceplz::iconletylove::iconletylove: Ngày lành ~ :iconletylove::iconletylove:
More Journal Entries

*Notice*

:iconxmaslights1::iconxmaslights2::iconxmaslights1::iconxmaslights2::iconxmaslights1::iconxmaslights2::iconxmaslights1:

:star: Alphabet Tour : :iconalphabet-tour: by :iconthemy:

:star: Joining :


Join requests are automatic accept so if you love Alphabet Tour , feel free to press the join button.

:star: Rule

:bulletblue: Please submit to right folder :
:iconemptyspaceplz:+ Only admins can submit to Feature .
:iconemptyspaceplz:+ Single FAs (arts with 1 char) are allowed
:iconemptyspaceplz:+ Team arts are allowed(arts with 3 chars and more)
:iconemptyspaceplz:+ Hetero Couple FAs are allowed (arts with couple boy x girl in Alphabet Tour).
:iconemptyspaceplz:+ Homo Couple FAs : Allow any kind of pictures draw about Boy Love and Girl Love
:iconemptyspaceplz:+ You can submit all your doujinshi of AT here. No limit for pages.
:iconemptyspaceplz:+ Fic and meme : you can submit all your memes or fics about Alphabet Tour you have :la:


---------------
<Vietnamese>

:iconxmaslights1::iconxmaslights2::iconxmaslights1::iconxmaslights2::iconxmaslights1::iconxmaslights2::iconxmaslights1:

:star: Alphabet Tour : :iconalphabet-tour: bởi :iconthemy:

:star: Cách tham gia :


Việc đăng kí được tự động chấp thuận nên nếu yêu thích Alphabet Tour, mọi người có thể thoải mái đăng kí bằng cách ấn vào nút "Join our group"

:star: Quy định

:bulletblue: Submit tranh vào đúng folder :
:iconemptyspaceplz:+ Chỉ admins mới có thể submit tranh vào Featured
:iconemptyspaceplz:+ Single FA: nơi submit những tranh chỉ có 1 nhân vật
:iconemptyspaceplz:+ Team arts: nơi submit những tranh có từ 3 nhân vật trở lên
:iconemptyspaceplz:+ Hetero Couple FA: nơi submit những tranh vẽ các cặp nam x nữ trong Alphabet Tour
:iconemptyspaceplz:+ Homo Couple FA : nơi submit những tranh vẽ các cặp nam x nam và nữ x nữ trong Alphabet Tour
:iconemptyspaceplz:+ Doujinshi: nơi submit mọi doujinshi của Alphabet Tour. Không giới hạn số trang
:iconemptyspaceplz:+ Fic and meme: nơi submit bất kì meme hoặc fic nào về Alphabet Tour :la:

*Lưu ý: Doujinshi nếu là tiếng Việt cần có bản trans tiếng Anh đi kèm. Khuyến khích làm bằng tiếng Anh, có đi kèm trans tiếng Việt.

Admins

Founder


:iconyumenokaori:

Co-Founders


:iconisaliz:

Contributors


:iconha2693:

Deviants

Comments


Add a Comment:
 
:iconkaiikaii:
KaiiKaii Featured By Owner Mar 29, 2011  Hobbyist Digital Artist
Xài mobile, bấm nhầm nút, bị đá bay rồi =3=....
Invite lại đi Yume :"> = ))
Reply
(1 Reply)
:iconcun10294:
cun10294 Featured By Owner Oct 24, 2010
Tớ submit tranh dạng nhiều tranh nhỏ nhưng có AT đc ko?
Cái này nè: [link]
Reply
(2 Replies)
:iconchunli9x:
chunli9x Featured By Owner Oct 20, 2010
tớ vẽ yaoi fan art có đc submit ko :">
Reply
(2 Replies)
:iconwindywing:
windywing Featured By Owner Oct 20, 2010
:heart:
Reply
(1 Reply)
:iconnhatkivnsharing:
nhatkivnsharing Featured By Owner Oct 20, 2010  Hobbyist Artist
ḿnh chờ cái ngày này lâu lắm rồi :">

submit all fan art and doujinshii~~~~~~~~
Reply
(1 Reply)
:iconphonglong:
phonglong Featured By Owner Oct 20, 2010  Student Interface Designer
Vietnamese for Vietnamese please!
Reply
(1 Reply)
:icondementedmonkey:
dementedmonkey Featured By Owner Oct 20, 2010
Yaaay XD Great Idea Guys XD
Reply
(2 Replies)
:iconthemy:
Themy Featured By Owner Oct 20, 2010
o_0 ...

*Lăn quay ra chết giấc*
Reply
(2 Replies)
:iconkurad:
KuraD Featured By Owner Oct 20, 2010
Ô hô hô hô hô hô hô~ :iconohohoplz:
Reply
(1 Reply)
:iconkaiikaii:
KaiiKaii Featured By Owner Oct 19, 2010  Hobbyist Digital Artist
Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí
:heart::heart::heart::heart::heart:::heart::heart::heart:heart::heart::heart::heart::heart:
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: