allthenightlong on DeviantArthttps://www.deviantart.com/allthenightlong/art/Dreaming-Box-261652112allthenightlong

Deviation Actions

allthenightlong's avatar

Dreaming Box

Published:
3.7K Views

Description

Here is my entry to :iconlucagn:'s Contest "Not quite a box"
[link]

made with Mandelbulb3d, coloured with one of the 15 maps which was included with MB download version 1.7.3 and bokeh background from
[link]Tweaked the params from HalTenny


Mandelbulb3Dv17{
R.....S....s/...w.....I...UJsRHCBoYjzsuBSkoEDn4E9kCxK0BZjznGY3gC86kvzq3Sjl1a4uxD
................................x.ZJNy4cq.2........Y./..................q.2.....
.................Q.//....6kS4...k.....E4......Tw9HoQIMjD/QkQSs/E...G0dkpXm1....U
zA.kviPD32../2..............................2.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDGztc7C2.VwvB2xi5RwGBzGbubHl9NhkDXD3CXmthkw9CK5nKesC2z.fR6nMGiumj4A/LLCzt
ewnn/rWdr/26zyovHZO0b1nj......2we/..Ei........kD.2....sD..E.0...........aNaNaNaN
az9..........oAnAr1...........JRz8.wpxf.EOrj0.nRz8.orxf.kVrj0.FSz8..............
..................kz7wzzz9.U..6.I....k/...EB....506/6U3.Ea.F....8/...UHB...UJH42
...U.ydelyjeYFnz....z5sGb.6.1c..zzzz.MQizccZWGyDX6HNL1YPWz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.5sFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.WxqOZVqQic4Qb/ERZhmQpta9e/rN....
E....I....U.....I....2....kGVlKOAZaP1xKPWBpI37nQh/...................6..........
..................U6./........yD........kz1........wz..........E................
...wz...........................................................................
.....................2.....3....5....AIRWZqMFJLMo/.R.MoI.QbA....................
..............................zj........2.A........wz..........E................
................................................................................
................................3....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................6.2.......EG.1.......E/E................
..cF./.......O2E.......U4/2.....................................................
..........................................E.....I....I....EIp34Nm34RnE2.........
...................................................3./.........E..........A.....
..............zD................................................................
.....................................................2.....3....7....gqPXVqLXJbM
Z/......................................4MU/..................zD........kz1.....
...0./..........................................................................
................................................................}
Image size
4466x3630px 1.94 MB
© 2011 - 2024 allthenightlong
Comments24
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
elegant design-quite striking