Shop Forum More Submit  Join Login
and love me when I'm gone * by AlicjaRodzik and love me when I'm gone * by AlicjaRodzik
...
* Copyright © AlicjaRodzik
  

czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mo­jego ciała? a ludzie? przez chwilę będą mówić o mnie, będą dzi­wić się mo­jej śmier­ci – za­pomną. nie łudźmy się, przy­jacielu, ludzie pog­rze­bią nas w pa­mięci równie szyb­ko, jak pog­rze­bią w ziemi nasze ciała. nasz ból, nasza miłość, wszys­tkie nasze prag­nienia odejdą ra­zem z na­mi i nie zos­ta­nie po nich na­wet pus­te miej­sce. na ziemi nie ma pus­tych miej­sc.
poswiatowska
 
Add a Comment:
 
:icongetcarter:
getcarter Featured By Owner Oct 1, 2014   Photographer
:thumbsup::clap::heart:
Reply
:iconeyeofjustice777:
eyeofjustice777 Featured By Owner Sep 30, 2014
you are always welcome
Reply
:iconinobras:
inObrAS Featured By Owner Sep 30, 2014
:heart::nod:
Reply
:iconsyringex99:
syringex99 Featured By Owner Sep 30, 2014  Student Digital Artist
I don't know any polish, but your picture both technically and dramatically stunning :o I'm amazed!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 30, 2014
Image Size
296 KB
Resolution
800×533
Link
Thumb

Stats

Views
2,282
Favourites
100 (who?)
Comments
4
×