Deviation Actions

AliceTriesToDraw's avatar

Nerd Queen

3 Comments
425 Views
Image details
Image size
3290x3088px 3.33 MB
Published:
© 2020 - 2021 AliceTriesToDraw
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Molot's avatar

Niiiice <3


No i ciągle czekam aż znajdziesz czas by wziąć moje pieniądze ;)

cartoonsbest's avatar

a very adorable Chrissy.