Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconmagistrum:
Magistrum Featured By Owner Apr 16, 2013  Hobbyist Digital Artist
Salamat sa add!^_^
Reply
:iconshylent-introvert:
shylent-introvert Featured By Owner Jul 4, 2012  Hobbyist Digital Artist
tenkyuu ! oy. collab nama tayo ni kyle XD
kaso mukhang busy ka mashado ! haha
Reply
:iconalceoftheart:
alceoftheart Featured By Owner Jul 6, 2012  Student
okay lang kung gayle ^-^ no prob ako dyan!!
Reply
:iconshylent-introvert:
shylent-introvert Featured By Owner Jul 14, 2012  Hobbyist Digital Artist
wut ? pede ka ? XD
penge naman # mo ian, send m sa fb ko. si kyle hindi pa daw muna eh.
kahit ilang pages lang ng comics magawa naten, testing lang naman ito. :)
Reply
:iconalceoftheart:
alceoftheart Featured By Owner Jul 15, 2012  Student
okay practice na rin sa akin, nasa manuscript level ap lang ako kaya may free time ako
Reply
:iconjerinian:
jerinian Featured By Owner Feb 11, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Ei! Salamat din sa pag-add :woohoo:
Reply
:iconalceoftheart:
alceoftheart Featured By Owner Feb 12, 2012  Student
oh no prob po
Reply
:iconlawdelgado:
LawDelgado Featured By Owner Jan 19, 2012
Salamat sa pag add Tol'...
Reply
:iconalceoftheart:
alceoftheart Featured By Owner Jan 20, 2012  Student
NO PROB IDOL KO SI GIN EH
Reply
Add a Comment: