Deviation Actions

Akopito's avatar

Baybayin Modern Tagalog Font - Ako

Published:
By
3.1K Views

Description

Baybayin (MTF) - Ako

Download Font here: www.deviantart.com/download/32…

---------------------------------------------------------------------------------
script translation:
Ito ako at ito ang aking nais sabihin.

English:
This is me and this is what I like to say.

---------------------------------------------------------------------------------

Baybayin font collections :akopito.weebly.com/baybayin-fo…

Homepage: akopito.weebly.com/
© 2012 - 2023 Akopito
Comments2
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In

anong keystroke po yung nga di ko mahanap kahit shift n di man lumalabas na pa rin po