Deviation Actions

Daily Deviation
Daily Deviation
December 24, 2013
Floating, emotional and striking creation that perfectly demonstrates eminency of the watery media. obstinate impasse by =agnes-cecile
Featured by jane-beata
agnes-cecile's avatar

obstinate impasse

Published:
By
125K Views

DescriptionWATCH THE SPED UP VIDEO ON YOUTUBE: www.youtube.com/watch?v=owAJHW… watercolor, acrylic and pen on watercolor paper (300g)
45cm x 60cm
about 6 hours

Image details
Image size
746x1000px 686.19 KB
© 2013 - 2023 agnes-cecile
Comments182
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In

Siber güvenlik; bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinir. Bu terim, işletmelerden mobil bilgi işleme kadar çeşitli bağlamlarda geçerlidir ve birkaç ortak kategoriye ayrılabilir.