Deviation Actions

A Grain of Truth

Published:
By
56 Comments
19K Views
Image details
Image size
900x651px 507.48 KB
© 2014 - 2022 Afternoon63
Comments56
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Gierek76's avatar
Super! Jedna z moich ulubionych akcji, Sapkowski mistrzowską opisał walkę z wampirką w zapuszczonym ogrodzie.
Ruttom's avatar
Po przeglądaniu twoich wspaniałych prac zdecydowałem, że założę konto specjalnie po to, żeby je skomentować.
Piękne, DOKŁADNIE tak sobie wyobrażałem "Ziarno Prawdy". Najbardziej podobają mi się te niebieskie róże z Nazairu. Świetny smaczek :)
Dziękuję, bardzo mi miło :)
Toraach's avatar
Bardzo ładny obrazek. Świetnie namalowany. Co tu więcej napisać, nie wiem :) 
Wystarczy ;) dzięki :)
VenetianCloud's avatar
Haha, perfekcyjna Bruxa...
CreeppingDeath's avatar
marvelous work, i love the wither
Armaan8014's avatar
Wow. The traditional painting kind of look you give is amazing. Awesome work
ZeroHourNineAM's avatar
I just read this story today and hoped someone illustrated it. And you did it so well! :hug:
The story is really sad.
Thank you very much! :)
Yora23's avatar
I just read that story. Pretty neat.
It's great. I recommend the other novels as well ;)
BlackViperMWG's avatar
"So that means.. you are a BRUXA!"

Awesome picture :-)
Thank you! Luckily Nivellen was there to save Geralt's ass ;)
pokoranpg's avatar
Vereena...Love must be true...And indeed it was...Fantastic story...
And fantastic illustration ;)
I would like to see this kind of bruxa in Witcher 3...Nice and pretty from distance but when you approach...Well, devastating screaming attacks and shapeshifting into giant bat...A lot of gameplay possibilities :)
jackpittorino's avatar
Your wish has come true there are bruxas in the WITCHER 3 blood and wine expansion pack:)
I love it :) And thank you :) I agree. That monster hunting system looks really cool so it would be great to see bruxa. I think I've read somewhere that there will be vampires so maybe, maybe. Like you said, a lot of possibilities there. We'll see :)
America007's avatar
I find this quite fascinating picture! 
Zabojcerz's avatar
This story was cool. 
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In