Shop Forum More Submit  Join Login
SHS - Gastrokoszmar by Adela555 SHS - Gastrokoszmar by Adela555
:iconstanley-high-school:

Art and character by me
texture www.cgtextures.com/
:icontellim-komachi:
Tellim-Komachi Featured By Owner Apr 23, 2015  Student Digital Artist
Margaret otrzymuje 65 pkt szpanu.
Reply
:iconsilent-sanyrayu:
Silent-Sanyrayu Featured By Owner Apr 16, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Bardzo fajnie wyszło. xD
Tylko dłoń jest trochę źle wycieniowana, wyglada trochę jakby była od wewnętrznej strony. :'I
Ale mega wyszło. c':
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
April 16, 2015
Image Size
1.9 MB
Resolution
1416×1628
Link
Thumb

Stats

Views
286
Favourites
9 (who?)
Comments
2
×