Shop Forum More Submit  Join Login
Lone Training 2 by Adela555 Lone Training 2 by Adela555
Nawet nie wiem czy to jest poprawne anatomicznie i perspektywistycznie DX
Użyłam postaci  gry (Maxi z Soul Calibur) jako wzorca, ciężko było.

Izu and art by me
:iconsuucrette:
Suucrette Featured By Owner Jan 31, 2015
Fajnie wyszedł :3
Reply
:iconnillster:
Nillster Featured By Owner Jan 31, 2015  Hobbyist Digital Artist
I to z nim się miał Neph mierzyć? O mały włos XD
Reply
:iconokumu:
Okumu Featured By Owner Edited Jan 31, 2015  Hobbyist Digital Artist
Izu otrzymuje 45 punkty doświadczenia
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 31, 2015
Image Size
2.8 MB
Resolution
2000×2000
Link
Thumb

Stats

Views
203
Favourites
10 (who?)
Comments
3
×