Shop Forum More Submit  Join Login
Jo by Adela555 Jo by Adela555
:iconrustycommons:

Tak z dupy, bo mogę.

Art by me
Jo by :iconstychno:
:iconstychno:
Stychno Featured By Owner Apr 30, 2015  Student General Artist
"Tak z dupy, bo mogę" - od dzisiaj to staje się moim życiowym motto xD
Za każdym razem jak widzę moją postać w czyimś wykonaniu, dostaję powera, by rysować cudze OCe *tablet w dłoń*
Reply
:iconadela555:
Adela555 Featured By Owner Apr 30, 2015  Hobbyist Digital Artist
Yaaay, daje ludziom wenę! 
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
April 29, 2015
Image Size
256 KB
Resolution
709×1119
Link
Thumb

Stats

Views
93
Favourites
3 (who?)
Comments
2
×