Deviation Actions

A6A7's avatar

Spider quickie

Published:
By
2 Comments
2K Views
Picture started as a sketch of a friend's character, ended up pretty well I think.


Ghana the Spider belongs to :iconajehandra:
Image details
Image size
600x900px 206.81 KB
Comments2
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
pittbull44's avatar
MeAndMyGaster's avatar
Uwielbiam. Jest boski. Jest cudny. Jest wspaniały. Jest seksowny. Wszystko w nim wymiata. Dokładnie tak go sobie wyobrażam i dokładnie takie wrażenie powinien wywoływać!

Dziękuję! <3