A-Gati on DeviantArthttps://www.deviantart.com/a-gati/art/Kolografia-139429368A-Gati

Deviation Actions

A-Gati's avatar

Kolografia

By
Published:
4K Views

Description

Odbitka numer 5.
Image size
1918x1380px 1.92 MB
Make
TECHNIKA
Model
SH-Z735
Shutter Speed
1000/45000 second
Aperture
F/2.9
Focal Length
6 mm
ISO Speed
100
Date Taken
Oct 6, 2009, 9:14:22 PM
© 2009 - 2024 A-Gati
Comments28
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
niepoprawnie's avatar
wyszło ciekawie, nie powiem. ^^ ale musiało chyba dużo czasu zająć, co nie? : P