12055 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/12055/art/Thinking-Of-Fun-11549118412055

Deviation Actions

12055's avatar

Thinking Of Fun

By
Published:
16.5K Views

Description

Inspired by really amazing photo of unknown girl from my friend. I loved that look, so I tried to take her expression.
-
Nechal jsem se inspirovat fotkou neznámé dívčiny z jednoho brněnského klubu, kterou kdysi pořídil můj kamarád. Její výraz mě natolik dostal, že jsem se ho pokusil zachytit ;-)
Image size
1280x800px 283.83 KB
© 2009 - 2024 12055
Comments10
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In