Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist nikolayMale/Bulgaria Recent Activity
Deviant for 7 Years
Needs Core Membership
Statistics 11 Deviations 21 Comments 2,832 Pageviews
×

Watchers

Activity


СЛИВЕН - „ГРАДА НА 100-ТЕ ВОЙВОДИ"

Още през първите столетия на османското владичество Сливен и Сливенският край се превръщат в средище на хайдушкото движение – една от най-обичайните форми на съпротива против турското робство. Това поражда славата на Сливен като град на стоте войводи. Той е известен като родно място на националните герои Хаджи Димитър и Панайот Хитов.

Хаджи Димитър

Димитър Николов Асенов, по-известен като Хаджи Димитър, е един от най-известните български войводи. Умира на връх Бузлуджа на 28 години. За смъртта му Христо Ботев пише стихотворението „Хаджи Димитър".
Димитър е роден в Сливен в семейството на търговеца Никола и Маринка Асенови. Когато е на 2 години, той и семейството му отиват на поклонение в Йерусалим и оттогава Димитър е хаджия.
По време на Хаджиставревото въстание през 1862 година, Хаджи Димитър излиза в Балкана с чета и цяло лято бродил из планината.
През пролетта на 1864 година се включва в четата на Стоян войвода от Сливен) като знаменосец. Четата е от 12 души и има за задача да убие търновския гръцки владика. Преди да влязат във Велико Търново четата се разпада и четниците се отделят от войводата. Командването се поема от Хаджи Димитър който ги повежда към Сливенския балкан, На 21 май 1865 година в жилището на Георги Раковски се сформира чета, в която участват Хаджи Димитър, Стефан Караджа . На 13 юни 1865 година четата преминава Дунав и се отправя към Котленския балкан. Действа в района на прочутото хайдушко сборище Агликина поляна.
През пролетта на 1866 година от Румъния преминава чета от 20 души ръководена от трима войводи: Дядо Жельо, Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Стига до Сливенския балкан където се разделя на три и действа до есента когато се събира и връща в Румъния.
През пролетта на 1868 година в Румъния се сформира четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.  На 5 юли 1868 г. четата преминава Дунав с една гемия . Първото сражение води с турска потеря от около 1 000 души. Откъсва се от преследвачите и с нощен преход достига до Карапанова курия в землището на село Горна Липница. Тук на 7 юли четата води втория си бой като нанася значителни загуби на противника си и дава един убит и двама ранени. На 8 юли става сражение около село Вишовград, в местността Дългидол. Днес там има изграден паметник.
На 9 юли в Канлъдере, местност в землището на Вишовград, на няколко километра на юг - югоизток от Дългидол, става кръвопролитно сражение, в което четата е разбита. Ранен и пленен е Стефан Караджа. Под ръководството на Хаджи Димитър останалите 58 души продължили към Балкана. Днес в местността Канлъдере, името на която означава "кървава река" на турски, има паметник и чешма, посветени на загиналите четници и местното население организира отбелязване на четвъртата битка, около 21-и юли (9 юли стар стил).
На 18 юли 1868 година при връх Бузлуджа в Шипченска планина става последното сражение на четата при което е убит и Хаджи Димитър.

СПИСЪК НА ПО-ИЗВЕСТНИТЕ ХАЙДУТИ ОТ СЛИВЕН

1 Атанас Аграфа
2 Аджема, Никола Сливен
3 Алтанлъ Стоян Котел
4 Арнаут Пеньо
5 Асенов, Кръстьо Сливен
6 Баба Новак
7 Бакарджиев (Калайджиев), Йордан Димитров Хайдутин, Стоил
8 Бодак Буюклю Ямбол
10 Бойчо Войвода Цеперански
11 Бочоолу, Тодор Знаменосец на хаджи Ставри Койнов
12 Василев Читаклиев, Александър Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
13 Вълчан Войвода Сливен
14 Ганев (Генов), Иван Хайдутин при Стоил Войвода
15 Георги Кавлаков Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
16 Господинов, Илия (Гунчо Войвода)
17 Господинов Топтанджиев, Стефан(Хитрия) Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
18 Грощоолу, Аврам Хайдутин, Ямбол
19 Гълъб Войвода Омарчево, Новозагорско
20 Дъглъ Стоян Войвода Ямбол
21 Дамян Войвода Сливен
22 Димитров, Марин Хайдутин в четата на Стоил Войвода
23 Добри Войвода Ямбол
24 Дончо Ватаха Войвода
25 Желчев Васил Хайдутин в четата на Стоил Войвода
26 Желчоолу Войвода Нова Загора
27 Жельо, Чернев Дядо Жельо Войвода
28 Желяз Войвод а(Жельо) с.Жельо Войвода
29 Желязко Палабоюка хайдутин
30 Загоров, Тончо Стоянов (Дончо Ескизаралията) Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
31 Зайков, Симеон Николов Хайдутин в четата на Стоил Войвода
32 Зарделийски, Иван Хайдутин в четата на Панайот Хитов
33 Злати Зинов, Буюклията Войвода С. Конаре
34 Иванов, Димитър Хайдутин в четата на Таньо Войвода
35 Иванов, Йордан Четник в Македония
36 Индже Войвода, Стоян (Стоян Войвода) Сливен
37 Кавлаков, Васил Петров Хайдутин в четата на Стоил Войвода
38 Кавлаков, Георги Петров Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
39 Кавръков, Кондьо Димов Хайдутин в четата на Стоил Войвода
40 Калайджиев, Йордан(Даню) Димитров Хайдутин в четата на Стоил Войвода
41 Калъчлията, Димитър Стоянов Котев, Войвода
42 Кара Танас Войвода
43 Кара Добри Войвода Сливен
44 Кара Съби Сливен
45 Кара Кольо
46 Караоглу, Иван Сливен
47 Колев Табанов, Георги Хайдутин в четата на Стоил Войвода
48 Кольо Войвода с.Долно Паничево
49 Коньо Брадатия Войвода с. Драгоданово
50 Коста Войвода
51 Кръстев, Добри Хайдутин, чичо на Хаджи Димитър
52 Кръстев, Стоян Хайдутин, чичо на Хаджи Димитър
53 Кузман Войвода
54 Кула Калаузин
55 Куман Войвода
56 Кутев Ганчев, Андон Хайдутин в четата на Стоил Войвода
57 Кутев Ганчев, Димитър Хайдутин в четата на Христо Ботев
58 Къргов, Генчо Войвода
59 Кючюк Стоян Войвода Новозагорско
60 Кючуков, Кръстьо Жеков Хайдутин в четата на Стоил Войвода
61 Кючуков, Никола Иванов Хайдутин в четата на Христо Ботев
62 Либен Войвода
63 Маджара, Илия Тодоров Хайдутин в четата на Стоил Войвода
64 Македонски, Христо Николов Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
65 Мануш Войвода (Тимануш)
66 Маринов, Петър Хайдутин в четата на Христо Ботев
67 Марков, Ильо Хайдутин
68 Мартин Войвода
69 Мартинов, Арсо Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
70 Милев Енъкът, Христо Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
71 Митьо Матръша Войвода с. Жельо Войвода
72 Михал Делията
73 Моньо Войвода
74 Нано Войвода
75 Недка Войводка
76 Ненчев, Ставри Хайдутин в четата на Стоил Войвода
77 Николов, Илия Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
78 Николов Заралията, Димитър Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
79 Палича, Начо
80 Панайотов, Панайот Хитов
81 Папазоглу Войвода
82 Папазоолу, Стоян(Стефан) Люцканов Войвода
83 Папанчев, Цоньо Александров Хайдутин в четата на Стоил Войвода
84 Пейо Буюклията Войвода
85 Попов, Петър Хайдутин в четата на Панайот Хитов
86 Раковски, Георги Стойков г. Котел
89 Сава Хайдутин в четата на Панайот Хитов
90 Салджи Коста Войвода
91 Серткостов, Стефан Хайдутин в четата на Стоил Войвода
92 Стефан Хайдутин в четата на Панайот Хитов
93 Стоил Войвода
94 Стойно, Хайдут Стойно Войвода
95 Стоянов, Пенчо Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
96 Стоянов Куртев, Анастас – Таньо Войвода
97 Страхил Войвода
98 Тодоров Кратунов, Атанас Хайдутин в четата на Стоил Войвода
99 Тодоров, Петър(Димитър) Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
100 Трифон Войвода
101 Трънкин, Георги Войвода
102 Тотьо Филип
103 Хаджиатанасов, х.Димитър Хайдутин в четата на Хаджи Димитър
104 Хаджи Димитър
105 Хитов, Панайот
105 Христо Войвода
106 Цоньо (Чоньо) Войвода
107 Черньо Пехливан
108 Янкоолу, Панайот

Comments


Add a Comment:
 
:iconnikidaeve:
NikidaEve Featured By Owner Sep 22, 2013  Professional Artisan Crafter
Thanks kindly for the :+devwatch: and attention to my gallery! The support is greatly appreciated, Enjoy a llama :iconfeelingfreeplz:
Reply
:iconshellywebsterbrutal:
ShellyWebsterBrutal Featured By Owner Jun 21, 2012  Hobbyist General Artist
Thanks for the watch... and Pozdravi ot Shotlandia :)
Reply
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
(1 Reply)
Add a Comment: