Cach lap noi dung khi thiet ke website Wordpress

8 min read

Deviation Actions

By
Published:
0 Comments
36 Views

Nội dung WordPress đề cập đến các trang, bài đăng và tệp phương tiện. Sau khi bạn tạo một trang web WordPress , bạn có thể nhập nội dung từ một trang web khác.


Quá trình nhập nội dung WordPress bắt đầu từ việc đóng gói dữ liệu trên trang web WordPress và sử dụng tùy chọn nhập WordPress để nhập dữ liệu vào một trang web mới.


Với ý nghĩ đó, nhập nội dung WordPress giúp chúng tôi thiết lập trang web mới của chúng tôi một cách dễ dàng. Nó cung cấp tùy chọn để nhập nội dung cũ vào trang web WordPress mới của bạn.


Trong bài viết hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu cách nhập nội dung WordPress . Trước khi chúng tôi bắt đầu với các bước thực tế, hãy xem xét hai trang web WordPress (A và B), trong đó A đề cập đến một trang web WordPress cũ trong khi B đề cập đến trang web mới.


Quá trình nhập nội dung WordPress

Bạn có thể gọi nó là tải dữ liệu từ một trang web WordPress khác . Trong trường hợp này, tính năng nhập giúp bạn sử dụng dữ liệu từ một trang web WordPress cũ.


Để bắt đầu, bạn không cần sử dụng các công cụ của bên thứ ba. Bạn có thể sử dụng tính năng nhập WordPress cho mục đích này.


Làm cách nào để sử dụng tính năng nhập WordPress?

Trong bảng điều khiển WordPress, trang nhập giúp bạn nhập dữ liệu từ một trang web khác. Trước khi nhập dữ liệu, bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn xuất để xuất (đóng gói) dữ liệu trên trang web WordPress cũ.


Khi nào tôi cần nhập nội dung WordPress?

Bạn cần sử dụng tùy chọn nhập WordPress khi bạn cần tạo bản sao chính xác của trang web WordPress cũ của mình. Ngoài ra, nếu bạn muốn thay đổi lưu trữ hoặc tên miền của mình, bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn nhập.


Tôi có thể nhập loại nội dung nào?

Theo mặc định, bạn có thể nhập các trang, bài đăng và tệp phương tiện. Tuy nhiên, các plugin WordPress giúp bạn mở rộng các tính năng nhập khẩu. Trong khi Xuất nội dung trên trang web cũ, bạn có thể chọn xuất Tất cả nội dung hoặc các gói riêng biệt, chẳng hạn như phương tiện, bài đăng hoặc trang. Tuy nhiên, tính năng xuất mặc định của WordPress không cho phép xuất chủ đề .

Thiet ke

Làm cách nào để nhập nội dung WordPress?

Trước khi bạn nhập nội dung WordPress, bạn sẽ cần xuất dữ liệu trên một trang web WordPress khác.


Hãy xem xét ví dụ về A và B ở trên. Như chúng tôi đã định nghĩa, A đề cập đến trang web WordPress cũ trong khi B đề cập đến trang web mới.


BƯỚC 1: Xuất nội dung trước

Trong bảng điều khiển WordPress, hãy chuyển đến trình đơn Công cụ và chọn Xuất. Trang tiếp theo hiển thị các tùy chọn để xuất nội dung WordPress, bao gồm các bài đăng trên blog, trang và tệp phương tiện. Bạn có thể chọn xuất trang và bài đăng nhưng chọn Tất cả nội dung để xuất tất cả dữ liệu. Nhấp vào nút Tải xuống Xuất tệp ở cuối. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được một tệp có phần mở rộng XML.

Thiet ke

Bạn đã xuất thành công nội dung từ trang web WordPress cũ (A) đầu tiên. Bước tiếp theo là nhập nội dung vào trang web mới (B).


BƯỚC 2: Nhập nội dung

Để nhập nội dung , bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn nhập trong menu Công cụ.


Chuyển đến menu Công cụ trong Bảng điều khiển và chọn Nhập.

Thiet ke

Trang nhập hiển thị danh sách các nền tảng. Nhấp vào WordPress.


Nó dẫn bạn cài đặt một plugin WordPress có tên là WordPress Importer. Cài đặt plugin, kích hoạt và tiến hành tải lên tệp XML bạn đã xuất trên trang web cũ (A).


Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang tiếp theo. Sau khi hoàn thành, bạn có thể làm mới trang web mới để xem các thay đổi.

Xem thêm: https://taowebsite.com.vn/thiet-ke-website/

Lưu ý: Tùy chọn Xuất khẩu WordPress đóng gói các trang, bài đăng và phương tiện. Bạn có thể sử dụng các plugin WordPress để cải thiện chức năng liên quan đến nhập và xuất nội dung .


Phần kết luận

Khi nói đến việc tạo bản sao chính xác của trang web WordPress , bạn có thể sử dụng các tính năng xuất và nhập WordPress. Bạn cũng có thể mở rộng các tùy chọn với plugin.


Tùy chọn xuất WordPress cũng giúp bạn đóng gói các thành phần riêng lẻ cho mục đích SEO . Khi nhập bài đăng vào một trang web mới, bạn có thể chọn Tác giả cho các bài đăng trên trang web mới.


Trong trường hợp có một tệp lớn, bạn có thể cần phải sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp. Tệp dữ liệu khổng lồ tiêu thụ tài nguyên máy chủ ở quy mô, đòi hỏi kỹ năng và tài nguyên kỹ thuật.


Bạn cũng có thể nhập nội dung từ các nền tảng khác như Blogger, Drupal và Google Blog. Để biết thêm thông tin về việc nhập nội dung từ các nền tảng blog khác , hãy đọc hướng dẫn này trên nền tảng kiến thức chính thức của WordPress. Đối với các câu hỏi và ý kiến, bạn có thể tham gia cuộc trò chuyện trong các ý kiến.

© 2020 - 2021 100diemcom
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In