Shop Mobile More Submit  Join Login
×
×
×
Sibyl 19 :iconfaestock:faestock 1,296 244 AquaLilia Wings Brushes :iconaqualilia:AquaLilia 2,538 710 exclusive fairy stock pack 1 :iconfaestock:faestock 676 64 Moondance :iconamorphisss:amorphisss 2,172 310 Fairie Forest Premades :iconkuschelirmel-stock:kuschelirmel-stock 470 113 ONE - 2005 :iconkacfrog711:kacfrog711 2,331 391 Sibyl 18 :iconfaestock:faestock 465 100 Laurel - Sitting pose reference 16 :iconfaestock:faestock 367 17 fantasy bridge :icontwins72-stocks:Twins72-Stocks 432 157 Elven Fantasy :iconbrandrificus:brandrificus 553 94 Emmeline 7 :iconfaestock:faestock 985 260 Laurel - Sitting pose reference 27 :iconfaestock:faestock 957 44 Sibyl 4 :iconfaestock:faestock 409 27 Toadstool Fairie :iconyasa-hime:yasa-hime 3,081 55 Laurel - Sitting pose reference 17 :iconfaestock:faestock 802 76 Laurel - Sitting pose reference 26 :iconfaestock:faestock 760 57 Laurel - Sitting pose reference 7 :iconfaestock:faestock 737 32 Laurel - Sitting pose reference 25 :iconfaestock:faestock 351 18 Sylph 7 :iconfaestock:faestock 908 190 Laurel - Sitting pose reference 5 :iconfaestock:faestock 778 81 Laurel - Sitting pose reference 18 :iconfaestock:faestock 353 18 Fairy of the Forest :iconthedarkrayne:TheDarkRayne 490 150 Blue Fae Preview :iconfaestock:faestock 440 100 Twins72-Stocks-Background-23 :icontwins72-stocks:Twins72-Stocks 179 45 Laurel - Sitting pose reference 2 :iconfaestock:faestock 560 59 Powder Blue stock pose reference 12 :iconfaestock:faestock 820 141 Titania14 :iconfaestock:faestock 476 113 Rahier Species Reference :iconqarrezel:Qarrezel 1,372 126 Sibyl 2 :iconfaestock:faestock 547 49 The Beach 4 :iconfaestock:faestock 529 116 Morgan le Fay :iconjessibeans:JessiBeans 5,881 449 Fae 2.14 :iconfaestock:faestock 496 102 Sibyl 24 :iconfaestock:faestock 418 60 Laurel - Sitting pose reference 19 :iconfaestock:faestock 320 4 Blue Fae 2 :iconfaestock:faestock 497 72 Wings of a Butterfly :iconjuli-snowwhite:Juli-SnowWhite 862 120 Laurel - Sitting pose reference 14 :iconfaestock:faestock 462 15 Melody in the wind :iconlunebleu:LuneBleu 1,254 433 In the Land of Magic :iconkuschelirmel:kuschelirmel 497 180 Once Upon A Time 03 original :iconkuschelirmel-stock:kuschelirmel-stock 284 26 Laurel - Sitting pose reference 24 :iconfaestock:faestock 455 23 Wizards Den :iconfunkwood:funkwood 277 177 Motherland Chronicles #39 - Underwater :iconzemotion:zemotion 3,881 78 Home to Zany Flophouse :iconaegean-prince:Aegean-Prince 1,876 177 Powder Blue 5 :iconfaestock:faestock 489 52 Sibyl 29 :iconfaestock:faestock 489 42 Emmeline 9 :iconfaestock:faestock 366 66