Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
Organized by Artist
Nel Mondo di Chicca
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Nel Mondo di Chicca
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Nel mondo delle sfere
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
Made and rendered in Bryce 7.1 Pro

1600 X 1200
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Blender 2.64a, rendered in Vray :icondoctordanceplz:

1920 X 1080
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Blender 2.64a, rendered in BI :D
Playing around with the Halo settings...

1920 X 1200

:iconblenderlogoplz:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Apo render postwoked in Photoshop

1920 x 1200
1920 x 1080
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Spiral render
Apo and Photoshop
1920 x 1080 1920 x 1200
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Apo and Photoshop
I do love spirals!
1920 x 1200
1920 x 1080
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 just a lonely tear drop :( thanks for all faves , here is the parms .

Mandelbulb3Dv18{
b.....K0...05...1....2I...U9li/VGe6vz8h9rOed9r1EvXgerNgBMzfIg9hjE.nwyccKi6ROhRwD
................................Si1.HgEmB.2........A./.........E........y.2...wD
...Uz.....Eo/.../MU0/....6Up....H.....E4.....oeusQKKDxmD..UKYxwD..Uy0FTzIl1.5qqq
z.EnAngD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDKOQqm7k.3qPL8W7NNxo9zgXlDt69aaZjlr3ln0bDiwfChNViBrcCyCO2GS4Un.ljBwXvc/sA
Ew9NSpotjNAKyInuu29QysmD......YcM.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbl9.2U4j.k0Ow0.Jcl9.wV4j.E8Ow0.ncl9.Ajc3E1....k1.
.....AQxcz1.......kzxwDU.U.U..6.P....M4....D....W..06Y0..U.F....8/...Q2.....SEb0
...U.CynxB9U..cU....Bxzzz1c.mc..zXCcT0.U........4.6..........0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................MciL1kzzzzzIj.E..6.zzzzz557..kz.wzz
zzzU33Tgf/kzzzzzMIpz....zzzzzjKLzzD..wzzzzjaY/.U./kzzzzzvj4U./..zzzzzvER./.E.wzz
zzz2wNciL1kzzzzz..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.sWOkR4.........................
E....M....E.....I....U.....JdlKOiRKG4B3.7NoI.A3...............................U.
.....6.............................................../.........E................
..............zD........E.24hE2Jv5G0./........zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....7....EbQVtqQaxaQh7HG4B3.........................
....4MU/06U.....................................................................
........................kz1...................zD................................
................................/....E/...E1....btKMmlKSmYYFH/UFH/..............
............Cs....U.06..........nAnAnAnAA.gaNaNaNaNyz...........................
.....cNaNaNaNavD...................A./....................YaNaNaNaNizeNaNaNaNavj
........kzXaNaNaNaNiz...................kzP.....I....o....kNi3aQgZrA7NoI..kI....
......................U1C....6U.0..................0.rAnAnAnA9.E................
................OaNaNaNaty1...................1E.....................fNaNaNaNavD
OaNaNaNaty1........wz................................2.....3....9.....JOmZaNj7LP
7NoI.............................sU1....06..06............................2.....
..............................................zD........kz1........wz0..........
...................wz.........zD................................/....E/....0....
IZ4PdtqN7NoI.gaA7NoI................................0...........................
..........................2........../.............................wz........UyD
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 just playing the mengers , hope you like it ? Thanks for all faves , here is my parms .


Mandelbulb3Dv18{
b.....P0...F5...w....2....UI8bZW0Fw..1YriJs.212Enkzd96a2YwXP7ms3oA8xzKslPr8Q.WzD
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz.....Un..../M.0/.....EQ/...20....E3.....6ysj0.xnkoD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDGmXIyDzAAx1..........4GNAbSZOQbjbmz1my6lhtXTJ.svT6NFzg57eB9Cf6oDduqSyZve
ltXgE/DhsgWEzGgqkqy5GKoD......YA0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbz9.2Uyj.k0uz0.Jcz9.wVyj.E8uz0.ncz9......W....k1.
..................kzwwzzzX.U..6.P....U5...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD4ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fq.X9e/rN........................
E....E....k.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M........UaNaNaNat/./........zDOaNaNaNaFzP4JJJJJJJpz...........................
..............................................zD................................
.....................2.....3..../....wpIkVKNmJaFjl4NdtqNl.......................
6..............................E................................................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g............................2........sz.........zD................
................................................................................
..........................................E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71.....
..........................U/4MU/4M.................0./........zD..........E4JJJJ
JJJpz.........................................................................zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.87 thanks for any faves , here is the parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
e.....K0...05...1....2I...UnNCnvoDx/.nlrLN7yhA2ElM7qLvCQ0.AJwJGJEh1uzm68cEy0V/zD
........................................kz1........A.JQE................y.2...wD
...Uz6/....20.../MU0/.....kj2...R.....E4.....EF/uHYbYooD..UKYxwD..Uy0FTzIl1.5qqq
z.EnAngD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sD.cP0X1fSXwnidLc9Tt/FzQIZmHTg1GoD78cdPAYI5xvv/0qmwTRDzYcVV2W3m6njdBzoR.Bm
.xvVcF.2JfQDz85bw6mpL8oD......oS2.............sD1A....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................Ajc3E1....k1.
.....a0Ljz1.......kz0wDU.U.U..6.P....M4....D....W..06Y0..U.F....8/...Q2.....SEb0
...U.CynxB9U..cU....Bxzzz16.mc..zXCc............6............0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................MciL1kzzzzzIj.E..6.zzzzz557..kz.wzz
zzzU33Tgf/kzzzzzMIpz....zzzzzjKLzzD..wzzzzjaY/.U./kzzzzzvj4U./..zzzzzvER./.E.wzz
zzz2wNciL1kzzzzz..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.sWOkR4.........................
E....I./F3E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3.H/............................U1C.U1Dwk1
06E./..............wzAnAnAnAn6.E.............................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0.........E
.....................6.....3....8....2KPVdLOiRKG4B3.4B3.........................
....4MU/.....M.......oAnAnAnAHxj.............................E/E........I.2.....
...3./........yD........Uz1..................w1E................................
................................0....E/....0....IZ4PdtqN7NoI.YYFH/..............
....................06..0MU./2............................................2.....
...../.............................wz...........OaNaNaNa7z1........wz.........zD
........kzfaNaNaNaNiz...................kzP.....I....U.....FZBqP1JbMZZYFH/kI....
......................U1C....6..06E./.....EaNaNaNaNezSaNaNaNadyD................
................nAnAnAnA1z1........wzg53iSIsuFtD...................wzcNaNaNaNavD
........kz9........wz0...............................2.....3....7....MqPgFKOiRKO
iNKS7NoI.MoI........................4MU/....06..................................
...............................................E..........2..........UF92FpyVY.E
...................wz.........zD................................}
{Titel: SphereFlood}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

C4D - Octane renderer

1280*800, 1440*900, 1680*1050, 1920*1200 and 2560*1600 in ZIP

Thanks a lot for viewing

/Arne
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Bryce 6.1 - Logo added in CS2

1920*1200 in download

Comments most welcome

Hope you'll enjoy

Regards
Arne

P.S
Allow me to make a little promotion for my YouTube video
Gymnopedie Relaxation
[link]

:-)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

C4D - AR3

1920*1200 in download
If you download, please fav as well

If you use this work in any form on any other website, you MUST REFER back to this page, or my mainpage at deviantart - furthermore don't alter my work in ANY way, like removing my logo replacing it by your own - that is THEFT

This is NOT free stock

Anyways thank you for viewing

Regards
Arne
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Download is 1920x1200..bmp.
Thanks for looking! :iconteddyplz:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.73 ...I think! Well it is not a new version!
Thanks for looking! tbc
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Terragen and my texture....
Thanks for looking....:iconteddyplz:

Edit: had an oops, now fixed! :D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Sorta MACHINERY or the like :wow:
A must zoom [as there is a lot of detail] As usual
7 sizes in zip ENJOY!!
:iconofficialfella5plz:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

In a Curly mood??
Bryce multi -- Mutied with some brush strolkes
from my Wacom & some tex in there too
:iconofficialfella5plz: 7 sizes in zip
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

A totally re-do of a 2008 wall
Got a little experience under the belt.....
Bryce (juz a bit) Chaoscope (mainly) and Wacom
:iconofficialfella5plz: 7 in zip
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

ok, not sure if this one was worth it or not, a FOUR DAY render!

it looks pretty cool... but not sure if four days is worth the result...

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...Y/...26...UN8cK8M3Tyz4KpJLuL2v.ELvWZY3baLy1xIhrQjC0xzYFmrp0QPXzj
................................pPpmN9GnA/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6kZ3...J2....E2.....60dAQIcJwhD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDEtSO5SMEGwnvRJBpFuKyy.X.OxdCgvhjPd09ouDRysXYoy43dHdxycOohF5uK8lDQDIYmS9Z
uv1qfr98dTL2zaSUeHHarIjD......oA30............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD......29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......R....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1UL..6......Y1....D....e1...k1....F....8/...cKB....Sl5A
...U.qFG9yzb2zzz....z1....66.6nzWSeb...wQOr9PExj46gJ7KDgdz1...........02Q.kFrA0.
.Ak5eP./cz1.1wVu4E.uz0..........U6mFzfoEX0..R8Zc4xRkzuVPAI91pRxD/.........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6./0A....E.....I....E....kL4x4PYZaPbZYPaZ5.....................................
...................3./.......E/E........I.2........3./..........................
................................................................................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAn..E........kz1........wz........./E................
........................................................I.2........2./..........
................................2....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5...................AnAnAnAnqz1......../.1........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
................................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

just more messing with surfs...

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...cD...26...........U6.1.......43ETAEYRljKUw9Vmivxx1Bwz6nfNwE2rDzj
................................tE9mqtvbaz1........B./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6ky/...Y/....E2.....MX7UEpA7DoD/.........US1dkpXm1....6
0/EnAnQD12../2kAnAnAnAH../........xjOaNaNaNady1..........1.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDGzE3b.sisx1..........GW.Jgyk0FejXhhbMzg4OuXWOtXGNeiQzM1hZMfiRzqDIYZnYoVz
Su1546BiuqxPzO66cWIae9rD......2x..............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......A....UZ.
.....AQxcz1..........U2G6/kb.U4......A/....G....u/...62....6....Y....gIB....wND8
...U.yoVNmcFyU4XFOBwAq5NF/.6k2myzjyj...........U4QyqwCg7mz1...........E2BwjFPW4.
..........6.qIU1bNlyz0..........U.X1.sXTL0..R8Zc4xRczs/alwF.HWwD/.........E.lc..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................saz0.B.tYHf4WEB32.HlpIQ/l94KMW.MU/
6U.gvM2PW0.izWAm1HJJD50.HtsCCKsOuR9V.woPIxaqndOgt0UccyufCSLjoy3.irSsi5SSQZ3N..LQ
i3rexFtcO0EDjsGD..EFod6Oee0HCdbIIJ3Of4qXszrVltsS................................
E../.6....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP................................4.U.
...................A./..................................................I.2.....
..............zD................................................................
.....................k1....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........oAnAnAnAPzDBnAnAnAnE.gaNaNaNatzz........E/E........I.2.....
...3./........wD................................................................
....................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

what can I say... it is what it is... abandon hope all ye who enter here!

(is it really the underworld, or just the doorway to my mind?)

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b.....u1...w8...cD...26...UJ0i6Axja4.DFosRkJ4n7EzCsWONT7tw9ZtHlpYLmwzudnDTnpmu.k
................................rL9Zp1kZqz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6Um....f0....E2.....wYks7S23XnD/..........G1dkpXm1.....
0/EnAnQD12../2EnAnAnAnAsz0.......UxjnAnAnAnAny1..........o.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDTHBNU5Flcx1..........Q5Rehfa8FdjVhAaf1U1HunH2xJ/CTEIzui.9t/a0RqD6Szkbelt
vtvr2u16M8oNzGXWlDUn52pj......IQ3.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......G....UZ.
.....AQxcz1.....6zzz.wDU.1.a.I3......E6...kG....M0...Y0...EB....J....Q11..EiJF50
...U.yoPxxTEGd3.moH7.MSrJ1..06nzmN5S...........U4.Dbqxm4oz9...........k2C.kYjd2.
..........6.....................U6UAzbnFP/...........u/alwF.HWzD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........Al28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E../.6....E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
..........UAnAnAnAnqz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................M.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..oAnAnAnAH.E........UzHaNaNaNaNtz...........................
..UD./...............................cNaNaNaNayD........fraterchaos.............
........y.2........wz...........}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

1920 x 1200
1920 x 1080
1680 x 1050
1440 x 900
1280 x 800
1280 x 1024
1024 x 768 in zip, thanks for all comments & views..
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

1920 x 1200, thanks for all comments/views..:)

Hit download for full view..:w00t:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

1920 x 1200
1920 x 1080
1680 x 1050
1440 x 900
1280 x 800
1280 x 1024
1024 x 768 in zip, thanks for all comments & views..
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3D

hope you like it

thanks

parameters


Mandelbulb3Dv17{
a.....s/...C2...w.........kbZOas0ZPzz85uIk0F4HxDJBk0l11FB.oxMdAGJdI1.xFs49hSZqzj
................................75lQErGl502........Y./..................y.2...wD
...Uz.....UM.......0/....6./6...62....E......Epa7HqF3WfD/..R0FkD...m/dkpXm1.OaNa
z.EpzUYD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDUsS0ydgwkuPJ1yVUDIPgy2Q5ivD8HLaD7CZtuCEhYtPhhVGBnkDSy4fmxM7KqVfDglu5fJKh
lu12OMedQDCgyMO8ZVE/zWbD......2lF.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zUWv7A.mibk.cxS01U.w7A.ekbk.63T01USw7A.R0FkDT....k1.
.....6OFaz1.....2.kz/I6xu1kI.c1......61....D....6/.0663..U.C....2/...I1....UPQ52
sUrTz/aZczDM6/nzMg2czX6dEzD.0oEzzrhe............3............0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........2X0.wzzz1...........A1.....................lc..
..sz.............0...................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E6..2A....E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.b31.......................k/.MU/4.U.
02E..6.............yz.........yD........kz1........3./.......E/E........I.2.....
..............zD................................................................
.....................2.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO.AJFm.......................
.QU1.........................UzDnAnAnAnAXz1........sz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................0....E/...E0..../7oPsNpITZqMZtaA.E5.............
............5........6U/..................2........sz.........zD................
...wz.........yD................................................................
............................................/Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made only with Mandelbulb3D

Playing with parameters

thank you very much for comments and faves,
they are very much appreciated

hope you like it

parameters


Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w....IA...UHNWooAt4azq9AcjEp1K/EtKpvQJQjvz98R8xyCs/wzgifNTak5VwD
................................A80uYbwAl.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz....cUr..../M.1/.....Up0...G1....E4.....QZCPiGzk1lD/.......aeed0dkpXm1....U
z.....cD12../2.........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zXaNadD/VgJ3s0f3wHUb8aNAhTyyKOL4GOtGOkDFeulZx3l7w9Wb2hyldOuy0c.QYQi9IkDNvgxetcK
Sv90OoXRb1e1zGDNK5lUrjjj......Y26.............kD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbk9.2U0j.k08w0.Jck9.wV0j.E88w0.nck9......L....k1.
.....AQxcz1.....5.kz/wzzz1.C..E.P....61...k7....m..06c3..UUD...../...I1....3SH52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EV0.oO81............s2...................E.2c..
EPAG..kYEkti4xzD.C72QifFzz9..........2./8..akh/............8....................
/EU0.2TXf/............EcmXBP5ezj..............uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.2KNs/5Pj7LMZ7rQic4Qb/..kR4.....
E....I....E.....I....I....EE0x4SK3aQtBpMVlKN..........................k/.....6..
4M.................../........yD........kz1...................zD........kz1.....
...2.BnAnAnAnAxD................................................................
.....................5.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N..EFm.......................
.....MU/4MU/4..................E..............................zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....E/....0..../7oPsBJPjx4RcNoPgF4.............
............5...0.U..k.1A.................2........sz.........zD................
...4./........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
................................................zzzzz1....../pKMuZaPb7oPs/......
......................k/....Ak.1Ak.1................./........yD........Uz1.....
...yz.........yD................................................................
.....................................................2.....3....1....2YEjVLHjF4B
Y/..................................4MU/.6.1Ak./...............E........kz1.....
................................................................................
.......................................................Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.