Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Mandelbulb3dv1.82 This is my new favorite , lol . Made this with an old version of MB3D v1.69 the ABoxS2_StarWars16 parameter :) thanks for all faves , here is my parms :iconevilgrin2plz:

Mandelbulb3Dv18{
b.....Y/..U82...ET....2...UVAAeZzVf4.n0Tm345vQ.kZRBXtJe77.goSnpS6SO4.nuFsJULdL/k
................................OaNaNaNa7.2........Y./.........E........y.2...wD
...UzQ6F..EG.....E.0/....Akf0...x.....E......AANe04JGhnD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12../..............................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDPvW0l5GHvwnWS16VtuLfyQghCZQmG1jDfqi43zFXhv9T6ueOVPB9zYCQkhN8kQnDLIYigEMA
Uv9urs7ZNHnBzGPyFb2NGnmD...../2d0.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo..2UG1.k08B..Jco..wVG1.E88B..nco.......A....U/.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.h....60...EB....y....Q/..../....r....21.....fG52
.....2qRyxDMm/sz176ZzLqVe/6./c..zjif..klrlkCx9xD4cugGWxSgz1...........E.8..GmA/.
.gySnbiney1.fjrwdvguz0........../2U0.wzzz1...........s/...................E./c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................YahW.klw9BzT4ms1f1.OvPMObREnKsP.6tU
h7tuOdPeX/.k.1AkILqzz1D..1Ak.LrOzzDw..Ak.1Qxj/Ak.1.k.1AkoEbZSC6..1Ak.D5SKutU..Ak
.1gduNdb10.k.1Ak..EOq8mXeems1fXjIJ3p2mYZsz5p2mYZ................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAH/.NaNaNaNaNyD........kz1.....................................
........................t.2.....................................................
.....................2.....3.........wpIdtKK.UKNmJqHaNqQZF5BY/..................
.Q.............................E........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................M.YaNaNaNatxzqAnAnAnAXzD................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 I had to try and upload this 3x's due to a damn error :( anyways thanks to GrahamSym :icongrahamsym: for my space backgrounds that he made for me . This was a tweak of my Hillside done in Panoramic view mode . Thanks for all faves , here is the parms . If you're going to tweak , don't be an ass and give proper credit .

Mandelbulb3Dv18{
b.....P0...F5...ET...2....U0iaurxkbrza/W5MqJ4B1E4nIrsloP1.Yn9IeorFakzGKu87h3eZxD
................................7gc7ke/JG.2........B./..................y.2...wD
...Uz.....Uj..../M.0/......L2...G3...6E3.....wmf9RpgSWmD/......./fG.1dkpXm1....U
z.EnAnQD12../2kAnAnAnA1..fNaNaNaNatDOaNaNaNaH.2............u1....y1...sD...../..
.z1...sDxRyMuexSWwXZd41NUGt5zYzNgGk5ZwjjWw9Gu3MgEw9Q9es0Sa65zsS./tufy6mDHA/l5vau
Pw1nimimf3A4zK6yWWapE.mD......2Y3.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A......K0...k1.
.....AQxcz1.......kz4xzzzX.U..6.P....M2...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SG52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............4wyBIC4OWz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwjlMXBic4Qb/......................
E....I....U5....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
...................xz4nAnAnAnAwjoAnAnAnAnz1.......U3./.......A.E........I.A.....
................................................................................
.....................A.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/.........................Ezj.......UM.2.......k4.pAnAnAnA1zD........kz9.....
................................................................................
................................0....E/...U.....TdIRgZKMHJ4Rn/..................
........................................E.YaNaNaNaNmzcNaNaNaNatD................
................................................................................
..........................................E.....I....E....kLGx4RVFLNMZpPiZ2Rn/..
.....................MU/4.......................................................
...sz...........................................................................
.....................................................2.....3.........wJOiNrMtlKO
iFaQdBKMg/....................................................0E................
................................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 thanks to Skyzyk :iconskyzyk: for the maps :) thanks to all who faves it , here is my parms .

Mandelbulb3Dv18{
b.....P0...F5...ET...2....UI.G7fPAQvz8th651AvNzD1soNiXFNYyHAIqopif1wz0OVvIp7JSyj
................................2cY26MNio.2........B./.........E........y.2...wD
...Uz.....kD/.../M.0/.....kuE...96....E3.....cwFWU2v3LkD/.......o..m/dkpXm1.m3XF
y.EnAnQD12../2UaNaNaNaNuzAnAnAnAnAvj........oz9............u1....y1...sD...../..
.z1...sD0Cydp8iyYvf.gr1gf95qyKwnN94ucHkDR8OKBFf8uvPncheLa95.zGRNGCJOyOijcowvNr1a
.wHYFhSFVtxyyWT8wdo102hD......2dd.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rb0A.2U8k.k0e.1.Jc0A.wV8k.E8e.1.nc0A......./...k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzzX.U..6.I....M2...EB....m....E3....F....6/...I1.....SG52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............4wyBIC4OWz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwjoYX9e/rN........................
E....A....k6....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........kAnAnAnAnwzuAnAnAnAHxDbNaNaNaNmz1.......27./.......o0E........kz1.....
................................................................................
.....................A.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/.........................Ezj.......UM.2.......k4.pAnAnAnA1zD........kz9.....
................................................................................
................................0....E/...k.....T34NYB2.HJ4Rn/..................
................................OaNaNaNaZzXaNaNaNaNszcNaNaNaNatD................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

my birthday gift for the wonderful Gilberte :icongalerievirtuelle:

I used my own "I like blue - so sue me" because I felt it resembled her work somewhat, then I added a color set tweaked from :icondsynegrafix:

I do hope Gilberte likes it! and I wish her the happiest of birthdays!


Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...WH...M7...2A...ESoUFXyz4ozgzr2Z2u7nxDTW55DQ3O4zPxikU2ASIfzWIVtvA5X1xD
................................IxfdfWr6202........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz............Q.1/....6.n4...9/...2E......ANd7aEJuMeD/.U0cp6ED8g60dkpXmH....6
03EnAnQD12../2ED8Qxckp1..dkpX0LD8wzj3iSIsuFV3.A............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDaImpmp/2sufpZFuGKjaqyg1G34XVFWfD7cjlXw/h3vv2RiQNQV1ky4QOltl40VhDwFNKBi2r
Mv1Mmh337Chdy.5hvViSaUgD......Yx9.............kD.2....sD.2E..ckpX0LD8Qwj........
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4UifFAE7....UZ.
.....AQxcz1.....31kz.wzzz1UI.s8......s3...EF....d2...AC....6....0/...cKB..k6ZN5g
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No..6.E/.zzzz..U0EWsLYK.k4Ak5eP./cz1...........G.8.kXWF1.
.sAueCNb..A.1wVu4E.uz...........V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD/.........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTzXPZ.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................h53iSIsuFrD..........2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....wpNi3aQg71F.A4R.63.l.......................
.............................U.EOaNaNaNatyXaNaNaNaNiz........U.E..........2.....
.....dNaNaNaNawDOaNaNaNadzXNaNaNaNaxz.........zj........kz1.....................
................................r....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........B.1.......U.E........kz1.....
................................................................................
...........................................1....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E........................4.dNaNaNaNauD........kz1.....
..............zD................................................................
.....................................................2.....3....0....wpIdtKNExqR
m.............................................................zD........kz9.....
................................................................................
....................................................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

that's right, I couldn't think of anything good to name this...

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...cD...26...EQgNCZ6EJzzKT3.oa04K4E3mJltDQogz9t7KAzQSFzzE4cyxlRv6zj
................................CdlnTcgWK.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6UO4...V0....E2.....Iof8OwZPDlD/..A08lDUJXU1dkpXm1....6
/3EnAnQD12../2kAnAnAnAnuz0..........nAnAnAnAfz1............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDmp24qqbo6x1..........UvglsJaJFbjKtQpAmuEbt1fUOhFMk3FzGqOI/05alnDRe220yPf
kt9m5Nf6QM4DzqwNVI24QFoj......2.4.............kD02....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4.MNJvDF....k1.
.....AQxcz1.....Xyzz.Q6RZ/Uo.........s3....L....S3...k/...U8....c....cKB..EiJN5e
...U.yoPxZJEGdpHmoH72NSrJ1.60kZzmN5S...........U4QwRAgHzmz1...........m2lwzYjd2.
..........6.aC/LmCx../..........U615.YnFP/...........u/alwF.HWzj/.........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........Al28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E../.E....E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl.kPrJaQ..........................k/........
..........EnAnAnAnAxz........21kBnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4.............................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.................
............5...4MU/06..................uz1........hz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA............
..........................U/4MU/4M................q/.FnAnAnAn9zDOaNaNaNSpz1.....
..Ywz...........................................................................
............................................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

don't ask...

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...cD...26...U535CWTZ0D.H1SXyA4e65EQ7X3eS8j1xPJP7UwTB3B.Lj85bemLU/k
................................mk6ck.Aa4z1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6Uf1...33....E2.....UrH1diIDDqD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../2.............................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD.w3kWSmkMy1..........MrIs/G07FgjvgB/fvGT1vHHex6/0frSzyIpCGwH8TtDqclKbyhU
auPktqclDdwZzK.H/7Ukuhrj......I.5.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......X....UZ.
.....AQxcz1.....Azzz.wzzz1UL..9.......8...EE....c0...k2...U3....d....cKB....Sn5A
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.mc..WSeb...........U4.........E..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/........./.........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fn/LMXJ46aZKNgF46W3qMf716Xx4Qtt0Q
E../.A....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
..................EG./..........................................................
................................................................................
.....................U.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N............................
.....MU/4MU/4........MaNaNaNa/zD..........UaNaNaNaNezqAnAnAnAnwD........S.2.....
........................................................kz1........0./..........
................................2....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5...................aNaNaNaN3.YaNaNaNaNmzOaNaNaNaVzD........sz1.....
...sz...........................................................................
................................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb3D 1.8.

Thanks for comments and favs. :)

Mandelbulb3Dv18{
b......1...U5...w....2U...UehBwtghZszagWTuRjl35EeCzfIrPM1.QpqS7GOYs..h72wifgg1yj
................................GvbcjFR3J/2........Y./.................UF/2...wD
...Uz.....UPE....M.1/.....UD3...x0....E3.....kDzyFbs43iD/.......MIVr/dkpXm1.OaNa
z.....cD12..1..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zXaNadDDerDCAAJ0wXRsfcZ5JItys7OFjMLk.jjUWV8Mgr55v9HpdPOk8e.z.6gPquUk5jD2.k84dm7
nvX1nyPCoRLvyitZe6F1N1kD......YvD2............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbn8.2UCf.k0ug0.Jcn8.wVCf.E8ug0.ncn8......L....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....m....c3...UD....//...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..H0/bvOonzuVkKZMxkayD..........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................w7jm/U7EgU7zzVjmK8.oQm2oszDdBII.YXB
bYHzTl8St/k6Ukl6Qs5Hxt6.a.l0a.bT/tcP.M029M0lyxfMU0U7EgU7MwbdUS8.a.l0akqT0etE.M02
9M0kzx4H/0U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....E....U.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
...................../........yD................................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZFjl4NdtqN7BqPn34.........................
4MU/............................................................................
................................................................................
................................/....E/.........TBJOiZ3.........................
........................................U.2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE....
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0............/........yD........kz1.....
...................................................................wz...........
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb3D 1.8 using _AmazingBox, JCube3, ABoxPlatinumB formulas.

Thank you for comments and favs. :iconwoohooplz:

Mandelbulb3Dv18{
b.....c....Y/...w....2....khnFsJTca..L/f9XLmpG5EoacPH/KkTzfAApLOvUbwz.ko.Zxr06.k
................................qRg68JGiG/2........Y./.................kW/2...wD
...Uz.....kQ.....MU//.....E4/...h0....E3.....QuIzgt/NRkD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDfblrNZbsxvXp1EXZ3N1oyieT2HOEH5kjrgf4i5Oo/wX.lVE3Ss1kyeAmwMtpOsjDtRvadqjd
EvvIBcPVAnn/za6520pWnmfD......2k..............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbRD.2Uqx.k0Or1.JcRD.wVqx.E8Or1.ncRD......I....k1.
.....AQxcz1.......kz.IXKp/.U..6.P....o1...EB....Q/...k2...kD....x....I1.....SJ52
n.4U.WHOZKnXZJYKU33XpxMN3/6./c..zzzz..EbG7eFT5uj4sVMLcIsxz1...........E28.kzgG6.
.Eot8VlJqy9.IXBzAbNvzC...........6U0.YnFP/..IXBzAbNvzulRBv4SdZzj..........E.nc..
EB3J.............0..........WRvgcbtsz4k28..QCVHc.6fEPzv.0.A8CrZC6Nm1./kL2Q4JB1zj
VEV0..bHsQ8.hSbk8yU../E6BIuD5./E.ErGRiXZjz9..AN6S.......eemod03.zzDUzHJJQlqc....
...mxBN6S.......QsrYVs/.......bTH4W5.......lyBN6S.......MwrYVs/......kqTH4W5....
...kzBN6S.........kYVslEeemod03fIJ3LgBOPwyrYVslE................................
E....A....k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
...................../........yD................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....coEp7KNn...................................
K....................s5uXW.UQlvj...................wz.........zD........kz1.....
...wz.........zD........6.2.....................................................
................................/....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP0/..............
............5.U/4M....E11Ak.16..nAnAnAnA6.2........sz..........E................
........................................................kz1.....................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb3D 1.8 using _AmazingBox, _FoldingIcosa, _SinY, and ABoxPlatinumB

formulas.

Thanks for comments and favs. :)

Mandelbulb3Dv18{
b......1...U5...w....2U...ELTZkJ33UtzOFhIZOnnM6EMk1FJYQw1.AePEByWez..Nba3CZlQ7yj
................................d6P2vE4Z//2........Y./.................UF/2...wD
...Uz............M.1/.....kW1...E0....E3.....EQXQ5TrsGjD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12..1..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zXaNadD.k9QJpzwHwfc8RIr0vT4zmb3SxqZdEjjGKGxcc5MOwX5nZlvbIj2zeZlbtN2IejjwBNTHTfb
WvHwzCwU2G..ze9PHjXP9.mD......2E0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbED.2U0x.k08o1.JcED.wV0x.E88o1.ncED......G....k1.
..................kz.wzzz1UT.M2.P....U0....C....P0...c3...kE....z....I1.....SF52
...U.eoZgzjdqZpz54MozPV3T.6.nc..zzSi............4.Dbqxm4oz1...........k.8.kXWF1.
.UNAT2kYsz1.2RiGMQZhz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................ouKf0......zz/Wv89.QY2E7tzDR7aQ..KD
v.KzTR7SA/kT6/qTQsLZFC2.......bTi7Zf.......lyJcec/......Mw5MUq9......kqTS/vM....
...kz3Zh2/.........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....E....U.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........UaNaNaNad../........yD................................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZFjl4NdtqN7BqPn34.........................
4MU/............................................................................
................................................................................
................................/....E/.........TBJOiZ3.........................
........................................U.2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE....
......................k/.MU/4....ok.1Ak.0............/........yD........kz1.....
...................................................................wz...........
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D

Dry creek bed with scrub vegetation?
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D


I start playing with - InAndOutside _box
and a few tweaks later ...
this is a tweak from
hope you like it...
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

made with MB3D

I used the formulas--- ABoxPlatinumB / ABoxPlatinum /
Alternate mode

HOPE YOU LIKE IT

my parameters


Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w....2A...kOKPMgrHR..3nIMResW5.E8Z.0ZSPk/.IxsuIV5HJ2.FIoG0xyI5.E
................................GjaALeTVQ22........Y.7qA/...............y.YNaNyD
...Uz......j..../Q.1/.....Ee5...Y2....E3.....kReTO/DjFWD/QU8dWVE...m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zXaNadDBJzi3Y5z3q1hbuB7MmRixOGYBASyiFWjNtdKKFbeYr915ma/2G47ycjSAVxovbPjcLGUzJAN
Ys1ji5b0Fg8txELBG4aJu4LD......2cD...9Y.........E06....sD..E.0...................
.............cNaNu1...sD....z.rbp..2UK1.k0OB..Jcp..wVK1.E8OB..ncp.U8dWVET....k1.
.....AQxcz1.......kz/..Uz1EQ.U2......M/...UC....i/.06Y6..U.F....6/...6X.....SLj1
ScJTz/6U.yD...kz...Uz13..w7.1c..zzzz............4............0.......2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........23........./.........E.2c..
.06U.............qdIWOorVz9..........2./8..U.06............8R8Zc4xRsz0..........
VEU0.wzzz1............E92FpyVYyD..............C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd/t4NmxKPZFKMUQIMg34SttWOkR4.....
E....6....E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE.kKMiJ4...................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0............/........yD........kz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/UA........................
.Q..4MU/....BAk.1AU............E........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................/Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I found this strange machinery in the alien spaceship I'm exploring :-)

Made with Mandelbulb3D; almost no editing (just added my sign and tuned the contrast a little)

Please download it full size, it's more spectacular :meow:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D and some fantasy. I hope you can see them too (try full-size) :D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

mb3d RAW
:-( not very realistic bobbles.
:-)looks like smoke inside this bobbles.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Started here ... by :icontimemit:

Ended here ...

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...cD...w.....U...UmJ3JfnLAwz4ZhYoq.LK6EhMvC18HVbyHmMTyhcezrzu8cuVg8vUwD
................................2vNetIDU8.2........Y.FW2................2/Yf53/E
....z.....EgVB../M.1/......R7...b.....k4.....2uMnFtiX1mD/..........m/dkpXm1....U
z.EnAnQD1Q..5..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zHnAnQDLufHMKlZ2xHxYDbFYob6zSbl7OGnTEjD153Vx/atpvfOmgXi87gpyeYOwlXcNIoDcPqtC.FR
Wwfb/HsXMZ7FzKfNAKX0kGij....U0oNR8............sD.A....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvp9.2iLj.kuSx0.pvp9.wjLj.E0Tx0.Hwp9......9....k1.
.....MaNaz1.....W.kz.wzzzX.U..6.7....M2...EB....m....c3....9....l....UIB...BgZD1
MV4j.W1KEyzlciszsU3YzTAe9SA.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2E.8.kK.x0.
.IFcRtBvvz9..........A........../6U0.g7VY/..qIU1bNlyzuFbG7eFT5uD..........E.0c..
zAYI............H............0.......2U.8..Ak.n3..6.......E7.0.........U........
JI.1xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.oKEuZYHHJbIa3nBGJYH2JYIlsWOkR4.
E....A....E.....I.........kLdtaRXZ5Pdt4NmZqMVl4......................c..........
...................6./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................E2k........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn64.............
..........U3K...................JsuFVf53KzXD8QxckpXsz........E.EaNaNaNaN..2.....
................................................................................
...............Yv8f8va1.....................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv18{
b....Uv0...M7...ET....U...EZLImdsHA5.PQordDI2CAEGK0J/EhyA.QZt3NgrAdqz2dll329sZ/k
................................Rdphc8tNH.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....EO93../Mk53....6E77...U7....k0.....QUFrcfHtAmD/..v3umD...m/dkpXm1.BnAH
z.EnAnQD1A../2.........wz........E/E.......................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDEgk1N6e5vwfSQ2WD45P9zYn8gieH58nDhpNoMaPqowvj/zMw7Y3DzeJmDguvpwlj0MGA/doh
awHGJuzZoO7AzGyF715mernD....o8ItxB............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lv2A.2iHk.kuC/1.pv2A.wjHk.E0D/1.Hw2A.v3umD./....x/
.....MaNaz1.......kzqxzzz1.U..6.K/...U9...k6....j0qU2U8.kLUF....7/...oX3...UJh5I
C./U.8YL8yzlcisznYYOz1......oc..zzzz...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4..........36E3z1.E....KsO7N2i1.P0GTTYbq8wj.AXGh3f6M.A30gnz
.02...EqoxKG2r.k.G8sBsAK1z1.pnEtpGB3.HU.ewDU./...E//xw6L9.A8I.kHhF6sz.UFQueUui.k
27kIz16E....86/ic///.1UgB32SMNxj.oF.ZGqAN.A..MJby/kdge8fF1FjF34.Lj7dL9S6IC8H.Y2H
skIgmQ9Pw0.PMtaPe82PCe8.tbTytz6HzGNT.ARoDDhiKZLFG0kTfdcWS04UEZ3.6WaP6ShOR/ba.otc
iuO2pleXI/k08Qk0..UX.iOWzz/ZXNoPyznSztsTxz3O8euU................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QNdpM.QbA............................
0.........................................2........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.kOdB1.................
................4MU/4MU/........BnAnAnAnuz1........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Started here ... by :iconfraterchaos:

Ended here ...

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...cD...cD....U....eCCdMtZ6..Xbo8RB8zoyDxiADVqdwWzPU3VtaCvTuzw7pXdjX60.k
................................0Ui4pdKu/12........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....EKF/...M.1/....6......c0....k4.....QjC1J.kxXaD/..4YCXC..US1dkpXm1....U
z.EnAnQD1A../..........wz................................U.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDJizAvxmfYt9QDxnWIY9TyklLDyWU/hcDHI0RVQBPYt92tNbPtfhWyMP2xfm0xsbjFscSyMQM
Cu9qQNxHiHxOyWjiC3DY61Zj....o8ID1A............kD.2....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvg9.2ini.kuCv0.pvg9.wjni.E0Dv0.Hwg9U.kTrD0/...UZ.
.....MaNaz1.....D/kzOwzzz1EN..6.M/...U4...EB....S3Xt4g8.EWEB....4/...E3.....w2T2
iw1U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2..8.kzzzD.
............C0LNJudxz4........../.V0.sXTL0..SQcDqMitzC3BQKxV62zD...........3l./z
./....E.c9JLwByj.SvFN.fsdz1.tMVDRW7..HU.NoDU./...2q4zlFLaz98DiaeM4Quz.UDjbSCr/.k
26E4x16E....l4HemKbtz0.g5J6N8XyD.sY1qejR..A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.E....E.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M.................0./........zD........kz1........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3.........wpIdtKK.656ExqRZ75.........................
..............................0E........kz9.....................................
................................................................................
................................/....E/...k.....T3IPVdLOiRaEjVrIHJYA............
............5g..................mAnAnAnArz1........sz.........zD................
................................................................................
..........................................U.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5.o/..
..........................U/4MU/4M........EnAnAnAnQ2./........zD........kz1.....
...wz..........................................................................E
........kz1.................................fratercha...}
Show
Comments disabled by owner.
Copyright 2012 GrahamSymmons
It is polite to fave if you download
Raw fractal created in Mandelbulb 3D No postwork using ABox/Quadrat3D/Sin Y.
No dIFS used, experimenting with transparency.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2012 GrahamSymmons
This is my submission for :iconfractal-flowers: December flower of the month contest colour silver/grey
Raw fractal created in Mandelbulb 3D no postwork
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2012 GrahamSymmons
It is polite to fave if you download

Raw fractal created using Mandelbulb 3D ABoxSphereOffset4d/MixPinski4/MengerKoch/Reciprical Y2
Decals from CG Textures [link] added using Photoshop CS
Tweak of my [link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
Better in full view:D:
Thanks for looking and faving :D:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...c3...w....2U...k6cwC66HsxzaJFKFu37C5E58w4/L4Uzyv0e8lLQU/tzQWB.AjYgfwD
................................z17kQWV11.2........A./..................s.2...wD
...Uz.....Uv1.../M.0/.....E13...b.....E3.....oEuW0gZKunD/..........m0dkpXm1.L7vp
z..vFVPD12../2.........../..........HbNaNaNaNy9............u1....y1...sD...../..
.z1...sDGYca/69Tyw9QKPeD6hpwyS8itDhXS3kj3vZguGySvvHpxU.UC3NDzus9urPUIuljG96jZCSj
wvPBn8F5tRj5z8CVSApe7qnD......I9H/............sD.6....sD.6E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbv4.2UiP.k0ui/.Jcv4.wViP.E8ui/.ncv4......2....k1.
.....AQxcz1.....U2kz.wzzz1.U..6.P....M2...EB....m....c3....F....6/...IHB....SFr/
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz8........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....A....E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6.dNaNaNaNCzj................................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFjl4NdtqNl...............................
...........................MaF8D................................................
................................................................................
................................1....E/..../....T7pPo34RZFaFjl4NdtqN............
..........U/4M..........................................................kz1.....
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

F E
Paint.net
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
Photofiltre"effet miroir"

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...c3...w....2.....haLwRBl21.P55MOhUv.2EzvJrI01M6wnkHDPs7BL..nnCCkoO/rxD
........................................kz1........A./..................y.2...wD
...Uz......v4.../M.0/......c....8.....E3.....omEQgisq6pD/..........m0dkpXm1....U
./....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDolFZd9iBmx1..........KzJxr2fLrdjpgkkbOorNuXt0Ca08TWMzkEQ3sP1JyqD69WjK.jj
BuHEei8kBItPz84cRXUmb6qD......oD4/............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbv4.2UiP.k0ui/.Jcv4.wViP.E8ui/.ncv4....../....k1.
.....AQxcz1.......kz2zzzz1.U..6.m....o0...EB.....11m5g7..U.F....6/...I1.....SFr.
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6Anc..zzzz............4.........../lywX7H/./k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../EU0.wzzz1............0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....2....E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E...........U8./...............................cNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1.....
...sz...................................................kz1...................zD
........................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.