Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour

Similar Deviations
Organized by Artist
Incendia Ex + Meshlab + render at 600dpi
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Incendia Ex 3D Model

C4D render
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Incendia Ex + render at 600dpi
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.881 thanks for any faves given :) here are the parms ..

Mandelbulb3Dv18{
f....E10...w8...C....2.....R9dtOeb40.ffM4Pauba2E53zz6T2Yaz9zuLIMScJmz6kobb7wYCwD
................................Diyr.Vpcuz1........A.Rr8................y.2...wD
...s.7/...E21.../QU0/.....Eo4...C.....E4.....ckrKj4K/EoD/Q......o.A80dkpXm1....k
z.EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD8x1KbvvhmwH5POYQzeOEz678UJ2iQOjjbvpxj47bnwv76BOAlTq7zAtLxb13h/oDtq.5YeDP
xwHecRTbscJ9zG.zLM0J9PnDU.....2uJ...ui....UaNalD/6....sD.2E.....................
................./2...sD....zw1.........................................3....k1.
.....m7lkz1.......E//wzzzX.U..6.k....61....D....U0.06E0..UEI....K/...Q2t....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1c.0c..zrhep..U........6.6..........0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.IHCic4Qb/......................
E....I.3/3E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU........aNaNaNaNaz0........zDBnAnAnAnUz9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....A....6pPpt4NZFaEjV5.Z75.........................
....Cs...sU.02E...............zD........kz1........wz..........E................
...............EOaNaNaNaty1........wz...................kz1........wz.........zj
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................k.....I....s....kMp7KNoJbMZZYFH/......
.........................s....k.16........UaNaNaNaNizMaNaNaNaF.EBnAnAnAn0.2.....
..U..pAnAnAnAHxD...................0./.............................wz.........zD
OaNaNaNa7z1........wz..........E.....................2.....3....7....22Qjl4Pj71F
hYYFH/EP7NoI........................4MU/0.................................kAnAnA
nAnwz........................................E/EOaNaNaNady1.......U9./.......w1E
................................................................}
{Titel: Slider}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.89 a recreational room , lol . Anyways thanking you all for any faves given , here is my parms :)

Mandelbulb3Dv18{
g....oq/..Et7...C....2....UUQFI2ce0yzuJWTolpte9EAExTIpmuwzv2RiFYw6YvzmueE/nSDdxj
................................7L9g6s8OH.2........A.t6................UF/2...wD
...s.7/...Uu/.../.U0/.....EP/...N.....E4.....Y4CICjeItmD/.......B.OP0dkpXm1.S3/U
z.....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD.rMO83mt/xHnGEgs1mfHzSZy2VLWSQmjCDAw6x.cww9On8V74gE2zKmsjvYT.0pjpIV.QFhn
9xnPVLZgH2fEzEWjhes56enjU.....2n0.........UaNalD.6....sD..G.....................
................./2...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1.......E/.cndy0.U..6.o....w/...kE..../0...w2...EI....K/...Q2t....SE52
...U.W1KE8llci6IsU3YBSAe90640c..zzSi............6...........v.xQzBhYzoI7dwjQgk0.
.2aTJQKInz9.7aKD/n2tz.EZoLCJoDzj/EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................DwP1kLVA..Z1Uro20.s544zHq5SHH6.UTM
MwTrdsBBV..yVVlzDtWro20.s544zjp9SHH6.UTMMwzhmsBBV..yVVlzJQXro20.s544zj0FSHH6.UTM
Mwzv3/DwP1EMWA.....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.3/3U.....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.MoI.............................MU/4...
..........kAnAnAnAngz0.............................3./.......E/E........I.2.....
...sz.........yD..................kD./..................kz1...................zD
.....................6.....3....A....6pPpt4NZFaEjV5.Z75.........................
....Cs...sU.02E......YNaNaNaNizDaNaNaNaNozHnAnAnAnAtzQaNaNaNaJ.EaNaNaNaNKz9.....
...............EOaNaNaNaty1........wz...................kz1........wz...........
................................/....E/....1....cJ4SoRaQdFqA7NoI................
............Cs....U.4MU/2.U/4...OaNaNaNa7z1..........RaNaNaNad.k................
.............UzD........kz1.......................................UP.lfZEyUSqixD
.............................UzD..........E.....I....o....UMjVLG4B3.............
.........................sU1..../6U./2....UaNaNaNaNizUNaNaNaNqzDAnAnAnAr..YNaNaN
aNa../.......UzjaNaNaNaNwz9..........cNaNaNaNKzD...................wz.........zD
..........2..........................................2.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U................................OaNaN
aNetz0........................................................................zD
................................................................}
{Titel: RecRoom}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.881 just reminded me of waves for some reason , lol . Thanking you all in advance , here is my parms :)

Mandelbulb3Dv18{
g....Up/..UU3...ET...2.....h2j94aphyzmIWLBIE3P0E5Wq3mfE.ezf9IbUODJUqzEP7OQpfW3zj
................................rkjCDKJ/P.2........B./..................y.2...wD
...Uz6/...kb..../M.0/......gB...S9....E3.....QMpuvHb5MmD/.......KCDz1dkpXm1....U
z.EnAnQD12../2UNaNaNaNa0.dNaNaNaNatjOaNaNaNadz9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDALEJxzoLywXevlH0p3eDzipghOJiaMij4Dg3NBrc9u10u9BA7BgvyW2zNQ1kEKoD/RTjXJrc
ywf/j.dpjpZDzW./W.moNJijU.....21N.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................K/...k1.
.....Ksulz1.......kzxwzzzX.U..6.P....M2...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SE52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............6............0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwjpEX9e/rN........................
E....AU.V2EC....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..................UwziNaNaNaNaxDBnAnAnAnuz1.......62.1.......O0E......../.A.....
................................................................................
.....................A.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/.........................Ezj.......UM.2.......k4.pAnAnAnA1zD........kz9.....
................................................................................
................................1....E/...k.....TNoPgFKOiRKGXxqQV/..............
..........U/4ME./.......................c.2........0.1.......C1E........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: Tsunami}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

Just fooling about with that new random cube formula... (yes, had to jump on the bandwagon)

It didn't come out quite as i wished, but I figured I would upload it anyway...

You might be surprised to know there's no V-Light in this, it's all just a strange (happy) accident of normal Dynamic Fog...

This art is copyright Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used without express permission!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...c....2....E.ww.zmFY2.9oG5I7UD6AExRlOunxEFwP.y55PPcIyzSsz/unJHIyj
........................................kzH9AREPE/cM./..................y.2...wD
...Uz6........../M.0/.....UH/...Q.....E3......rlZbMAujnD/.UdWRmD..US1dkpXk1....6
/3....kD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.z1...sDEh/iov3Tlx1..........wj3ipU3amdjuRGH5M5wOu1KtII2LmwJzMGQ7Y.Fl/rDnV1A.nkT
1uHQ8ea0235QzWz64xkZATpDU.....2A7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................Ei59vDa....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.7.U4.L....E2....D..........1....F....6/...cqm....S15I
...U.qFG9Crb2zTR8YV9r/E.2.6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ei..UvNPcveeWMW74.yRiibHJJw7td..XR
SvBmxhddH0UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.61CkULAk61Bic4Qb/..............
E../.AU2V2E.....I....g....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U...............Uxz........czD........Yz1.....................bNaNaNaN0.2.....
...wz........E/E.......EU/2.......CN./.........E................................
.....................M.....3....9....6qPmRKG4B3.................................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAL.EnAnAnAnAzz1nAnAnAnAvz......................Y0LD8
Qx27./.......................................C1E................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/............aNaNaNaNiz1........wz.........zD........Uz1.....
.......................EV.2.....................................................
............................................}
{Titel: the borg take manhattan - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

My first submission to the 11th Mandelbulb Teasers :iconmandelbulb3dteasers:

this one I used Menger4/Hopf4D/ABoxVaryScale4D no Julia, inside and outside render, and some Volumetric Light

This art is copyright 2013 by Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be copied without express permission.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...26...EbhAzAdmZtz8/xKd.dylxDDdX.JgODnzv.JQ1USzHzz2HWFlmZaFyj
................................t1HD6mZsD/2vqk4hfIba./..................Y.2...wD
...Uz6.....8.....M.0/...........V/....E3.....EDcOVoAIkhD/.........US1dkpXm1....c
//EnAnQD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDRSpXGnEUCwXjxBSaXlJ.zsM.90oQnpcjSv/YU85hQvfDMZpBD0WuygM1kJt9a2lDtolz4T6z
.w18.YLsujQ1zeZsXZ0NCriDU.....2RB.............sD.6....sD.EG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................9....k1.
.....Ksulz1.....czzz.cfiu0.m.g7.U....E1...UB..............U3....Z....cKB....SN5g
...U.0aZcvo9wwZT0F5QYtZbM06.56qzXbSk..EOf5nlcsxj6Eot8VlJaz1...........m/b..9is0.
..........6.kndRjg/xz..U.........MkMzfcW80..5T51vojwzuFbG7eFT5vj/........../5okz
vhrS...nLuZHnFyj.GsFA4n2hz1.Wa1KuzHqzGo/Gwz6WE0..IiZsih8gz98it1sBhxwz.knhp.Re7yj
/EU0.wzzz1...................................A6cQ0.F270yjm0k.1A..1Ak.D4E.1Ak.wKQ
kVTFOhdht0kaqaPirJ5Q1K8.NkkFszoTs.YD.UWErUDUz/.........ygy5.........szxT........
.Uzrz/.........y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.AU2V2U/....I....g....EHZtqNZ75B........................................Ak.1
Ak.1......UaNaNaNaN0./........zD........kznlNaNaNaNizoAnAnAnAJxD................
............................................k02E................................
.....................U.....3....0....UqPkN4BYxZMtx3PVVLPddKMt3aQVdK9YN1QkE5Bs...
.....................AQaNaNaNatDcNaNaNaNKz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U/..../7oPsNJMmZrIX34PZF1N............
............5.../...............AnAnAnAnYzfNaNaNaNe8.DnAnAnAnE/EnAnAnAnA/.InAnAn
AnA3./.......U/E.......U./2.....................................................
............................................}
{Titel: sunken segment of olmec culture - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

not exactly sure what this is... just goofing about

This artwork is copyright 2013 by Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos. No use outside deviantArt without express permission (parameters may be used freely for tweaking or learning purposes)

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...8....2E...U7wBf.Jv48.FSi2l4H9N5Et2rAmf.DLx1BUYrG5djZz.WjFgpmQl0E
................................Z5vFNItozz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6...........M.0/.....UCN...I.....E3.....QJ3xPHDVkmD/.........US1dkpXm1....c
//EnAnQD12../2......................OaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDpz7t.NAZVx1..........MLPnzN2CncjM5qXDqQXvrvQyDtD2HNMzWLSiL9HF1hjw5DVItUn
AuPuUSphA3BoycHQOs1lI4qjU.....Yu4.............sD.6....sD..G.....................
...........7.pAnAt1...sD....z...........................................1....k1.
.....Ksulz1.....myzz.wzzz1.U..6.P....62...EB....G2...E0...Uuzzzzd....wHB....SN52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0okzgr6............U6.....................U.XwDMaM0.
..........6......................EU1..6U.0...........sFbG7eFT5zj/...........4U0.
HxH9.............0Dbqxm4oz1..........E.BV2kzzzD..QX3eJkpLx18oKWaWSCUz.UTTdVyNo0E
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E6./3EU.nAE.....I....I....kLHZaPN/kNUAJRmN4..........................6E./2E.4.U.
...................0.BnAnAnAnY.EBnAnAnAnyz9.......k..BnAnAnAn2zj........I.2.....
..............zD................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........kAnAnAnA1zDBnAnAnAn9.YOaNaNaNatz0..........................
...ozCnAnAnAnwyD........kz1.....................................................
................................6....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................YNaNaNaNS4.DnAnAnAnU.E................
................................................................................
..........................................E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........UNaNaNaNC2.DnAnAnAnk.knAnAnAnA5.2.....
..U7./.......Eyj.......A5/gNaNaNaNq/.1........zD................................
........................................................}
{Titel: accidentally decorative - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Title is a bit odd, but get really stuck how to call this :)
Mandelbulb 3D 189

 edit: Winner of the Weekly  Deviation Award from :iconinspiration-showroom: see journal--> fav.me/d6uca37 link to the winner logo-->fav.me/d6tdnx3
:iconi-s-weeklydeviations:


Many thanks for your votes and suggestions :thanks:

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...8....22...kxZvCV0eE/.fIwW5i0LQ4EKeNEVaAsL.gCvdkGsoa/.LN3Vx9I2lyj
................................WrskVq2J0.2........A.tW/...............k0/2...wD
OaNay6.....G..../QU0/....2k12...e.....E4.....MNodW7dAzoD/QEKqwmD...G0dkpXo1....U
z6UaNadD12../..........wz.................................U0.cNaNw1...sD...../..
.z1...kDtgE1eDV4vw9NPvVhyFAHz20lHjTZyleD2r8jleIkGwHqIoYbqqG.zYRv8RSplyoDlT8E.1.f
AxHtL5Mt5FkCzoG2YjgWUGljU.....2c1...s/....UaNalD12....sD..G.....................
..................2...sD....zw1...................................Eae68E8....k1.
.....Ksulz1.....uyDvprF5RU7O.I9.k1...IA....L....g2Wm6Q6.EI.A....H/...Yom..UG.xTW
NsE7uV1KEWrlci6SsU3YsRAe907.2kZzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58izP.MmnWK2zwz0..........//U0.wzga/..0PJWp1PuzAXB3skNKgzj/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1...................................wl5T..E./2EJzl5Tw/.HDxo.7yDTwl5.Axo
H1ID1/8cU0.E./2Ejzp5Tw/.HDxo.xaTU08c..2E./oky/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....ME/F3E.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...0./......EQ2kKJE2F2F2ZzXAnAnAnA1/.3......./0E................................
.....................2.....3....9.....pIkVKNmJKG4B3.4B3.........................
.sU1....0...06...............U.EOaNaNaNa3.2...............................kAnAnA
nAn../..........bjTel9RnN.YaNaNaNaNiz...................kz1...................zD
................................/....E/...k0....FJLMY7LOXBLG4B3.................
............Cs....U...U.0.................2........../..........................
..............yD..........UNaNaNaNatzeNaNaNaNawj.....................cNaNaNaNavD
OaNaNaNaty9........../..................kz9.....I....c.....Rm3aPnNqPmpKG4B3.....
.........................MU/46U.0.U.02E.........................................
..............................................zD...................wz...........
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........Y3E................
..............wDOaNaNaNa7zXaNaNaNaNmzcNaNaNaNSzD................................
........kz1........wz...................kz1...................../....E/...E1....
cJ4Sb7LOYZYFH/..............................Cs....U.4MU/2.../...lAnAnAnAXzXNaNaN
aNa0./.......o.k...................yz0.......UzD................................
..................cN.BnAnAnAnAyDaNaNaNaNSz1.................................}
{Titel: quantum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

dIFS combins done with Mandelbulb 3d 189.

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....E0...A....2A....Zgr.lTKmxzaprWGXJGV0EIKYkz9N2oy1YDUVryBurzuG1r.TgnKzj
................................MHONElxe2/2........A.td3........BnAnAnAHB/o53iyD
.....7....UH..../QU0/....2kN0...O.....E3.....YT6IsjImkkD/Q.........m/dkpXm1.OaN4
./EnAnYD12../..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.z1...kDhJuQmaiEMw1O2WX.RaPwyc4VrXkfJhkDWpf7X734uvfOUhaDJio4zMCYcSLfMLiDS75A4DYa
7wPZsfuuWkUxyufoOubp0WlDU.....oU1...Y4....UNaNqD02....sD..G.....................
.................y1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1..........Azxva7U..6.U1...o1...UN....x2...sE....A....H/...cqm..UG.p5.
5dZnt7YL8eylciMR0tZW.QAe906.12nzcU08...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........Ik.c.UoJr5.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjV.U0.wDU....0PJWp1PuzsllrlkCx9zD/.........U.0Amz
zzzzf/.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ehx/cU08.U08c.ZoDU08c..8c
U0YcT/8cU0.cU08EKs5cU08../2E.laTU08c..2E./Iky/8cU0.E./2EJw5cU08../2E.dqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....o....UMjVLG4B3.hYYFH/UQ.............................sU1....
/6U./2.............wz........2/EnAnAnAnAO.2........../..........................
...../.............................wz.........zD........2.InAnAnAnAzz...........
.....................2.....3....5....oINiRKNm3H97NoI.65.........................
.....MU/4....................U.EaNaNaNaNC.2.......Uwz.........yD................
............U71kaNaNaNaNazfaNaNaNaNmz0..........................................
................................/....E/...E0....o7LMiBbNj7LPmYYFH/..............
..............U/4MU.06...............................ANaNaNaNatD.......8I/2.....
..ZJ./.......O1E...................wz...........................................
..........................................E.....I....c.....IjlKS4x4PYJ2ShALShZYF
H/.......................MU/46..0...............................................
...................................2./XK6Wex1dzD........E.24hE2Jv5G0./..........
........................................................}
{Titel: Museum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Wild gearIFs experiments with Mandelbulb 3D.
Menger1-IFS, Trans-KochIFS, gearIFS, gear2IFS and hextgrid2IFS
Used a map from ciokkolata's :iconciokkolata: heightmap pack fav.me/d6pxn86 :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...8....I....EIj6XHG6LmzIQwUeH9h/1EvW3Th79jEzHRR4qUiG1szQglxuXFPFyD
................................fczAJEJHW.2........A.hSX/.......nAnAnAnQ5/2....E
....z6....U4..../QU//....2k60...V.....E3.....25UZ4jkMznD/Q.........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz..................................3.....z1...sD...../..
.z1...sDOS02ChSLiwX/lB8Uw9/zyCjiboDLQ5ljPzGDhCz9ZvfydzXKpCi9z0r8K3Qg8ukDuhodPKP.
Hw9Yz8JlVAu0zO82HruaNqmjU.....Ii....d/....EnAngD12....sD..G.....................
..................2...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.....kzDP2yzzzn.D....t....M2...UA....m.B34c3.EEk1....u....gJ.....SMz1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..eWyz...........U6............0........k.8.UQgk0.
.wUmc2beYzn.dA8E5Exwz0..........REk0zzzzz1..DIvpRsfqz.FedL.CBEyD/MBWiGuamzH.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.EX9e/rN........................
E....I.//3E.....I....Q....EHZtqNZ7LAhYYFH/................................U/4MU.
..........UNaNaNaNawzMaNaNaNadzD........2.2........sz...........................
................................................................................
.....................2.....3....9....EZQVtqQhgoPXVKG4B3.........................
....4MU/0E......................................................................
...............E.......o2/QsxIJJJJJpzUaNaNaNatzD........kz1.....................
................................/....E/....1....bJKMmZYFH/......................
............Cs....U.....................y.YaNaNaNa70.RaNaNaNa7yDOaNaNaNady9.....
.....IaNaNaNatxD..................UL.dNaNaNaNawDOaNaNaNa7zXaNaNaNaNuzcNaNaNaNavD
..........................................E.....I....k....kNZ3aQmYYFH/..........
......................U1C....6....................UD./.........E................
...............EBnAnAnAnuz1..................s3EnAnAnAnwY.YaNaNaNaNmz........s2E
OaNaNaNaty1..........................................2.....3....8....UKNsFrNmZ4N
mYYFH/...........................sU1....0MU/4........kAnAnAnA1wjaNaNaNaN6.YaNaNa
NaNmz...........BnAnAnAnqz1........wz.........zD..................k4.1......EE3k
................................................................}
{Titel: Lemonade maker}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Blender 2.69.8 test build, rendered in BI :)

:iconblenderlogoplz:

1600 X 1200
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Blender 2.69, rendered in Cycles :)
:iconblenderlogoplz:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Blender 2.68, rendered in BI

:iconblenderlogoplz:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

c4D Sirius texture ;) [link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

C4d , Vray and Cs6 

thanks for favs and comments 
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

c4d and vray
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Model exported from Xenodream, rendered with Deep Exploration
[link] to the 3D print and the object download
Thank you all !
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Xenodream + Deep Exploration
[link] to the 3D print and the free 1000k polygons object download
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Xenodream 2.5
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 GrahamSymmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 www.fractalforums.com/index.ph… No postwork
A tweak of my "Weapons Upgrade" fav.me/d5rveca AmazingBox/MixPinski4/_reciprocalY2 x 3
I just swapped the MixPinski to AmazingSurf
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 GrahamSymmons
My entry to :iconinspirationstation1: Holes themed contest. [link]

Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 [link] No postwork
ABoxMod1/_reciprocalX2/CrossBiFold/_SinY/_LogX
Started from my Bowl With A Hole [link] and ended here

Mandelbulb3Dv18{
g....si....x/...S.....U...E1hvuJlE7rzqOB.vaZoM0E9xrkoiF3QzP8Rh1AyGy1.NDK3BovdVzD
................................dOmlUyjBzz1........Y.NM........E........kz1...wD
...Uz6/...U4.....M.3/......05...K0....E4.....wXf4urbaTpD/.......Mg3mzckpXm1/Sd1.
//EnAnQD16../2UaNaNaNaNxzcNaNaNaNaxDOaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDpOWW/6RWrwXxDkwOfNjJzyO666g3oVmDu7PVMqb8Kx1aM/rPuqTCzYuUpDOMDWnD4jCQdyru
uwfopYsHPhG3zoh/yyTFZPpDU.....2w/.............sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kzW....U...s5......A3.........U0wt5w...Vk3....G/...M43....Sv52
...UX.....................6.2c..zzzz.c/Fbf24LNyD6.Dbqxm4Iz1..........2./8.kzzzD.
IUNAT2kY6z1.3yuedc8tz6........../6U0.wzzz1...........20...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06U2K.k.1A..1Ak.np0.06U..6U
.0sK/hdht0kaqaPiIM4U.06..1Ak.1fP.1Ak..Ak.1ADm/Ak.1EG7ZIGlH5U.06.nAnAnsZR.06U..6U
.0MMw/Ak.1.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.MLNiZaPb/mQfZb9Wp4Q............
E../.I.//3E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl..B.E5...........................k/........
...................../....................2.....................................
....................................re.g.................kz1....................
.....................2.....3..../....wZQZBKOk7rPX34PM71.........................
.......1Ak.1Ak.......MaNaNaNaNyD................................................
...................................sym..........................................
................................0....E/....1....17rPnBbEdNoPgF4.................
................4MU/4MU/..................2........wz...................kz9.....
....................g...ns.........................................wz........U.E
..........................................U/....I....I....kLHZaPN/..............
.....................6E./2E.Ak.1Ak.1...............wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................2.....3....2....w3HjR4K....
..............................................................zD................
...wzQujJgc0zK.E................................................................
................................................................}
{Grahamsym}

Please give credit when using params! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9

I've reworked my parameters from  "Internal Combustion Engine" Internal Combustion Engine by GrahamSym  fav.me/d4g55ys
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

C4D

using this metaballs tut tutorials.cgrecord.net/2014/01…
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

C4D

been trying to get to grips with animation ..the stills are nice even if my animation skills aren't
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My 2nd entry for :iconmandelbulb3dteasers: 10th challenge ...the challenge was set by me :O fav.me/d6kk881 decombinate with at least one dIFs and volumetric light....

Go check the entries mandelbulb3dteasers.deviantart… send a note to the group with your fave

Here I used :icondark-beam: newly released logspIFS/ www.fractalforums.com/mandelbu… with ABoxModKali/Menger3

thanks for faves
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Refinery Row
Made With Mandelbulb3d

This is my 1st submission to the 10th Mandelbulb3d Teaser -> fav.me/d6kk881

Probably one of the most challenging teasers to date, at least for me!
This is a DEcombinate in min mode. First half is 3 dIFS formulas: Menger1-IFS -> trans-qIFS -> cylinderIFS. The
other half is just JCube3. Julia is off. And of course as dictated by the challenge, I used some Volumetric lighting as well.

Good luck to all the participants!! :-)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Coil Connections
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Deflated
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.