Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
Organized by Artist
Tweaked my params from this image


Mandelbulb3Dv17{
S.....s/...g2...ET...2Q...UmvI.C.CZ3.hU/b42Nqp4EBLRjeCQZOxnVNIUL6/4mzK9kUH1WAP/E
................................C89XMtjIz.2........Y./..................y.2.....
.................sk5/....6UVG...u2....E.......Yn9d5TP8kD/..lImuD.....dkpXm1.....
.VEnAnID/2../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDZqJssVvnQw9UMJ/S4xtuvGAe8a9AOSYD14HgAobZ5tXjNjYEK70oysY2WFuA9nlDEHHFUHmP
urPedlgdngA5z.rLl1YJW.hj.....8YBn.............kD.M....sD0Akz....................
...........wzA6U.i1...sD......JRm6.wp7X.EObA0.nRm6.or7X.kVbA0.FSm6..............
..................kzQwzzz1.U..6.T/...k3...EB....H/.06w...U.F....8/...s0....UJt42
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zzzz.......................U..........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................ILEE0kwAb8.zzVSSu4.BrQn.szDkGsj.sjw
D1EzT7ad1/ETHK7.QsrPo/7.EHL6..bTDJON.62Ba..lyBcLB/.Ns./.Mw5KWB4.8DL7.kqTVWLG.w6S
W/.kzpejX/UfSN/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................8./..........................................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD...................yz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/..................2........../.........E..........2.....
................................................................................
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................U.2.....
..............yj................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Started with parameters from :iconbaddad: from this image


My Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
Q.....s/...g2...61...2Q...kJ8EXCLTNmzOnuR0irE9/EgnZowHGExzH8zvJsdLTnzcElwfn2BCyD
................................xbBHZFnEG.2........Y./..................o.2.....
.................cl5/....6.M6...W/....E2.....2rn0TaOezmD/.EEIb5E...c./...w1.....
./EnAnID32../2......................OaNaNaNa3.A............u1.....2...sD...../..
.wHnAnQDueJXEyWpHw9sCDzwC9tDzy57PcJUM9oDBLBLZfUNvwv5./p.jtODzCA1EtevrlnjR1udSjRO
2xHdlKNM62wBzWGwdEFcBomj......Yuo.............uD.6....PE/2kz....................
.............oAnAr1...........KRe4..qdO.UObe/.oRe4.srdO..Wbe/.GSe4..............
................I/kz.wzzz1UT.U1.h....E1....C....F0...I2....C....o....AX8...UJti9
...U.0aZczDM6/nz.1AkzX6dE1.60c..zrhe.w9UCW0tRhyDusTza3whyz9...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../A.3zrKQ10ECR8Zc4xRkzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP.0c..
cN5V.YHbG7eFT5uDJAqyTr69/.2U.........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................waGz/.LRt3.zzFHhy8.S7tY.szDPtdd.M/7
a.EzT77Mt0kmwSB.QsLKJu4.6cE0..bT2FpQ.chrY1.lyRfOj0UmXOA.Mw5iYC3./6U..kqTC3pF.IsV
/0.kzV7gI0kNlJ4....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....E....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........OaNaNaNadz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................M2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................oX0LD8Qxcyz...........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6.................UxckpX0LDzz........M1E........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

All of this started with *dainbramage1 parameters and I keep tweaking mine from the results I got from his way back.Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
Q.....s/...g2...ET...2Q....Ac7cszVz5.b.VtjExqz/k2KBJm1hRVx9JXZZMZ4kGzYYUzjxCsz/k
................................6XUfC7qy912........Y./.................kG/2.....
................/ME3/....6.j4...MA....kg.....ELezmaQIHbD/..tr9sD...c./...u1.....
./EnAnID/2../2.........3.1................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnYD7Tptz8U9DuXsafgrp4jAygrRDYANpEbDSmQZZKc.MtPsu7UANhwXy6DBZE4vLqaDbNQSCHHJ
ntfkkhe58YxPyCQqcL7W9tcD.....5opO.............kD.2....PE.2kz....................
.............A6U.i1...........KRe4..qdO.UObe/.oRe4.srdO..Wbe/.GSe4..............
................gzzz.UaCO..U..6......24...EB....f....Q3...E7....c....QH3..U.asah
...U.iBgrVaeYFXCU08cOYvcj/..3c...1Ak.6UkKZMxkayD06gJ7KDgdz1...........EB8.klLS4.
5Got8VlJqyfGqIU1bNlyz0..........3I13.wqN51.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzHEKc..
KG8h.EmYEkti4xyDtodIWOorVy1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.2irR1...................................YbZx0.C272.yF2MGd4.WWuV.MgMEx9U.6ZP
R/kXyZPg7/UCtc1.RuLQpy9.V8Od.UiTBCtW.M7bM0.AzFuiC0.3CE/.kwbS5N9./7I9..tTFt8b.wJK
T/.iz/KLb/EVmZ4....g....eeWupa1.IJZX.45.wy5g....................................
E....A.....E....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UQ2f3T8..wz...........FrnuOom/Uz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................q2E..........UaNaNaNaNizcNaNaNaNawD........t.2.....
................................................................................
................................6....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................suFVf53i..2........sz2iSIsuFVfyD................
...../.............................................................0./..........
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
Mandelbulb3dv1.82 More paper ha ha , I used AmazingIFS / Menger-1IFS/ Hextgrid2IFS/ HextgridIFS thanks for favoring and here is the parms .

Mandelbulb3Dv18{
b....UQ/..UJ2...w....2....E2H5P4xik/.5rIWWn4EG2EqEl1a8U...AZDGnUlWXvzSUhfwsSl5zD
........................................kz1........A./..................y.2...wD
...Uz.....UV..../M.0/.....Ez....L.....E3.....YRlk3a7VSpD/.......aeWa0dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDjw4ffhAwstXyyid6Z8VIz2GDww2wltoDNmCJZ9jRIxfh8cQIk5bDzcTcgUCaF6ojunRctY3c
5xvWiLoizqZGzyzy0u4ACxoD......Yc3.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbg9.2Umi.k08v0.Jcg9.wVmi.E88v0.ncg9......3....k1.
.....AQxcz1.......kzSyzzz1.U..6.P....61...EB....U0.06s/..U.F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe............4............0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....E....U.....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.A3.4B3..........................MU/4...
...........BnAnAnAnuz0........xjOaNaNaNa7z9........3./.......E/E........I.2.....
...sz.........yD..................kD./........zD........kz1........wz0..........
.....................6.....3....5....oINiRKNm3H97NoI.MoI........................
.....MU/4............wzzzzzzzn.ENaNaNaNavzXaNaNaNat1.pAnAnAnA1yD.......UG.2.....
................vFVf53iSIy1........wz.....................2.....................
................................1....E/...U0....cJ4SoRaQdFaA7NoI................
............Cs....U.4MU/.................z1........../..........................
.....wzzzzzzzTzD........kz1.....................................................
..........................................E.....I....c.....OZV5Rb7LOYZYFH/......
......................U1C....6U/4M........UaNaNaNaNsz..........E................
................xckpX0LDWz1........wz...........................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 my tweak of dark-beam's " The eternal dance " :icondark-beam: thanks for any faves , here is my parms :)

Mandelbulb3Dv18{
b.....E/....2...c....2....UaWGVrtoV4.H10wm23IT4EMEOOZFfdczPJd6N9aIKsz4t0YBHrv2.E
................................XuVM8VDCSz1........A.td6.......E........y.2...wD
...Uz......Q..../M.0/....6UJ/...n.....E4.....QNM5TifhnqD/.......OJJV0dkpXm1.BnAH
y.....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDzaipAUdsfxn0kTnlodqAz6bLqwBotoojZAIrv3SuhwHT1H9P2x5Ozg5qN37W9upDGrH8cfwr
Bxnqs3MZ7BaLzuSLxUyvoRqD......o96.............sD/6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbz9.2Uyj.k0uz0.Jcz9.wVyj.E8uz0.ncz9......7....k1.
.....AQxcz1.......kz3tAdYV.1.o4.P/...s1...EE....P0.06o1..UU8....4/...g19...UJm5I
...U.46LbsFl4vD9/N3Q./V2RMg6Gc..omNG3/.U.k/sBC/k4.c/57D8rz1..GhLzHWzz.X.8.k7qE1.
............kndRjg/xz2Et68gnNYzjY.W0.oQT1/..t8yl4WEtzs/zyiVJk5.k.QVhm7ycjz9/WMoz
sbhY..kOhN4iHBxj.m7SnQXtoy1..SGMOaW..HUA5tzziY....vObOCLvx98QuKxbHKaz..Ww2J1IBzj
26X0.E9b7/..UMUidZ/rz.Ui5uAGLH.k.kzvuuLnNz1..QCrq0US54PgVNmtQP9.edKZJ8mRbnhh.A8h
Brg0yRCrq0UhU4chFtrtQP9.q0OUqaeTbnhh.M9c/OvzyRCrq0UhU4ch6xrtQP9.q0OUqmtTbnhh.M9c
/OPozRCrq0keCGre...U.06UeeG8dYG8IJpzzzzzwy5U.06U..nBic4Qb/.Rj/GHdFaPdR4Oo/mQfZb9
E....A....E.....I...../...UIjxKP2xqPmBLG4B3..............................s....U.
.Ak.0.....UaNaNaNaNiz.........zDBnAnAnAnYz1........../..........................
.....1......../kOaNaNaNa7z1...............................EqxdRxE9jjucNaNaNaNavD
...................wz4.....3....6.....pPgZbFjl4NhALShZYFH/......................
....4MU/0.......................................................................
..cN./.......U.EMo0FIhT67.2.....................................................
................................/....E/....0....IZ4PdtqN7NoI....................
....................0.....................................................2.....
...../.............................wz...........................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 just giving the new DIFs a try the FoldingHexIFS :) thanks for any and all faves I apologize if I do not thank for faves as I have limited online time now so I will only be on in the mornings :) here is the parms .

Mandelbulb3Dv18{
b....UQ/..UJ2...w....2....E2H5P4xik/.zOLtlxWD02EqEl1a8U...AiDGnUlWXvzSUhfwsSl5zD
........................................kz1........A./..................y.2...wD
...Uz.....UU..../M.0/.....Uu....i.....E3.....YRlk3a7VSpD/.......aeWa0dkpXm1.5JJF
./....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDj76o5kkMIxnPsSRMHR.Cz0ong61GbGoDdqayBLrUQw9mPe5NQfeIz2kfdyU6/noDunRctY3c
5xPWiLoizqZGzyzy0u4ACxoD......2P3.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbDA.2Uyk.k0u11.JcDA.wVyk.E8u11.ncDA......7....k1.
..................kzxwzzz1.U..6.P....61...EB....U0.06s/..U.F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....6....E.....I....s....kMp7KNoJbMZZYFH/...............................s....k.
16........UaNaNaNaNiz.........zD........kz1........../..........................
...0./.............................wz.........zDOaNaNaNa7z1........wz..........E
.....................2.....3..../....MqPgFKOiR4OZVLG4B3.........................
.....................AnAnAnAnY.E................................................
................................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.7.6

Thanks very much for all your favs, I very appreciate it :)

The params from this one are:

Mandelbulb3Dv17{
V.....9/...j0...61....I....RKv8H7mG6.TtuzYdgkj4EjdqQUmkg3.I1cjYgdZ2rzCUX0UBfdb/k
................................M.E5Qau5wz1........Y./..................Y.2.....
.................MU1/....6UtD...E1....E2.....McYxKXRI0pD/..........G/dkpXm1.BnAn
z.kX0LLD12../2UaNaNaNaNmz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDjjR1kv7xat9bRClejrUHzK/as7.b3knjZJMKoM5ZExnM1UwfXrH1w2mPic26egbjyvSzRxhb
stn6Q7B/QK.DzatACWuvBsoD......ofz.............kD.2....sD.2kz....................
.............ckpXm1...sD....z.Z.g4.w0kO.EC.f/.1/g4.o2kO.kJ.f/.V/g4......M....UA.
................qzzzdwzzz1EO.g0.q....I4...UE....P3/06U1..UU5....g....Y17...UiE4I
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........3I13.YrVp0.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzH/pElz
5TtN.E4LVxTtT1yDOyXjDUIN0.I.WRvgcbtszKUA8ojH9l3.c.LWmfeBhzfVVmlUaotzzuCDd58g6zzD
Z6W0xvoGQ/kCaWctpJKwzW35PpHERyzjPD7Kl3Dkzz1..6uVb/UlsO8.GEmIEK7.8jBr.E/GqG7e.U/3
L..VUdoIx/krVTC.5SbbR47.OZpI.IDSWR8J.wA4E/EPuBdMl0UoM5B.gj5O5p8.57JH.6LT7BsZ.MNe
k0UsyRvft/.EBF2....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........Uf53iSIsuvzcNaNaNaN4yjOaNaNaNanz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
......U/4MU/4................Y2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.EA....................
................4MU/4MU/........sDpsZi7l/.IVf53iSIswzoAnAnAnAnwDvFVf53iS2y1.....
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.7.4

Thanks much for all your faves, I very appreciate it :)

The params are:
Mandelbulb3Dv17{
R.....9/...j0...61....I...UksLGBIqQ3.bCiPiw9Jl4EZdRKhBjHXzHNpPtQXeB1.3ylFYF1oe.k
................................Cq.H.ft4vz1........Y./..................I/2.....
.................M.2/....6UD7...Z/...2E2.....ExjAwIVn2pD/.EEIb5E...m/dkpXm1.OaNa
z.kX0LLD32../2......................OaNaNaNa3.A............u1....y1...sD...../..
.wX0LD8DvXQpDjRldx1zX2xLkkw1zG38VmJjU5mDXtFD4wI5VwvLHH.Ak0WAzA8hMcm1iaqDAiAl9efx
Gw9KPQtk58POzCSo5gZGl5nD......2tZ.............kD.2....8E/2kz....................
.............oAnAr1...........W.e4.k0cO.UBUe/../e4.c2cO..JUe/.S/e4..............
..................kzQwzzz1UO..6.f....k4...U6....k2Wm6c2..XEI....8/...k0....UJl42
...U.ydelaxR7G3ocNJBt1....6.1c..Pita.cQVjiO8eGyjEZqulQA8Sz9...........k.8.ElPm5.
Pt41pmERLzX.0PJWp1Puz0........../6U0.wzzz1................................EE0c..
W8ec.................................2U.8.kcXC8.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/./HFuYP1.r5Du.wPAPbRh.Uyo
u1kYAVSdl1kvEbA.uCqZD4D.EfAl..YTei7w..To81kay/uBZ.EHVM/.wv5crI0.B3W3..qTUSH7.oI6
K.kjz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........OaNaNaNadz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................2E................................................
................................................................................
................................/....E/...k/..../7oPspoPY31.jl4N.IYA............
............5.......06....................2....................E................
................................................................................
.........................................../....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......E/E..........2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

A tweak from this one from GypsyH: [link]

Created with Mandelbulb 3D 1.7.4

Thanks much for all your favs, I very appreciate it :)

Here are my params:
Mandelbulb3Dv17{
T.....9/...j0...ET...2Q...k8lCMi2Gq2.JcGS62Psp4E/TJIjB4gOxnF8vHn.srszYxH7D2WBQ/E
................................oYKd1gvGD.2........Y./..................y.2.....
.................sk5/....6.ZB...c3....E......I.5v.ATArnD/..lImuD.....dkpXm1....k
zUEnAnID/2../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDTC4HCqJKKxvld08qooK7wyW.RrIwC7cDrB1ek6/H0u1tbYIRHTE0zAbXZA1rJNpDAD0m0eIU
os9YoIEBQLZJz6CcjAro5Ykj.....8Y.h.............kD.MEnAnYD/Akz....................
...........wzA6U.i1...sD....zUW.e4.m0cO.cBUe/U./e4.e2cO.6JUe/US/e4..............
..................kzmxzzz1.U..6.T/...Q3...EB....P3U81g1.Ub.F....8/...s0....UJt42
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..gm8f.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................6uVb/UlsO8.GEmIEK7.8jBr.E/GqG7e.U/3
L..VUdoIx/krVTC.5SbbR47.OZpI.IDSWR8J.wA4E/EPuBdMl0UoM5B.gj5O5p8.57JH.6LT7BsZ.MNe
k0UsyRvft/.EBF2....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................8./..........................................................
................................................................................
.....................I/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDOaNaNaNaty1........yz...........................
................................................................................
................................1....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/..................2........../.........E..........2.....
...0./..........................................................................
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................U.2.....
..............yj................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

this is for `Platinus :w00t:


Mandelbulb3Dv16{
N.....Y/...83...U0....Q...UGm7rc/QtzzehcWS9pHyzjTUHrzuAJzzPj1QCrQ1iyzOUzkCssKyzj
................................rRC8CGkc/22........Y./..................y.2.....
.................M.0/....6Uc9...jA....k0.....6YOSg99IDYD/..........c./...w1.....
./EnAnID..../..........wz..........E.............................y1...sD...../..
.w1...sD83/.Hm4dct9cmZUFXvCNyI6zTvmHPrWjZZunl/vrlsnoU5.EY...yymTYojWb.bjlh.WNMOt
YtPfzryNdM9Oy0FOY7glDEWj......2OC.....................sD/.kz0...................
..............................LRG9.0q7h.UObo0UnRG9.or7h.cVbo0.ESG9..............
................a....wzzz1kS.w4.9...............o/...AC...k9....Z.....4/..kJKmgP
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz.sutPnvka6zDU1Dbqxm4Iz1..........2EBI.UVcp2.
.....................EWfzHx6d2yD3I13.YrVp0.e/0biMaOyzcisP8OPAXzD.ezYfTLkRzH.0c..
zzzz.................................IUA8ojH9l3.c.LWmfeBhzfVVmlUaotzzuCDd58g6zzD
Z6W0xvoGQ/kCaWctpJKwzW35PpHERyzjPD7Kl3Dkzz1..wDU...wk1D.zz/..wD.k1Dw.szD.U9...Dw
k1EzTpxe...wk1D.Qsrz.0..k1Dw..bTU1....Dwk1.ly/C....wk1D.Mw5s....k1Dw.kqTU1....Dw
k1.kz/C....wk1D....s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0...Y4RZxJMaFLNmx3RcJqLnFrPmpqLWZrL
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........U0LD8Qxckwz0..................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/Ak.1.....................U.E........6.2........2./..........................
................................................................................
................................/....E/.........TN2Pd/LKO/UEjV5.................
................4MU/4MU/........OaNaNaNapzvSIsuFVf5Vz.........zD................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv16{
N.....Y/..UA3...U0....E...E6uJFruAvzzy4Irz2WlyzjkqZZD9d9zzfWZYGVv1kyzC/OU8z8nyzj
................................UTPKsWIrF22........Y./..................y.2.....
.................M.0/....6.4J...M9....k0.....IpmbU3UHCXD/..........c./...w1.....
./EnAnID..../..........wz..........E.............................y1...sD...../..
.w1...sDKJNSUZUMlsX5/1HWmLqHyKgRGQw4AlUjEd8dvJW8At9LpneqCoGAyGQEAxGhPkXDikzCm0ly
vsvphc.u2nP2yiQo6nkFYpYj......2nK.....................sD..kz0...................
..............................LRD9.0qxg.UOrn0UnRD9.orxg.cVrn0.ESD9..............
................gzD..wzzz1.l.M5......g1...EB....v....g0...kwzzzzizzzzT1/...7Kvo7
...U.ydelyjeYFnz....z1....66oc..7Hyt..Gm5TWHFR.kPt41pmERLz9...........mA8.EaLh0.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........U2V0.6oKp/UfbjBj1PWwzEmYEkti4xvD..........E.0c..
zzzz.................................2W.8.kg7bB.Mo0FIhT67.Y9M4n5/A7mz0..........
Z6W0xvoGQ/kCaWctpJKwzW35PpHERyzjPD7Kl3Dkzz1...Rse1EHVM/.fSkzwa5.cxo7.wf3vqxz.g5P
D/.lXs6Ul/kF.V1.yemz9T7.B3W3.A9C.02..oI6K..62/6U.0EHVM/.6y2k.1A.B3W3.gbL.06U.oI6
K.kUkJLT80EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45..Y4RZxJMaFLNmx3RcJqLnFrPmpqLWZrL
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........U0LD8Qxckwz0..................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/.........................U.E........6.2........4./..........................
................................................................................
................................/....E/.........TN2Pd/LKO/UEjV5.................
............5g..................OaNaNaNapzvSIsuFVf5Vz.........zD................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

apo and chaotica
<flame name="tangerine4" version="Apophysis 7x Version 15" size="1920 1200" center="0.492182517451694 -0.147245962333043" scale="935.0208" angle="0.725009771278444" rotate="-41.54" oversample="1" filter="0.2" quality="5" background="1 1 1" brightness="6" gamma="3" gamma_threshold="0.06" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" enable_de="0" plugins="" >
<xform weight="200" color="0.717" symmetry="0.9" lazysusan="1" coefs="-0.967841 -0.051605 0.051605 -0.967841 -0.062173 -0.242615" post="1 0 0 1 1 0" lazysusan_spin="3.14159" lazysusan_space="0" lazysusan_twist="0" lazysusan_x="0" lazysusan_y="0" chaos="0.2 " opacity="1" />
<xform weight="0.5" color="0.5" julian="1" coefs="1 0 0 1 0 0" post="1 0 0 1 1 0" julian_power="100000" julian_dist="1" chaos="20 " opacity="1" />
<xform weight="1" color="1" gaussian_blur="0.099" julian="1" coefs="1 0 0 1 0 0" post="1 0 0 1 1 0" julian_power="300" julian_dist="4" chaos="20 " opacity="1" />
<xform weight="0.17" color="0" linear3D="1" coefs="2.119444 0 0 2.119444 -0.400579 0.684484" opacity="1" />
<palette count="256" format="RGB">
7B21136E2010631C0D55170A461106390D032D0902230702
1A05021204020B0301060200040200030100020100020100
010000000001000000010000010000030001040001050001
050001050000050101060100060200050200050300050501
080701110B021C11082A180B38200F5128115B2914652B17
682A176C2A17692814662711561C0D511A0C4D180B4B180A
4919094E1A09531C09571D095B1E0A661F0D661C0B671A09
6416076212065E10055A0F05440C053E0D07390E0A37110E
361513361713371A143D1E1948251968362773402C7F4A31
894C2F934F2E964C2B9A4A29984B298D452782402674331D
6727155F2212581E0F4C160C45160D361E0B2D1D09241C07
211B061F1B051F1C05201D061B1A051A1404190E04200D04
280D05300E05380F06481605591F077B2E148F3E22A34F30
AD5B3BB86847C48256D4915ED79156D2905DCE9065C28257
B77449B06B3DA96331994D228E3E1E8B2F1A8E3A25924530
974F389C5A40AB6A4DB77450C87955C77B57C67E5AC27A54
BF764EBC6C41B75834B24A26AC41209C37139C35119C3410
9C330F9C330E9F340D99340B8D3006882B04842602812301
7E2001791D01741B016F1A016B19015D1603591503561504
5015074A130747110843100943100A4810094E1009521109
56120A5F1609691A0A721F0D7C210E85230E83220D82220C
7E230C77210D70200C691E0B5A1803561602531402521303
511305520F05510D04500C054F0C044C07064B05054A0404
4302033A04033005032704031C0201190200170200130301
110401110301130401160400170601180803180803190904
1A0904190904150A04120A040C0A040B09040B09040A0904
090903090A030A0C060D110C0D19111521161F271A2E2C1D
4330224F382762442C71502D9659269B5824A05823AA5924
AF5E21AC6221AB601FA45A199D4E1A9745198C4017843918
7B35196E2A1F62202053171C441017390F112E0E14240C13
1B091212050D0E04070C07060F0909150D0B200F0D311011
43131553171B601C1F69221E73241E7F241D84231A822218
</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Under Formation
Made With Mandelbulb3d

Update: I finally had some time to come back and post some of my parms to share, here they are for this piece.:


Mandelbulb3Dv17{
S.....S....O/...w....2....UouTw5Dz.ozO9XJnK99H3ExdhehvLzkvvBSEvvlzz4./f6qzKQxGwj
................................vZmR.32U4/2........Y./..................y.2.....
.................M.0/....6UT/...z/....E2.....sF0S3ULbblD/.kmEwME...m/xa21g1....U
z.....kD12../2................................A............u1....y1...sD...../..
.w1...sDM4QAzrptNw1..........61h.ybOsIYjMIXjL7v63tXKx8zXuHVsyYsDe8n2CblDbSrkct/c
BsXubFBBHsQ4z0gPitcyI6iD......Iv..............kD.2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD......p6e5.wXcS.EGWu/.H7e5.oZcS.kNWu/.l7e5..............
..................kz.wzzz1.U..6.e/...61...kB....J0...c3....F....8/...U1....UJl42
...U.ydelyjeYFnzTeOgz1....6.nc..zzzz.2D8YqFpt/zD06gJ7KDgdz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wNav/U7Eg..zzlXy78.oQm2.szDQRNj.YXB
b.EzT7KXL/k6Uk/.QsrP9a9.a.l0..bTweMb.M029..lydtXW0U7Eg..MwLXKh7.a.l0.kqTId6g.M02
9..kzxLY20U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................2E................................................
................................................................................
................................3....E/...k...../7oPspoPYF1N.E56ExqR............
........................................kz1........wz...........................
................................................................................
.........................................../....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......s0k..........2.....
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

V-Trussed
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Striped
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.7.9.3

I could not think of a better name...

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
Y.....E4....D...cD...2M...kVdJpr3kxzzuDAn7Fo232EfyVHdoWBzzvl7Vw7qD4ez8i7awlIwHyD
................................HAvqHEQYqz1........Y./..................y.2..UIF
.................M.2/....6.I/...42....E2.....sombuRVxvmD/.UynSsD...c1dkpXm1.BnAn
03EnAnQD12../..........wz................................c/u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDnwjzaGZSZxHhINxjWErHz8/mnJWCWApDOjZOwreHuwHPZYX0iMVNzsMrBZlw8KpDlNbxnoBs
LxfEVr./uz/Iz4rT1juGhEqD......o41.............kD.2....sD.6kz....................
.............oAnAr1...sD....zU/Sv4.ishP.MZri/UTSv4.auhP.sgri/UxSv4k4/O/EQ....UZ.
.....MEUZz1.......kz.cdaO0UT.E5.4/...cD...UQ....S3...k9...UszzzzWzzzz1HB..kCPt5A
...U.qFG90sb2zDU....g1U.2.6.kc..1isU...........U/.....................U28..ecW8.
.U.Ehl2Ilz9..u68Yrpuz...........U.V0.2rRr/..ilEhAIrxz0kYEkti4xyj..........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1.........................................k.1A.sa/U.06.nuuz.AqAUk1f..XR
S1Un9V08c..l/lD.uEZQm75.W3En.MDL.1Ak.AU201kgZZNaN0k8yQ7.esaW8e6.8R7v.sdR.06U.ovy
s1kJz/.....k.1A....l2zD.9eFF3J2.GZ5k.1A.Rz5.....................................
E../.A....E3....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
..........EaNaNaNaNvz...........aNaNaNaNez1.....................................
................................................................................
.....................g.....3....7....22JZFbQVNpI................................
.Q...MU/46U..........gm2Kcfbh1/ErRrRrRrRU.gm2KcfbhP8./.................U4/2.....
..cF./.......O2E................................................................
................................1....E/..../..../FJNo7LMKBZA....................
............5.............................2........sz.........zD................
................................................................................
.......................fraterchaos..........}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.7.9.3

This is a special gift for :iconladycompassion: because of how nice she is to everyone, especially myself. Thank you Jenny for all your support and wonderful comments and gifts :)

The render is a tweak of my very old work "emblem of the sun god" at [link] ... I wanted to do something similar to the original, but without being too similar, but while I was tweaking it I came across this and thought it was just too cool not to render...

And I will leave downloads enabled so Jenny can download this if she wishes.

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.


Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
Y.....E4....N...w....2A...k7fYzlxlt1.T8lHL33CT3En9mHdOYCCw1JerNlfdy..9jOCzN2n7yD
........................................kz1........Y./..................y.2..UIF
.................M.1/....6.6/...c.....E2.....wwUvCfRPLnD/.......mI3I0dkpXmX.BnAH
0/....cD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdj.TVGSSvfPuXEjEqXpbTIzItme3xzZ1rD8irlLaxQ
xtXhjKhozLCQz0D7WrMxt5pD......I51.............kD.2....sD..kz.EW3ktv6tmtD/5Gk39cf
sz1IaWdyTsapzqAnAr1...sD....zU/Sv4.ishP.MZri/UTSv4.auhP.sgri/UxSv4......3....k1.
.....MEUZz1.......kz.wzzz1kS.YB.k1...I4...E2....S3...k9...EG....1/...gYq....StLJ
...U.8U/BwD.3okzaW8ez1....66mc..zXCc...........U/....................2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................Q6F8.UmNu..ee0ehZ..aa5..EJJI0p0.wDq
A/.mxVaMV.ETQ/..QsbC90..7Gv5..bTLh0/.YrH...lyZoR7.EPP/..MwbReJ1.zzDT.kqThdZ9.gNU
i..kz3v8N.kzl53...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....I....E.....I....2....UIdJKPVtaP..pPrJaQ..........................U.0.......
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2....E/....4....6IRg7qPs/ENmJqHaNqQZF5BY/..................
.Qk0.YE0.......................E........Uz1........0./.......E/ERc3NvwxHJzH5OFqC
TzIpz...........................................................................
................................/....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
...................................................wz0..........................
................................................................................
..........................................E.....I....U....EE0x4SHpqPjF5O4x4PY/..
......................k/..U..6..0....................pAnAnAnAnyDBnAnAnAngz1.....
.............U/E........kz1........2.BnAnAnAnAxD................................
.....................................................2..........0....YYPoJqNZ756
ExqRZ75.........................8.............................0E........kz9.....
................................................................................
.........................................fraterchaos............}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

Tweak of one of my older works "captured"

Europan Spider Coral is an unique lifeform found under the outer icy layer of Jupiter's moon Europa. Unlike many of the lifeforms found there, the spider corals live in the colder, upper levels of the inner ocean, surviving off the nutrients provided by the lighter plankton. Most lifeforms tend to stay more within the central zone where the waters are warmer and there is more current exchange providing higher levels of nutrients.

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2..UyA...cD...2E...EmbZu9ALWqzi9qZq1FyttDhKy0BDOmaznEaqLJ49dtzs3gB5Jw6Xxj
................................bET1XJ.Ya/2.......oX./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6k3/...i2....E2.....6txu.FzKDgD/.EmqNNEUJXU1xckpp1....6
03....kD12../2kAnAnAnAnszeNaNaNaNqyjnAnAnAnAjz9............u1....y1...sD...../..
.w1...sD0ULfSOBvJv1mGDA2JMrvy4MzEOoCT7jj1BRbUpZ5pvfzJernLQ2qy6/rChvjyPijpXDRWo/Z
bv1zxpH0dyWwyUqNm1ZjPUij......Yo6.............kD.2....sD.6E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4EyUaQET....k1.
.....AQxcz1.......kz.gviv0k5..E......cD...UK.........Q6....2....L....Yom....Sl5g
...U.qFG9mnb2zjO....Z/....6.mc..zXCc..k18XGQeGyD4sIRhrVAkzH...........028.kFrA0.
.s41pmERLz9.kndRjg/xz0..........U6.5.cdT3/..KZajjzXyzulQhUXI/1yD/.........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................gpKP/.E./2ElJ0U.06.vm9jwiiG.06U.YKO
dZ4RiF7ZI0UV4OcV625ZIG7.W7aMW/vQE07Y.USudbCHql6XA0EjxqPjOX5U.06.F3JIFVqS.06U.6ho
G9B/y/6U.0Egm8fg..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.I....E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
..........UNaNaNaNaxz...................Uz1.....................................
................................................................................
.....................A...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................EnAnAnAngyD..........UaNaNaNaNoz...........................
................................................................................
................................3....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........mAnAnAnAA.2........wz.........zDOaNaNaNalz9.....
.............O1E.......UR.2............................UH.2.....................
..........................................U1....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E................OaNaNaN0vz........kwD.......QA.2.....
..............zD................................................................
.....................................................M/....3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/...............................MU/4MU/4........YNaNaNaNG.EBnAnAnAnAznAnAnA
nAH2./........zD................................................................
aNaNaNaNSzHaNaNaNa7/./..............................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Took her Underneath-Pong702 fav.me/d7slo1o and now is my #703
No changes made :)
Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1....7...ET...IM...E1rdM7kFZxz84mqYGg/U0EW8nRbQ13C.YwRRFiY4Z0.Hk2t4YYZoyD
................................jSFrzOittz1........B.lL................k0/2...wD
...Uz6/..EV5A.../I.1/....2Uf6...qE...2E4.....6pDbZBe.OnD/I......OUMF5dkpXs1.....
.FU0LDGD12..42UaNaNaNazwzOaNaNaN4hzDvcNaNaNatx9............D.....y1...sD...../..
.z1...sDOgecfS30qwH7fHc7KUp/zu5OVUASkkkD0MHa0qFUqvXbptEMhzABzYz3cU.RV1mDC2LyEGTO
Fwf9VnUqhN/6z4bEhvkJDGnDU.....Ypf0..N.5...UaNalD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EDJj3EC0....x/
.....Ksulz1.......kz/yzzz17U..6.j/...Y1...EB....O18Z/c3.EaU3....8/...M3p..UG.dT7
...U.W1KEyzlciszXMHKzzzzzf2.os..zzSi..EbG7eFT5tD6YqulQA8SzH..........IU7X6U08c..
.2YCEzUZ4.A.mDlVumxzz.kKLtj3g8yD/.U0.wzga/..0PJWp1Puzs.0.p4HE3zD..........E.0c..
zzzz............z1...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2E.....I....2....kL/7qQN/UFjl4N.24.VB1N......................k/.MU/4.U.
.ok.1Ak.0..........xz0.............................6./........0E..........2.....
...6./..................kz1.....................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.omQtp4..6LPm...................
4MU/.IE/36.............................IA.A.......V8./....................UaNaNa
NaNmz...................................................kz1........0./..........
................................E/...E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........nAnAnAnAlznNaNaNaNipz2......QL.E.......gK.2.....
.UI3.1......7R3k................................................................
............................................}
{Titel: pong 703}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Her Unbalanced -Pong 962 Unbalanced -Pong962 by Undead-Academy is now my 963.
No formula change but returned to 4:3 format. Still with the dear sphere :giggle:
Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IM..IlwUwrJWW2pziWhutUbel/EeN/UqI/9TzHovn36LtZXzGnUoL/QMDuD
................................pMR.EWCUa.2........B.Nv.........nAnAnAnIG/2...sD
...Uz6/..cU8..../I.1/....2UO....Z6....k4.....AzNKcKbabnD/I......qXXr3pAnAt1.....
.JU0LDGD12../2E/.....UNKwqAnAnAnAHvD.........z1..........c/8.....y1...sD...../..
.z1...sDBiF1058o/w9vhCk1JGvBzG6evog4YFmDi0wnfDcJpw9DLqjkRYQ5z6UKXJxGCZmDUGWxHzS/
hwPD0W1B2wH5zqoURzyMfEnjU.....Y01....2...2kAnAnD32....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................sQOBE0/...2..
.....Ksulz1.......EK7EwzW1.U..6.M/...24....S....x/.066A..UEF....5/...Ipm....SJ5Q
oI2U.aXIfNQrRrxz./6U4rRrR16.0QozdbSu...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........IE.4xTMHvA.
.2nE.bez0z9.L/bioCPwz.kin/swu4yj1EU0.wzzzL5..0.......s/U......../.6.......E.2c..
zzzz............l/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EzzljA0.../2E.tzDz0E1..2E
./IzT/.U.1.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6...M./JJE.....I....A....kLGx4RVFLN.EK9nZLP....ZZ4N.................MU/4...4...
.ok.1Ak.0....................O2E................................pi0HJJJJJz1.....
...yzAnAnAnAnAxD..........Ev8AJJJJJzz...........................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.YaPb/kE..UA....................
4MU/.MU/4MU/4...............Ef4k........c.2.......iB.nAnAnAnAHxj........E.2.....
...0./..................U.2...................zD................................
................................/....E/...E0....TlIOiBoPh7KOiJqEsZbS............
......................U/................kz1..........6nAnAnAngxjAnAnAnAnyzXNaNaN
aNarzGaNaNaNaNxDQaNaNaN4pzXaNaNaNaNuzcNaNaNaNLyD................................
..........................................E.....I....2....kL/7qQN/..............
......................k/.MU/4.U...........E/.......mz...........................
................................................................................
.....................................................E4....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........INaNaNaN9zDfNaNaNaN4znmAnAn
Ang../......kL0E.......Eh.A......kQF.1..........................................
................................................................/....E/...E1....
H/5OZ7LN7NoI................................Cs..CoE1B6U./2......BnAnAnAnUznlAnAn
Ang..7nAnAnAnAyDnAnAnAnAXzH........sz0........zD........kz1........wz...........
........kz1........wz.........zD........kz9...............................U.}
{Titel: pong 963}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Some dark lattice works this time with SierpHilbert and Quadrat3D
Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....IU...UNMsW7CTKtzqalaY85l92EWAeLthnDZyHlFOj1rKq6.tZiUzH.a7xj
................................Z.9MgjzyY.2........Y./ux/...............y.2...wD
...Uz6.....dR/...Q.1/....2.Nb...V/....Ej.....sFzMKNe4jkD/Q.........G1pAnAr1.gyzz
.BU0LD0D12..02............................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDJbzMaM4bvwX7ya6jg110zApDPQcZMYajj/aHwrEkatHEYRXzB2gNys5/k1Ne4jnDFaAaVnCA
6wnpNLi7altCzukNbUiFYEaDU.....YP85..aO6..2....sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EktqTED....k1.
.....Ksulz1..........AhYV37U..6.9/...o1...EB....o/...24....A....H/...IJB..UG.oz8
6I3UmJRvortKPhZjTxpLX1Ak.T7..QVzzXCc..UAZRBEi7yj6w8pJs/mpz9.74Ep7L27.H./BwzoG44.
.sKl1gZ3az9.oe0XFQ.xzAEq/KWw.1zj.6kFzPjxq1...........sllrlkCx9zD/.........E.0c..
zzzz............a/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1kjX0kjpPHMV34..1Ak.LRSitaP.k1D
wkn.v3CcN/UvNPcvZjLsUa3.ibhVij4TisW9.Izz0yjjw3CcN/UvNPcvPqLsUa3.ibhVibfTV1OK.sSq
4uyyz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.w4RjF1An.X9e/rN.ArLVt4NmJqPp.1Q
E....6E.F2k.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M........EnAnAnAnQ../........wD........kz1........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/kRZ75.jRbA....................
......U/4MU/4.................zD..........2........sz0........yjaNaNaNaNSz9.....
................................................................................
................................}
{Titel: gitter}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

:weed::weed::peace::weed::weed::peace::weed::weed:

Apo 3 D :-)

"Turn on, tune in, drop out "
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

:weed::weed::peace::weed::weed::peace::weed::weed:

Ultra Fractal :-)

“Nobody knows who I am or what I do. Not even I . " ~Don Juan Matus
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

:weed::weed::peace::weed::weed::peace::weed::weed:

Ultra Fractal :-)

“Think for yourself and question authority”
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.4.1

Simply Red was a Band formed in the Mid 80s with an incredible singer Mick Hucknall as frontman.

Tweaks on Zurcanian Guard by GypsyH
[link]


Mandelbulb3Dv17{
S....UW0...33...s4...2A...kGHL.Af991.X4eFF7kS43E1k15kGuDuyfhznU57ge0.ZgHgOOeGN.k
................................EbYHvTnxF.2........Y./.........E........V.2.....
................/M.13....6UuA...e1....EC.....odzwN6CpTmD/.ETi8sD...m/dkpXm1.5JJ9
./EnAnID/2../2......................OaNaNaNa7z1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...cDVNvPFCSBExXmSao/aUd.zcztL6Ojy3iDOgRpV/cvbv9Pum9LMEe3zoPIv7/ac.pDkopIf8.7
0wXnGyR2mM0IzqBkYkUavOlD.....y1NS1............kD.2....sD.2kz....................
.............A6U.i1...sD......JRe4.wpdO.EObe/.nRe4.ordO.kVbe/.FSe4..............
..................kzQom7S.UT.I3.H....M0...UJ....80/06.3..UE5....i....MH8...Uin4I
...U.KNaguZYOy87NubMOMp4I..6nc...nea.YHbG7eFT5ujiUNAT2kY6z1...........U38.kXmd1.
todIWOorVyfpfjrwdvgqz0..........UI.3zP4WA0ECR8Zc4xRYzu0alwF.HWzjShM3ZaYq1z96kc..
sltf...........U3Bk5eP./cz9U.........cF68szdNJWA.CpKQUUTuzXUkRdIp0byz.6kKTKW1q/k
0QV0zDsIb6HUkndRjg/pz86wQOr9PExD.etwMy5pQ.A...8cU0.cU08.4nUMW74.U08c.UQ4U08c..8c
U0UifgoG9/.cU08.hYXfiu8.U08c.IrFMV3K..8cU0UnGtefi0.cU08.DvpJLR3.U08c.AiOrSvh..8c
U0.YrRqNb/.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.aZ4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E.../E....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................MG./..........................................................
................................................................................
.....................E/..../....1....2IPVdLOiR460x4S..pPr/......................
.Qk0..........................zj........MzXNaNaNaN4xz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....FJLMY7LMoB1F....................
........................................kz1........../.........E................
...../..........................................................................
..........................................U0....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......Y3kY0LD8Qxcwz1.....
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.9.3

Title inspired by Oreo Double Stuffs, Breakfast of champions...I know they aint Keebler but they wuz Breakfast

Tweaks on Hal Tenny's My Little Hideaway
[link]

Mandelbulb3Dv17{
Y....UW0...33...ET...2A...EIi57kxZWD.b8e9G2cng1kVLIQdZH5..2EaqUC2s5rzc8oFS8Mds1k
................................dfsiANaTz02........Y./.................U./2..88F
..........UII....M.1/....6kZ0...P3...2k0.....ces9FGPJhbD/..w5K1Fin1n0dkpXk1.xCCC
./EnAnID1A../2kVsKBL9t02.hMR6qXn40zD.....................s/u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDnetu6Qn7ms9uPXxFrPVYyeOtBvQHJudjdCER0xvkVunjo4FmRJRAyokEHx68XyXj7s7LuY5R
zsneFTIoEJdbyKP8iGZnJ6dD.....6YCd0............kD.2....sD/Akz....................
.............ckpXm1...sD....zU/Sv4.ishP.MZri/UTSv4.auhP.sgri/UxSv4k5J37FZ.....x/
.....MEUZz1.......kz.QqDV.UQ.M3.R....I1...ER....0/...A1...k4....T....g17...Uif52
...U.Svi/90iw0A9A435lAo9P...JcE.xKgm..EbG7eFT5uj/w8pJs/mpz1.JzHmWnv4.1kAI.EYwV4.
............ilEhAIrpz.UfzHx6d2yD.E.3.YrVp0.............alwF.HWzj.czYfTLkRz163Elz
W0MK...Fbf24LNvj.Eot8VlJqy1.WRvgcbtszm..9szaGm6..YGB7wtA..2.gwnV.WPiz.kY5HSa0s1k
YA.3xncZP0..08XnoN0../ESyZTfTawD.odtoAv.y.A..UeX80ksQjB.lr.V8K7.eWel.M/5TRY9.29d
D0.5eEede0.cU08.BBIVyV5.Ma8e.YaIT/o6..8cU0UFXFvcD0kYJu8.faKQmh5.U08c.g.Q9q6Z.EtY
i0UPqFtXy/EsV5C....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..kKOZtKAr2a9e/rN.Y56blqPrtWOkR4.
E....I.....3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................E/E................................................
................................................................................
................................0....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A......./......6mz1........wzoAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........UaNaNaNaN/.dNaNaNaNC/E........E.2.....
...../..........................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............YNaNaNaNC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny./.Lenord..............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

fresh
Mandelbulb3Dv1.7.3.1

Mandelbulb3Dv17{
Q....Uv0...r3...ET...2A...UztftdLf6A.1MZNJCF0X0kUeb4RZxN./g/CF9Gc1EG.7IIBUhi4.1k
................................w9pD43jjP.2........Y./.................U4/2.....
................/M.1/....2UZ0...f9....E0.....UaHK7DbXflD/.k0vb0E...E./...u1....2
//EnAnID/2../2.........6.1................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDwS/oUPvGWv123tcAvI7AzqLkTcEeABoD4nVcK8oz2xPvCoYVb6kuy6yRNdl90yiD9BnVmSyb
mvfE28DO3koEzqG2do7FE0nj.....0oIo..........iSIkD.M....sD.2kz0...................
.............A6U.i1...........KRe4..qdO.UObe/.oRe4.srdO..Wbe/.GSe4..............
................lzzz.A8ZO/UW.s5.G....o0...EZ....21....1....2....J....g14..EiJn4Y
...U.ydelGMJlV6SSuNgDdk1X...1c..zzzz.cQVjiO8eGyDX6HNL1YPWz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..2sMq.EHVM/.06FpwG8.cxo7.I6BmlrW.g5P
D/klGZubI0kF.V1.L.qz9T7.B3W3..1SSB4O.oI6K.kKu3MI3/EHVM/.qkbWHl1.B3W3.ggT3yIE.oI6
K.k2zVsMy.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.HJ2J7pWJZ7LOo3qQL/Z9e/rN........
E....A.....E....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........vFVf53iSgz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3.........wZFjl4NdtqNDB4R..pPr/......................
.....................cNaNaNaNavD........kz1........wz.........zD................
.............O2E................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.m/..............
................4MU/4MU/........nAnAnAnAvz1........wz.........zD........kz1.....
........................cz1.....................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3Dv173 ~
Mandelbulb 3D Tutorial 1 ~
Mandelbulb 3D Tutorial 2 ~
Mandelbulb3D Tutorial 3

Mandelbulb3Dv17{
Q.....h...EZ/...61...2.....uCWFRW2iuz0WoPvTsehtjksH4EkLcKz1IhyOngJskzG95gDwsdWyj
.......................................U9/2........Y./..................y.2.....
................/ME//....6.J2...R2....E2.....sAWDJTW0lkD/..........c./...wX....U
z.EnAnQD12../2......................nAnAnAnA5.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDVpS2vXds8wXMYmYbBK9wyYqODnvDr.jj7klmJli0rv9YkAD6Ua0.zIewQnndAKkjiVt/.JKk
8vPPurR6YOj/zAic7H1.S6kD......2h..............kD.2....sD..kz0...................
E.A..........ckpXm1...........KRg9..qli.UO5v0.oRg9.srli..W5v0.GSg9..............
..................kz.wzzz1.U..6......I/...EB.........w2....F....5/...gX7...UJl4/
...U.ydelyjeYFnzTeOgz1.....61c..zzzz.kbrOA.Km..ERy8pJs/mpz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........06U0.wzzz9.U..........6..........0........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................6E..EHVM/.1Dkzwa5.cxo7.2k0IaQm.g5P
D/ETKs6Ul/kF.V1.MnlzzzD.B3W3.g.Azzzz.oI6K.El./6E..EHVM/.VIpzzzD.B3W3.wLPzzzz.oI6
K.EIyxTeH/EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4..Q5.............................4M..
..................EC./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/UPb/..........................
.....MU/4...................../E........kz1........wz.....................2.....
................................................................................
................................3....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ExqR............
............5g..................BnAnAnAnoz1...................zD................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is a tweak of Compound eyes by ~GrahamSym which is a tweak of World of spheres by ~GrahamSym which was a tweak of Mandelbulb Melons by *mcimages which was a tweak of Sphere Inside by me!

These tweak histories are cool :)

Edit: I forgot to post the parameters!

Mandelbulb3Dv17{
T.....h...EZ/...61...2A....9378mvZRrzG117kEbpm4E.qvOPEbtny1/RRgNU4Bvzetabryt3Hxj
................................DP7dBTltt.2........Y./..................y.2.....
................/M.1/....6kf2...i/....E0.....Ix27.3e.slD/..u0G6EzIJV0/......nAng
z.EnAnQD12../2......................OaNaNaNaB.A............u1....y1...sD...../..
.w1...sDp95feB41buPlhjjC00U5z8046j6FEZcDEsgPl4BbRw99j/8wuDwdy20XHCXp3BjD3EUZlrUF
nvfCid2mIi3RyiXwA7GxQqlj......2k..............kD.2....sD..kz....................
.............ckpXm1...sD....zUJRX9.ypBi.MOrs0UnRX9.qrBi.sVrs0UFSX9.u0G6EC....UA.
................5zzz.IX9c.6U..6......A4...EB....l1...I2....9....l....gn....Uipy/
l..U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJf9.0c..mN5S.6UkKZMxkayjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.lckz
uUXA.6TWD7yHGpzD..........EdmeZpwzPpzKEA8oDU.06.uaKaZ6Aeiz1x58nQJ6TnzcSRpBK.iAwj
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/..61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....M....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../..........BnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
...........................3..../....wpIkVKNmJaFjl4NdtqNl.......................
6.............................yD................................................
..........................UaNaNaNaNiz.........zD................................
.....................................E/.........TBJOiZ3.Y7rPiZYFH/..............
........................................kz1........wz...........................
................................................................................
..........................................U.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn.UFH/..
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz..........................................................................E
........kz1..........................................2.....3....2....wZMjV5RdlKO
iR4............vhNfdAijA.....................................E/E..........2.....
................................................................................
................................................................m....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
...wz...................kz1.....................................................
.........................................................................../}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Based on parameters from ~Len1's Under a Bamboo Canopy

Made with Mandelbulb3Dv173 ~
Mandelbulb 3D Tutorial 1 ~
Mandelbulb 3D Tutorial 2 ~
Mandelbulb3D Tutorial 3

Mandelbulb3Dv17{
Q.....h...EZ/...61....E....FNbp4V/tyz.X5oDa9ca/EEZHFrqODdw1EIFqcnmzpzgz0zlcmDvzD
................................Vcr07jecl.2........Y./.................sU/2.....
.................MU1/....6k45..../....E4.....Udg5c7c6MmD/.EEIb5E...c./...w1.aNaN
z.EnAnID32../2................................A............u1....y1...sD...../..
.wXIsudD0nex607pXwvgHx/1jgS.viPK5AAiy.ZDflCVhG/eDt9rXslXYbR.zG9rHrdJGBmjrQf9rzoD
hs1V89rbK7p6zKWmSq6tN5kD.ckpXk1p..............oD.E....8E/2kz....................
.............oAnAr1...........KRZ9..qJi.UOLt0.oRZ9.srJi..WLt0.GSZ9..............
................0.kz.oVLG0.U..6......M5...EB....R1.........4....p....Ip8...UJP4I
...AeVOb88lVCKe9wKwmx....QD.1c..G8da.EmYEkti4xvjz.BC4POwoz1...........k28.EYfN2.
5Got8VlJqyvj.u68Yrpuz0...........A13zrKQ10ECR8Zc4xRkzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1z9.0c..
cN5V.YHbG7eFT5uDJAqyTr69/.2U.........IkB8AUaZ/5.XBLOJleRayf74fHeuwPE.LxsD8SAAj/E
3QU01cNNk/UQ884gaAo..pQlW56Ctc1EfVFmk/6nB.2..ItRS/UBkM1.mWUWhl2.Tl3L.UI3gKtQ.g2I
E/EDSocXK0EI8/3.PLma845.ZJKO.UJAUisL.k/6M.kV2RsUu/.NZd4.LsJX7S6.nAHA.UAPHeMR.UsQ
L/kxv/uXb/koF9B....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/..kKOZtaAo6a9e/rN.c4Qb/kLnFrPXhKA
E....E....U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../..........OaNaNaNadz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................E/E...................7./.......E/E................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........nAnAnAnAvzXaNaNaNaN../..................kz1.....
................................................................................
..........................................k.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......60E........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.