Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
Organized by Artist
Tweaked my params from this image


Mandelbulb3Dv17{
S.....s/...g2...ET...2Q...UmvI.C.CZ3.hU/b42Nqp4EBLRjeCQZOxnVNIUL6/4mzK9kUH1WAP/E
................................C89XMtjIz.2........Y./..................y.2.....
.................sk5/....6UVG...u2....E.......Yn9d5TP8kD/..lImuD.....dkpXm1.....
.VEnAnID/2../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDZqJssVvnQw9UMJ/S4xtuvGAe8a9AOSYD14HgAobZ5tXjNjYEK70oysY2WFuA9nlDEHHFUHmP
urPedlgdngA5z.rLl1YJW.hj.....8YBn.............kD.M....sD0Akz....................
...........wzA6U.i1...sD......JRm6.wp7X.EObA0.nRm6.or7X.kVbA0.FSm6..............
..................kzQwzzz1.U..6.T/...k3...EB....H/.06w...U.F....8/...s0....UJt42
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zzzz.......................U..........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................ILEE0kwAb8.zzVSSu4.BrQn.szDkGsj.sjw
D1EzT7ad1/ETHK7.QsrPo/7.EHL6..bTDJON.62Ba..lyBcLB/.Ns./.Mw5KWB4.8DL7.kqTVWLG.w6S
W/.kzpejX/UfSN/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................8./..........................................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD...................yz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/..................2........../.........E..........2.....
................................................................................
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................U.2.....
..............yj................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Started with parameters from :iconbaddad: from this image


My Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
Q.....s/...g2...61...2Q...kJ8EXCLTNmzOnuR0irE9/EgnZowHGExzH8zvJsdLTnzcElwfn2BCyD
................................xbBHZFnEG.2........Y./..................o.2.....
.................cl5/....6.M6...W/....E2.....2rn0TaOezmD/.EEIb5E...c./...w1.....
./EnAnID32../2......................OaNaNaNa3.A............u1.....2...sD...../..
.wHnAnQDueJXEyWpHw9sCDzwC9tDzy57PcJUM9oDBLBLZfUNvwv5./p.jtODzCA1EtevrlnjR1udSjRO
2xHdlKNM62wBzWGwdEFcBomj......Yuo.............uD.6....PE/2kz....................
.............oAnAr1...........KRe4..qdO.UObe/.oRe4.srdO..Wbe/.GSe4..............
................I/kz.wzzz1UT.U1.h....E1....C....F0...I2....C....o....AX8...UJti9
...U.0aZczDM6/nz.1AkzX6dE1.60c..zrhe.w9UCW0tRhyDusTza3whyz9...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../A.3zrKQ10ECR8Zc4xRkzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP.0c..
cN5V.YHbG7eFT5uDJAqyTr69/.2U.........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................waGz/.LRt3.zzFHhy8.S7tY.szDPtdd.M/7
a.EzT77Mt0kmwSB.QsLKJu4.6cE0..bT2FpQ.chrY1.lyRfOj0UmXOA.Mw5iYC3./6U..kqTC3pF.IsV
/0.kzV7gI0kNlJ4....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....E....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........OaNaNaNadz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................M2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................oX0LD8Qxcyz...........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
..........................................U.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6.................UxckpX0LDzz........M1E........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My Parameters

Mandelbulb3Dv17{
Q.....s/...g2...61...2M...EuXl5aWy4..LOQMmtxC6/EAq5I1V0WTzvdif2msz5tz66/lso2J..k
................................zNaA1werI/2........Y./..................I/2.....
.................ME3/....6Ef6...T0....E2.....oHccd8ehjiD/..........c./...w1.....
./EnAnID32../2.........../.................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD9O2IgRj0eunJjNUctLWxymo.2WVJu9kDX5tGLJdBjv9B58rL4jO.zc37Eg.ApHjDXjbkHCZW
2wv2sTcs/gvuyeesoGUzKnhj......ItA/............kD.2....sD..kz....................
.............oAnAr1...........KRe4..qdO.UObe/.oRe4.srdO..Wbe/.GSe4..............
..................kz.wzzz1.U.E5.R....E2...UA....v....o8....F....8/...M1....UJsCB
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0wVzzzD........................U.........6W.8.UQgkW.
.yUmc2beYz1UdA8E5Exwz06........./6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................ANMg/kYUK7.zzli7/8.zEpF.szDeW8F.MBn
B1EzTJrIp/.8N2/.QsLVo37.b9Sv..bTwhtS.Ek/7..ly34Um/.dEC8.MwLWWS9.erxt.kqTlZ9g.oQl
r0.kzt8NY0EclO8....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../........yDvFVf53iSgz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................M3E................................................
..cF./.......O2E................................................................
................................/....E/.........0JaPZBLOl.pPr71.................
........................................U.2.....................................
................................................................................
..........................................E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/......
......................k/9..........................wz.........yD........kz1.....
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I think this has a sort of oriental feel to it, which reminds me that it's the "Year of the Dragon". So I'm dubbing this image the "Realm of the Dragon".

Mandelbulb 1.797test

Mandelbulb3Dv17{
Y.....E4...UA...ET...2U...EcIihvFEjoz0ayLCXcMQ2Ezbduv3aJ..YExlYoXvm3.XFTPREot9wj
................................WgClGw/Bs.2........Y./..................I/2..M/F
.........czT2.../M.1/....6EG2...f4....E0.....cy6rV0rZniD/.EMM.pD...c/dkpXm1....U
z2EnAnQD12..22UiOaNaNaNez..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD3dl3LWJ3bunsADK6q/9vyumiqSyopYfDrMs/EOGbgvXYgCZv4I0cy6Pl2oJ3DxfjoKGPm1yA
yunB.rEc9Ociy2.5S139pliD.....528x.............kD.2....sD.2kz....................
.............ckpXm1...sD....z.z8xE.Ygo1/koGD2.R9xE.Qio1/EwGD2.v9xE.1N30Ei.....x/
.....Y//az1.....0.kzXACmg0UX.AA.h....cD...EE....F0o..E3..U.F....0/...MHB...UJHzG
...U.W0A0/Kdfm9AHN05Wwzzz1..nc..lu6Q..E92FpyVY.E1Eot8VlJqyP..0........m68.UVfF2.
.o0FIhT67.2............U........UA/3zvpN00..Ufa5fN6/.lJ92FpyVY.k..M3ZaYq1zP.1c..
FxJT..EVjiO8eGyj.q2e2EsGsz1..........gF68szdNJm5..sKQUUTuz1..SdIp0byz..UKTKW1q/k
1QV0zDsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A..UfIc0knnK8.CT0IqR7.E8cb.UpHklId.kPj
/1U/bh9IK/kOQF3.etLKAd2.Ucl7.QdTXCqY.IJJK/UvypPLz/.NCh2.qwbHCy5.VEX8.crTkapJ.kve
W0Uqz3LfH0kNrM1....RoF5.otmLTx3.lKaQm75.ZhbQm75..s4RdF5PZFK9nsWOkR4.b/..........
E....M.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzkyzzzzzzbwDoaNaNaNajz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wJMYFqE.goPXV4...pPr/......................
.....................2.......G0k..............................zD................
........................................................kz1.....................
................................6....E/...E0..../FJNo7LMKB3.jV5.Z/..............
............5...4MU/06..................6.2........wz.........zD................
.............O2E.......UK/2...................zD................................
..........................................U.....I....c....EHZtqNZ7rA.AJRmN4.....
..........................U/4MU/4M.................wz.........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
...........................................................3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/kPr/...........................MU/4MU/4.................zD........Mz9.....
...wz..........E................................................................
........6.2...................................................../....E/...E.....
TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA.......................0............................Uz1.....
................................................................................
............................................................................}

Thanks to all who support my artwork in any way! It is always very appreciated! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I took some old params and tried to give them a new look. :D

Mandelbulb 3D 1.7.9.3

My params:

Mandelbulb3Dv17{
Y.....61...E4...ET...2U....ucJxjnZd/.j.ht6yLrY3ES1.2nqGKNyvZ2TEnYAM6.DjoL4YQE..k
................................/Qrrz4nVF.2........Y./..................C/2..UAF
.........cDo..../M../....6k12...V4...2E0.....ImtRNbdnDmD/MElGOnDyHJJ1dkpXm1....U
./EnAnQD12..02.........../.................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD3N5RD5pcvt9YfncycqxCz./ZRtqqDmnDsiAkZ7ov0xnULFHUQxT6z8k2ntydH4mDp80N5J/8
dwXJr7UathlCzozqM.vZldnj.....52n7...j5........kD.2....sD/2E.0...................
.............ckpXm1...sD....zU/SNE.isZ//MZL42UTSNE.auZ//sgL42UxSNEEL2D5Ej.....x/
.....MEUZz1.....0.kzHwzzzPUW.I9.B/...cD...EI....0/.06....U.F....0/....JB...UJHLV
...U.SQmDzxElwViBCm60CRdm/.61c..lu6Q..kYEkti4xyD/.Dbqxm4IzH...........m.8.UVfF2.
.sh41UZA..A.H0/bvOonz0...........A.3zvpN00..ilEhAIrpz.kuvBTuCfxD.gM3ZaYq1zP.1c..
FxJT..EVjiO8eGyj.o2e2EsGsz1..........gF68szdNJm5..sKQUUTuz1..SdIp0byz..UKTKW1q/k
1QV0zDsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A..c9RE/knnK8.CTWS938.E8cb.UpH.p2W.kPj
/1U/bhvaA0kOQF3.etbVdx7.Ucl7.QdT9Rod.IJJK/Uvy7ORk/.NCh2.qwLLKS5.VEX8.crTJOLN.kve
W0Uqzp8H7/kNrM1....RoF5.otmLTx3.lKaQm75.ZhbQm75..s4RdF5PZFK9nsWOkR4.b/..........
E....M.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........raNaNaNKjz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.w4S.I4.........................
.Q...MU/46U.4................U.E..........Uyyd4joB7oz...........................
..UH./.......O3E...................wz...........................................
................................m....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0MU/................6.2........wz........Y1E.......Ua/2.....
..EC./..........................................................................
................................................I....k....EHZtqNZ7rGjB4O...IjR5.
..........................U/4MU/4M................62./..................2.2.....
...wz.........................................................................zD
...........................................................3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/kPr/...........................MU/4MU/4.................zD........Mz9.....
...wz..........E................................................................
........6.2...................................................../....E/...E.....
TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA.......................0.U..........................Uz1.....
................................................................................
............................................................................}

Thank you very much to all for your support! It is always very appreciated! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

:D

Mandelbulb 3d 1.68


Mandelbulb3Dv16{
K.....c....Y/...ET....2...URWiDkyUtzz6wrNen0y0.EG8jdtDkFjz1kW6/Nfp0..rvhxPNkkyzD
................................ApejAfsh102........Y./.......U.E........y.2.....
.....0.........U.kU//....AUm....T0....EA.....2y1bILmfMhD/..6k4tD.........w1.BnAH
z.EnAngD...E/2.........2.1........................................yD............
........sJOyxQ8okuHL1IzKFw2iyM39QVH64pZj4SWMixqKquXSfsHyXhbfyqBC.ijgDTeDgWbnNkx4
XuX4YwFQgX5byWw2ccapBgfj...../24.......................E.2kz0...................
.....................U.E.....UWRlE.iq31/6RLA2UxRlE.Os31/sXLA2UMSlE..............
................0..........U..6.k1...o5...EB....u/...EA...UszzzzD....UHB...UJt1A
..EqL0aZczDM6/nz....z1...2A.0c..zrhe.oklrlkCx9zjdpXRgyfh6.A...........U.8..Xo/2.
Mo0FIhT67.24hE2Jv5G0./........../AV0.6oIr/...........0....................E.lckz
uUXA.6TWD7yHGpzD..........EdmeZpwzPpzKV78sz7fQ2.tNY.SUS/4.2x2H0Wkq1..f89U4O1b.xj
/2V0yDrQn/E15T51vojozgadHkZgHDzjAbGG6KUpdz9..oWGY..KX/6.9a.j9a2.iigX.2j2mG9M.Y3M
N/UuQsLfQ/k1Bo...TmVpW4.DoE1.ENBwiMG.sumC0U0zs7Sb.k1Bo..Mp2j9a2.iigX.k5LCpl8.soE
d/Uxjt7Sb.k1Bo.....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..kqPpFqQcZqNc/mOZZ56blqPrtWOkR4.
E....E.....1....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/ENoE4.......................k/........
..........UaNaNaNaNwz...........................................................
................................................................................
....................../....3....3....Y2NZBbFj7LPplKM.65.........................
......U/4MU/4.................0E...............................k................
................................................................................
.....................................M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................U.A........2.1.........E................
................................................................................
..........................................E.....I.........kL4lKOkVZK............
.....................c.............................6./..........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.4.1

100% MB3D
MB3D Frac/MB3D BG program loaded/100% reflections No Maps


Mandelbulb3Dv17{
S.....j0...S3...w....2A...kkApFdw3V2.vvp5mq3/03Enh7VVXVo..QRudGI/H5uzWV7C.8UkB.k
................................QrChNvEQvz1........A./..................2/2.....
................/M.1/....6EP6...C/....E4.....UDYeEH2VonD/.UknzsD...g/VJCog1....M
.FEnAnID12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAngDFYqrZBtdDxn.SJIarDwIz89Y5uKC3RmDoZiwia0ltw9zP3cQ3yFEzKgZnh8QUQpjXRBP9CJu
GxnlpWqbk/oGzYqU2GlcTGoj....U0I3Y.............yD/U....sD.AE.....................
.............A6U.i1...sD......JRe4.wpdO.EObe/.nRe4.ordO.kVbe/.FSe4..............
................2.kz.QWC3/EK.g2.R....E.....F....p/...M.....6....A/...I26...74HaH
...Rh7sRjBFbLec5X2YIcgG6L2A.pc..Z/5a.YHbG7eFT5ujtodIWOorVy9...........GA8.kdAW5.
8LsffaWeYzHbjGR3SUQxz0..........UIX0.I4QM0UNIXBzAbNzzYO3VqZrgjyD..........E/kUGy
F2F0.6LYze9l2VyDVBLNjPEUszPonmPes1...Lm7XVDYgk0.OIjmW..CcznhL/d0g66yzKrU7fa6/..k
3QU01cNNk/UQ884gaAo..pQlW56Ctc1EfVFmk/6nB.2..MW6O.UZKO7.Y9lOW/3..1Ak.QL8KNpG.cgm
81kvvgIGx.UaOe7.PNY9c6/.hqOf..oHIt2B.YNaN0.tQl07I.UaOe7.cB4JCF1.IG7Z.6nOdAW3..7Y
E0.indIFj.UdaO8...UDp6..ee0Pex2.IJZJKh2.szbDp6..0JLOgF5JjlIMnFbE5tWOkR4.gxqRmsWO
E....E....E.....I....c....kNZtKG4B3.U.pPrJaQ..........................U.06E./2U/
4M........UaNaNaNaNxz0........zD........kz1...................zj........kz9.....
...wz........c4E........Y.2.......UG.1..........................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.............................
..................................................././..........................
................................................................................
................................/....E/...E.....TBpMVlKOiR4.....................
................................GVf53iSIcz1.....................................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLG/rPrB1.............
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.9.3

Title inspired by Oreo Double Stuffs, Breakfast of champions...I know they aint Keebler but they wuz Breakfast

Tweaks on Hal Tenny's My Little Hideaway
[link]

Mandelbulb3Dv17{
Y....UW0...33...ET...2A...EIi57kxZWD.b8e9G2cng1kVLIQdZH5..2EaqUC2s5rzc8oFS8Mds1k
................................dfsiANaTz02........Y./.................U./2..88F
..........UII....M.1/....6kZ0...P3...2k0.....ces9FGPJhbD/..w5K1Fin1n0dkpXk1.xCCC
./EnAnID1A../2kVsKBL9t02.hMR6qXn40zD.....................s/u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDnetu6Qn7ms9uPXxFrPVYyeOtBvQHJudjdCER0xvkVunjo4FmRJRAyokEHx68XyXj7s7LuY5R
zsneFTIoEJdbyKP8iGZnJ6dD.....6YCd0............kD.2....sD/Akz....................
.............ckpXm1...sD....zU/Sv4.ishP.MZri/UTSv4.auhP.sgri/UxSv4k5J37FZ.....x/
.....MEUZz1.......kz.QqDV.UQ.M3.R....I1...ER....0/...A1...k4....T....g17...Uif52
...U.Svi/90iw0A9A435lAo9P...JcE.xKgm..EbG7eFT5uj/w8pJs/mpz1.JzHmWnv4.1kAI.EYwV4.
............ilEhAIrpz.UfzHx6d2yD.E.3.YrVp0.............alwF.HWzj.czYfTLkRz163Elz
W0MK...Fbf24LNvj.Eot8VlJqy1.WRvgcbtszm..9szaGm6..YGB7wtA..2.gwnV.WPiz.kY5HSa0s1k
YA.3xncZP0..08XnoN0../ESyZTfTawD.odtoAv.y.A..UeX80ksQjB.lr.V8K7.eWel.M/5TRY9.29d
D0.5eEede0.cU08.BBIVyV5.Ma8e.YaIT/o6..8cU0UFXFvcD0kYJu8.faKQmh5.U08c.g.Q9q6Z.EtY
i0UPqFtXy/EsV5C....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..kKOZtKAr2a9e/rN.Y56blqPrtWOkR4.
E....I.....3....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN0wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................E/E................................................
................................................................................
................................0....E/...k0....BZ4SEZaPnhKOo.EOiRKA............
.................k.1Ak.1A......./......6mz1........wzoAnAnAnAnzD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.I5PV/.IjR5.
..........................U/4MU/4M........UaNaNaNaN/.dNaNaNaNC/E........E.2.....
...../..........................................................................
.....................................................2.....3....6....2YEjVrIhxqP
oVaFjl4N.........................Q...6..0............YNaNaNaNC.E........Uz1.....
...wz...................M.YNaNaNaNq../......../EnAnAnAnAHz1.....................
................HalTenny./.Lenord..............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.4.1

Simply Red was a Band formed in the Mid 80s with an incredible singer Mick Hucknall as frontman.

Tweaks on Zurcanian Guard by GypsyH
[link]


Mandelbulb3Dv17{
S....UW0...33...s4...2A...kGHL.Af991.X4eFF7kS43E1k15kGuDuyfhznU57ge0.ZgHgOOeGN.k
................................EbYHvTnxF.2........Y./.........E........V.2.....
................/M.13....6UuA...e1....EC.....odzwN6CpTmD/.ETi8sD...m/dkpXm1.5JJ9
./EnAnID/2../2......................OaNaNaNa7z1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...cDVNvPFCSBExXmSao/aUd.zcztL6Ojy3iDOgRpV/cvbv9Pum9LMEe3zoPIv7/ac.pDkopIf8.7
0wXnGyR2mM0IzqBkYkUavOlD.....y1NS1............kD.2....sD.2kz....................
.............A6U.i1...sD......JRe4.wpdO.EObe/.nRe4.ordO.kVbe/.FSe4..............
..................kzQom7S.UT.I3.H....M0...UJ....80/06.3..UE5....i....MH8...Uin4I
...U.KNaguZYOy87NubMOMp4I..6nc...nea.YHbG7eFT5ujiUNAT2kY6z1...........U38.kXmd1.
todIWOorVyfpfjrwdvgqz0..........UI.3zP4WA0ECR8Zc4xRYzu0alwF.HWzjShM3ZaYq1z96kc..
sltf...........U3Bk5eP./cz9U.........cF68szdNJWA.CpKQUUTuzXUkRdIp0byz.6kKTKW1q/k
0QV0zDsIb6HUkndRjg/pz86wQOr9PExD.etwMy5pQ.A...8cU0.cU08.4nUMW74.U08c.UQ4U08c..8c
U0UifgoG9/.cU08.hYXfiu8.U08c.IrFMV3K..8cU0UnGtefi0.cU08.DvpJLR3.U08c.AiOrSvh..8c
U0.YrRqNb/.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.aZ4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E.../E....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................MG./..........................................................
................................................................................
.....................E/..../....1....2IPVdLOiR460x4S..pPr/......................
.Qk0..........................zj........MzXNaNaNaN4xz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....FJLMY7LMoB1F....................
........................................kz1........../.........E................
...../..........................................................................
..........................................U0....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......Y3kY0LD8Qxcwz1.....
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2011-2012 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb 3D single render no postwork
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2012 GrahamSymmons
Raw fractal created using Mandelbulb 3D single render no postwork
tweak of mcimages . [link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2011-2012 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb 3D single render no postwork

Mandelbulb3Dv17{
V.....c.....0...M7...2A...UxJjN4aCz5.Xi4gg/39H/kbgM4uQM0qzHclcj56zBuzw/8EpO3gy/k
................................BKkO6VPJB/2........Y./..................C/2.....
................/6/14....6kG2...33....Ei.....I/yGRDmBrkD/.kXG8HD...m/xa21gH....U
z2EnAnQD12../2................................2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDc/9uHTSNivn.iNGr9YyxycCdWNllz7ijfK2zO8D1xu1dZ5vda4rsyg6cEawQRkjDN9ig9hdY
tvnFp1AKppQvy4lw2xUb0kgD....U.Yx..............sD.U....sD..kz.cNaNaNaNawD........
...........2.dkpXm1...sD....z.MRe9.6qdi..Pbu0.qRe9..sdi.UWbu0.ISe9kXG8HDb....UZ.
..................kz......kS.w4.S....61...kU....U0...w.....F....//...IHB..U2wH4I
...U.0aZc1.M6/1......U6dE1..0c..zrhe.cVoK/nl2xvjQvM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0..........1Q/3zzzzzvHUmIqp.tasz66pMnDnNqyjxhM3ZaYq1zv6Lc..
....y6cAZRBEi7.Ey/cXcESLfz1k.........2U.8.EdcF3.................................
VAU0.kfK40.4hE2Jv5G0.bHbG7eFT5uD.............UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..E2JL7oFic4Qb/EBh21AlAJNV7INY7HM
E.../E....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...................wz0........xDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....woMo34OZFaQjtKG4B3.....dF4.................
.....MU/4MU/4..................E........kz1.....................................
........................................................kz1.....................
................................1....E/...E0..../7oPsNpITZqMZtKA.QKA............
.....................6....................2........sz.........zD................
...wz.........yD................................................................
...................grahamsym..............E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.jR5.
..................................................U7./..........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3Dv173 ~
Mandelbulb 3D Tutorial 1 ~
Mandelbulb 3D Tutorial 2 ~
Mandelbulb3D Tutorial 3

Mandelbulb3Dv17{
Q.....h...EZ/...61...2.....uCWFRW2iuz0WoPvTsehtjksH4EkLcKz1IhyOngJskzG95gDwsdWyj
.......................................U9/2........Y./..................y.2.....
................/ME//....6.J2...R2....E2.....sAWDJTW0lkD/..........c./...wX....U
z.EnAnQD12../2......................nAnAnAnA5.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDVpS2vXds8wXMYmYbBK9wyYqODnvDr.jj7klmJli0rv9YkAD6Ua0.zIewQnndAKkjiVt/.JKk
8vPPurR6YOj/zAic7H1.S6kD......2h..............kD.2....sD..kz0...................
E.A..........ckpXm1...........KRg9..qli.UO5v0.oRg9.srli..W5v0.GSg9..............
..................kz.wzzz1.U..6......I/...EB.........w2....F....5/...gX7...UJl4/
...U.ydelyjeYFnzTeOgz1.....61c..zzzz.kbrOA.Km..ERy8pJs/mpz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........06U0.wzzz9.U..........6..........0........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................6E..EHVM/.1Dkzwa5.cxo7.2k0IaQm.g5P
D/ETKs6Ul/kF.V1.MnlzzzD.B3W3.g.Azzzz.oI6K.El./6E..EHVM/.VIpzzzD.B3W3.wLPzzzz.oI6
K.EIyxTeH/EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4..Q5.............................4M..
..................EC./..........................................................
................................................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/UPb/..........................
.....MU/4...................../E........kz1........wz.....................2.....
................................................................................
................................3....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ExqR............
............5g..................BnAnAnAnoz1...................zD................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is a tweak of Compound eyes by ~GrahamSym which is a tweak of World of spheres by ~GrahamSym which was a tweak of Mandelbulb Melons by *mcimages which was a tweak of Sphere Inside by me!

These tweak histories are cool :)

Edit: I forgot to post the parameters!

Mandelbulb3Dv17{
T.....h...EZ/...61...2A....9378mvZRrzG117kEbpm4E.qvOPEbtny1/RRgNU4Bvzetabryt3Hxj
................................DP7dBTltt.2........Y./..................y.2.....
................/M.1/....6kf2...i/....E0.....Ix27.3e.slD/..u0G6EzIJV0/......nAng
z.EnAnQD12../2......................OaNaNaNaB.A............u1....y1...sD...../..
.w1...sDp95feB41buPlhjjC00U5z8046j6FEZcDEsgPl4BbRw99j/8wuDwdy20XHCXp3BjD3EUZlrUF
nvfCid2mIi3RyiXwA7GxQqlj......2k..............kD.2....sD..kz....................
.............ckpXm1...sD....zUJRX9.ypBi.MOrs0UnRX9.qrBi.sVrs0UFSX9.u0G6EC....UA.
................5zzz.IX9c.6U..6......A4...EB....l1...I2....9....l....gn....Uipy/
l..U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJf9.0c..mN5S.6UkKZMxkayjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.lckz
uUXA.6TWD7yHGpzD..........EdmeZpwzPpzKEA8oDU.06.uaKaZ6Aeiz1x58nQJ6TnzcSRpBK.iAwj
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/..61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....M....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../..........BnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
...........................3..../....wpIkVKNmJaFjl4NdtqNl.......................
6.............................yD................................................
..........................UaNaNaNaNiz.........zD................................
.....................................E/.........TBJOiZ3.Y7rPiZYFH/..............
........................................kz1........wz...........................
................................................................................
..........................................U.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn.UFH/..
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz..........................................................................E
........kz1..........................................2.....3....2....wZMjV5RdlKO
iR4............vhNfdAijA.....................................E/E..........2.....
................................................................................
................................................................m....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
...wz...................kz1.....................................................
.........................................................................../}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Not by Yes... But by ME! :woohoo: here is Yes... [link] This one is me... Mandelbulb3Dv17{
R....ke0....4...w.....E...kJIFs3DZVsz88hEbZ59D/EgC9WahyC3w9N3x3JO8tszytlqYBdfbxj
................................4ddJ.Burq.2........Y./.................U4/2.....
.................M.1/....6EzP...t/....E2.....27J/gOTc5kD/.EEIb5E...m/dkpXm1....E
./EnAnAD32../2......................8QxckpX05.A............u1....y1...sD...../..
.wnPGAcCq6.E3oX9Pw1..........ou8ye3A2NYjaELfMoGFqs9cFp3ndas3z.CWOgMQjgkjioNChY1G
1tHmJ7KXlxm0zoLqXdQe7SlD......I0Z5............kD.2....2E/2kz....................
.............oAnAr1...........JRc9.wpVi.EO5u0.nRc9.orVi.kV5u0.FSc9..............
................5.kz.wzzz1.j..6.J0...c2....B....T1...o1...kE....w....IHB...UJkyX
...U.ydelyjeYFnzTeOgz1......1c..zzzz.Q6Fbf24LNvDYA72QifFjz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../613zHW7./UpfjrwdvguzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP./c..
nc1D..CwQOr9PExDlX0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................6E..EHVM/.ZElzwa5.cxo7.k57.1Ak.g5P
D/Efvs6Ul/kF.V1.WJpz9T7.B3W3.UXMUSH7.oI6K.Uwc/Ak.1.QU0D.i1rz.02.B3W3.w7S.....wzz
z1U..0Ak.1.QU0D....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........OaNaNaNadz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......E/E........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Um... I think this is the params? :rofl: Mandelbulb3Dv17{
Q.....E4...2C...61....E...U4kXndiUZyzqPfxxMFRTzjbSBjcJY5ayXobbHqYzptzsjyVBRQ3czj
................................qaeBKTJha/2........Y./.................U9/2.....
.................c.1/....6EhE...00....E4.....w.x1p4yAvfD/cEEIb5E...c./...w1....U
z.....cD32..32Ui7lU.fQchz2iSIsuFVfwDiSIsuFVfB.A............u1....y1...sD...../..
.wHnAnID8A51hvi7fvv/buqinS/jywztB7qJXRaDLq0U5i1SJunqz7fWd1Tky.nwMzC0.giD7pQHk6PZ
vunm3HscuRguyMbzT9T2X6gj......IW8F..U5P.......4E.2....kD/2E.....................
.............oAnAr1...........KRs9..qVj.UO5y0.oRs9.srVj..W5y0.GSs9..............
................1/kz.wzzz1Em.c9.x....62....A....62...o1...U4....8/...MH5...UJl42
...U.ydelyjeYFnzyOwmz9p4G...0c..zzzz.gZPAI91pRxDtodIWOor/z1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................A5RL/EQkd4.WfWOBx4.Et2I.s3GyOud.wl4
P..gbt6n01ETiS8.Dt4ZuB4.JNIC.MtToi7X..2Dv.UazBpVT/EABR1..zrT902.VSOT.oxTo7ZK.EH8
f.ktzR5Q50UBpM1...kz..6.zzlz..6.yznz..6.xzpz..6.................................
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................dNaNaNaNavD3m5onaJxdz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................U0E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......A0E........6.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Better living through chemistry... :pills: Still getting params "tuned" - please stand by. :police: I still am playing with these... BUT I Promised... Mandelbulb3Dv17{
Q....Ue...UT/...61....E...U/L6g8y2/wzmVgYqMheXxjdW0GNz2hCz1FtDSAODD/.V6dU/JWFqyj
................................xeJfqRft4/2........Y./..................K/2.....
.................M.1/....6EtD.../0....E2.....ERQfR/8r5lD/.EEIb5E...c./...w1....E
./EnAnQD32../2.iSIsuFVfbzcNaNaNaNavD........4.A............u1....y1...sD...../..
.wX0LD0DXGw2fQxN6wXg9WrdsKwxyanBhXDKb9eDvlsuJfC7zufjn/MgkeJpyGS/tbyezfkjta1z4jmg
rv12c6FoF920zQB8ra4BPOhj......YQc1............kD.2....sD/2kz0...................
.............oAnAr1...........KRs9..qVj.UO5y0.oRs9.srVj..W5y0.GSs9..............
................K.kz...U.0kJ.o4.Y....Q2...kD....Y2...63....6....9/...kn8..UhPxCX
Uk2U.ydel0UeYF1UTeOg.0......0c..zzzz.MxuvBTuCfxDiUNAT2kYcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../A13zrKQ10ECR8Zc4xRkzoklrlkCx9xjShM3ZaYq1zP.0c..
cN5V.YHbG7eFT5uDJAqyTr69/.2U.........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................Yc06.EQkd4.f8kbFd.......MI2.1Ak.odX
C0EydQe16.kzzzD./MnYHC7..1Ak.wBEudZH.cjyu1EfG/Ak.1kzzzD.s1KTXk..VSOT.gWP.1Ak.UCu
c1kupVc3O.UBpM1....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................dNaNaNaNavDj7lU.fQcdz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................U0E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6.................kkpX0LD8Qzz........E/EnAnAnAnA7.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3d - used parameters from :icondsynegrafix:my parameters:

Mandelbulb3Dv17{
T.....S....9/...61...2I....Vt9zaUENrzG.iZr54nC3EPG8fp..gcy91Iv7L/3y/.V8iS6d/tluj
................................X4W29fiYW.2........Y./..................C/2.....
.................M.//....6.a1...E/....E0.....UM7IcSQVxnD/..........m/dkpXm1....U
z..kviPD12../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDAI4l6.XHzwfaipHHWJG.zyIERaliNNhD4AHM2wnhvvfFkWibdeNBzgD.NosZlOnjaRusfqww
ov1SjFZkNWeBzmmalKGgfKnj......ov..............kD.2....sD..kz0...................
.............ckpXm1...sD....zUJRk8.yp/f.MO5g0UnRk8.qr/f.sV5g0UFSk8......7....UA.
................6zzz.IX9c..U..6.f....A4...EF....l1....5...U0....J....k01..EiJFa1
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........Al28oTITslB.0.........U3yuedc8tz06Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....M....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././..................kz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
...............................EY0LD8Qxccz1....................k................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQo.EM..kN.A3.............
.................k.1Ak.1A...............6.InAnAnAnAxz..........k........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI.21.
..........................U/4MU/4M...6.............../.......E/E..........UNaNaN
aNatz...........................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix............../....E/....0....
/7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N....................5.............................2.....
...sz.........zD...............................E................................
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Finally - marbles with round holes!
Used parameters from :icongrahamsym:

:iconianjam: tweaks a beautiful one with my params


parameters:

Mandelbulb3Dv17{
T.....S....9/...ET...2I..../Ex380hy5.HTPwjzdoy/kZnT/C.cpFy9eAgPvEbdbzcr4atWaRz/k
................................IuQBaaRgl/2........Y./..................y.2.....
................/M.//....6kc1...U3....ki.....cHTPTqGs/jD/..tr9sD...m/dkpXm1....U
z..kviPD/2../2.........3.1.......Ezj......................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDCQ8U9hIfNvvjOT41cJNky.e/vFJk1siDx07GuoUqhvX/DdNeDCvjy0numF/lmehD7ZExunOY
3vXynEzPiC1wyYjLQH.j1Cfj.....5Ih..............kD.2....PE.2kz0...................
.............A6U.i1...sD....zUJRf8.yphe.MOre0UnRf8.qrhe.sVre0UFSf8..............
................c3kz3xzzz9UU.Q6.P....g1...UA....P0Ae4M4.EQ.F....8/...g0....UJpK9
FE/U.ydelyjeYFnz....z1....U.0c......3ZOizccZWGyDAGdGkxmWczHM.........6m.8.kXWFnV
.0........km..........6........./6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EBIw..zzFoTu2.sS9h.szDnueM.EBp
C1EzTt6Ul/ECp.1.Qs5crI0.medZ..bTUSH7.QbG0/.ly/uBZ.EqG5B.Mw5crI0.taud.kqTUSH7.cio
C1.kz/uBZ.UGWg/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....I....E4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EQgisqc/.wz...........K3jFa5tDUz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
........4MU/4........cNaNaNaN4yD........kzHsuFVf53imz4iSIsuFVfwj........I.A.....
................................................................................
................................6....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................2h6PbjTe0.I5OFqCTzIpzKBSdPGA6.zD................
...../.............................................................0./..........
..........................................E.....I....c....kNZtKG4B3.Y7rPiZYFH/..
......................U.06E./2U/4MU.......UaNaNaNaNyz0........zD........kz1.....
..............zj........kz9..................s1E........y.2.......UD./..........
.....................................................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/...............................MU/4MU/4................U.E........kz1.....
...wz.........zD................................................................
..........2........wz...........................................}


:icondonotuseplz::iconmyartplz:
:icondontshareplz-one::icondontshareplz-two:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Another example of "Tower Inside", mixed parameters


Mandelbulb3Dv17{
S.....S....9/...cD...2I...UsGoP41DZsz2XCil/MfM2ERzhY6uYE6.gNE3wfpKEWzEkaWJ4dATzD
................................59iC3OeUE.2........Y./..................7/2.....
.................s.//....6kV5...E2....E......sBYkg3ka4pD/..lImuD.....dkpXm1....U
zU.kviPD/2../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sD1717GtISsvnxqZssahn6zOQi2tbC4Tgj3LV1y77Ryv9IIJqsPcYjya1Pp8UeNAmj.o59Jgiq
WwHTwSFAlG7yykcy.02TStjj.....8oM/.............kD.M....sD0Akz0...................
...........wzA6U.i1...sD......JRt8.wpZf.EOLi0.nRt8.orZf.kVLi0.FSt8..............
..................kz/wzzz9.U..6.9....w/...EB....w0D/6Q3..UU0....7/...s0....UJs42
...U.W4W8yDM6/nzBXPEzX6dE16.0c..zzzz.......................U..........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................ILEE0kwAb8.zzVSSu4.BrQn.szDkGsj.sjw
D1EzT7ad1/ETHK7.QsrPo/7.EHL6..bTDJON.62Ba..lyBcLB/.Ns./.Mw5KWB4.8DL7.kqTVWLG.w6S
W/.kzpejX/UfSN/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................8./..........................................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................Y0LD8Qxc.zD...................yz...........................
................................................................................
................................2....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0...............6.2........../.........E........Uz1.....
...uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........wz...........
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C...4M......................./..................U.2.....
..............yj................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Thanks to Brent [link] for sharing!My Parameters are:

Mandelbulb3Dv17{
S.....S....w....ET...2E....LvhBoli72.tbZ5Ew6h44EH5zpi.7OOxXzvhz8ruDozEEheBM9SN/E
................................x5Bj0Vps1.2........Y./..................y.2.....
................/s.0/....6UeL...d2....E......c8oZTvaCppD/..lImuD.....dkpXm1....U
zU..j3ED/2../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDQLceLz1p5ufW4ob9dW79zWl/XoyZKopjkB5QpidHRx92UdESPgm8wqVF2sj60UcDOqNtOLFP
LtPSlCtvLOFLz67vKkGeMmmj.....8IF1.............kD.M....sD0Akz0...................
...........wzA6U.i1...sD......JRV3.wp3K.EOLM/.nRV3.or3K.kVLM/.FSV3..............
..................kz.wzzz1.U..6......61...EB....m....c3...EB....O/...w0.....w74c
...U.8YL8yzlcisz0tZWzTAe90U.oc..zfzaA.6..........0.........U.........6EA8..IsYGR
.OdMN9PJKz1UdHh18A7uz06..........6FLtj7VY/.......................0........E/0c..
zAYI.................................IU.8..Ak.1.................................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9...8cU0.E./2.zz/cU08../2E.szDU08c..2E
./EzT/8cU0.E./2.Qs5cU08../2E..bTU08c..2E./.ly/8cU0.E./2.Mw5cU08../2E.kqTU08c..2E
./.kz/8cU0.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........UaNaNaNaNsz...........................................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD...................yz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/..................2........../.........E..........2.....
................................................................................
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................U.2.....
..............yj................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created in Mandelbulb 3D

Thanks to Andrea1981G [link] for sharing!
My Parameters are:

Mandelbulb3Dv17{
S......1....5...w....2A...UW4zBiwF7vzq3wVYx7IG4E/jYjA2AZ..Y76mcGYzW..ZQiL4PX4MxD
................................Ruhm9oH75.2........Y./..................i.2.....
................/6/1/....6U9L...F/....E4.....QTQXqkNuxmD/..........m/dkpXmH.OaNa
z..iSIUD12../2................................2............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDqqI8T8CZWxHOA8P5XUhIzSbOLs5o9pnjr..fMAKp0xfioXpel977ziqZlUx5JGqjxLTIbpzs
FxHrb5uylIiMzUVCwz3OEbnj......251.............kD.2....sD/.kz0cNaNaNaNawD........
...........2.dkpXm1...sD......JRh..wpp0.EOL9..nRh..orp0.kVL9..FSh...............
................6yzz.wzzz1EV.E0.L....U4....4....S3...E0...UB....2....221..EBNF42
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.UGrc..zzzz.0sYEkti4xwD.y8pJs/mpz1U..........q.8.kXWF1.
iUNAT2kYsz94hE2Jv5G0.1..........N3V0.6oKp/ECR8Zc4xRczS6Fbf24LNvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...6E..EHVM/.XMlzwa5.cxo7..6Evqxz.g5P
D/UYZt6Ul/kF.V1.Fcrz9T7.B3W3.gZTUSH7.oI6K.Uly/uBZ.EHVM/.Nw5crI0.B3W3.QsTUSH7.oI6
K.kZz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E.../E....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...................wz0........xDaNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....0....gIMgZ4FpBqOn/kRZ75.r/..dF4.................
..............................zD........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................3....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........7.1.........E................
................................................................................
..........................................k.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/........zj..........2.....
...3./..........................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MandelBulb 3D

Thanks for all comments and :+fav:s :D

based on params by :icondsynegrafix:


My parameters:

Mandelbulb3Dv17{
U.....w....U0...ET...2E...UwGNv7zqBB.Lqq1EYRe34EgyOlGO4WzzPDryxEJzE4.bpMYiU8xB1k
................................RAbsBpTK4.2........Y./..................C/2.....
.................M.0/....6USD...L5....E......E/qyeghHcoD/.U0RC4E...Q/dkpXm1.OaN4
./k/fzDD12../2.........../.................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDHbdRtU236w9TbK76PlvEzIpqdwwHu1oj/2UdjSfx6xX8h8MFFou7zIMPeUdhf8mDI6G6vnsW
hwXZrZmKNSzDzqQoBR85wAoj......I4P.............kD.2....sD.2kz....................
.............ckpXm1...sD....zUKRz6.0qxX.cOrD0UoRz6.urxX.6WrD0UGSz6U0RC4Em.......
................2.kz.wzzz1.U..6......o0...kA....G0...s4...UK....J....gHB...UJt4A
..EqL0aZczDM6/nz56.lzbk.U52.0c..zrhe..CwQOr9PExjKjySnbiney1...........U.8..Xo/2.
..........cpfjrwdvgez0...........AV0.6oIr/...........0......................lckz
uUXA.6TWD7yHGpzD..........EdmeZpwzPpzGU7I2k6og2.AS8V6pLt7.gKtMoZojk7.vYTrkDDYP1k
22FI.ol8x.Ugj5VnNQx/.fuJ2b2zWt/kEoOHU7jcs.A...PQ9/.OoJ6.AuUR.q5.cFLV.wG5vNeN.U4R
30.Xg6KM30EHBl2.mbHWv05.go1B.kKFP3MM.Qk/4..3NtKWX0.OoJ6.jEqP0x8.JRZH.s2PwpoG.U4R
30U.phaFx/.OoJ6....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..kqPpFqQcZqNc/mOZZ56blqPrtWOkR4.
E....E.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....4....2YEjVLHV/rI4x4PY/kPr/......................
.Q..02E........................E........UzHxo5/y1zKwz.........zD........UzvSIsuF
Vf5Zz...........b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................/....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..........................sznAnAnAnAnsz.........yD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................0./........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........kz1.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MandelBulb3D 173

Thank you for all comments and faves! :)

Featured by :iconcoffeetoffeesquirrel: > Fantastic Fractalicious Fractals #5 :D

Featured by :iconxtremefractals: > A look down "Memory Lane For Mandelbulb" :)

based on params by *dainbramage1 Thanks Brent!

My params:

Mandelbulb3Dv17{
Q.....o0...05...ET...2Q...k2r4gHfvp9.PdydIE/4C1Et4Ofk2yJyzfrcyFgMoJ1.HkyfjW3Fs0k
................................TfFXFNnlP.2........Y./..................y.2.....
.................MU1/....6EkK...O4....E......oM8Xer3ujlD/.Ug4/EE...Q//...u1.....
//U0LD0D12../2.........../.................................u1....y1...sD...../..
.wX0LD0Dw4UKTxFdVwHGFO2dH6GBzEu0/UgriHmjdJjROghOowvS3p0glZ.xyUQ7b7k2RpmjxGgRRjda
bw9bR0tRDBo8zIAv6hEFH4nD......Yax/............kD.2....kD02kz....................
.............ckpXm1...........KR57..qRY.UOrF0.oR57.srRY..WrF0.GS57..............
................szzz.wlE0/EW.E6.g/...w0.........v0...s7....9....l....6n.....w3y1
Os3U.0aZcz/M6/nEqxNo0tuZc0..0c..zrhe.MzK84IBACyjU1Dbqxm4oz9...........U.8..Xo/2.
Mo0FIhT67.24hE2Jv5G0./..........NEW0.EmPT1kj.u68YrpuzYO3VqZrgjzD..........E.lckz
uUXA.6TWD7yHGpzD..........EdmeZpwzPpzKEA8oDU.06.uaKaZ6Aeiz1x58nQJ6TnzcSRpBK.iAwj
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..o5QA/kChk/.OskYeJ2.sMHB.285Uqei.stT
M/EvfMvEo/.VcJ2.OY1aVt8......MdGC34H.gH9Q.E5HZLf./k4NQ/.d0aHvN4.Sy5K.AjPwesQ.EV2
D.kGt3cSl0.3F./.........zzlO5/1.yz1.....xz3.....................................
E....E.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................0....E/...E.....T7LNXZ4QmxqMVlaKm.EA............
........................................./2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.........
..........................U/4M.....................0./.........E........kz1.....
...../..........................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MandelBulb3D 173

Thank you for all comments and faves! :D

Tweak of my last piece: Wearing the Inside Out


Featured by :icontimemit: > "Features & Bye for a Bit"


My params:

Mandelbulb3Dv17{
Q.....w....K0...ET....Q...Um2SeSwk5B.T6F6H/p131EpSDka6HEyzvLlhjRiQm0.j.Rfws9671k
................................3prUmljOvz1........Y./..................y.2.....
.................MU1/....6kwJ...14....E......2PcSaU70JpD/.Ug4/EE...Q//...u1.teee
./U0LD0D12../2.........../.................................u1....y1...sD...../..
.wXNaNqDMuTG.GUtewfJ.TLcXjVFzuyoxw64M5pjJ7wWheo/GxPoYV5ZI1jDzifTaFclU/oDi.b0bf7U
3xfSJImfQq4IzEo5e4TXB/oj......25B.............kD.2....kD02kz....................
.............ckpXm1...........KRb6..qRW.UOr70.oRb6.srRW..Wr70.GSb6..............
................0zzz.U5ll1.U..6.L....o0...k9....v2...E0...k2....8....o01..EiJF42
...U.ydelyjffdozzXSazzB.....1c..zzzz.Q6Fbf24LNvjU1Dbqxm4Iz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58izPNnp0CG3Asz0..........U2V0.IqLE.ENnp0CG3A../CwQOr9PExD.........../G2J.
mcV0.gihC1qKIn.kOhFuAPl20.AH96fNcNvA.5l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...6E..EHVM/.b1mzwa5.cxo7.IlCDysF.Q2E
s.ENIZzzc0kSgx2.wQqz9T7.B3W3.sqRUSH7.oI6K.kUy/uBZ.EHVM/.0x5crI0.B3W3.6oTUSH7.oI6
K.UPz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E.....5....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................0....E/...E.....T7LNXZ4QmxqMVlaKm.EA............
........................................./2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.........
..........................U/4M......................./........zD........kz1.....
...wz.........zD...................wz...........................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Under Formation
Made With Mandelbulb3d

Update: I finally had some time to come back and post some of my parms to share, here they are for this piece.:


Mandelbulb3Dv17{
S.....S....O/...w....2....UouTw5Dz.ozO9XJnK99H3ExdhehvLzkvvBSEvvlzz4./f6qzKQxGwj
................................vZmR.32U4/2........Y./..................y.2.....
.................M.0/....6UT/...z/....E2.....sF0S3ULbblD/.kmEwME...m/xa21g1....U
z.....kD12../2................................A............u1....y1...sD...../..
.w1...sDM4QAzrptNw1..........61h.ybOsIYjMIXjL7v63tXKx8zXuHVsyYsDe8n2CblDbSrkct/c
BsXubFBBHsQ4z0gPitcyI6iD......Iv..............kD.2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD......p6e5.wXcS.EGWu/.H7e5.oZcS.kNWu/.l7e5..............
..................kz.wzzz1.U..6.e/...61...kB....J0...c3....F....8/...U1....UJl42
...U.ydelyjeYFnzTeOgz1....6.nc..zzzz.2D8YqFpt/zD06gJ7KDgdz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................wNav/U7Eg..zzlXy78.oQm2.szDQRNj.YXB
b.EzT7KXL/k6Uk/.QsrP9a9.a.l0..bTweMb.M029..lydtXW0U7Eg..MwLXKh7.a.l0.kqTId6g.M02
9..kzxLY20U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................2E................................................
................................................................................
................................3....E/...k...../7oPspoPYF1N.E56ExqR............
........................................kz1........wz...........................
................................................................................
.........................................../....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......s0k..........2.....
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Bulb Fountain
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Striped
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.