Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
VuuVuuVuuVuuVuuVuuVuuVuu
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
Gift from :iconpokkuti:


Original post pokkuti.deviantart.com/art/Let…

We're both fan of Legend of Zelda.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Tak, nie mamy co robić, macie racje. Ah, nastała moja ulubiona pora roku gdy zimno wszędzie, mokro wszędzie, a zwłaszcza w szkole. Jako istota ciepłoluba i człowiek o znacznie wyższej temperaturze ciała (37C - 38C) od normalnych ludzi bardzo źle znoszę takie nagłe powiewy zimna choć przyznaję, raz turlałem się w samych spodniach po śniegu i było mi gorąco. No ale błagam, zimno swoje zimne łapy wszędzie wkłada. Mam na myśli taki lodowaty wiatr. On jest NAJGORSZY. A Shiza sukinsyn się ze mnie śmieje. O i teraz też, gdy siedzę i piszę do was pozawijany we wszelkiego rodzaju koce i nie koce.
Poznajecie te stworki tam tam wyżej co się uśmiechają co najmniej jak Narco gdy dostał nowy zestaw noży (panie świeć nad naszymi duszami) ? Nie? No wiecie co? Swoich ulubionych autorów nie poznajecie? No ja się obrażam. Ale ok, plebsowi trzeba poprzypominać. Ten fioletowy po lewej (JESTEŚ RÓŻOWY PEDALE ~ Shiza PRECZ ODE MNIE TY KREATURO, LUSTRO ZA TOBĄ TĘSKNI ~ Psychoza) to jestem ja czyli pacz najwspanialszy, najzajebistrzy i w ogóle naj ja, Psychoza. Niebieska latarnia obok mnie to Shiza, (nie)kochany braciszek. Och ileż to ja razy się juz modliłem aby ukręciło mu coś ten niebieski łepek. Zwłaszcza teraz. Założył się ze mną, że do końca ego roku dobijemy do 100 obserwatorów. Wyjaśniłem mu na spokojnie, że musiałby ruszyć dupę z rysowaniem. Jego rysowanie polega na okazjonalnym jebnięciu rysunku w zeszycie lub gdy go pogonię. Choć jak patrzę na to wszystko to aż się dziwie. W przeciągu tego tygodnia i chyba kawałka poprzedniego zdobyliśmy siedmiu obserwatorów. Może coś z tego będzie. Ale to takie MOŻE. Chyba od Narco pożyczę łopatę poganiacza bo, cholera, jestem zdegustowany brakiem entuzjazmu ze strony tej niebieskiej latarni. No naprawdę. Bije mnie po głowie, że nie pisze a sam nic nie robi, hipokryta cholerny.
.
.
.
.
.
A TERAZ PROSZĘ WYBACZYĆ WSZYSTKIE MOJE OBECNE PRZEKLEŃSTWA, OGÓLNE ROZDRAŻNIENIE, WKURWIENIE ORAZ NOWY POZIOM PODKURWIENIA ALE ZABRAKŁO MI KAWY I OD KILKU DNI JADĘ NA ENERGETYKACH, KTÓRE SĄ NOTABENE OBRZYDLIWE, GDY PIJE SIĘ W TAKICH ILOŚCIACH. MEOR RZEKŁ PSYCHOZA.

ENGLISH

Yes, I have nothing to do, you're right. Ah, there was my favorite time of the year when cold everywhere, wet everywhere, especially at school. I am the essence of what he likes warmth and a man of much higher body temperature (38C - 39C) from normal people very badly hate the sudden gusts of cold, although I admit I used to run only once in my pants in the snow. Well, but I beg cold everywhere puts his cold hands. I mean, the cold wind. He is the WORST. And my brother, the son of a bitch, laughing at me. Oh, and now also when I sit and write to you curled in all kinds of blankets and bedspreads.
Do you recognize these creatures there up there as they smile at least as Narco when he got a new set of knives (God rest our souls)? No? Well guess what? His favorite authors do not see? Well I was offended. But ok, plebsowi need poprzypominać. This purple on the left (PINK YOU IDIOT ~ Schizo) (AWAY FROM ME YOU creature,, MIRROR miss you ~ Psycho) it's me or begining of the greatest, most awesome and the most I ever, Psycho. The blue lantern beside me Shiza, (un) loved brother. Oh, how many times have I prayed to him something blew the blue head. Especially now. Bet me that the end of the year to shoot up to 100 observers. I explained to him calmly that he would have to move his ass out of drawing. His drawing is the occasional draw illustration in a notebook.
Although, as I look at it all, I'm surprised. In the course of this week, we have won seven observers. Maybe something will come of it. But this is the MAYBE. I think of Narco drover borrow a shovel because, damn it, I'm disgusted by the lack of enthusiasm that blue light (my brother). Seriously. Beats me on the head, that does not write and he does nothing, damn hypocrite.
.
.
.
.
.
Now please forgive ALL MY CURRENT curse, general irritability, fuck AND NEW LEVEL nervousness, BUT RAN OUT MI COFFEE AND FOR SEVERAL DAYS energizing drinks GOING TO WHICH ARE DISGUSTING WHEN DRINKING IN SUCH AMOUNTS. Meor said, Psychosis.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Okay so here's a picture I've started working on. Sort of did it different, did a pencil drawing of it first, and then will color it. I don't get around to doing much pencil drawing these days, but I quite enjoyed it and I think even though I'm going to color it, the pencils themselves look good on their own.

I just got inspired to do this picture, maybe cus I visited Paris recently and always wanted to draw a picture with the gargoyles.. although technically it should be a lot bigger than the girl.. but would have thrown the balance off of the picture and the focus off a bit, so I used artistic license. =P

Hope you like, and let me know what you think. A colored version will be coming soon... so don't go too far :hug:

___________________

:bulletblue:Facebook | [link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This was part of a series of watercolors I did. It is 4.5x5 inches watercolor paper, done with Pentel Brush pen and watercolors.

It is really fun working on this size paper, larger then a sketch card so you can get some details, but small enough so you don't feel overwhelmed. Really great for warmups.

I am really starting to like working with watercolors.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Added 12/17/10

Alrighty, here we have :icondragroar:'s request, a Triceramoose. That's all I was given, the name. So, I went with what I personally felt a Triceramoose would look like. Could have a thicker, longer tail, but it works, eh?

Hope ya like it!

I left it B&W in case you wanted specific colors.

Merry Christmas!

Triceramoose (c)...Me and :icondragroar:, I guess.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

:iconalexsandraryu:
flash
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Superman from the New 52 I sculpted for DC Direct as part of the on going heroes of the DC Universe line. Painted by Sandy Shaffer.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Oracle Barbara Gordon color
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.