Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
These results appear less relevant than we'd like. While we're working on improving More Like This, you can help by collecting "Graffiti Face on the wall" with similar deviations.
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters:                                                                                                      

                                                                                                                                Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}_addC, _rotateC, _lincombinexyzC, asurf
Map in IterationsTrap mode (can't get the other ones right, Patty! :} ) from :iconundead-academy:'s cool map pack I MB3D ColourMaps by Undead-Academy

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...61....M...UK/O9aReE4.n9Hg2YFDU7ERsrJyX6LE.Ac3Y.Lfqvwzuwk3OgpQT.E
................................M0AflkrPNz1........B.Bbp................y.YNaNyD
OaN4z6....Uc0....oF2/.....kz1...x5...2EZ.....2Orh1aHePpD/olptTnD...E0pAnAr1.OaNa
.BU0LDOD12..02kkEM1m.sJmzYlj8Mq7O7xDUcFSRO2dxy1............3/....y1...sD...../..
.zXaNadDIoQc3mG5GxP7ifSeJznPzaZb3qNbX.rj5ihiBEQAoxHqLJ63SK/NzKADV8z3t.pDU0hF.gFf
Xx9Crl7etShOzedrxK810yqDU....8Y9I...ks/.......sD.A....sD..G.0...................
...........7.rAnAx1...GE...6/x1....................................RevtDy....k1.
.....Ksulz1.....yzzzYlhrD1UC.E4.J/...E2....D....S3.06U5..UEJ....WzzzzHX.....wm5b
...U.ydelmheYFXrTeOgDf8No...2c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzI.Fbf24LNyD..........E.0c..
cN5V..EbG7eFT5uDKDqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6WRY0U7EgU7o/0dUi5.oQm2ocDEnueM.YXB
bYnrTt6Ul/k6Ukl6Hob6qF8.a.l0acITz16..M029MWVxxDU..U7EgU77rrz.0..a.l0aITTz16..M02
9MGcyxDU..U7EgU7...QU0jaJzFoTuIdWzngi8qdjzZX.4rU..GMUM4Pj7LMic4Qb/ESblqPrtWOkR4.
E../.EkAl2E.....I....A....kLVF4N1/.......................................MU/4.U.
...................wz.........zD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE................................
4MU/4MU/.6...................O0k.......kv.2.............................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...................kz1........wz.........zj
................................/....E/...E0....TlIOiBoPh7KOiJqEsZbS............
........................................kz1.....................................
...wz.........................................zD................................
...........................................N....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.jR5.
......................k/.MU/4.U............KaNaNaNawzAnAnAnAnAvD........kz1.....
..U../.......O/k................................................................
........................................................}
{Titel: veg}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×

What's the dIFS MB3D Chain #62 :iconpongorama:


What's the dIFS?Chain Gallery

The Members: :iconkrompulos:  :iconsabine62:  :iconalmog53:  :icongraphiclia:  :iconjim373:  :iconmiincdesign:  :iconbatjorge:  :iconciokkolata: 
:iconredcyclon:


Reply to  :iconmiincdesign: Meet The Maker Meet the Maker-Whats the DIF? #62 by miincdesign
Next in the line is  :iconciokkolata:

Mandelbulb 3D 189
Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...k7...D....IU...kC9pxtVWk7.5.7veIqyK2E9txJnGVa3zn7TCRDU4duzabA/LFqkJ.E
................................dVU5rNp.Fz1........A.hI9........OaNaNaN4y.2...GE
...Uz6....EG4.../IU1/....2E7....O/...2EC......B09Tsol/qD/I.iXEtDOad70pAnAt1.C8tF
.FEnAnQD12E.3..........wz................................IU0/....y1...sD...../..
.zHnAnQD5dqlXPhPEynCFEtG1CoEzsftpcwhX8mjQTabY.icvw9/4dv7x0xWzs/ZMpUN54sDp3YWjIbO
ww1eJT/n/7MUzma9kcvlHjsDU.....Ye2/..EQ/.......sD/2....sD..G.....................
.............oAnAr1...sD....z.XcS.................................UTAqxDD....k1.
.....Ksulz1.......kz.Uua.0UR..6.H0...61...kP....h/...s0...kF....6/...opm..U2wJbG
SE3U.avrazDjTCsztZbUzjPe20..16nzenRg............6wyBIC4OWz1...........Y/8..1fk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........2QX3zHG7f...4M.whFCtzsFSmL73X6/E/oXFa7XKnzP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.Ez.cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................CM..kZYtnZ9slq/z7.P5wbD1CF.Uoa.oVG
wlbUYhRkT0kq/ztnO2rq/z7.P5wbDPzQP5wb.gRkTyg.rhRkT0kq/ztnIerq/z7.P5wbDHFTU14..Q7N
yQ73xF7V4/.NOJ1N...sU/.Tsxlnc0ndIK2.6h7DIcaPL.k9................................
E../.Ek.l2E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E...........CO./..........OaNaNaNadyPBnAnAnAnszcNaNaNaNKyj........oz9.....
...yz...........................................................................
BnAnAnAnQz1..........2.....3....7....22Qjl4Pj71FhYYFH/..........................
....4MU/0.................................kAnAnAnAnwz...........................
............../EOaNaNaNady1.......E8.Z1h6PbjT8xDnAnAnAnQl.YaNaNaNaWH./..........
................................/....E/...E1....H/5OZ7LN7NoI.A3.................
............Cs..CoE1B6U./2......nAnAnAnA2.YNaNaNaNayz...........................
...0./........zD........kz1........wz.........zD..........2........wz.........zD
........kzfaNaNaNaNiz........UzD..........E.....I....s.....PjRqQkZYFH/EG4B3.....
......................U1C....6U..6U/4M./..UtnRVxivCozqzzzzzzzTxDoAnAnAnAny1.....
.....oAnAnAnAnzj........Ez1...................zDnAnAnAnAnz1.....................
........................................................}
{Titel: dIFS chain 63}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.9

Mandelbulb3Dv18{
g....Uv0..kZ4...ET...2E....9Mawoqpy6.bs3kAm3a60k69xNiboPR.o/Lezu6mp5.lrGAOF5RC0k
................................cIVnTbvNr.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...Uz/....6l1/......3/...F6....k4.....QMdkjADUzjD/6/mjr2E..sX1dkpXm1....k
./EnAnID12../............................................gWAz1....2...sD...../..
.wHnAnQD5cWAKl/L3s11YtUapvc4zUXeu.fxs.gjqU/Pcb6orvPMP8ezqwtjykFOAP9zVblDq1QM/5ns
NwXiQITwBkEby2kXa9bPDTjDU....8ovH/..1U/..2....kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zkggvrm71.............................E4bH6Es....UA.
.....Ksulz1.......kzxqCrE.UF.68.d....62...US....Z0y3662..U.C....z....Q2/...UJG5Q
...U.iQbo3JuoNpMlVqJP........c..X/LP..EbG7eFT5uj6IsffaWeYzX...........U28.kHWl4.
..Dbqxm4Iz9.H0/bvOonzA............U0.6Mat...KZajjzXyzkF6nw5TN9.E/.........E/kUGy
F2F0..EYze9l2VyD/BLNjPEUsz9.nmPes1...Lm7XVDYgk0..IjmW..Ccz18L/d0g66yz0kU7fa6/..k
BQn8y5PTC/..k20xGNV6./.J2suNQx/E.cQ5B4.aX.A...8cU0.cU08cee0cU08.U08cUGJJU08c..8c
U08mx/8cU0.cU08cQs5cU08.U08cU0bTU08c..8cU08ly/8cU0.cU08cMw5cU08.U08cUmqTU08c..8c
U08kz/8cU0.cU08c...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c.oKMmhaOVZbMZJK9YF1QYxKBqsWOkR4.
E....E.7/3E.....I....g....kLE3aQolKS8J5Pd3aI....................................
0.U................................................sz.........yDL665I0nodzXfHXoG
Zro2.NcKHnvsIouD........................................Uz9.....................
.....................s...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................wzzzzzzdAzD...........nAnAnAH.wz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................3....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........tzzzzzj6..I......cNB.RnAnAnA5F.EMaNaNaN82z1.....
................................................................................
...........................................6....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4..Q5.
......................k/.MU/4.U...........EnAnAnA9pwzcNaNaNaNSyDBnAnAnwsE.2.....
..c5./......./yj......VD/02.....................................................
........................................................}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Tweak of Undead-Academy's :iconundead-academy: Finding Them -Asurf2  Finding Them - Asurf2 by Undead-Academy. Thanks for the params Patty! Blue hearts -Free To Use 
Mandelbulb3Dv18{
g.....61..UK7...ET...IM..IFQJDnm7B86.zBnoORLujzDc3tLGFxkD.QJqh5BEZY0.Hyj6OmSnV/k
................................uKDA6jE.xz1........Y./.................k0/2...wD
...Uz6....Eg/.../Q.1/....2k7j...K7....E2.....U4zsRpPRUnD/QU0LzzD/7cv/lSIsq1.s4kb
zAkX0LDD12..22......................OaNaNaNahz1...........U0/....y1...sD...../..
.zHnAnYDcGU/AJCiOxHTCGSAVElGz.kh1M0Gn1eDzcIl.DIC5xvZT2W4PWiJzQlM8SgcKvoDtK3N1hPq
vwHwKZ2RjDsGzizFj2dxiapDU.....IOF7..EFA.......sD.6....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UnHp2Ex....k1.
.....Ksulz1.......kzrxzzz1.U..6.a....M2...EB....m.u35c3.UK.F....6/...oIB....SE52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.1c..zzSi..EOf5nlcsxj6U.Ehl2Ilz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz11dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........Y2...................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....2..F2.N....I....Q....EEh3aSdtqNUAJRmN46m.........................k/.MU/46..
...................xzAnAnAnAnAwDLaNaNaNaNz9.......2B.1.......m0E.......UH.A.....
................................................................................
........................}
{Titel: FindingThem_tweak UA}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Part of the the MB3D dIFS Chain Pong pongorama.deviantart.com/galle…
The members are:

:iconkrompulos: :iconsabine62: :iconalmog53: :icongraphiclia: :iconjim373: :iconmiincdesign: :iconbatjorge: :iconredcyclon: :iconart-and-books:Reply to Whats the dIFS - Plastic Exoplanet by krompulos by :iconkrompulos:

Exchanged CayleySurfIFS for TilingIFS

Next up is :iconalmog53: Have fun! :) (Smile)

Winner of the Best Daily Artwork Beyond-Art-and-Music Best Daily Artwork by Beyond-Art-Music at :iconbeyond-art-and-music : Best Daily Artworks, Nov. 7


Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...I.....A...kVZoRGgmz0.1XMvI1k3CAEgZQPXtLw9.YYdOpXzzW2.j8ZFu7jJHzD
................................lT2fZhNfez1........A.dGL................r.2....E
...Uz6...cUH1....I.1/.....UDB...d/....E4.....cd.oFaercoD/IkuhS2E...61dkpXm1....U
.BEnAnQD12..1..........wz.................................U0/....y1...sD...../..
.z1...kDV3ueAoAGaxH0w7RYDEtKzkfokGTiiYlDl6LgW4Bf8xnE5Rww1thIzK0NDZZr6Sqjmhaza.8A
MxfbY7tV5F1NzU1s0HsRBQpjU.....260/..IY/...EnAnYD/2....sD..G.....................
.............oAnAr1...sD....zw1...................................Uln67EI....k1.
.....Ksulz1..........A2KM/.U..6......g1...EB....S0...k3....F....8/...E1.....fLLW
ScZU.yoPxBIEGd3KmoH7MNSrJP5.0E/.mN5S..k.Tci/2UyD6YqulQA8Sz1...........k.8.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.0c..
zzzz............n....................2U.8.kzzzD...........U8....................
/6U0.wzzz1...................................c6Uc/Uzyvjz3fUWhl2.hnyuhLQ3gK8X..Dw
k1zwT6sQL/UzyvjzD0nW846.TzRsVvXCvV4E.kyvdzCVERsUu/Uwm9jw/xJX7S6.gnCvgHjO5uLO..jv
g1Tcs3dUU/.wk1Dw...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5......InBtsWOkR4.kR4.ElKMXJ46WZ56bZ5Q
E../.Ek2l2E.....I....U.....JdlKOiRKG4B3.7NoI..................................U.
...................................................B./.......E1E................
..............zD.......8F/A.......cJ.1..........................................
.....................A.....3....6....EINXxqEp7KN7NoI.MoI........................
.sU1....0.U/4M.......omAnAnAnAvDBnAnAnAncz1bNaNaNaNez.....................UnAnAn
AnAnz.........zDtuFVf53iSy1....................EOaNaNaNatyfaNaNaNaNiz0........zD
..........kAnAnAnAHwz.........../....E/...k0....NZaPN3aPbZYFH/..H/..............
............Cs....U..MU/4.......OaNaNaNaP.InAnAnAnAtz...........................
.....cNaNaNaNavD........kzXaNaNaNaNmz................................cNaNaNaNavj
........kzXaNaNaNaNiz........UzD..........E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI....
.........................MU/46./................................OaNaNaNaNz1.....
...................................3./.......s1kVrHJJJJJJz1........0./........zD
..............................zD........................}
{Titel: Skewer}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                     
                                                                                


                                                                                 
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: Join/watch a pong on :iconpongorama:
Tweak of the brilliant A Plumbers Nightmare by CmdrChaos by :iconcmdrchaos: which is a tweak of the amazing Sound the Alarm by DsyneGrafix by :icondsynegrafix:
Thank you both for sharing your parameters, I had lots of fun :) :heart:


Mandelbulb3Dv18{
g.....61...05...s4....U...k.cXES///6.TQjVyyS1CAE5FyRUmbRNzHYE568GFryzkpJJwo8MY.k
................................HqOORox.cz1........Y.p.K.......E.......U4/2...wD
...Uz6/....W1....M.3/...........p....2E4.....os1P9TvTooD/.EEIb5E..Uy0dkpXm1....c
./E8QxMD12..12EnAnAnAnAtzoAnAnAnA9zDOaNaNaNa6.A...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDEASSGyLZgx1KWrpaiaRFzyrpyGSEn8mjhJpm52sVPwXiP4YXdLr8zSrGY7ehDoqD5WYz9g.3
4x9OXQvpft6PzennRkrSSVmjUckpXknOe.........EnAnYD/2....8E/IG.....................
.............oAnAt1...sD....zEQSSrZD8Dgtos/.....XPHKyMoVTD5.......EEIb5E5....UP.
.....Ksulz1.......kz8FsIj.EV..6......E0....a.....3.06o0..U.A....c....cKB...UiJzU
qg3U.08cUG6cU0uIzzzzj.......GYlzzzzz...UCW0tRhyD6odIWOorVy1.2gtfpsZpz2028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz...........22k6.6W3B...FCSHPGj/.jWg8Ycvi2uj.YCnQiVkxz9//6/.
0RH9..Ep46EmEO.k61mT4/3e2.I.Bbmegqa..HF.I..VHx0...xJKsmZIz98sHrl964pz..fbD0WPwzj
I2k9.U17G...fjSIrwZ/./kLrYm2c1.E.Q5wNjoV/.A..UGIF/kufjCcqhkzyq5.ivivUi62zzzz.YSu
d1Oxb.5ck1EudbCcfm0k.1A.nDzwUmfAk/8w.Mita1OdzwDU..UqOfBcFx5cU08.cXCuUqtTU08c.ITx
p1upz/8cU0UsW9Cc...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek2l2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........aNaNaNaN../..........QFqCTzI9pz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................3E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/................sz1........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......Y3k........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
{Titel: Zoo}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D - my latest adventures into the new asurf2

my parms:
my parms
Mandelbulb3Dv18{
g......3...UA...w.....M....LMAmCYW8/.P8QSqou327Etmzy2pgCozvj/o2UtDD/.r6pYyNkJ3zj
................................4KyyzXg72.2........Y./..................6.2...wD
...Uz6....U.8....M.0/.....UA1...20....E3.....cLQHmHNlKmD/.......yHVL1dkpXm1.OaN4
//UaNadD12..02UaNaNaNal3.1........yDOaNaNaNa..A...........U0.....y1...sD...../..
.znX0LDDlubQatFLJxH4RC83aCL9zKDqJCC8tYkj1aXs3E21Mwn8hVLC7D9Az6kfpsWwvIpDk1t0/QLb
fwfG3O0hiRDJzSf/SUk3s3nDU.....2FH/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kzBwzzz1.O..6.Z....U0...E3....y/rJ6s1..U.F....6/...I1.....SF5/
...U.06E.wTz9HqzMg2czX6dE16.Xs..zrhe............6.....................U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........Q....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....2..F2.0....I....Q....EEh3aSdtqNUAJRmN46m.........................k/.MU/46..
..................E..7nAnAnAn..kRaNaNaNaty9........wz.........zD........kz1.....
...0./..........................................................................
........................}
{Titel: asurf2c~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                            
                                                                                        
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: Join/watch a pong on :iconpongorama:

My entry for :iconmandelbulb3dteasers: 2nd Annual teaser for Hal's challenge

2nd Annual Mandebulb 3D Teaser!!!We are so happy to announce the 2nd Annual Teaser. :iconmandelbulb3dteasers:  :dance:
Our sincere thanks to all the talented members. Without your participation this would not be a success.
2 years back we had started this group with just 17 members,the number
has grown up to 89 now.The purpose of this group is to help each other and learn new
techniques of Mandelbulb 3D & we hope that each one of you had gained something from these Teasers.
For 2nd annual teaser each admin will give you a separate set of rules.
ie, there will be 3 challenges.The winner will be judged by the admins.
There will be 3 winners for each challenge.
1st place
---------
150 points & feature by 3 admins.
2nd Place
---------
100 points & feature by 3 admins.
3rd place
---------
50 points & feature by 3 admins.
**********************************************************************************
1. Hal's Challenge :- 2nd Annual Teaser by Haltenny :iconhaltenny:
------------------
Tweak Teaser- The parameters beMandelbulb3Dv18{
g.....U5...UK...w.....U....bGDXle/Q9.neTYhAA.RzjSBtcN8vjY.gInwxR7w44.neTYhAA.Rzj
................................kSlv.sMQ7z1........B.7nc................y.2...wD
...Uz6....EDc/...Ik1/......33...Q2...2Ej.....IA15RHQcPpD/IE3zTZD..US2pAnAp1.D8Qx
.BEnAnID12..12UaNaNaNatzzMaNaNaNaVzjaNaNaNav..A...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnYDlI041nVlPx9hB6XSUqDUz8L2pZJCAgrjjqnG0szK3yXo2LLJ097NzetJZpLsExnDECR.gVVK
Tx9V3dFE7MTSzK6c8mAPE3sDU.....IbX0..q12.......kD/2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...QE....zw1....................................B9NnDw....k1.
.....Ksulz1.......kz.khrDX.U..6......w0...EB....50...Q2...kC....M....2JB..E.wGz/
...U.ydelmheYFXrTeOgDf8No.6.2s..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD/.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6WRY0k.7gk0/Q/dUi5.EzQjE5V9nueM..Ak
j0wz1t6Ul/kvhjyvfWZ6qF8.u2aRq/tKWM5d.c.3NYFxS7WRY0k33tZLw6a6qF8.zltefCCNWM5d.2JQ
08MWh7WRY0kH/m7b...QU0jaJzFoTuIdWzngi8qdjzZX.4rU7pKMbJKAi.bPb/..................
E../.2..F2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0........c4xz0..........nAnAnAn0mz1..................U0E.......6z.wAnAnA
nAntz0.............................wz........g/k..................sD./.......U.E
........................}
{Titel: 119}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                              Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                 
AboxplatinumB/FoldingIntPow

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....26...kb3JrEm5dvzyaKLi0Ygf0E2Iy.wfWwdzvVhkQUvbR2.ho3Z3sC52wj
................................jpuo4gzRH.2........A.d3.................y.2...wD
...Uz63..UF1..../wV0/......A3...Y....2Ei......hILSbCkroD/wFk9ODE...c.pAnAr1....U
zAEnAnQD12../2......................aNaNaNaN..A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDy5hzsnlVPwf4rEhKMbo/z09EY7iTjhhD9Oipn4RPluHqaSTcdNzwya5mkhte2qljnueiyP6W
5wXexP8zs.m4zasT.KtM59jDU.....oC....e.........kD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................nRVHE3....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.a....M2...EB....m....c3...kC....9/...In4....SJr1
sF2U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.k9033.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../AU0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj..........E.2c..
zzzz.................................I./9sjnqO8..AZeXBQFiz181PaMfzi3./kimBf/bZrD
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E.F2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UAnAnAnAnwz...........NaNaNaNadz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................U....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E........Y.gaNaNaNaNzz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: pillars}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                               Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                


                                                                                 
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: Join/watch a pong on :iconpongorama:Thank you very much, Marnie :iconmiincdesign:, for the awesome formula combination :heart: I am not getting anything as sophisticated as you, but I am very happy with this outcome already! :)
Some postwork in PSP

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...X....2A...kQFnC3S/jvzcHyakLi6c4EtzewU8WUMzHHJCS9KE5qzwYIErUeOEzD
................................q10KtPUcf.2........Y.BD.................y.2...wD
...Uz6...cp1..../I.1/......A9...w1....E4.....UGeGxTnLInD/IEnAngD...G0dkpXm1.....
z6EnAnQD12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDmqBJ6e13Zwnty2/YfZfgyEPBzCHIQUhDCDkWyCbfquXo9hYBEAF7zaoh/ZOToihjEwzctKPt
LvHEeTLUZCyqyIMDlOVnDImjU.....Ic....2/....UaNadD.2....GE/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kqW0sDR....k1.
.....Ksulz1.......kz.khrD1.U..6.a/...M0...EB....w0...Y3....7....H....w0......Fj.
...U.ydelmheYFXrTeOgDf8No.6.2c..zzzz..EbG7eFT5uj6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wWIA0...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................I./lwjnqO8..6DxiX/Q3z18wnwkRvctz.URZkrXxWwj
/EU0.wzzz1...................................6WRY0k.7gk0/Q/dUi5.jzSuE5V9nueM.Qzx
o1wz1t6Ul/kvhjyvfWZ6qF8.u2aRq/tKWM5d.c.3NYFxS7WRY0k33tZLw6a6qF8.zltefCCNWM5d.2JQ
08MWh7WRY0kH/m7b...QU0jaJzFoTuIdWzngi8qdjzZX.4rU................................
E....AU.V2E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kzzzzzzzzwz...........0.......Mz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....5....oINiRKNmZYFH/..............................
.....MU/4......................EaNaNaNaN3.YnAnAnAnQ../.......w.E................
.............O2k................................................................
................................0....E/...E.....TNoPgFKOiRKA....................
........................................gz1.....................................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.