Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
I think this has a sort of oriental feel to it, which reminds me that it's the "Year of the Dragon". So I'm dubbing this image the "Realm of the Dragon".

Mandelbulb 1.797test

Mandelbulb3Dv17{
Y.....E4...UA...ET...2U...EcIihvFEjoz0ayLCXcMQ2Ezbduv3aJ..YExlYoXvm3.XFTPREot9wj
................................WgClGw/Bs.2........Y./..................I/2..M/F
.........czT2.../M.1/....6EG2...f4....E0.....cy6rV0rZniD/.EMM.pD...c/dkpXm1....U
z2EnAnQD12..22UiOaNaNaNez..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD3dl3LWJ3bunsADK6q/9vyumiqSyopYfDrMs/EOGbgvXYgCZv4I0cy6Pl2oJ3DxfjoKGPm1yA
yunB.rEc9Ociy2.5S139pliD.....528x.............kD.2....sD.2kz....................
.............ckpXm1...sD....z.z8xE.Ygo1/koGD2.R9xE.Qio1/EwGD2.v9xE.1N30Ei.....x/
.....Y//az1.....0.kzXACmg0UX.AA.h....cD...EE....F0o..E3..U.F....0/...MHB...UJHzG
...U.W0A0/Kdfm9AHN05Wwzzz1..nc..lu6Q..E92FpyVY.E1Eot8VlJqyP..0........m68.UVfF2.
.o0FIhT67.2............U........UA/3zvpN00..Ufa5fN6/.lJ92FpyVY.k..M3ZaYq1zP.1c..
FxJT..EVjiO8eGyj.q2e2EsGsz1..........gF68szdNJm5..sKQUUTuz1..SdIp0byz..UKTKW1q/k
1QV0zDsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A..UfIc0knnK8.CT0IqR7.E8cb.UpHklId.kPj
/1U/bh9IK/kOQF3.etLKAd2.Ucl7.QdTXCqY.IJJK/UvypPLz/.NCh2.qwbHCy5.VEX8.crTkapJ.kve
W0Uqz3LfH0kNrM1....RoF5.otmLTx3.lKaQm75.ZhbQm75..s4RdF5PZFK9nsWOkR4.b/..........
E....M.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzkyzzzzzzbwDoaNaNaNajz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wJMYFqE.goPXV4...pPr/......................
.....................2.......G0k..............................zD................
........................................................kz1.....................
................................6....E/...E0..../FJNo7LMKB3.jV5.Z/..............
............5...4MU/06..................6.2........wz.........zD................
.............O2E.......UK/2...................zD................................
..........................................U.....I....c....EHZtqNZ7rA.AJRmN4.....
..........................U/4MU/4M.................wz.........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
...........................................................3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/kPr/...........................MU/4MU/4.................zD........Mz9.....
...wz..........E................................................................
........6.2...................................................../....E/...E.....
TB3QcJaQZNoPgFKOiRKA.......................0............................Uz1.....
................................................................................
............................................................................}

Thanks to all who support my artwork in any way! It is always very appreciated! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Part of the the MB3D dIFS Chain Pong pongorama.deviantart.com/galle…
The members are:

:iconkrompulos: :iconsabine62: :iconalmog53: :icongraphiclia: :iconjim373: :iconmiincdesign: :iconbatjorge: :iconredcyclon: :iconart-and-books:Reply to What's the dIFS - #00 - Purple Haze by krompulos

Next up is :iconalmog53: Have fun! :)

Here are the parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...3.....A...UbHvqMYC1xz0vad5sg/Q2EJBFlM0VibzH/o2mr6aytzwBTIvW50Dzj
................................5bm0Q2B1W/2........A.FC.................y.2....E
...Uz6/..cUG3....E.1/.....EJ4...h.....EC.....IPZN5mwTBhD/.kPGAcC...m1dkpXm1....U
.7EnAnQD12..1.UNaNaNaNarzOaNaNaNaiyDBnAnAnAnmz9...........UA.....y1...sD...../..
.z1...sD.0pONIqckvXP5yOojxhRykKQ.eYYODiDH8IsFCTu3u1LcUicNtpwykjkszSV3qdjpcRlvJUq
Xvv/ZnvsxQjbyAw7pBPoV0jDU.....IYD.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kgBLoD3.....x/
.....Ksulz1.....W.kz.wzzz17U..6.k1...62...UK....F3...Q3...UK....O/...oIB..ULgmb.
...U.ydelyTYhZozl4hsz5YWle2.1c..pOPd..kYEkti4xwD6.Dbqxm4IzH...........k.8..U.06.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E/2k/.
.0.U..kC0N5clYyjsRsc6QvGnz9.0B0MysP..LE.E2kyHb5..U9hoz1wM.28j1BcusPE.1UWlvUDJk1k
/6U0.wzzzf../0........EU.........26..........oysN1EzwfTzhUko3O8.7juh7rg3zyYT.kzx
tnTPXARVa0.q91BqZKHvXbB.n1Dvn5kCzz9U.kyrGnip3/zmX1kyujzyMnIvXbB.l1zvlz5Jtx7e.MBs
W9yxzpysN1kuebyu...N4qdTzz/J2xYGyz1ZoBLTxz3h7J4P..XBksWOkR4.e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E../.AU.V2......I....c....EMh3aSdtqN7NoI.IaQ.24PZZ4N.....................MU/4...
................................................................................
...wz.........zD........kz1.......kD./..........................................
.....................2.....3....7....MqPgFKOiRqPXFLG4B3.........................
....4MU/06U.............................kz9.....................................
..............zD........kz1........wz...................kz1........wz.........zj
................................/....E/....1....cJ4SoRaQdF4B7NoI.YbS............
............Cs....U.4MU/...............B1lnAnAnAnAn/./..........................
..............zD........kz1........................................sz2SDJJJJJJxj
............................................}
{Titel: 01 26}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I haven't uploaded in a while, so I thought I would submit a simple ABoxPlatimumB/Koch Cube hybrid that I messed around with a while ago.

MB3D 1.8.2

Much appreciation for views, comments, faves and downloads! :)

(please give credit when using params)

Mandelbulb3Dv18{
b.....61...E4...ET...2U...EGI6rkmdaxzw.RsIfAzM2ED62/kPynL/o6Hd8/kzsxzSnbc/pwGSzD
................................Ypk6BVPi6/2........Y./.........E........I/2...wD
...Uz.....Ee..../M.1/....6U76...X4...2Ee.....wAI7Zrh7liD/.E.S12E..US2pAnAp1....U
.3EnAnQD12..12kAnAnAnAnzz0.................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDO3EuplTCHtXs9f5DFF.tysByvSI.xDiDqkm4KkYYfv97xpdLejTkyErRia.RB5gj5C9//YUH
7v9iT0kKXbrsy04kmnX12CiD......24Q.............sD.6....kD/2E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbfE.2Ui0/k0u82.JcfE.wVi0/E8u82.ncfEk1WZBEg.....x/
.....AQxcz1.........HoH8d..U.E9.I/...g1...ED....Y1Be5.9..KUD....z....cKB...UJlTY
...U.0.MzzDg./kzTrAezH0.....1c..zzzz............4o0FIhT67.2..0........068.kXWF1.
..cXcESLfz9..u68Yrpuz0.U........V2V0.gsSd/...........A5alwF.HWwD..........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzjU/...................2U.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..o2Kq0UQpxsXzzFUmx7.O3pOftzDaaJR.UBl
9XRzTJ3He0UMVV4OQs5Uch5.HA/3I.bT4xNb.QWJJN3lyJYUN/k90NXEMwbWrB8.qCPjxmqT.Cdf.oxs
efCkzdKIQ0.TptcX...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....6.....6....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..........wzaNaNaNaNawDSaNaNaNajz1.......cF./....................EOaNaN
aNavz0.............................wz...........................................
.....................2.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/EM..pPr/......................
........4MU/BAk.1AU...........zD........kz1........wz.......Oa4j......Uadl9.....
.cNOw0..................................................Uz1.....................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2011-2013 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb 3D single render no postwork
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...w.....6...U273q7uMN7.ru7q3b40CAEBLMaJmkAb.A/FkgtaO57.Nsvm4f7L/0k
................................Fbp/bW.OqzHstHWAilXc.l30................I/YNaNyD
...Uz6.....O.....M.1/....2UG/...h2...2E3.....ADQeCbL1coD/M.........m0dkpXm1.CtiZ
./....kD12..02kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDyYfUdWA5IvvbjA84YzJFz8dGS52VaqnjCTXNa87k7xXQEk9WHCQ2z4v1cK.ZhRlDy893hFxL
RwPP8zduG3JDzubTxi5QgIoDU.....oz/...U2........kD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.......kzi.6U.J.U..6.R....w0...UB....I.xY/w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........s....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzhB/k.1A..1AkzTk7snwF.UDn
5xjf0hdht0kaqavzMq3U.06...szzvkPsLM5.UTVRwz4qVTVR..y3qlzPh5y3q/.sLM5zrgTsLM5.UTV
RwTxzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U.....
..........EaNaNaNa36.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAH.EOaNaNaN4L.QnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
..........................................UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: modernes wohnen}
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7buwgy
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.9.9c

Supposed to be another Transparency experiment, spent hours getting it set up and tweaked just right at 960x480. Looked real good, happy with the trans and reflects in the sphere, knew it would be a marathon transparency/Reflects render time(5hrs) so I started it when I went to bed last night and let it go. When I got up it looked absolutely UGLY, no Idea how it could look so good at setup size and so bad at Full size. So I reset the Reflects/Transparency and threw a couple Maps at it, 15 minutes done, screw a buncha Transparency.

Mandelbulb3Dv17{
a....UW0...33...w....2E...Ed4.uChMnwzWwzVox1PL3EHfgmGJNl0.2iquMAoeHtzWd3.xTFA//E
................................yGye46jhZz1........Y./..................2/2...wD
................/ME1/....6kI....n4...2k4.....2Q93UFKGDpD/.........cc0dkpXm1....I
.VEnAnID/6../2kYK5xm4TIWz0SvtDsg6/qDbYLEssqlT.A..........2U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDhTZhdzYOKxv0KSoYne9Rzi6kQXN1YsijVd3Q2LPAVx1.JUJ0GZkEzOPZvcdQ6CrDjSKk7ABr
mx9sCQJgUi2Jz.Y24Ks4L5qD....E6oOR/............kD.6....sD/AE.............GVf53iSI
8.A..........kOlbS1...sD....zUmb05.mT8Q.c/ek/UEc05.eV8Q.67ek/Uic05......v....2..
.....6OFaz1.......kz.sX4J.UQ.M7.P....g0...EK....x/...E0....F....8/...Y25...UJl5I
...U.0...I4....BH715E.....6.nc..OlpL...........U36iitsbqsz1...........UA8.UQgk0.
.odIWOorVy9.ZhoyU0Mxz4........../6.3zf4LD/..R8Zc4xRgzulD4Tgo8owD/gM3ZaYq1zf.0c..
5t2Is0kSPnvka6zD.GsffaWeYz1.p/.......6kAe.UJO34i.gbgcybxFy9.2OXTVqzZz.ERO9InZH/E
AAE1/Q3LW/..A03EpRz2./.B5iENBOzj.w8ArbwAuz9...Ak.1.U.06x3H.k.1A..1AkovQ0.06U..6U
.GTNsgdht0kaqa9xRU3U.06..1AkoXsL.1Ak..Ak.XDAa/Ak.1EG7Z2x.h4U.06.nAnAo9TP.06U..6U
.GjBt/Ak.1.k.1Ax...y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E6...M....E.....I....k....kQkVKNmJKG4B3.H/............................U1C.U1Dwk1
06E./..............wzomAnAnAnAuDaaNaNaNa3z9.....................OaNaNaNatyXaNaNa
NaNizcNaNaNaNavD..............................zD........kz1.....................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.....................MaNaNaNaK1EnAnAnAnwX.A...............................UaNaNa
NaNmz.........zD...........JqJ.ueUNIzyKZ8aehRnlD....Uz1L......................sD
..kz............................K....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.ExqR............
............5g..........................kzXaNaNaNaNiz..........E................
................................................................................
.........................................../....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/...2..
..E03fY1FxK/.PT/G82r21k/..U/4MU/4M........UNaNaNaN42./........yD..........YaNaNa
NaNizcNaNaNaNaxD..........YNaNaNaNaxzMaNaNaNaNzDI/2...................../M.//...
.6.k....h/...2E2.....wVa/TxQuppD/..........c./...w1.BX/....3....4....2YEjVbJV7LS
HBKMgJ4BY/.......................Q...2..4MU/4.................zD........Uz1.....
...wz...................kz1...................zD................................
........Uz1........sz0..........................................K....E....k.....
/pKMuZaPb/WEjV5.ZF1N........................5g..........................E.2.....
...sz..........EOaNaNaNatyXaNaNaNaNizcNaNaNaNawD................................
...........................................................Lenord...........}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                               Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                        
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: 


Finally got to thouroughly read Gannjondal's tutorial on Quadreat3D, about time too! :)
Entry for the 24th Teaser of :iconmandelbulb3dteasers:

Asurf/Quadrat3d
Map is a foto taken by myselfMandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....2U...UanKi6Std..Tg1ptWDYj/EWvEC4gBixzfmMcYXAOFzzEWQ0I0n/8.k
................................pc7jNOXvl/2........B.xZ.................y.2....E
...Uz6....kjN....I.3/...........9/...2ED.....As1i/Iq./gD/I..EmwE..Uy2pAnAr1.....
/JEnAnID12..02UlYmteqaCozQvBvy8YZDyD2e.vTwOLlz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDpf5mhPb7Qvn27ccamelkyIokpzmICdgj3Qbr4hCHzrn4RtGBWnYqyIWljXdgOAhDNDF52uKE
EvHzP8furh6oy8jCD2eP4PhDU.....Y7t3..RU....UaNadD.2....sD.IG.....................
.............oAnAr1...sD....z......................................MhO.FG....k1.
.....Ksulz1.......kz5wzzz1.U..6.3....M5...EB....L1.06Q2..rUG....O/...24.....SFL0
...U.aArszDq2zuzo9idzX6dE16.32nzzXCc...0.p4HE3zD6AL9s6JkUz1............2C.kFrAG1
..cIWOorVy9..ue7Umvxz0.U......../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzg0Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0...................E./EwTDkY0..Mns1ONLyz98XxMcq1Szz.UwnS0rSB.k
/EU0.wzzz1...................................wzzz1kxsXDylb0k.1A.PnBrQryIwXSe.IDv
DLj/yxzzz1kzzzzzJtrzzzD.zzzzz1eTzzzz.wzzzzjtyxzzz1kzzzzzlwrzzzD.zzzzz5sTzzzz.wzz
zzzkzxzzz1kzzzzz...el/kzeemhwd0UIJ3RxJ.UwyLEH0kz................................
E../.6E.F2E/....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
...................yz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/kRZ75.........................
..............................zD..........2..........fNaNaNaNaxj........kz1.....
................................................................................
................................}
{Titel: Wild Flower}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

What's the dIFS MB3D Chain  :iconpongorama:


What's the dIFS?Chain Gallery

The Members: :iconkrompulos:  :iconsabine62:  :iconalmog53:  :icongraphiclia:  :iconjim373:  :iconmiincdesign:  :iconbatjorge:  :iconciokkolata:  :iconredcyclon: :iconart-and-books:


Reply to :iconmiincdesign: Sweet Sixteen Sweet Sixteen by miincdesign

Next is Marcello :iconciokkolata: Have fun! :)
Mandelbulb 3D 189
PolyFold-symIFS, NewMenger2IFS, transformIFS and HeightMap2IFS

Mandelbulb3Dv18{
g....ET....C/...D....II..6.a9qysh637.vQP6bIL6D4EulBOYNLzoy9eCrh43I43.xAkiihiel.k
................................9SjdJ/5GWz1........A.dI.................d.2....E
BnAnx6/..cZ6.....Y.1/.....kI/...G....2Ei.....Ea6YVxoOurD/Y......WKAu/h53iq1.u.2b
z.....kD12../.UNaNaNaNarzOaNaNaNaiyDBnAnAnAnmz9...........UA.....y1...sD...../..
.z1...sDZDJz/W9aixXwbWPzfB60zqOFOEcNSAljywn1vHjPKwXvzBtmb73Nzk3VCkDWTPqDddjPzFmF
gvnTlOInq3iNzuVClV8EHFqDU.....I//...s/...2....sD.2.....E/.G.....................
.............oAnAr1...wD....z.Xcp9................................US5POE1.....x/
.....Ksulz1.....0.EN.wzzz1.U..6......M0.........f....c2...UE....G/...Q3...EYT/zF
...U.ipYNyDuczzzpALTz5qIu.6.lAmzRrRr..EbG7eFT5uj6odIWOorVy9..........6Y/3xTEuYm2
..6..........0.........X.........QE4zzzzz1...........sFbG7eFT5wD..6.......E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wztP0.U.06UgSEeT5D..06U.av5dyRw..6U
.0cV2xztP0.U.06Up6aDE/1.YF4NYlVQzTya..6U.0cjuN3mb0.NYF4NqsbDE/1.YF4NYhuTy.3A.E4N
YFqzzN3mb0.NYF4N..UJ6TecUX/.eFtHMu056nFU2X2.btdH................................
E../.Ek2l2E.....I....U.....IjlKS4x4PYpmQtpKG4B3..........................MU/46..
........................................kz9.....................................
...0.VF92FpyVY.E..............................yDyGOAORIJJz9...................zD
.....................2.....3....D....sINrpINiRKNm7HG4B3.........................
.sU1....0....6U/4M...cNaNaNaNyzDnAnAnAnArz1.....................nAnAnAnAzz1.....
...0./..................cz1.............................E.2.....................
...................yz.........../....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
...................................wz...................kz1.....................
..........................................E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.24P
ZZ4N.................6E./2E./2U/4MU.02E.0.........CO./....................kNaNaN
aNCuz0.........E..........2iSIsuFVfZz..........................................E
..........2...................zD........................}
{Titel: dIFS chain #16}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Took her Autumn Harvest -Pong762 Autumn Harvest -Pong762 by Undead-Academy and now is my #763.
No changes made. Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....o0....D...ET...IA....ycjiJ/Oi7.HGUwm4pyl5EjejmsZQBVzXYs/anKRBwzeV05uIgUI/k
................................Eq9MGujffz1........Y.78.........BnAnAnAni.2...wD
...Uz6/..EF0C....Y.1/....2Ux5...d6....E4.....ou/VjCYGkoD/Y......CG8.CdkpXq1.....
.7U0LDGD12..02UaNaNaNaNqzq......Ua2Dvs0dGAvLHz1...........UA.....y1...sD...../..
.z1...sDcHyqW8hN8xX80X.MzRv9zUTuAfPisImDwYxuTW6llw9xU5k6/jLDzc60v4KKhMoDOjML3Djo
PwHxt6KpyYcFz8rDqLScT/oDU.....ovg/..hL2..2....sD.2EnAnYD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UOHY5Ew.....x/
.....Ksulz1.....0.kzs1Ak.1tS..E.m....g2...UD....w0KO6Q3.UNE3....K....c46..UG.kT0
...U.KRvortKPh3sTxpLX1Ak.bN.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........k2mwzXWF1.
.Ak5eP./czn.5T51vojwz.........../.U0.wzga/..0PJWp1Puzo00.p4HE3zD..........E.0c..
zzzz............u.........E..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1...0AkeeGMV34..1Ak.HJJitaP.k1D
wk1mxtW9i.kpmzzzQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP.Q4.n/..........................4.U.
...................6./..................................................kz1.....
................................................................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.u/......................
.Q..4MU/....BAk.1AU..sAnAnAnAXzj........EzXNaNaNaNa../.......a0k......kL./2.....
..KN./.............................wz0......../E................................
...................wz.........../....E/...k.....T7pPo34RZ/EOiJqEsZbS............
..........U/4M....................................2B.1......UM1k................
...wz.........................................zDpi0HJJJJJz1.......WB.1.......s/k
..........................................kN....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........kzzzzzzz/xzcNaNaNaN0xDQNaNaNatqz1.....
..I2./.......a/E........k.2.....................................................
........................................................}
{Titel: pong 763}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.2

Mandelbulb3Dv18{
b....UW0..kh3...ET...2A...UOxqGuJCohzQyrBXPyl6zDfHmUc8Dfxzfd8DcOhVPyzWM7BsYl3ywD
................................udQcezwcr.2........B./.........E........./2...wD
...Uz.....ES7.../s.1/....6kZ5...hA...2kC.....Mh8QlY3p6kD/.UKjMsD..6p0Nua2h1....I
./EnAnID16../2k7BnAnAnaxzCnAnAnAH.zDnAnAnAn.lz1............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDbK8UTe9fMu9M3as0Kpl3zmG//i.fgCcDS.ElOYAJXvPr2BoCL1BTyaYQQozxwPljeToyTjCz
KwnOdCbhU3Nay8PQW4hTIBij.....3Yg70............oD4U....sD/2E.....................
.............oAnAt1...sD......rb15.2UCQ.k0uk/.Jc15.wVCQ.E8uk/.nc15.IkJwDG0...2..
.....AQxcz1.....zzzz.UL85UUP.Y5.a....21...ER....p....E0...k2....S....YX1..EiJL5I
c22U.ydelWbeYFH8GtG55......6Kc..2JoH...osMgdlHzD4UNAT2kY6zH...........U38.U9oY2.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz4...........EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj/gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........cF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz16yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
VQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUVhIOiR4NjpK91xKPZR3Iic4Qb/U9e/rN
E6...6....E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1Dwk1
06E./.....EWNaNaNaNhzEnAnAnAn6.EmAnAnAnAXzf.......I1.tzzzzzzr0/E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........IaNaNaNY2zDiyzzzzzz/yfaNaNaNaPyz..................6t.A.....
..E5.1..........................................................................
......Eedvwthdg7fu...UXqm0n/....}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.