Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour

Similar Deviations
You've heard the lady... Not that you have any choice, but it is always polite to ask. And Illaila is almost always polite, especially while strangling her prey with its own guts, but I digress.

So yeah, Illaila seen right after her work. Looks like things got a little... messy and there seems to be one, rather unlucky subject left that just happens to hear that question from the title.
Anyway, you can clearly see she is a professional and perfectionist - barely any stains on her dress, even though she had to kill several people who had very poor (or excellent, depends on point of view) timing.
Of course, she will vanish before the reinforcements arrive. She will probably just run straight to her main target, hidden under veil of her mighty illusions and pretending to be his lover, scared after witnessing the slaughter. And then... The blood will be spilled, slowly.

So maybe a little bio?
Name: Illaila
Gender: Female
Species: Shata'lin
Age: In current timeline, over 6500 years old (she hatched about 600 years before the Rain of Blood)
Eye color: Red
Occupation: Priestess (Sukurfalano) and assassin.
Status: Single, virgin and not willing to change it.
Place of residence: Sukurfalano enclave on board of Shata'lin Mother-Ship (rarely visited), mostly hideouts deep in the enemy territory.

Likes: Delivering pain, killing, blood and basically everything red, luxuries, exotic food, dancing, meditation, spending time alone.

Dislikes: Pretty much everyone but she really HATES most of the males, she also strongly dislikes those females who sell out their own dignity. receiving pain, ale, humans, filth, dirty places.

Illaila was very talented child, having natural skills in several different categories. She also started showing her psychic potential relatively early. Her Housemother additionally indulged her ambitions and perfectionism. At one point, Illaila somewhat freaked out with a kind of superiority complex. She quickly noticed similarities of her beloved dancing and close combat, so she decided to make use of her talents in the Guard (there was no Temple Guard yet). She failed however, not because she was weak combatant however. She was unable to fulfill orders and had constant arguments with her commanders about the sense of given orders. Training matches showed another of her treats, violence against everyone weaker - some training fights ended with broken bones and other injuries delivered to her opponents. Her commanders were very upset and decided to remove her from military as someone dangerous to squads morale.
After this failure Illaila aimed her ambitions even higher, towards the temple. Interestingly enough, her self-discipline made it easy to her to fit in the priestess community, even though her superiors found her to be quite disappointing in the end. Illaila was unable to understand certain moral aspects of the cult, sometimes clearly showing her disagreement, even though during her training she was able to quote the verses to the letter. To make things worse, her psychic powers proved to be quite limited, even though they showed up early. However, Illaila learned to use them with exceptional efficiency.
Illaila was a great speaker, though she has been fired from her job in the temple after her superior figured out that that she was terrible and arrogant adviser (especially towards males she grew up to despise during her training - she was making fake woos toward them).
In other words, she has been degraded to the lower rank among the Sukurfalane and left alone. Illaila, in secret continued her training sessions and started sneaking out of the city to spy on Guards and Hunter and... to hunt by herself - her prey were members of other races that happened to get too close. This was, however, not enough.
Soon after death of Lord Gahir the Shata'lin council started debates about military reforms that had to secure the Tear from future attacks. One of the points was intelligence - this is where Illaila came up with the idea of sending the assassins deep into the enemy territory that had to eliminate valuable targets.
Despite certain doubts, the project passed and proved to be very successful. Illaila could finally mix her arrogant but seductive personality with sheer violence.

Bio PL:

Imię: Illaila
Płeć: Kobieta, oczywiście
Gatunek: Shata'lin
Wiek: Według obecnej linii czasu - ponad 6500 lat (wykluła się około 600 lat przed Krwawym Deszczem)
Kolor oczu: Czerwony
Zawód: Sukurfalano i zabójczyni
Stan cywilny: Samotna, dziewica i nie ma zamiaru tego zmieniać
Miejsce zamieszkania: Enklawa Sukurfalane na pokładzie Statku-Matki, choć nieczesto ją odwiedza, mieszka głównie w kryjówkach głęboko na terytorium wroga

Lubi: Zadawać ból, mordować, krew i właściwie wszystko co czerwone, luksusowe towary, egzotyczne jedzenie, taniec, medytacje, spędzanie czasu samotnie

Nie lubi: Praktycznie nikogo nie lubi, a już przede wszystkim nienawidzi większości mężczyzn, ponadto nie cierpi kobiet sprzedających swoją godnosć. Nie lubi też otrzymywania bólu, alkoholu, ludzi, brudnych i paskudnych miejsc.

Illaila od dziecka była diabelnie utalentowana w kilku różnych dziedzinach i dość szybko zaczęła przejawiać zdolności psioniczne. Jej opiekunka dodatkowo podsycała jej ambicje i dążenie do perfekcji. W pewnym momencie Illaili z deka odbiło i dorobiła się "małego" kompleksu wyższości. W dość młodym wieku zauważyła też podobieństwo sztuk walki i tańca, który swoją drogą uwielbia. Nie trzeba chyba mówić, że szybko postanowiła spróbować swoich sił w Gwardii (Straży Świątynnej jeszcze nie było w obecnej formie), ale... Nie udało jej się, nie dla tego, że słabo radziła sobie z walką, ale nie potrafiła wypełniać rozkazów i ciągle starała się poprawiać dowódców. Treningowe potyczki ujawniły jej kolejną cechę, niezwykłą brutalność skierowaną przeciwko każdemu, kto był od niej wyraźnie słabszy (nie kończyło się tylko na siniakach, ale i na połamanych kończynach). To ostatecznie przekreśliło jej szanse - dowodzący uznali, że nie byłaby wsparciem dla członków oddziału, a raczej czynnikiem potwornie łamiącym morale.
Po tej, pierwszej w życiu porażce Illaila skierowała swoje ambicje... Jeszcze wyżej, w stronę świątyni. Paradoksalnie, tu poszło jej dużo łatwiej - przyzywczajona do godzin samodzielnego treningu Illaila dość łatwo wpasowała się w środowisko kapłanek, gdzie, ostatecznie okazała się pewnym rozczarowaniem. Nie pojmowała wielu aspektów moralnych i dość otwarcie je podważała, pomimo tego, że podczas szkoleń świetnie wklepywała regółki i udawała, że wierzy w to, co mówi. Co więcej, jej moce psioniczne może i ujawniły się wcześnie, ale okazały się raczej ograniczone, choć wydajności Illaili nie sposób było odmówić.
Pomimo tego, że Illaila świetnie sprawdzała się w roli mówcy, w ciągu kilku miesięcy została odsunieta od pełnienia posługi kapłańskiej, gdy zorientowano się, że dawanie porad delikatnie mówiąc jej nie wychodziło i gdy zaczęła prezentować swoją dość arogancką naturę w stosunku do wiernych (głównie mężczyzn w stosunku do których skutecznie udawała zaloty - w czasie szkoleń kapłańskich wyrobiła sobie pogardę dla przeciwnej płci).
Innymi słowy - została zdegradowana do kapłanki niższej rangi i praktycznie zostawiona sama sobie. Illaila po kryjomu kontynuowała samodzielne treningi, od czasu do czasu wymykała się też za mury Łzy i podpatrywała Gwardzistów oraz Łowców, z czasem też zaczęła urządzać własne, tajne polowania, po prostu mordując każdego przedstawiciela innej rasy, jaki jej się nawinął, to jej jednak nie wystarczyło.
Wkrótce po śmierci Gahira zaczęto debatować nad reformami zbrojeniowymi i dalszymi krokami mającymi zabezpieczyć Łzę przed atakami. Jednym z punktów debat był wywiad - wtedy też Illaila zaproponowała wystawienie specjalnie wyszkolonych zabójczyń, które miałyby likwidować ważnych oficjeli potencjalnych, wrogich nacji.
Pomimo wątpliwości, projekt przeszedł i okazał się znacznym sukcesem, Illaila zaś mogła wreszcie połączyć swój arogancki, choć jednocześnie nieco zalotny charakter i czystą brutalność.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Toraz and Zulf learned that they ca will can marry in few weeks.
So, they walk on the beach and cry for joy .
Toraz tightening Zulf in his arms <3.In my original country, the homosexual peoples will be able to married between them.
But they must wait 1 month.

Toraz & Zulf are OCs from :iconhumbuged:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Second entry for :iconhellobaby:'s contest! I hope you like her. She's.... well I'm not sure, she's just adorable ^^

lines-contest(c)->:iconhellobaby:
lines-colour(c)->:iconstormykitsune:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Drawing and writing Obi-Wan has changed him in my "fanon" not only in the way he looks, the way he is depicted physically, but also as a character. I honestly started my fics to be as close to the canon as possible. Originally, Obi-Wan was not going to fall for Wielder, nor she for him, and Wielder was actually going to be a good little Jetti and die a nameless death and all that shit. But, sometimes a story tells itself, even a fanfiction, and Obi likewise has changed. As much as I bitch about The Great Beard, I do have to give a begrudging and dare I say respectful nod to him because he made such memorable characters that everyone seems to identify with in some way. I never wanted Obi-Wan to become totally unrecognizable in my art (well, other than being a 5' 10" dogman) or my stories, but he's definitely evolved.

I tried to change this up a bit. I still stared at pictures of Ewan McGregor while I sketched these out on my parchment paper. And, yanno, staring at pretty Scotsmen never bothers me. Never...okay, getting off track again. Anyway, still referenced the Ewan and screenshots from the movies, the various TV shows, and comics and tried to find a happy medium with expressions, hair styles, costume, etc. As for the two random characters in the middle, they ain't so random. Yup. I finally drew himz 'rents...or what they look like in my little fucked up universe. His mother is a purebred Maremma named Tera'Vatta Abanada and his father is a dilute tricolor rough collie named Wallace Kenobi. Why Wallace? Because I like Scottish names, it translates into "stranger", and William Wallace was a badass. Besides, if two motherfuckers named PADME and ANAKIN can have a kid named LUKE, Obi's daddy can be Wallace. His mother's name comes from Theravada Buddhism. The name translates into "teachings of the Elders" which I thought would be a good name for Obi's mom. Her last name is Italian for the most part since she is a Maremma, and it means roughly "forsaken". Also, sadly, a good name for the mother of a man who would grow up not knowing much of his parents. As for them as people and parents, they are wise but simple folk, farmers, a love at first sight kind of story, they were good parents, and there's more to it, I am sure, but, yeah, gotta think on that some since we don't really know much...or anything...really about Obi-Wan's childhood, and what we do know, Lucas shot to shit with his canon killer gun. Fuck.

Obi babbu pictures. Because he's cute. And because Wielder needed blackmail material. To the right, we have Clone Wars Kenobi looking determined, dug in, and ten different kinds of "I am done with this shit". Behind that, we have two depictions of preteen Obi. One of him looking over his shoulder after having gotten caught by Mace stealing pastries from the mess hall. The other one has a shit eating grin wearing Obi leaning on a desk with a mean little drawing of Master Yoda under his hands. Yeah, he can't be a goodie two shoes all the time.

The original sketches are done on one piece of parchment paper. Scanned, inked, and colored in photoshop because, for some reason, the great Mr. Ruggels believes that, one fine day, I'll be able to do more than doodle things that look like pissed patterns in the snow with the program.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

:bulletpurple: DRAWING COMMISSION INFO
:bulletyellow: PLUSHIE COMMISSION INFO
:bulletblue: MY GALLERY
:bulletgreen: DRAW IZKA CONTEST: ANIMAL LOVE!_______________________________________________________________________
Art trade with the lovely =lufidelis :meow: her panda OC is so pretty, and I was happy to draw her, plus I'm happy to have one more anthro in my gallery :la: I don't draw them enough xD
Hope you likey dear :heart:


Art © to =izka197
Amarula © to =lufidelis
brush © to =izka197
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

INFO:
Name: Vida
Age: 14
Gender: Female
Alignment: Neutral Hero
Story:
Once a simple 'Flower Girl' in a small village outside of Pureza Forest, she was content with her usual life of being surrounded by the beauty of nature and the healthy people around her. She was known for having a natural talent of making medicine out of plants and even possesses a latent magic ability to manipulate them. All went well until one day one of new friends caught a rare illness - that friend was Gem. With help from Iron Tail, the two managed to save her, but Vida had come to realize that others outside of her village may not be as fortunate. With renewed passion for her skills, she decides to leave home - leaving her people under the care of her mother - to help the sick and protect nature as much as she can. She is also notably favored by faeries due to her respect and love for everything natural.

=====

I do hope ~Kos-fan1 appreciates this gift from me, because she and I have been recently talking over Vida's role in Iron Tail's adventures. While there is still much to work on and her story -may- be subjected to change every now and then, I can't ignore when someone is this enthusiastic about making the character work. So out of respect for her, I decided to draw a picture of her character in question: Vida =) The character who goes by everything she believes is natural!

Vida belongs to :iconkos-fan1:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

So this is my new ransomware virus character, WRONG DECISIONS. 

Inspired by this song. www.youtube.com/watch?v=ZAcpRP…

this is what happens when you listen to one hour of glitch hop
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

...and a mix of genderbend, pfffft~

Meet Fran, my favorite female character from Reborn, whose gender was just realized in the recent chapter.

Okay, okay, this is a genderbend, don't get your panties in a bunch.

Fran is officially male, and that thing was just a mistranslate, so don't go thinking things, okay? Okay. 8//7//8;;

Just a random doodle to release some tension...

Fran (c) Amano Akira
Art (c) Me + Paintool SAI + Wacom tablet
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

13Crowns has a Kickstarter up for a stationery set featuring my artwork: please take a look here if this is something that interests you, it would mean so much to me!

There is also a post on tumblr here if you'd like to reblog or just take a look over there. Thank you so much for reading this!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Here it is! It's Hana's new ref. The clothes there make up her favorite outfit. You can change them if you want to draw her.

Birth date: 4/23

Current age: 17

Bio: Hana is a sweet little cat who loves to play, and adores children. She is single, and straight. She was not born with the star over her eye, it developed over time, as both her mother and father had it. The stars on her handpads were there from birth, though. Hana's personality is very childish and happy. She's easily upset, and very gullible, but she will go back to being happy after a little bit. She was bullied in elementary school, but she never got extremely upset, and got over it. The bullies gave up on her eventually. She likes to garden and she sells her fruits and vegetables at the farmer's market. Everyone loves her special recipes for cakes. Hana's best friend is hard to say, as she makes friends very easily. She does not show any love interest in anyone currently. She doesn't like it when anyone swears or makes dirty jokes, and will yell to stop them. She will become friends with anyone, no matter their species or orientation.

Special talents: Gardening, squeaking, baking, soccer.

Absolutely cannot: Draw, craft, play any instruments, play basketball, teach anyone anything.

Notable achievements: Inventing bamboo cupcakes for a panda she knows.

My partial fursuit of her is due to be redone!

Hana Kitty is 100% my character.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.