Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Based on gannjondal's :icongannjondal:  parameters from Levitation Dust [link]
Thanks for sharing the parameters. :)

_Fold45single, Amazing Box, Sierpinski3 y _AmazingBoxSSE2

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....9/...ET...I....U0K9vOvSL7.T.hNYGkEH0k6RKMX6CkQ.w13LHPEGYPzIrWRVZZoJ0k
................................5QhLg1OB102........Y.BTQ1......E........y.oAnAzD
....z6/...EC.....IU//.....kR....i3....E8.....InKBhucLthD/IEVCjWD0/sC1dNaNs1....U
zA....kD16../2k.llrrdaIUzki6fH1vDvojS.w0U5CxT.A...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDbLu3m8nUvun/5MbDnC8oyoL79.mg5/hjAkgMDx67KvvKoy/W.uTUyKpgvd61QDgjPGS1Om2j
wufHG8MHOcOoyAG.TKRs7sgDU.....26....E.....UaNadD16....sD..G.....................
.............oAnAr1...sD....zw1.................W1HLxPtb91........kWrk9Ew0....x/
.....Ksulz1.......kz3wzzz1sG.kB.Y....M2...EK....m.hT6c3.EF.F....0/...Y22...UiYz0
St0U.W1KEyzlciszsU3YzTAe9e9.2c..fjyu..klrlkCx9zj6gySnbinOz1.JzHmWnv4.1k28.klLS4.
......................UfzHx6d2yD2IF6s9YDn/..2346B975.v/j8TY7dJpj.suFR3wRZ.A6/c..
FJ3O.............0..........hw1ZBGouzKl28sjfg33..EYyf/TwT.A8HE4DALHiz0k1KGS.G2xj
32W1xvI75...FnTsuwy5.1.XSMY7dYwD.IQeUHkzqy9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....Ek2l2E.....I....M....kL4x4PYFHBnZaPblKN.Q5.......................U.06U.0...
...................wz..............................0./..........................
..cF./..........................................................................
.....................U/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD...................sz...........................
................................................................................
................................0....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.m/..............
................4MU/4MU/..U.....nAnAnAnAvzXNaNaNaNq../........zDBnAnAnAnJ.2.....
........................cz1.....................................................
..........................................U/....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.
......................k/9.................UAnAnAnAn0./........yDaNaNaNaNuz1.....
........................6.2...................0E...................wz...........
........................................................}
{Titel: mecanical spheres}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Please respect the CC licensing if you consider to publish derivative work:

Mandelbulb3Dv18{
b.....K0...M7...g2...2A....FAIHlErFA.jwh8pKTIU6EGvySbCm53.oG676GNLR..hC1Zire.K/k
................................/Hsk1MefMz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....U2/.../M.//....6kz/...dR....E2.....6GpEIHFY9qD/ME9PRuD..Ae0dkpXm1.jzz5
z.....kD12../2kPHZCZAFAzzsJTFgOKRRzDfoyTDaCnsz1............u1....y1...sD...../..
.w1...sD56Gfy.Vvsx162v6Sn/x5zk1ZCZ06XlrD2EO2ozkFlx9dI5UxcsXTzsELjRja7pqDvpPxofrV
qxvqsNdnSGeRzu.EIMDYiErD......Iei...pn/.......kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YSu3.sudL..ibS/.0Tu3.kwdL.UpbS/.UTu3E.kMxD81...kG.
.....AQxcz1.......k8.wzzz1.U..6.P....61...EB....s....c3...k9....C/...k0....UJt52
...U.ydelyTYhZozTeOgzDCq71..1c..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................oysN1.E..2Br/FvXbB../.Eog.EHLcd.M02
9MW9J/zmX1E/3IU7aTJvXbB../.EoEEMp3KL.U.06MmeeFnNs/k.1A.BvqKg5nA.zzzzoAdQoQ4S.28d
YG1mspysN1.E..2B...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaNIwz0..........AnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/........................IU0E........P.2.......U3./..........................
................................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.Z/kR............
................4MU/4MU/........BnAnAnAnkzXaNaNaNad/./.......E.E........Yz1.....
..Uwz0.......s.k........0.2.....................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D made with the DEcomb1 parameter , thanking everyone for any favorites given . Here is my parameters :)

Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/..UF3...w....26...ER4dwR7ph/.z7Y/iAVpwyD/T8kbNX.pz1693QqGFuwzy7Y/iAVpwyD
................................OaNaNaNadz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....G2.../Q.0/.....Ui/...X1....E9......NKEvc97VpD/Q........Es0dkpXm1.OaNa
z.EnAncD12../2.........wzCnAnAnAnAvjaNaNaNaNSz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDqQLOZ1C7Vu1Aga2Sb/NQzATaTP6VhHrDqTVHsq3ftxvkjDU2248Lz8MZieb28UpDI/EAByHg
WxXl2cwSfduQz8SZIBuz.0rDU.....Id1...L2........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................Z....k1.
.....Ksulz1.......kz.EU/BUEJ.U4.R....s1...EJ....M....c6...E9....4/...6H1...ajX52
..ELpiYQUWae6K3cuVttonxWOpD.1c..zDBd..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1..........2k.8..Fjc/.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................s6Ul/kF.VnFzzFoTu2.cxo7ctzDnueM.g5P
DhLzTt6Ul/kF.VnFQsbX.45.5/2C5/bTC0MQ.Q2EsQ2lyt6Ul/kF.VnFMwbX.45.5/2C5lqTC0MQ.Q2E
sQ2kzt6Ul/kF.VnF...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUlMXBic4Qb/kLWlKRmtWOkR4.U6oPm7LN
E6...A..V2E.....I....2....EHnl4RjJqItpaA.ILMo/...............................6U.
...................wz.........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................3....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................sz1........szMaNaNaNaN.E.......UO.A.....
...vz..........E...................wz...........................................
............................................}
{Titel: LostInSpace}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Ongoing pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Took her Bone Baskets -Pong358 Bone Baskets -Pong358 by Undead-Academy and now is my #359.
Changed _FoldingInfy to _FlipYZc.
Mandelbulb 3D 189
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...26...kmtM3Icxb2.n5mYCUeBw4ETD1siJ.gG.Q4RZxW5ABnzco.7JkEo2/k
................................twh8Mi5kc.2........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/..MIC1....I.1/....2Ej4...m5...2Ei......gLpGfIASlD/I.zMQnDN4xnClSIsq1.....
./U0LDOD12../2kAnAnAnADuzMaNaNaNatxjaNaNaNaNIz1............3.MaNav1...sD...../..
.zHnAnQDpV5gRzLXCwXpShJemLq/zmNxGpTKagkjVdyok0Rtrvf0KJoaVF03ziHLJCdP3JkDuFVrLQHt
EwPYe29odHuuySZv3/3x6.ljU.....2KE...dG........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................UTMg0Eq....k1.
.....Ksulz1.......kzeHudZ.7U..6.i1...c3...UG....21.06s4..U.A....H/...MJB...MJpDe
No0U.82Q8CrnjCMZEB37SQQd9e2.G2nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........M3........./..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyD4RbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.ke8zLxj..2E
.pK/.xTpz0.E./oFp45cU08../2E.ZXTU08c..2E./2ny/8cU0.E./2E1x5cU08../2EgDsTU08c..2E
./Ywz/8cU0.E./2E...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....2....kL4lKOkZZKX/UPaZ5..Q4......................6..........
...................wzAnAnAnAnc.E........I.2........3./..........................
..............................................zD........6.2.....................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.6qQ............................
4MU/........................Q/2E......./h.A......UHK.1..........................
........................kz1.....................................................
................................/....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.hALSh/..oF1N........
..........U........................................wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
...........................................I....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........EnAnAnAnqwzozzzzzzzzvDGnAnAnAn..2.....
..PB./......YA0E.......Ei.2.....................................................
........................................................}
{Titel: 359}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.89 my pong with batjorge :iconbatjorge: his #71 Frozen Surf is now my #72 not sure if the title was right but I saw a leaf and some shells so there ya go thanks for any faves , here is the parms .

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...IQ...EVnLPjwWr0.rAbkHcdCH2E2zGbPIsVYzXV2fEmyd34.T/OSLr4eP.k
................................WNWN6Ha4Q.2........Y.N84/...............y.2...wD
...Uz6/...U5/.../Q.1/....2.KA...QC....E4.....6lbWTbRxGmD/Q.......I515dkpXm1.OaN4
./EnAnQD12../2ExQ2r4pAmszQ4EW9V326.k/kweQH4LB.A...........U0/....w1...sD...../..
.zHnAnYDe7.L2MkUYwPlVpC5ncuqyoHm2po6CSjDC1OBgMQVmvX2FbUcdOK2zqV/6SY4j8mDg/j9is85
kv1iPnqVOug6zIJDYwwB22lDU.....o6l...RZ....UaNalD02....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................f/...k1.
.....Ksulz1.....0.kz..Ak.1Nv..E.h....k....EE....Y....Q3...E3....K....cq5..UG.t5.
...U.KRvortKPh3sTxpLX1Ak.b7.0YlzzXCc..kD4Tgo8ozD6.BC4POwoz1.zrErFs37.5U.8.EMHvA.
......................kQbZdKc9wj/6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0........E..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1...0AkeeGMV34..1Ak.HJJitaP.k1D
wk1mxtW9i.kpmzzzQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2./....I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4......................MU/4.......
..................w8.1.......60k.......UE.2........wz...........OaNaNaNatz1.....
...wz........O3k.......UK/A.......cJ.1..........................................
.....................ET....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...................6zjqAnAnAnA1z1nAnAnAngzz........90E........cz9.....
..k6./..........................................................................
................................2....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn64.............
..........U3K...................lpX0LD8QZzHQxckpX0Ltz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/kI.A1N
......................k/9............................/........yDaNaNaNaNuz1.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: LeafandShells-ASurfPong72}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbiulb3Dv1.7.6

Just foolin around while watching Football today

Mandelbulb3Dv17{
V....UW0...33...ET...2A....Ye6Po6i3rzofj87vKzc0EBKO8vOsQiyv7Qcj7urzvzMI.3tCz5tyD
................................rlXJoK6RQ.2........Y./.................UA/2.....
................/M.13....6UNA...04...2E0......nsMYKd.tlD/.EEIbxDqge0.dkpXkH/aNa7
./EnAnID12../2...........MaNaNaNKF/E.......................u1....y1...sD...../..
.w1...cDWb7ntks8MuXGqAbneh5BzsVQew/EAtgjMSbmpq2XlwfuzEINTGViyOKdSSiTVImjxhghHjP6
ZwP6yhJ.gCsmysbrfQ5y94nD.....2Isx0............kD.2....sD..E..gnrDpsZi7sD........
.............ckpXm1...sD....z.MRg4.6qlO..P5f/.qRg4..slO.UW5f/.ISg4.YUmAEe.....x/
..................kzhNV3KckV.c6.W....A0....I....3/.06A1..U.C....z....Inz...UJP4I
..UYZPqOlh6LbpqW5yaJ90...A96Yc..ZSeh.YHbG7eFT5uDKjySnbin8z9...........U/8.EKS35.
todIWOorVy9.....................0E13zH4O4SuS2RiGMQZhzurYEkti4xyj/iM3ZaYq1zf.KElz
1GNdY06........./0.........U.........EE/C.kF6Z2.8hJqbG8jaynQhbQ2792tzAslNpm.j0.E
YIU1.Q2G7/EUZDTCKtLez.xVhoI7iKzDtKtN7oTK..2...8cU0.cU08.ee0cU08.U08c.EJJU08c..8c
U0.mx/8cU0.cU08.Qs5cU08.U08c..bTU08c..8cU0.ly/8cU0.cU08.Mw5cU08.U08c.kqTU08c..8c
U0.kz/8cU0.cU08....cU08.ee0cU08.IJ3cU08.wy5cU08..IaQoZqMgJ4Gj7LOuxaPL/JAVtWOkR4.
E../.A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
..........................kzzzzz......UQZBKOk7rPX34PO71.........................
..............................yD..........2........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.................
................4MU/4MU/..................2........yzAnAnAnAnAzD........kzXaNaNa
NaNmz0..........................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

dIFS combins done with Mandelbulb 3d 189.

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....E0...A....2A....Zgr.lTKmxzaprWGXJGV0EIKYkz9N2oy1YDUVryBurzuG1r.TgnKzj
................................MHONElxe2/2........A.td3........BnAnAnAHB/o53iyD
.....7....UH..../QU0/....2kN0...O.....E3.....YT6IsjImkkD/Q.........m/dkpXm1.OaN4
./EnAnYD12../..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.z1...kDhJuQmaiEMw1O2WX.RaPwyc4VrXkfJhkDWpf7X734uvfOUhaDJio4zMCYcSLfMLiDS75A4DYa
7wPZsfuuWkUxyufoOubp0WlDU.....oU1...Y4....UNaNqD02....sD..G.....................
.................y1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1..........Azxva7U..6.U1...o1...UN....x2...sE....A....H/...cqm..UG.p5.
5dZnt7YL8eylciMR0tZW.QAe906.12nzcU08...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........Ik.c.UoJr5.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjV.U0.wDU....0PJWp1PuzsllrlkCx9zD/.........U.0Amz
zzzzf/.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ehx/cU08.U08c.ZoDU08c..8c
U0YcT/8cU0.cU08EKs5cU08../2E.laTU08c..2E./Iky/8cU0.E./2EJw5cU08../2E.dqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....o....UMjVLG4B3.hYYFH/UQ.............................sU1....
/6U./2.............wz........2/EnAnAnAnAO.2........../..........................
...../.............................wz.........zD........2.InAnAnAnAzz...........
.....................2.....3....5....oINiRKNm3H97NoI.65.........................
.....MU/4....................U.EaNaNaNaNC.2.......Uwz.........yD................
............U71kaNaNaNaNazfaNaNaNaNmz0..........................................
................................/....E/...E0....o7LMiBbNj7LPmYYFH/..............
..............U/4MU.06...............................ANaNaNaNatD.......8I/2.....
..ZJ./.......O1E...................wz...........................................
..........................................E.....I....c.....IjlKS4x4PYJ2ShALShZYF
H/.......................MU/46..0...............................................
...................................2./XK6Wex1dzD........E.24hE2Jv5G0./..........
........................................................}
{Titel: Museum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 189. Reminds me of some strange elephant without ears :giggle:
_RotatedFolding, ABoxSmoothFold, _Transform, _reciprocalZ3b and Amazing Surf.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

have a look to my newest animation following
[link]

Mandelbulb3d using the params from :iconlen1:


my parameters

Mandelbulb3Dv17{
V.....S....9/...ET...2E...kKqEK2jwH7.9LYd8RpAs4EvIFEkWAOH.AmJ47sVc3xzkfv59PSolvj
................................WqCDl3mmJz1........Y./..................t.2.....
................/ME1/....6kbG...z2....k4.....wWHABidyesD/.khv8ND..cm0l9RHk1....U
zEEnAnID/A../2kYK5xm4TIWz0SvtDsg6/qDbYLEssqlT.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDIASIqUqG2x9Iepjt2NlMzWGGy1gGKCijni8ZPStJ9x1MikMvI2Y9z4GjkQiji7qDKoI..XXo
VxvJwdkMzKhEzkOiErr0SloD.....12R8.........UNaNmD.M....sD/Akz............GVf53iSI
8.A..........A6U.i1...sD....z.MR69.6qVg..P5m0.qR69..sVg.UW5m0.IS69ko/9uDX.....x/
..................kz.oaEb.ES.o/.9....A1...kD....A0...U4...E5....e....AV7....LFqH
...U.aoGKp4uYveEoU2IboQmup5A.c..9jvc.YO3VqZrgjzjX6HNL1YPWz1...........U.8.UkG85.
G5mAzlLq0.YCyrjN/Tfzz............6U0.Yei01.7H0/bvOovzM4pMnDnNqyD...........6Gc..
BhZK.EmYEkti4xyD5Got8VlJazvcPLXVS/k..HE382U9Zo/./IVD1wdm.zXn6ZpR2jT..FDsKs1X4/.k
I6X0/En4K.ULIokqCbPyzsI6kEL9SByDCLjeNW6mD.A...6U.0ECp75.7VF6m.1.ecW8.A7AHThq.6YE
0/Ez73KQw/kS3q6.c9JS7m6.hQZJ.64LCuLQ..V1B..hZlmHf/UkuK9.4u4Z8i4.gYG7.QmRhqOf.cMW
70.0.qoRq/EWeu9....U.06.eeG8dY0.IJpzzzD.wy5U.06..QICi.bPb/UOkR4.TB3RjBqOT7KSThIM
E....M....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................C./..........................................OaNaNaNa7z1.....
...wz...........INL/cf0aFxvPJeMeqqB5z.....yDQ/.....................Uz...z1......
.....................M/..../....1....2IPVdLOiR460x4S..pPr/......................
.Qk0.................Y0LD8Qxc.zD........Uz1........../..........................
................................................................................
................................2....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5...E.....7IgGC2pP
3.gx36dEQHA.5...................aNaNaNaNE.2........sz..........EOaNaNaNatyXaNaNa
NaNqz..........EaNaNaNaNqzXNaNaNaNaxzE3E.....................2U/22....U..1...o4.
..E.F.....k5O4wpndLLz2..........U02...kD.oA4....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E........................../........yD........kz1.....
..............zD...................wz.........................................yD
........Uz9..........................................M/..../....1....2IPVdLOiR46
0x4S.I4BY/.......................Qk0........................../E........Uz1.....
.....dNaNaNaNavDOaNaNaNatyXaNaNaNaNmz...........................................
................................................................/....E/.........
T73QjRrATF1N............................................................U.2.....
................................................................................
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with MB3D :)

This is a tweak
from
the amazing work

made by :iconfraterchaos:

my parameters


Mandelbulb3Dv18{
b.....U5...kG...cD...26...kl/4nih8r..L2PfJLbnb2Edmy4R5xMhwfjv6jTvQZ1.ZiSnMB9k5.k
................................kNaWtBO.o.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....Uw6....M.0/....6kL....u0....E2.....61ivbnCWoiD/..........k1dkpXm1.D8QR
//EnAnQD12..02...........AnAnAnAnEwD.....................o.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDIDVWrgX6hv1..........aavmc5mRTVjeBPHCGslLsHVTocjd2ygyYaFKsI15oiDCzM3NfEG
UrH0XK6IBQEvy0eBWnP8VDfD......IiT/............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rb4A.2UOk.k0e/1.Jc4A.wVOk.E8e/1.nc4A......J....UZ.
.....AQxcz1.....Xyzz.wZQS0kP.o2.I....o0...UP....71...E3...E1....t....AHq..k6ZN5A
...U.ydelSfeYFXeTeOg9c8No..61Amzzzzz...........U4A72QifFjz9...........k.mwzXWF1.
..........6.....................V2U0.6oKp/..0PJWp1PyzslYEkti4xvD/.........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTzXPZ.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.A...../....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9....6..
4ME./.............YyzcNaNaNaNF.kBnAnAnA1mz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/..........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..........U.E........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................/....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.................
........................02......CnAnAnAHC.2........wz.........zD.......SJ.2.....
...uz........U.E...........WKYhnrDB3.vDpsZi7l6/EnAnAnAnAvz1........wz...........
................................fraterchaos./.Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.