Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...1.....6...kfnopaW7T/.bgppT2SAV9EuXzMsyXwJyHlYi6uGWxTzwwZ.baCpnzj
................................eWQMgTrSD.2dq208Fzf0.hS.................I/YNaNyD
...Uz6....UJ.....MU0/....2kO2...H....2E3.....MEg8Y3Y18nD/..........m0dkpXm1.O2Zw
z.EnAngD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD9Sdw55rUmwX/vmVtif2byuQa8c1yl/gD9OAdN466UuvoZXU7vC8Azo8VbdD.w.mDY9PvCA9J
.vfEoWmo0k16zaVy0W7bX0nDU.....2p/.............sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kzzwDU...U..6.P....M2...EC....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH5A
...U.W1KEyzlcisz....z16U.06.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........M0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzD.1Ak..2E
./IzT/Ak.1.E./2EQs5pIHB../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cW3qMfVX9e/rN....................
E....AU.V2k.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................pAnAnAnA1z9.......CI.1..........................
...../......kO2EevK2F2F2lyfaNaNaNaNvzMaNaNaNalzD................................
.....................2.....3....6....EINXxqEp7KN7NoI............................
.sU1....0............AnAnAnAnAxD........cz1........qz.........wDBnAnAnAnqzHNaNaN
aNapz.........zDvFVf53iSIy1.....................................................
................................0....E/...k0....b7LNZhKG4B3.spmQtpKG4B3.........
............Cs...6U.0MU/4.......OaNaNaNaFz1.......U2.NnAnAnAnAxDnAnAnAnAtz1.....
...yz0........zD........6.A........wz........UzD.......M9/A.......cJ.1..........
............................................}
{Titel: InkaPortal}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7e15fq
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.89 my ongoing pong with batjorge :iconbatjorge: , his Cursed Landscape Asurf-pong#11 is now my #12 . Thanks to nic022 :iconnic022: for his colour maps :) thanks for all faves , here is the parms . See full view please :)

Mandelbulb3Dv18{
g....kv/..En3...ET...2....krIyHnWLDqzO/VlZEyKn/ESosuHKJb4.QdlCpcQ7N2.t5NflwBbxtD
................................AFOvvSk/X.2........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/...kk..../M.0/......07...GG...2E3.....IcUPi0IoqlD/.......6EH/2dkpXm1....U
z.EnAnQD12../2........l1.NaNaNaNav.E.......sxz9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD88opYgL5vwfTYs/6gLG8z65XeU6XKflDFVi7D6PYHvPL7lWLBww8zI5VIOQ59hnjoXzRe0rT
gwvzSx.knb1CzqTb7GBJRVmjU.....oiS.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................W1HLxPtb91..............30...k1.
.....Ksulz1.......kz7wzzzX.U..6.P....M2...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SE52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.EX9e/rN........................
E....AU.V2.m....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........kAnAnAnAHwzOnAnAnAnAwDOaNaNaNazz1.......Uwz0.......6.E..........2.....
................................................................................
.....................E.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/..U/....BAk..............Ezj.......UM.2.......k4.pAnAnAnA1zD........kz9.....
................................................................................
................................1....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
.................MU/4MU/...............UG.YaNaNaNaNvz........Uxj................
................................................................................
............................................}
{Titel: WhenWormsMeet}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My 2nd entry for the teaser nr.15 from the MB3DTeaser group , mandelbulb3dteasers.deviantart…

i used here: _Sin4Dplus - Amazing Surf - _ScaleC4d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
my params:

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...2.....U...kFkmtGzKT0.PXF9E8s3CAExdfo.TqYV.AeCvdxQ4g4.Hbz/Bmb1q/E
................................EGh00.L6KzXgwDySN8eL.Zc................EU/2....E
...Uz6....EF7....Q.0/....2.a0...N.....E3.....A6m0VPKKdoD/QUG.39D...m0dkpXk1.NL05
.BUaNadD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDbBTeAMNJexXpDvgrGt40zsdMdwyL.iiDWYbLRMpq6wf4Etam89qNzgd.NI.FrUpDHQfNDqOU
YvnGvQGkTR1KzaagGUTXXRqDU.....20//..Ks........kD02....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................O5/ED2....k1.
.....Ksulz1.......kzSwzzz1.U..6.P....M/...kC....7/iy1Y3.En.F....6/...I1.....SFb1
...U.06..wDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........Y/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....AU.V2E.....I....I....kLHZaPoE2QgJrQ.IaQ....................................
..................Uyz........U.E..........UaNaNaNaNezYNaNaNaNayj................
................................................................................
.....................A0....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnQ/E........Uz9.......65./.......2/E.......ct.2.....
..c5.xzzzzzzzzxD................................................................
................................/....E/...U.....TBpMVlKN1F1N....................
................................uAnAnAnAny9........qz0..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: teaser15e}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MB3D

thnx for looking :) , it is greatly appreciated

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made only with Mandelbulb3D

Playing with parameters

thank you very much for comments and faves,
they are very much appreciated

hope you like it

parameters


Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w....IA...UHNWooAt4azq9AcjEp1K/EtKpvQJQjvz98R8xyCs/wzgifNTak5VwD
................................A80uYbwAl.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz....cUr..../M.1/.....Up0...G1....E4.....QZCPiGzk1lD/.......aeed0dkpXm1....U
z.....cD12../2.........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zXaNadD/VgJ3s0f3wHUb8aNAhTyyKOL4GOtGOkDFeulZx3l7w9Wb2hyldOuy0c.QYQi9IkDNvgxetcK
Sv90OoXRb1e1zGDNK5lUrjjj......Y26.............kD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbk9.2U0j.k08w0.Jck9.wV0j.E88w0.nck9......L....k1.
.....AQxcz1.....5.kz/wzzz1.C..E.P....61...k7....m..06c3..UUD...../...I1....3SH52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EV0.oO81............s2...................E.2c..
EPAG..kYEkti4xzD.C72QifFzz9..........2./8..akh/............8....................
/EU0.2TXf/............EcmXBP5ezj..............uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.2KNs/5Pj7LMZ7rQic4Qb/..kR4.....
E....I....E.....I....I....EE0x4SK3aQtBpMVlKN..........................k/.....6..
4M.................../........yD........kz1...................zD........kz1.....
...2.BnAnAnAnAxD................................................................
.....................5.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N..EFm.......................
.....MU/4MU/4..................E..............................zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....E/....0..../7oPsBJPjx4RcNoPgF4.............
............5...0.U..k.1A.................2........sz.........zD................
...4./........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
................................................zzzzz1....../pKMuZaPb7oPs/......
......................k/....Ak.1Ak.1................./........yD........Uz1.....
...yz.........yD................................................................
.....................................................2.....3....1....2YEjVLHjF4B
Y/..................................4MU/.6.1Ak./...............E........kz1.....
................................................................................
.......................................................Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

What's the dIFS MB3D Chain  :iconpongorama:


What's the dIFS?Chain Gallery

The Members: :iconkrompulos:  :iconsabine62:  :iconalmog53:  :icongraphiclia:  :iconjim373:  :iconmiincdesign:  :iconbatjorge:  :iconciokkolata:  :iconredcyclon: :iconart-and-books:


Reply to :iconmiincdesign: Sweet Sixteen Sweet Sixteen by miincdesign

Next is Marcello :iconciokkolata: Have fun! :)
Mandelbulb 3D 189
PolyFold-symIFS, NewMenger2IFS, transformIFS and HeightMap2IFS

Mandelbulb3Dv18{
g....ET....C/...D....II..6.a9qysh637.vQP6bIL6D4EulBOYNLzoy9eCrh43I43.xAkiihiel.k
................................9SjdJ/5GWz1........A.dI.................d.2....E
BnAnx6/..cZ6.....Y.1/.....kI/...G....2Ei.....Ea6YVxoOurD/Y......WKAu/h53iq1.u.2b
z.....kD12../.UNaNaNaNarzOaNaNaNaiyDBnAnAnAnmz9...........UA.....y1...sD...../..
.z1...sDZDJz/W9aixXwbWPzfB60zqOFOEcNSAljywn1vHjPKwXvzBtmb73Nzk3VCkDWTPqDddjPzFmF
gvnTlOInq3iNzuVClV8EHFqDU.....I//...s/...2....sD.2.....E/.G.....................
.............oAnAr1...wD....z.Xcp9................................US5POE1.....x/
.....Ksulz1.....0.EN.wzzz1.U..6......M0.........f....c2...UE....G/...Q3...EYT/zF
...U.ipYNyDuczzzpALTz5qIu.6.lAmzRrRr..EbG7eFT5uj6odIWOorVy9..........6Y/3xTEuYm2
..6..........0.........X.........QE4zzzzz1...........sFbG7eFT5wD..6.......E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wztP0.U.06UgSEeT5D..06U.av5dyRw..6U
.0cV2xztP0.U.06Up6aDE/1.YF4NYlVQzTya..6U.0cjuN3mb0.NYF4NqsbDE/1.YF4NYhuTy.3A.E4N
YFqzzN3mb0.NYF4N..UJ6TecUX/.eFtHMu056nFU2X2.btdH................................
E../.Ek2l2E.....I....U.....IjlKS4x4PYpmQtpKG4B3..........................MU/46..
........................................kz9.....................................
...0.VF92FpyVY.E..............................yDyGOAORIJJz9...................zD
.....................2.....3....D....sINrpINiRKNm7HG4B3.........................
.sU1....0....6U/4M...cNaNaNaNyzDnAnAnAnArz1.....................nAnAnAnAzz1.....
...0./..................cz1.............................E.2.....................
...................yz.........../....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
...................................wz...................kz1.....................
..........................................E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.24P
ZZ4N.................6E./2E./2U/4MU.02E.0.........CO./....................kNaNaN
aNCuz0.........E..........2iSIsuFVfZz..........................................E
..........2...................zD........................}
{Titel: dIFS chain #16}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MandelBulb 3D 189

Thank you for all comments and :+fav:s! :D

This is the starter piece for a pong between myself and Patty :iconundead-academy: ;)

My params:

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...w....IU...kbk0dK7Ho/.vB/JxAOK64EJD/uIp4u..AM.uWmQtA..jNuxLpfD7.E
................................BszIluTbaz1........A./..................i.2...wD
...Uz6....E7..../M.3/.....kP1...3/....E3.....IX1aTXH3bqD/..........G0dkpXm1.....
./EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDQDgGqh7ldx14q7sMJbBhy02O3xDgwTkDWZAZlxW3/wf7xZ0bAPNMzki7mQlEJ9qDPd1rIpEq
.w9BjPzuyKhMzu.QM3vGK4qDU.....IW6.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................G....k1.
.....Ksulz1.....0zzz.wzzz1.U..6.L....o0...EB....21...E0....2....F....cn2..EiJF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..zzzz..kK84IBACyD6o0FIhT6dz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........U2V0.IqLE...np0CG3A..t/wQOr9PExD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHFPVbRvD.ZG7RZiY7s1Dj.UqH
bUag7xzmL0ktriut2g4tU97.B3W3BVpQkOtH.Q2EsQois/uBZ.EHVMFHEp5crI0.B3W3BtdTUSH7.oI6
KoIhy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....Ek.l2k.....I....k....kNZ3aQmYYFH/EG4B3..oIMk/....................U1C....6..
......../.........6D.BnAnAnAnYzDOaNaNaNaFzfaNaNaNaNmz..........E........qz1.....
...0.dNaNaNatr3EOaNaNaNaNznAnAnAnAnoz........s2EOaNaNaNaty1........wz..........E
........kz1..........2.....3....A....QKNV7LG4B3.................................
.sU1....0............cNaNaNatw1E........Uz1...............................2.....
...wz.........zD........S/YaNaNaNaNmzcNaNaNaNawDOaNaNaNadzXaNaNaNaNiz...........
................................/....E/...E1....nlKOXJKFsZYFH/..................
............Cs....U.......U.............c.2........../....................UaNaNa
NaNez0........zD........kz1.......UL.h53iSIsuFsD........Uz1........4./.......s2E
..........................................E.....I....c.....OZV5Rb7LOY7HG4B3.....
......................U1C....6U/4M........EbNaNaNaNazkAnAnAnAb.EOaNaNaNaFz1.....
................nAnAnAnAbz1........../..........................................
........................................................}
{Titel: GearZ}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 GrahamSymmons
My entry to :iconinspirationstation1: Holes themed contest. [link]

Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 [link] No postwork
ABoxMod1/_reciprocalX2/CrossBiFold/_SinY/_LogX
Started from my Bowl With A Hole [link] and ended here

Mandelbulb3Dv18{
g....si....x/...S.....U...E1hvuJlE7rzqOB.vaZoM0E9xrkoiF3QzP8Rh1AyGy1.NDK3BovdVzD
................................dOmlUyjBzz1........Y.NM........E........kz1...wD
...Uz6/...U4.....M.3/......05...K0....E4.....wXf4urbaTpD/.......Mg3mzckpXm1/Sd1.
//EnAnQD16../2UaNaNaNaNxzcNaNaNaNaxDOaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDpOWW/6RWrwXxDkwOfNjJzyO666g3oVmDu7PVMqb8Kx1aM/rPuqTCzYuUpDOMDWnD4jCQdyru
uwfopYsHPhG3zoh/yyTFZPpDU.....2w/.............sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kzW....U...s5......A3.........U0wt5w...Vk3....G/...M43....Sv52
...UX.....................6.2c..zzzz.c/Fbf24LNyD6.Dbqxm4Iz1..........2./8.kzzzD.
IUNAT2kY6z1.3yuedc8tz6........../6U0.wzzz1...........20...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06U2K.k.1A..1Ak.np0.06U..6U
.0sK/hdht0kaqaPiIM4U.06..1Ak.1fP.1Ak..Ak.1ADm/Ak.1EG7ZIGlH5U.06.nAnAnsZR.06U..6U
.0MMw/Ak.1.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.MLNiZaPb/mQfZb9Wp4Q............
E../.I.//3E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl..B.E5...........................k/........
...................../....................2.....................................
....................................re.g.................kz1....................
.....................2.....3..../....wZQZBKOk7rPX34PM71.........................
.......1Ak.1Ak.......MaNaNaNaNyD................................................
...................................sym..........................................
................................0....E/....1....17rPnBbEdNoPgF4.................
................4MU/4MU/..................2........wz...................kz9.....
....................g...ns.........................................wz........U.E
..........................................U/....I....I....kLHZaPN/..............
.....................6E./2E.Ak.1Ak.1...............wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................2.....3....2....w3HjR4K....
..............................................................zD................
...wzQujJgc0zK.E................................................................
................................................................}
{Grahamsym}

Please give credit when using params! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8.7
Trying out the new hybrid functions, a tweak from older one from mine
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one:

Mandelbulb3Dv18{
e.....Y/...d1...61....Q...EgNS7VU4IuzABHYfvMWE5EM5P.2S3NHzXndtr4cUZxzgPEy36a9fyD
................................ekHgT4kEH/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...kW.....cV1/.....k38...p4....E2......mfME6wb6jD/.EEIb5ENeed/dkpXm1....U
./kX0LLD12../2......................OaNaNaNa6.A...........U0......2...sD...../..
.w1...sDcYe3.v9K9wn2g6EZEZiqysdEav0raSkDyfNqmFd9wvPBPF9UEpo1zg//iDrBiSjDXg8Q4beG
1wfiotoTKVV.zeHH.rG/VXkD......Y3V.............uD.6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EEIb5Ei....UA.
.....a0Ljz1.....I/kz9wzzz1UT.U1.q....o0...UA....P3806Y3..U.C....o....kY8...UJXr1
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f.MQizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../AU0.oKQ10..R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
cN5V..EbG7eFT5uD.CqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6uHk/UlsOelDYWjzy5.8jBrQ1WIqi7K.U/3
LUVyh7sbL0krVTytqI5XN83.OZpIOB8S437X.wA4ExQAw3dJW0UoM5Bq1zLLNF6.57JHGZxTkRfJ.MNe
k09wzhYeP0.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.YKPaxaPdBqLb7LRiRKSblqPrtWOkR4.
E6...Mk.IFE/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHxz...........nAnAnAnAXz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.....................oAnAnAnw12E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........bNaNaNatF.oSIsuFVfL/./..........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
..........................................U.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UPb31.
......................k/C.................UNaNaNaNatzAnAnAnAnAyD........Uz1.....
...sz.........yD................................................................
.....................................................2.....3....8....woMo34OZFaQ
jtKG4B3..............................MU/4MU/4..................E........kz1.....
................................................................................
................................................................0....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..UB./.......U.E................................................................
...................sz.........yj.........................................../}
{Titel: 28021146}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D My pong with batjorge :iconbatjorge: his #695 Green X Green X - Pong 695 by batjorge is now my #696 no changes made , thanking you all in advance , here is my parms :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1....7.../....IE...k9G3P8yMzxzWgKYMEyPu1EWWFuS8PuzyPYjBiJCBPizm1gWtVSVRuj
................................c..slNeY2.2........B.ZP9................s.2...wD
...Uz6/..E/B3.../I.1/....2En5...P2...2E4.....wAvjl5sIlmD/I......OUMF5pAnAr1.....
.FEnAnID12..02......................nAnAnAnA1z1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDb5YDrnJq6x9AqJVg.TSJz.8kNkUoVmgjD90tJjCyywn87IwlSCJAz6wRPKXdFSpjOr52cwPT
IxfFppi0CdoFzusbT2XXy4ojU.....2fc...iB....EnAnoD32....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ko/n.EW....k1.
.....Ksulz1..........Mues/7U..6.D0...M2...EB....z....62....A....H/...M3p..UG.pz8
Bs/U.m/fxNLk5jsSUUOdBJfjgd20oc..zXCc..UAZRBEi7yj6w8pJs/mpzP.74Ep7L27.1./8.koG44.
......................Eq/KWw.1zj/6U0.Mjxq1...........sllrlkCx9zD/.........E.0c..
zzzz............z1...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.ucXCEzz/cU08.cXCu.tSB2qMj.UCu
c1YIuw8gL0.ucXCEc.oqPjB../2E./nFU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E6...E..l2E.....I....w....kIkVKNmJ4GZZqNcFLHV/5......................6U./2E./2E.
GMU/46E./.........UI./..........8nAnAnAnAzPBnAnAnAnkz8OaNaNaNavj........kz1.....
...wzoAnAnAnAHxDnAnAnAnAC.2......sdR./.......O1E.......6q.A........../..........
........2.2..........2.....3....3....wpNi3aQg71F.kKMoJ4.E/......................
.............MU/46...opX0LD8QhyDOaNaNaNatyXaNaNaNaNez........6/EBnAnAnAn2.YaNaNa
NaNizcNaNaNaNavD........U.2...................zD........S.A.......65./.......L1E
........kz1...................../....E/...k.....T7pPo34RZ/..hALSh/kPmpaA........
..........U/4M..................................................bNaNaNaN4.A.....
.....cNaNaNaNawD...................................................wz........U.E
..........................................U4....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...................Uxz........kyD........sz1.....
.......................UK/2.....................................................
........................................................}
{Titel: Meltdown-Pong696}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8.7

Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one:

Mandelbulb3Dv18{
e.....Y/...d1...w.....M...E8l53gl.Owzy4MdL.M349EWTWDHm0A2wvVweo2DlG4.doXQVanYWxj
................................BgKLbmmfI.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...Ui.....MU1/.....UZG...O/....E2.....kGLRc9Gc1nD/.kmEwME...m0xa21g1.OaN4
./EnAnID12../2......................aNaNaNaNuz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDvTYgsW2uEx1..........oaLGmSRnibjyZ7IATEzrtHzYPwc6YCEzoE83B.M6poD3Q1bO/9h
ftXS.cP/UVIHzCvjP780d1oD......2qf.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kmEwME8....k1.
.....a0Ljz1.......kzBxzzz1EQ..6.e/...A1....G....P3z16Q3..U.F....8/...s3....UJl52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..gm8f.MQizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/........./.........E.0c..
zzzz............B/...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6uVb/UlsOelGEmIEK7.8jBrQH/GqG7e.U/3
LU/VUdoIx/krVTyt5SbbR47.OZpIOJDSWR8J.wA4ExQPuBdMl0UoM5Bqgj5O5p8.57JHG7LT7BsZ.MNe
k0fsyRvft/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....EE.G7E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UAnAnAnAnvz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................2E................................................
................................................................................
................................/....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP.2YPblKNn/......
............5.U/4M....E11Ak.16............2........sz.........zD................
........................................................kz1.....................
.........................................../....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................BnAnAnAna0k..........2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: 02031444}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.