Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
MB3D , in back Jwildfire , titel add in ps

thnx for looking :)

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

My paras:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w.....E...EOY.wPQBEzzKXO9In26CAEUYEprIEbY.25GihLjtzjzMZ93pKca7zD
................................m/4kebxapz1........Y./..................6.2...wD
...Uz.........../M.0/......s/...X2....E3.....Il7bVm8tfoD/..........G0dkpXm1.....
//....kD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDc9ttuwPNGxvGeQV6H52FzaoZpxR9h1pjl8zwdRPiHxngTu.5QDiEzG1R0FTNHyojeYcTVT9g
qtnnyFoo2KmJz0gWqI5imioD......2w0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo..2UG1.k08B..Jco..wVG1.E88B..nco.......o....k1.
.....AQxcz1.......kzTwzzz1.U..6.P....M2...EB....m0.06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........g....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.k.1wzUw.k.1A..06UzbZ5U08c..Ak
.zzUh.Ak.1.U.0szKj1cU08..1AkzHwF.1Ak..6U.yzpH/8cU0.k.1wzAx3k.1A..06Uz9gOU08c..Ak
.zzFr/Ak.1.U.0sz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.........
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........OaNaNaNavz2........yj/.......0.A.....................................
................................................................................
.....................A.....3....4....2YEjVLHV/rI4x4PY/..........................
.Q..02E..............AnAnAnAnA.EBaNaNaNadyPnAnAnAn22./........zD........UzP8Qxck
pX0nz...........................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnA/.oAnAnAnAnoz0.......EyD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA.21.
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D enjoy :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and ps
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

thnx for looking:)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Bryce 7 , no postwork
thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3d - not dIFS!!

parameters - let me see your result, if you tweak!

Mandelbulb3Dv18{
b.....S....4/...ET...2I...k0HKHPsNr6.vqe8POlGZ2EK0.0ZuHS0.AtvKo2gndxze5RsTjel40k
................................XaoLonxkE.2........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz......4.....M.//....6......b4....E0.....2Djtzp3W3pD/.U0RC4E..EY/dkpXm1....U
z..kviPD12../2UBYXJzMq7yzM4cEMS7pPwjXvQMevp99z1..........g.u1....y1...sD...../..
.w1...sDsWb9aFUgXvvlZmP2CbIIz0St2RTodnlDPeh6tksLFxHpiH5jOz.qyyBON1B1E8kDBMpyD7V7
0w9gcU41TeD5z6dI8wDT53pD......Iu..............kD.2....HE.6E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbl8.2U4f.k0Og0.Jcl8.wV4f.E8Og0.ncl8U0RC4Eg.....x/
.....MaNaz1.....5.kzf/YT44kV.UA.R/...g2...kR....n2tu5w..Em.6....J....g/3...UJM5.
...U.0...E5...UhzI5TKDahF1.64Aqzzzzz...Fbf24LNyD4A72QifFDzP...........E.8....0A.
.wUmc2beYzH.dA8E5ExwzC........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqz..Fbf24LNyD..........E/2Mlz
2LeV..EkIqcXY8yDNJmNkiTi2.2.aWdNWrkpzIU.KwTIF33..Yu8b0dM9z18ET7fqSC/./E6GCTj7tzD
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2...Ak.1.U.06U2K.k.1A..1Ak.np0.06U..6U
.0sK/hdht0kaqaPiIM4U.06..1Ak.1fP.1Ak..Ak.1ADm/Ak.1EG7ZIGlH5U.06.nAnAnsZR.06U..6U
.0MMw/Ak.1.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....M.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNa9wz........MvDNaNaNaN4oz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAnV/EBnAnAnAnmyHnAnAnAnK/.NaNaNaNatyD................
........................................................cz1........oz0..........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R.wqR............
................4MU/4MU/........AnAnAnAnpz1.......coz4.......9zD........kz1.....
..Urz................................................................/........zD
...........................................0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/EN....
......................k/9.................EnAnAnAn9/./........yDAnAnAnAfrz1.....
..............zD................................................................
.....................................................2.....3..../....wpIkVKNmJaF
jl4NdtqNl.......................6....................AnAnAnAH..E................
................................................................................
....................allthenightlong.............................4....E/....0....
/pKMuZaPb/mIp7bN............................5.U/4M..0...........nAnAnAnA2.2.....
.....BnAnAnAnk.E........I.2.......E8./.......E1E........sz1........wz0..........
......................................allthenightlong......................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and ps ..thnx for viewing :)

my paras:
Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...S.........EGGSM55rn5.j.IcYafok0EdLoz/pG0izPcWuiKKGTqz061Td0EyG.k
................................XxRHTtxVaz1........Y./..................kz1...wD
...Uz.........../M.0/......CI...b2....E3.....oCm7LFbSbpD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12..0..........vz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDYTGfTW3oLx1KrTCCtlTCzKM4.yyFrvnDEnuksePDvtH8zlwKY4xIzg9NLNHPU0pDIEHHoBaB
2xfCdB2PTkdHz8eoRBWYy6pD......2LE.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbu3.2UeL.k0eS/.Jcu3.wVeL.E8eS/.ncu3......S....k1.
.....AQxcz1.......kzOwzzzX.U..6.N....E5...kA....g0.46c2..U.F....6/...I1.....SHj1
...U.0aZczDU.0szMg2czX6dE1660c...06U..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8..k.1A.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............C....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..xIP9yzz/k.1A.l4Pg.vzDsnwF.6gh
CWTzThdht0EHLZJiQs5y3q/.F5vYs1bTsLM5.QjlOWDlyVTVR.kmPy4yMw5y3q/.rtKNsnqTsLM5.EY9
OUDkzVTVR.kUjt3y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.2qMfBX9e/rN....................
E....6....E.....I....g....EHZtqNZ75B..pPrJaQ................................Ak.1
Ak.1.......nAnAnAnQ/.FnAnAnAnY.EOaNaNaNa7.InAnAnAngxzAnAnAnAnAvj................
................................................................................
.....................6.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.............................
.......1Ak.1Ak.......MaNaNaNa7zDnAnAnAnAjzPnAnAnAnAuzcNaNaNaNm.E........Uz1.....
................................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.