Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Created with JWildfire [link]

I very appreciate it :)

The params which you can copy with Apo too:

<flame version="JWildfire 0.63 (26.01.2013)" size="651 488" center="-0.5320461095100864 -0.3408114558472553" scale="38.76691314739256" rotate="0.0" filter="0.0" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="26.4" gamma="2.85" gamma_threshold="0.04" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1.0" cam_zoom="1.556" cam_pitch="0.0" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_xfocus="0.0" cam_yfocus="0.0" cam_zfocus="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" cam_dof_area="0.5" cam_dof_exponent="2.0" resolution_profile="1680x1050" quality_profile="Low quality" de_filter_radius="6" de_filter_adjust="0.0" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="0.5" color="0.41081019310854405" symmetry="0.0" popcorn="0.84" log_apo="2.55" log_apo_base="2.71828182845905" coefs="1.0 2.4492935982947064E-16 -2.4492935982947064E-16 1.0 0.0 0.0" post="7.368146353265613E-16 -2.406619233691086 2.406619233691086 7.368146353265613E-16 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.85" color="0.25560776230805127" symmetry="0.0" glynnSim3="0.98" glynnSim3_radius="1.0" glynnSim3_thickness="0.1" glynnSim3_thickness2="0.1" glynnSim3_contrast="0.5" glynnSim3_pow="1.5" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -0.5" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.65" color="0.1859932751910348" symmetry="0.0" bubble="0.91" pre_blur="3.46" coefs="-1.0 -1.2246467991473532E-16 1.2246467991473532E-16 -1.0 0.5 5.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" linear3D="1.0" coefs="1.0 2.4492935982947064E-16 -2.4492935982947064E-16 1.0 -2.5 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" linear3D="1.0" coefs="1.0 -2.4492935982947064E-16 2.4492935982947064E-16 1.0 2.5 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" linear3D="1.0" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.5" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" linear3D="1.0" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.019596541786743527 -2.510143198090692" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0" />
<finalxform weight="0.0" color="0.0" symmetry="0.0" julia3Dz="4.95" julia3Dz_power="-3" coefs="-1.8369701987210297E-16 1.0 -1.0 -1.8369701987210297E-16 -1.4599423631123927 0.7463007159904534" post="6.123233995736766E-17 -1.0 1.07 6.123233995736766E-17 -0.3527377521613834 -0.11157517899761349" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
993F3B9C453B9E4A3AA1503AA35539A65B39A86038AB6638AE6B38B07137B37637B57C36
B88136BB8736BD8C35C09235C29834C59D34C7A333CAA833CDAE33CFB332CBB537C3B53F
BBB646B3B64EABB656A3B65D9BB76593B76D8BB77483B77C7CB88474B88B6CB89364B89A
5CB8A254B9AA4CB9B144B9B93CB9C134BAC82CBAD027B8D329B2CE2AACC82BA6C22CA0BD
2E9AB72F93B1308DAC3187A63281A1347B9B357595366F9037698A3863843A5D7F3B5679
3C50743D4A6E3F4468403E6341385D463C5F4C3F625143645646675C4A69614D6C66516E
6C5571715873765C757C5F7881637A86667D8C6A7F916D829771849C7586A17889A77C8B
AC7F8EB18390AF8891AA8E92A493929E9993999F9393A4948EAA9488B09582B6957DBB96
77C19671C7966CCC9766D29761D8985BDE9855E39950E9994AEF9A44F49A3FFA9B3EFC9C
46F89F4FF3A157EFA460EAA768E6A970E1AC79DCAF81D8B18AD3B492CFB79BCAB9A3C5BC
ACC1BFB4BCC1BCB8C4C5B3C7CDAEC9D6AACCDEA5CFE7A1D1EF9CD4E69ECADDA0C1D3A2B7
CAA5AEC1A7A4B8A99AAEAB91A5AD879CAF7E93B27489B46A80B66177B8576EBA4D64BC44
5BBF3A52C13149C32740C51D36C7142DC90A2BC5082DBC092EB40A30AC0B31A40C339C0D
35940E368B0F388310397B113B73123D6B123E6313405B14415215434A16454217463A18
483219492A1A4B211B4F1D1E561F235E212965242E6D26347428397C2A3F832D448B2F4A
92314F9A3355A2365AA93860B13A65B83C6BC03F70C74176CF437BD64581DE4886E54A8C
ED4C91E75093E05494DA5896D45C98CE609AC7649BC1689DBB6C9FB470A1AE74A2A878A4
A27CA69B80A89584A98F88AB898CAD8290AE7C94B07698B26F9CB469A0B5659DB26397AB
6092A45D8C9D5B8697588090567A89537483506F7C4E69754B636F485D6846576143525A
414C543E464D3B4046393A40363539332F3231292B31252838232A3E222C45202F4B1F31
521D33591C355F1A3866193A6C173C73163E7914418013438711458D1047940E4A9A0D4C
A10B4EA70A50AE0853B40755</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8.7
Trying out the new hybrid functions, a tweak from older one from mine
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one:

Mandelbulb3Dv18{
e.....Y/...d1...61....U....6ien51X13.FD0U1zo9CAEe/4fe/ELAxH10TN1FOD5.tXrX.skD30E
................................eWkCSrqRkz1........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...UU.....ME2/.....U88...e1...2E2.....k6SnQuvwIpD/.EEIb5EbJJV/dkpXm1.BnAH
./U0LDOD12../2......................OaNaNaNaZz9...........U0.oAnAt1...sD...../..
.w1...sDYaRC5yHIAx1..........UedxUMZmQbjFVH4quXaqtXP6FCjuqL8z.olyiMGLioDnqqEb0Ss
Itn98xUX7RtGz0Mr.ffixZmD.....1obg.............kD.2....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EEIb5EV....UA.
.....a0Ljz1.......kbACsRn0EO.25.o....I4...UH....P3t6327.kD.9....WzzzzfK8...UJtb9
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..gm8f.MQVjiO8eGyD6A72QifFDzP...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........VMU0..7YE0ECR8Zc4xRczuFVjiO8eGyD..........k60c..
zzzzB............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6uVb/UlsOelGEmIEK7.8jBrQH/GqG7e.U/3
LU/VUdoIx/krVTyt5SbbR47.OZpIOJDSWR8J.wA4ExQPuBdMl0UoM5Bqgj5O5p8.57JHG7LT7BsZ.MNe
k0fsyRvft/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E6E..Mk.IJE/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........Uzzzzzzzjvz...........AnAnAnAnkz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................EnAnAnAnAL.YNaNaNaNq/./..........................
................................................................................
................................0....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........bNaNaNaNA.ozzzzzzzTyz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/kI371.
......................k/C.................UaNaNaNaNozAnAnAnAnAyDBnAnAnAngz1.....
...sz.........yD..............................................................yD
........Uz9..........................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........x.InAnAn
AnQ0./..........................................................................
................................................................0....E/...U0....
DB4RVVKNY7rPiZYFH/kR............................4MU/4MU/........nAnAnAnA6.2.....
...wz...........................................................................
.........................................................................../}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8.7
Trying out the new hybrid functions, a tweak from older one from mine
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one:

Mandelbulb3Dv18{
e.....Y/...d1...61....Q...EgNS7VU4IuzABHYfvMWE5EM5P.2S3NHzXndtr4cUZxzgPEy36a9fyD
................................ekHgT4kEH/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz6/...kW.....cV1/.....k38...p4....E2......mfME6wb6jD/.EEIb5ENeed/dkpXm1....U
./kX0LLD12../2......................OaNaNaNa6.A...........U0......2...sD...../..
.w1...sDcYe3.v9K9wn2g6EZEZiqysdEav0raSkDyfNqmFd9wvPBPF9UEpo1zg//iDrBiSjDXg8Q4beG
1wfiotoTKVV.zeHH.rG/VXkD......Y3V.............uD.6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EEIb5Ei....UA.
.....a0Ljz1.....I/kz9wzzz1UT.U1.q....o0...UA....P3806Y3..U.C....o....kY8...UJXr1
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f.MQizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../AU0.oKQ10..R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
cN5V..EbG7eFT5uD.CqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6uHk/UlsOelDYWjzy5.8jBrQ1WIqi7K.U/3
LUVyh7sbL0krVTytqI5XN83.OZpIOB8S437X.wA4ExQAw3dJW0UoM5Bq1zLLNF6.57JHGZxTkRfJ.MNe
k09wzhYeP0.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.YKPaxaPdBqLb7LRiRKSblqPrtWOkR4.
E6...Mk.IFE/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kAnAnAnAHxz...........nAnAnAnAXz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.....................oAnAnAnw12E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........bNaNaNatF.oSIsuFVfL/./..........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
..........................................U.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UPb31.
......................k/C.................UNaNaNaNatzAnAnAnAnAyD........Uz1.....
...sz.........yD................................................................
.....................................................2.....3....8....woMo34OZFaQ
jtKG4B3..............................MU/4MU/4..................E........kz1.....
................................................................................
................................................................0....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..UB./.......U.E................................................................
...................sz.........yj.........................................../}
{Titel: 28021146}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with JWildfire [link]

I very appreciate it :)


The params which you can copy with Apo too:

<flame version="JWildfire 0.62 (20.01.2013)" size="651 488" center="0.0 0.6862" scale="41.01326337322161" rotate="0.0" filter="0.0" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="5.59" gamma="2.6" gamma_threshold="0.04" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1.0" cam_zoom="3.322" cam_pitch="0.890117918517108" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_xfocus="0.0" cam_yfocus="0.0" cam_zfocus="0.0" cam_dof="0.0" resolution_profile="1680x1050" de_filter_radius="7" de_filter_adjust="0.0" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="1.95" color="0.0" symmetry="0.0" spherical="1.0" coefs="-1.0 -1.2246467991473532E-16 1.2246467991473532E-16 -1.0 0.0 2.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="4.95" color="0.0" symmetry="0.0" separation="6.85" separation_x="0.5" separation_xinside="0.05" separation_y="0.25" separation_yinside="0.025" pre_blur="1.01" zcone="-17.93" coefs="-1.0 -1.2246467991473532E-16 1.2246467991473532E-16 -1.0 0.0 -0.5" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="5.45" color="0.38" symmetry="0.0" julian="2.94" julian_power="-2" julian_dist="1.05" zcone="0.09" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 -0.7370976541189309 -0.00948660714285715" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<finalxform weight="0.0" color="0.0" symmetry="0.0" julia3D="0.82" julia3D_power="6" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 -0.009274413529732684 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
9DCBEC99C3E395BCDB91B4D28CACCA88A5C1849DB98095B07C8EA878869F737E976F778E
6B6F8667677D6360755F586C5B516456495B52415257415560455C694863724B6A7B4E71
8452788C557F9558869E5C8DA75F93B0629AB965A1C269A8CB6CAFD36FB6DC73BDE576C4
EE79CBF07CCAEA7DBFE37EB4DD7FA8D6819DD08292C98387C3847BBC8670B68765AF885A
A9894EA28B439C8C38958D2C8F8E2188901682910B7D930284980D8B9C1793A1219AA62B
A1AB35A8B03FAFB449B6B953BEBE5EC5C368CCC872D3CC7CDAD186E1D690E8DB9AF0E0A4
F7E5AEFEE9B9F7E7B5EFE3AFE6E0A9DDDCA4D4D89ECBD598C3D192BACE8CB1CA87A8C681
9FC37B97BF758EBC6F85B86A7CB46473B15E6BAD5862AA5262A454689E5C6F976376906B
7D8A728383798A7C81917588976F909E6897A5619FAB5BA6B254AEB94DB5BF47BCC640C4
CD39CBD333D3D630D6D136D1CB3CCCC541C6C047C1BA4DBCB553B6AF59B1A95FACA465A6
9E6BA198719C9377968D7C9188828B8288867C8E8177947B719A767896787F937A858F7C
8C8C7E9388809A8581A08183A77E85AE7A87B57689BC738BC26F8DC96C8FD06891D76593
DE6195E45E97EB5A98E85C96E26091DB648DD56889CE6C84C87080C1747BBB7877B47C72
AE806EA7846AA188659A8C6194905C8D9458879853809C4F7AA04B779F497A994C7D934F
7F8D52828755858058887A5B8A745E8D6E60906863936266955B6998556C9B4F6F9D4972
A04375A33C78A6367BA7337DA03E7B984979915477896076826B747A76727381706B8D6E
64986D5DA36B55AF694EBA6746C5653FD06337DC6230E76029F25E21FD5C22F55A25EA58
27DE562AD2542CC7512FBB4F31B04D34A44B369949398D463B82443E7642406B40435F3E
45543C4848394A3C374D31355332375D3C3D6646436F5049785A4F8164558B6E5B947861
9D8267A68C6DB09673B9A079C2AA7FCBB485D5BE8BDEC891E7D297F0DC9DF6E09FF4D596
F2CB8EF0C085EDB67DEBAB74E9A16CE79664E48C5BE28153E0764ADE6C42DB613AD95731
D74C29D54220D23718D02D0F</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with JWildfire [link]

Thanks very much for all your favs, I very appreciate it :)
The params which you can copy with Apo too:

<flame name="JWildfire" version="0.55 (23.10.2012)" size="1024 768" center="0.0 0.0" scale="64.00000000000001" rotate="0.0" oversample="1" color_oversample="1" filter="0.0" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="11.7" gamma="2.55" gamma_threshold="0.04" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1.0" cam_zoom="3.788" cam_pitch="0.0" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" resolution_profile="1024x768" quality_profile="null" de_filter_radius="7" de_filter_amount="0.0" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="0.5" color="0.38" symmetry="0.0" julia3D="0.95" julia3D_power="3" elliptic="0.89" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.13" symmetry="0.0" julia3D="1.0" julia3D_power="3" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" unpolar="0.04" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
30EFE23CE3E348D7E454CBE560BFE66CB3E878A7E9849BEA908FEB9C83ECA877EDB36BEE
BF5FEFCB53F0D747F2E33BF3EF2FF4FB23F5EF28F2E22FEED435EBC73CE7BA42E4AC49E0
9F4FDD9156D9845CD67663D26969CF5B70CB4E76C8407DC43383C1258ABD1890B91D8BBB
2585BE2C7EC13477C43C70C7446ACA4C63CC535CCF5B56D2634FD56B48D87242DA7A3BDD
8234E08A2EE39227E69920E89D23E19F27D6A12CCBA330C1A535B6A739ABA93EA1AB4296
AD478CAF4B81B15076B3546CB55961B65D57B8624CBA6641BC6B37B56C3AAB6C42A06C4B
966C538B6B5B816B63766B6C6B6B74616B7C566B844C6B8D416B95376B9D2C6AA5226AAE
176AB60D6ABE0B66C10E61C1115CC11456C11751C21B4CC21E46C22141C2243CC22736C2
2A31C22D2CC23026C23321C3371CC33A16C33D11C34410BF4F12B75913B06415A86E16A1
7818998319928D1B8A981D83A21E7CAD2074B7216DC12365CC255ED62656E1284FEB2947
EF2F43EE3740ED403EEC483CEB5139EA5937E96234E86A32E87330E77B2DE6832BE58C28
E49426E39D23E2A521E1AE1FE0B61CDDB71DD8AF21D4A725CF9F29CB972EC68F32C28736
BD7F3AB9773EB46E42B06647AB5E4BA7564FA24E539E4657993E5B9536608F3463893A66
8241697B486D754F706E5573685C766163795A6A7C54707F4D7782477E85408589398B8C
33928F2C999225A09523A1972998963090953687943C7E93427592496D914F6490555B8F
5C538E624A8D68418C6E388B75308A7B2789811E888715878A108883158F7C1A96761F9D
6F23A46828AA612DB15A31B85336BF4C3BC64640CD3F44D43849DB314EE22A53E92357F0
1C5CF61962FC2169F92971F73178F53980F34188F1498FEF5197EC599EEA61A6E869AEE6
71B5E479BDE281C5DF89CCDD91D4DB99DBD99FE1D696DDD28DD8CD84D3C87CCEC373C9BE
6AC5BA61C0B559BBB050B6AB47B1A63EADA235A89D2DA398249E931B998E1294890B9085
198A8827848B357E8E4378915172945F6C966D67997A619C885B9F9655A2A44FA5B249A8
C043ABCE3EADDC38B0EA32B3</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with JWildfire [link]

I very appreciate it :)
The params which you can copy with Apo too:

<flame version="JWildfire 0.62 (20.01.2013)" size="651 488" center="0.0 0.0" scale="40.67713139796213" rotate="0.0" filter="0.0" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="16.6" gamma="2.2" gamma_threshold="0.04" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1.0" cam_zoom="1.653" cam_pitch="0.0" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_xfocus="0.0" cam_yfocus="0.0" cam_zfocus="0.0" cam_dof="0.0" de_filter_radius="5" de_filter_adjust="0.0" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="0.8" color="0.31" symmetry="0.0" julia3D="3.59" julia3D_power="-2" coefs="-1.0 1.2246467991473532E-16 -1.2246467991473532E-16 -1.0 -1.5 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" linear3D="-0.45" splits="3.48" splits_x="0.4" splits_y="0.6" pre_blur="2.48" coefs="0.5050679529955184 0.0 0.0 0.5050679529955184 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" julian="2.26" julian_power="2" julian_dist="1.0" coefs="-1.0 1.224646799147353E-16 -1.224646799147353E-16 -1.0 2.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
6CF6886DEB826DE07C6ED5766ECA706FBF6A6FB46570A95F709E5971925371874D727C47
72714173663B735B3574502F74452A753A24752F1E762418761912770E0C78110F791C18
7B26207C31287E3B307F4638815041825B49846551857059877B6288856A8990728B9A7A
8CA5828EAF8B8FBA9391C49B92CFA394D9AB95E4B495EABA91E7BC8DE3BF89E0C285DCC4
81D9C77DD6C979D2CC75CFCE71CCD16DC8D469C5D665C1D961BEDB5DBBDE59B7E155B4E3
51B1E64DADE849AAEB45A6ED41A3F043A7E745ABDE46AFD548B3CC4AB7C34CBBBA4EBFB1
50C3A851C79F53CB9655CF8D57D38459D77B5BDB725CDF695EE46060E85762EC4E64F045
66F43C67F83366F13262E6345FDB375BCF3958C43C54B83E51AD414DA1434A9646468A48
437F4B3F744E3B6850385D533451553146582D3A5A2A2F5D26245F2318621F0D641F0766
230D682813692C1A6B31206C36266E3A2C6F3F3271443972483F744D4575524B76565178
5B5879605E7B64647C696A7E6D707F727681777D827B83848089857B8D8177917D729678
6D9A74699E7064A26C60A6685BAA6456AF5F52B35B4DB75748BB5344BF4F3FC34B3AC846
36CC4231D03E2CD43A28D83623DC321FE12D1DDE2E1DD7311DD1341DCA361DC4391DBD3C
1DB73F1DB0421DAA441DA3471D9D4A1D964D1D8F501D89521D82551D7C581D755B1D6F5E
1D68611D62631D5B661F586A265C712C607832637F3967853F6B8C466E934C729A5375A1
5979A75F7DAE6680B56C84BC7388C3798BC97F8FD08693D78C96DE939AE5999EEBA0A1F2
A6A5F9A1A1F09C9EE7969ADE9196D58C92CC878FC3818BBA7C87B17784A872809F6C7C95
67798C6275835D717A576D71526A684D665F486256425F4D3D5B4438573B365B3935623B
35693C34703E34773F337E41338542328C44329345319A4731A24831A94A30B04B30B74D
2FBE4E2FC5502ECC512ED3532DDA542DE1562CE8572EEB5834E5583ADF5940D95946D359
4CCD5A52C75A58C15A5EBB5B64B55B6AAF5B71A95C77A35C7D9D5C83975D89915D8F8B5D
95855E9B7F5EA1795EA7735F</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with JWildfire [link]

I very appreciate it :)
The params which you can copy with Apo too:

<flame version="JWildfire 0.61 (13.01.2013)" size="734 459" center="0.0 0.0" scale="42.407978942465526" rotate="0.0" filter="0.0" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="9.85" gamma="2.6" gamma_threshold="0.04" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1.0" cam_zoom="1.944" cam_pitch="0.0" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" resolution_profile="1680x1050" de_filter_radius="7" de_filter_amount="0.0" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="0.95" color="0.56" symmetry="0.0" boarders2="4.65" boarders2_c="0.4" boarders2_left="0.65" boarders2_right="0.35" pre_blur="1.72" coefs="-4.2862637970157366E-16 1.0 -1.0 -4.2862637970157366E-16 -0.5 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.6" color="0.0" symmetry="0.0" bent2="-4.31" bent2_x="1.0" bent2_y="1.0" coefs="1.0 2.4492935982947064E-16 -2.4492935982947064E-16 1.0 -1.0 0.0" post="6.123233995736766E-17 -1.0 1.0 6.123233995736766E-17 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="4.65" color="0.0" symmetry="0.0" julia3D="2.79" julia3D_power="-2" coefs="-1.0 -1.2246467991473532E-16 1.2246467991473532E-16 -1.0 -1.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
8C370A8C3B0B8B3F0C8B430D8B470D8A4A0E8A4E0F8A52108A5611895A12895E12896213
886614886A15886D16877117877518877918877D1986811A86851B86891C858D1D85901D
85941E84981F849C2084A02183A42283A82283AC2383B02482B42582B72682BB2781BF28
81C32881C72980CB2A80CF2B80D32C80D72D7FDA2D80DC2E81D82D83D42C84D02B86CC2A
87C82989C5288AC1278CBD268DB9258FB52490B12392AD2293A92195A62096A21F989E1E
999A1D9B961C9C921B9E8E1AA08B1AA18719A38318A47F17A67B16A77715A97314AA6F13
AC6C12AD6811AF6410B0600FB25C0EB3580DB5540CB6500BB84D0AB94909BB4508BC4107
BE3D06BF3905BD3808BA390CB63910B23A14AE3A19AA3B1DA63B21A23C259E3C299B3D2E
973D32933D368F3E3A8B3E3E873F43833F4780404B7C404F78415374415870425C6C4260
68436464436861446C5D447159457555457951457D4D468149468646478A42478E3E4892
3A489636499B32499F2E4AA32A4AA7274BAB234BB01F4CB41B4CB81D50B51F54B32258B0
245DAD2661AB2865A82A69A52C6DA32F71A031759D33799B357E983782953A86933C8A90
3E8E8D40928B429688449A85479F8349A3804BA77D4DAB7B4FAF7851B37554B77356BB70
58C06D5AC46B5CC8685FCC6561D06363D46065D85D67DC5A69E1586CE5556EE95270ED50
72F14D74F54A77F94878FB4678F64578F24578EE4478EA4478E64378E14379DD4279D942
79D54179D14179CC4079C84079C43F79C03F79BC3E79B73E79B33D79AF3D79AB3C79A73C
7AA33C7A9E3B7A9A3B7A963A7A923A7A8E397A89397A85387A81387A7D377A79377A7436
7A70367A6C357A68357B64347B5F347B5B337B57337B53327B4F327B4A317D4B347F4F38
82533C845640875A458A5D498C614D8F6551916855946C5A97705E9973629C77669E7A6A
A17E6FA38273A68577A9897BAB8C7FAE9084B09488B3978CB59B90B89E94BBA298BDA69D
C0A9A1C2ADA5C5B0A9C7B4ADCAB8B2CDBBB6CFBFBAD2C3BED4C6C2D7CAC7DACDCBDCD1CF
DFD5D3E1D8D7E4DCDCE6DFE0</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.Created with JWildfire [link]
One of my best which I have made with this program :)
I very appreciate it :)


The params which you can copy with Apo too:

<flame version="JWildfire 0.71 (02.06.2013)" size="771 578" center="0.0 0.0028459821428571284" scale="156.33818470964647" rotate="0.0" filter="0.0" filter_kernel="GAUSSIAN" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="8.68" gamma="2.3" gamma_threshold="0.01" vibrancy="1.0" contrast="1.0" estimator_enabled="0" estimator_radius="0.7" estimator_minimum="0.0" estimator_curve="0.36" estimator_kernel="GAUSSIAN" temporal_samples="1.0" cam_zoom="1.0" cam_pitch="0.0" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_xfocus="0.0" cam_yfocus="0.0" cam_zfocus="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" cam_dof_area="0.5" cam_dof_exponent="2.0" resolution_profile="800x600" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="1.9" color="0.37" symmetry="0.0" antialias_amount="0.75" antialias_radius="0.36" hexes="0.02" hexes_cellsize="0.2" hexes_power="3.7" hexes_rotate="0.166" hexes_scale="-1.0" bubble="0.11" ztranslate="0.28" pre_blur="4.7" hyperbolic="-0.042" coefs="-1.05 -1.285879139104721E-16 1.285879139104721E-16 -1.05 0.7131782945736436 -0.007899628252787977" post="-1.0 1.2246467991473532E-16 -1.2246467991473532E-16 -1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0" />
<xform weight="6.15" color="0.2" symmetry="0.64" antialias_amount="0.75" antialias_radius="0.36" eJulia="-0.26" eJulia_power="-2" coefs="7.088408754314775E-17 1.1576250000000001 -1.1576250000000001 7.088408754314775E-17 -0.16666032301856143 0.05219397238449308" post="1.2155062500000002 -2.9771316768122056E-16 2.9771316768122056E-16 1.2155062500000002 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0" />
<finalxform weight="0.0" color="0.32" symmetry="0.32" antialias_amount="0.75" antialias_radius="0.36" julia3D="2.43" julia3D_power="2" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
8F382E92412D964A2C99532B9D5B2AA16429A46D28A87627AB7F26AF8825B39124B69A23
BAA322BDAC21C1B520C5BD1FC8C61ECCCF1DCFD81CD3E11BD7EA1ADAF319DCF819D7EF1C
D3E61FCEDD23C9D326C4CA29C0C12CBBB830B6AE33B2A536AD9C39A8933DA38A409F8043
9A7747956E4A90654D8C5B508752548249577E405A79375E742D616F24646B1B6766126B
67106A6C1466711862751C5E7A205A7F2457842853892C4F8E304B9334479737439C3B40
A13F3CA64338AB4734B04B30B44F2CB95329BE5725C35B21C85E1DCD6219D16615D66A12
DB6E0EE0720ADD6F0DDA6B10D66812D36415D06118CD5E1BC95A1EC65721C35323C05026
BC4D29B9492CB6462FB34231AF3F34AC3C37A9383AA6353DA2313F9F2E429C2B45992748
95244B92204E8F1D508F1E54932757982F5B9C375FA03F63A54867A9506BAE586FB26072
B66876BB717ABF797EC48182C88986CD928AD19A8ED5A291DAAA95DEB399E3BB9DE7C3A1
EBCBA5F0D4A9F4DCACF9E4B0FDECB4FCE9B7F9E2BAF7DBBCF4D4BFF1CDC1EFC6C4ECBFC6
EAB8C9E7B2CBE4ABCEE2A4D0DF9DD3DD96D6DA8FD8D788DBD581DDD27BE0CF74E2CD6DE5
CA66E7C85FEAC558ECC251EFC04AF1BD44F4BA3FF5B544F3B04AF0AB4FEDA654EAA159E7
9C5EE49764E19269DE8D6EDB8873D98379D67E7ED37883D07388CD6E8ECA6993C76498C4
5F9DC15AA3BF55A8BC50ADB94BB2B646B7B341BDB03CC2AD3DC1AA41BDA646B8A34BB39F
4FAF9C54AA9858A6955DA191629C8E66988A6B93876F8F83748A8079857C7D8179827C75
8777728B736E906E6B946A679965649E6060A25C5DA75759AB5356F4BE58EEC059E9C25B
E3C45CDEC65ED8C95FD2CB60CDCD62C7CF63C1D165BCD366B6D567B1D769ABD96AA5DC6C
A0DE6D9AE06F94E2708FE47189E67384E8747EEA7678EC7773EF786DF17A67F37B64F17B
66E87867DF7568D77269CE6F6AC56C6BBD6A6CB4676EAB646FA261709A5E71915B728858
738055747752756E4F77664D785D4A7954477A4C447B43417C3A3E7D323B7F2938802035
811833841D318726308B2F2F</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with JWildfire [link]

Thanks very much for all your favs, I very appreciate it :)

<flame name="Untitled" version="JWildfire 0.56 (10.11.2012)" size="436 327" center="0.0 0.0" scale="27.250063905930475" rotate="0.0" oversample="1" color_oversample="1" filter="0.0" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="1" brightness="7.3" gamma="3.0" gamma_threshold="0.04" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1.0" cam_zoom="2.915" cam_pitch="0.9599310885968813" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" resolution_profile="null" quality_profile="null" de_filter_radius="7" de_filter_amount="1.25" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" eyefish="1.0" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.42" symmetry="0.0" julia3Dz="1.68" julia3Dz_power="-12" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.42" symmetry="0.0" julia3Dz="0.19" julia3Dz_power="-5" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 1.3594276094276092 -2.280487804878049" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" hemisphere="1.0" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
348AAA3987A63D84A342829F467F9C4B7C984F799554769158748E5D718A616E87666B83
6B69806F667C7463787860757D5D71815B6E86586A8A55678F5263934F60984D5C9D4A59
A14755A64452AA414EAF3F4AB33C47B83943BC3640C1343CC63139CA2E35CF2B32D3282E
D8262BDC2327E12024E51D20EA1A1CEE1819F31515F41415EE181AE91C20E32025DD232A
D72730D22B35CC2F3BC63240C03646BB3A4BB53E50AF4156A9455BA449619E4D6698506B
9254718D5876875C7C815F817C638776678C706B916A6E9765729C5F76A2597AA7537DAC
4E81B24885B74289BD3C8CC23790C73194CD2B98D2259BD8209FDD1AA3E314A7E80EAAED
09AEF303B2F803B1F806AFF609ACF30CAAF00FA7ED12A5EB15A2E818A0E51B9DE31E9BE0
2298DD2595DB2893D82B90D52E8ED2318BD03489CD3786CA3A84C83D81C5407FC2437CC0
467ABD4977BA4C75B84F72B55270B2556DAF586AAD5B68AA5E65A76163A56560A2685E9F
6B5B9D6E599A7156977454947751927A4F8F7D4C8C804A8A834787844B87854F86865386
885786895B868A5F858B63858C67858D6B858E6F848F7384917784927B84937F83948383
958783968B83978F829893829A97829B9B829C9F819DA3819EA7819FAB81A0AF80A1B380
A3B780A4BB80A5BF7FA6C37FA7C77FA8CB7EA9CF7EAAD37EACD77EADDB7DAEDF7DAFE37D
B0E77DB1EB7CB2EF7CB3F17CB2EF7DB1EC7EB0EA7FAFE780AEE581ADE282ACE083ABDD84
AADB85A9D886A8D687A7D388A7D189A6CE8AA5CC8BA4C98CA3C78DA2C48EA1C28FA0BF90
9FBD919EBB919DB8929CB6939BB3949AB19599AE9698AC9798A99897A79996A49A95A29B
949F9C939D9D929A9E91989F9095A08F93A18E90A28D8EA38C8BA48B89A58D89A38F89A0
928A9D958B9B978C989A8C959D8D929F8E8FA28F8CA58F8AA89087AA9184AD9281B0927E
B2937BB59479B89576BA9573BD9670C0976DC2986AC59868C89965CA9A62CD9B5FD09B5C
D29C59D59D57D89E54DA9E51DD9F4EE0A04BE2A148E5A146E8A243EAA340EDA43DF0A43A
F2A537F5A635F8A732FAA72F</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.Created with JWildfire [link]
One of my best which I have made with this program :)
I very appreciate it :)


The params which you can copy with Apo too:

<flame version="JWildfire 0.69 (04.05.2013)" size="651 488" center="0.00556464811783961 -6.814728505501698E-19" scale="163.66929952271937" rotate="-180.0" filter="0.0" filter_kernel="GAUSSIAN" quality="20.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="10.8" gamma="2.55" gamma_threshold="0.04" vibrancy="1.0" contrast="1.0" estimator_enabled="0" estimator_radius="9.0" estimator_minimum="0.0" estimator_curve="0.4" estimator_kernel="GAUSSIAN" temporal_samples="1.0" cam_zoom="0.731" cam_pitch="0.4537856055185257" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_xfocus="0.0" cam_yfocus="0.0" cam_zfocus="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" cam_dof_area="0.5" cam_dof_exponent="2.0" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="3.65" color="0.03" symmetry="0.0" spherical3D="1.0" coefs="6.123233995736766E-17 -1.0 1.0 6.123233995736766E-17 1.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="5.0" color="0.18640643585025907" symmetry="0.0" spherical3D="1.0" coefs="-1.8369701987210297E-16 1.0 -1.0 -1.8369701987210297E-16 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.9" color="0.39" symmetry="0.0" cylinder="-0.68" hexaplay3D="2.03" hexaplay3D_majp="1.0307792765096584" hexaplay3D_scale="0.2675452829047384" hexaplay3D_zlift="0.2513043982538761" ztranslate="-0.27" pre_blur="3.32" zcone="0.54" coefs="-0.6768393620286869 -8.288891582453684E-17 8.288891582453684E-17 -0.6768393620286869 4.009274413529733 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.59378" color="0.93" symmetry="0.0" spirograph="2.56" spirograph_a="3.0" spirograph_b="2.0" spirograph_d="0.0" spirograph_tmin="-6.25" spirograph_tmax="1.0" spirograph_ymin="-1.0" spirograph_ymax="1.0" spirograph_c1="0.0" spirograph_c2="0.0" coefs="1.0 0.0 0.014055326863582896 1.002329439672793 -0.06024918000868318 0.2646592435195552" post="1.0 -0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<finalxform weight="0.0" color="0.0" symmetry="0.0" antialias_amount="0.75" antialias_radius="0.36" julia3D="1.57" julia3D_power="-5" coefs="-1.0 0.0 -0.0 1.0 0.5935624659028917 0.1422991071428572" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
CE5C0CCA5B13C75919C35820BF5727BB562DB85434B4533BB05241AC5048A94F4FA54E55
A14D5C9D4B639A4A6A9649709247778E467E8B458487448B8342927F41987C409F783EA6
743DAC703CB3703CB4733FAD7742A77B44A07F4799834A92874D8B8B4F848E527D925576
9657709A5A699E5D62A2605BA66254AA654DAD6846B16B3FB56D39B97032BD732BC17624
C5781DC87B16CC7E0FD08008CB850EC48916BC8E1FB59327AD9830A69C389FA14197A649
90AA5288AF5A81B46379B86B72BD746BC27D63C6855CCB8E54D0964DD49F45D9A73EDEB0
37E3B82FE7C128ECC920F1D219F5DA14F9E019F7DC1DF5D822F3D427F1D02CEFCC30EDC8
35EBC33AE9BF3EE7BB43E5B748E3B34DE1AF51DFAB56DDA75BDBA360D99F64D79A69D596
6ED49272D28E77D08A7CCE8681CC8285CA7E8AC87A89C57685C37381C06F7DBD6C78BB68
74B86570B5616BB35E67B05A63AD575EAA545AA85056A54D52A2494DA046499D42459A3F
40983C3C9538389235338F312F8D2E2B8A2A2787272285231E822020852522882B248C30
268F3527923A2995402B98452D9C4A2F9F4F31A25533A55A35A85F36AC6538AF6A3AB26F
3CB5743EB87A40BC7F42BF8444C28945C58F47C89449CC994BCF9F4DD2A450D2A555CEA0
5ACA9A5FC69564C29069BE8B6EBA8672B58077B17B7CAD7681A97186A56B8BA166909D61
95985C9A94569F9051A48C4CA98847AD8441B2803CB77B37BC7732C1732DC66F27CB6B22
C96D23C67126C37629C07A2CBD7E2FB98232B68635B38A38B08E3BAD933EA99741A69B44
A39F47A0A34A9DA74D99AB5096B05393B45690B8598DBC5C89C05F86C46283C86580CD68
7DD16B7AD36D79CD6E77C76F76C17175BA7274B47372AE7471A87570A2766F9C776D9679
6C907A6B8A7B6A847C687D7D67777E66717F656B80636582625F836159846053855E4D86
5D47875C41885B3A8A5B3C8B5D438C5F4A8D61528E64598F6660906867916A6E926C7593
6E7C94708395728A9674929776999878A0997AA79A7CAE9B7EB59C81BC9D83C39E85CA9F
87D2A089D9A18BE0A28DE7A3</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.