Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
Château d'Anjony, Tournemire, France, 2012.

Photo by Michel Kocher.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
Château et Porte d’Aude. Castle and the Aude door to the sunset. Languedoc-Roussillon. France.
Location GoogleMaps: [link]
Camera: FINEPIX S9500.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Caerlaverock castle, near Dumfries, as seen from outside. Maybe a typical shot, but I like it! ;)


-------------------------
COMMENTS ARE WELCOME AND SUGGESTIONS ENCOURAGED! ;)

If you like this photo, please take a look at my others. Thank you!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mont-Saint-Michel
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Storm clouds gather over Ludlow Castle
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

2005 - Hohenzollern Castle, Baden-Württemberg, Germany
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Another view of this wonderful castle [link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Castle of Chaumont-sur-Loire , France.
[link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Castle Eltz along the Mosel in Germany
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Tropie - South of Poland
Taken with Nikon D7000

Church In Tropie. Tropie developed on the trading route from Byzantium to the Baltic Sea, and became famous thanks to St Andrzej Świerad living here in 998 – 1018. The town itself was even known as Święty Świerad from 14th to 17th c. The church is one of Małopolska’s oldest. The original, Romanesque Church of St Andrew and St Benedict was founded in the mid-11th c. by King Casimir the Restorer. Preserved inside are Romanesque frescoes from the early 12th c., among the oldest in Europe, and the priceless mural presenting St Stephen, King of Hungary. The relics of the Cross of Christ and St Świerad were presented to the parish by the Bishop of Nitra ( Slovakia ) in 1959. The church is picturesquely situated on a hill overlooking the Czchów Reservior, and surrounded by a stone rosary. The Calvary of Polish Saints was built between the church and the spring of the saint. Nearby stands the legendary oak of St Świerad and a chapel that protects the place where his hermitage stood.

Kościół w Tropiu. Tropie rozwinęło się dzięki położeniu na szlaku handlowym Bizancjum-Bałtyk, ale znane stało się dzięki żyjącemu tu w latach 998 – 1018 św. Andrzejowi Świeradowi. Kult świętego rozpoczął się po jego śmierci, a sama miejscowość od XIV do XVII wieku funkcjonowała pod nazwą Święty Świerad. Jest to jedna z najstarszych świątyń w Małopolsce. Pierwszy, romański kościół pod wezwaniem śś Andrzeja i Benedykta ufundował w połowie XI w. Kazimierz Odnowiciel. Wewnątrz świątyni zachowały się romańskie freski z początku XII wieku – jedne z najstarszych w Europie oraz bezcenne malowidło ścienne przedstawiające św. Stefana, króla Węgier. W kościele znajdują się relikwie Krzyża Chrystusowego oraz relikwie św. Świerada, które ofiarował parafii w 1959 r. biskup z Nitry. Świątynia malowniczo położona na wzgórzu nad jeziorem Czchowskim, otoczona jest kamiennym różańcem, zaś między budowlą a źródłem św. Świerada zbudowano kalwarię polskich świętych. Nieopodal znajdują się legendarny dąb św. Świerada, oraz kaplica upamiętniająca miejsce gdzie znajdowała się jego pustelnia.

Copied from: [link]

taken near this place:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.