Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
_AmazingBox/_Rotate/_addC

Generally I consider background photos as kind of cheating - but I wanted to know what I'm talking about... ;)Mandelbulb3Dv18{
b.....61...M7...S3...2U...UAwtoqf.vzzWK10xE6Ev3EpMPQzNACW.2yFV504e12.TbAiVlzhfzj
................................L1CnRbTue.2........Y./..................y.2...wD
...Uz.....Ud/.../Q.//......k4...m5....E3.....I4E73yqwbkD/QU0uawD0ge71dkpXk1.....
.3EnAnYD12..32U9oItcbYxyzyq5WYUoFzzDznjvvu1/oz9............u1....y1...sD...../..
.zXaNadDxY23XrsaSwX2EAjmZLpAz6zWbjTrlUlDrGJ7pi8qnw9ugfctChq3zsgp6PPKEalD61TIhs5G
EwH9zjmk.Gn5z0jU9bmk7DnD......IeU/..X5/.......sD.6....PE..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YSu3.sudL..ibS/.0Tu3.kwdL.UpbS/.UTu3Uqyb/Es....k1.
.....AQxcz1.....9.kz.wzzzb.U..6.I....61...EB....m....c3...k3....M....I1.....Gv52
...U.ydelyjXw7qzhqBwzjho/16.16qzzzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........R.V1zjSuO1..JBrkFu.7.tVTnhW.p4/k.cxllFbw2zP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................Y4L9/U7EgU7RE0Yky4.oQm2oQAEnueM.YXB
bYX7bt6Ul/k6Ukl6TrqrBbB.a.l0awVRdlpG.M029MGnuZ4L9/U7EgU7MwLOQh2.a.l0akqTdlpG.M02
9M0kzZ4L9/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.2aQdtKMT7KSTBrMcpKOZRKNgp0Now4S
E....A....E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kAnAnAnAHxzCnAnAnAnwyj........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/.........................W1E........4z9......EJ7./..........................
................................................................................
................................/....E/...k.....T34NYB2.g34RZ/..................
................................nAnAnAnAlzXNaNaNaN4wzMaNaNaNaNzD................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with JWildfire [link]

Thanks very much for all your favs, I very appreciate it :)
The params which you can copy with Apo too:

<flame name="Untitled" version="JWildfire 0.56 (10.11.2012)" size="1680 1050" center="0.0 0.2942" scale="96.24545276636113" rotate="0.0" oversample="1" color_oversample="1" filter="0.0" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="4.0" gamma="2.55" gamma_threshold="0.04" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1.0" cam_zoom="5.826" cam_pitch="0.767944870877505" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.65" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" resolution_profile="null" quality_profile="null" de_filter_radius="7" de_filter_amount="0.0" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="0.5" color="0.38" symmetry="0.0" glynnSim3="4.34" glynnSim3_radius="1.0" glynnSim3_thickness="0.1" glynnSim3_thickness2="0.1" glynnSim3_contrast="0.5" glynnSim3_pow="1.5" julia3Dz="-15.23" julia3Dz_power="-2" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.04" symmetry="0.0" linear3D="1.0" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" julia3Dz="0.23" julia3Dz_power="5" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 -1.641571194762684 -0.3794642857142858" chaos="1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
81F62E80F0307EE9317DE3337CDC357BD63679CF3878C93A77C23C76BC3D74B53F73AF41
72A94271A2446F9C466E95476D8F496C884B6A824D6A7C516A77566A715B696C60696665
69616B695C7069567569517A684B7F68468568418A683B8F683694683099672B9F6726A4
6720A96A22AD712FAF773BB17E47B38554B58C60B7936CB99979BBA085BEA792C0AE9EC2
B5AAC4BBB7C6C2C3C8C9CFCAD0DCCCD6E8CEDDF4D0E2FED1DAF6C6D2EFBCCAE7B2C2DFA8
BBD89DB3D093ABC889A3C17F9BB97593B16A8BAA6083A2567C9A4C7493416C8B3764832D
5C7C2354741858791D5D802563872C688E336E953B739C4279A34A7EAA5183B15889B760
8EBE6794C56F99CC769FD37DA4DA85AAE18CAFE893B5EF9BB2F09AAAEC92A2E78B9AE383
92DF7C89DB7481D76C79D36571CF5D68CB5660C74E58C34750BE3F48BA383FB63037B228
2FAE2127AA1924A515309C193B941D468C215283255D7B2968732C736A307F62348A5A38
95523CA14940AC4144B73948C3304BCE284FD92053E51757F00F5BEA1760E41E64DE2669
D82D6ED23572CC3C77C6447CBF4B80B95385B35A89AD628EA76A93A171979B799C9580A1
8F88A5898FAA8397AF849CAF89A0AE8DA4AD91A8AC96ADAB9AB1AA9FB5A9A3B9A8A8BDA6
ACC1A5B0C6A4B5CAA3B9CEA2BED2A1C2D6A0C7DA9FCBDE9ECFE39DD0E29BCADA97C5D294
BFCA91BAC28DB4BB8AAEB387A9AB83A3A3809E9B7D989379938C768D8473887C6F82746C
7D6C69776565725D626E57607561657C6A6A827370897C7590867B978F809E9885A5A18B
ACAB90B2B495B9BD9BC0C6A0C7CFA5CED9ABD5E2B0DBEBB6E2F4BBE9FEC0E6F7B9E1EFB0
DCE6A7D7DD9ED2D495CDCB8CC9C284C4B97BBFB172BAA869B59F60B09657AB8D4EA78445
A27B3C9D7333986A2A9361218E5B2188582783552E7D5134774E3B724B416C484866454E
6141555B3E5B553B625038684A346F4531753F2E7C392B823428892E248F2A2494292B92
29329028388F283F8D27468C274D8A265488255B87256185246884246F82237681237D7F
22847D228A7C21917A219879</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

"Aqua Eternus" created with Quadrium2 & GIMP.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

The tower is located in Altana: [link]
Made with Mandelbulb3D.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Playing around with difs and simultaneously trying to unfold the mysteries of transparency.
Many tries later…

MB3D (Backgound image by myself added in MB3D)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with JWildfire [link]

Thanks very much for all your favs, I very appreciate it :)
The params which you can copy with Apo too:

<flame version="JWildfire 0.59 (16.12.2012)" size="1680 1050" center="0.0 0.0" scale="97.04044641703096" rotate="0.0" oversample="1" color_oversample="1" filter="0.0" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="40.25" gamma="2.4" gamma_threshold="0.04" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1.0" cam_zoom="1.0" cam_pitch="0.7330382858376184" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" resolution_profile="1680x1050" de_filter_radius="7" de_filter_amount="0.0" shading_shading="FLAT" >
<xform weight="0.5" color="0.51" symmetry="0.0" bubble="1.0" hexes="0.18" hexes_cellsize="0.2" hexes_power="1.0" hexes_rotate="0.166" hexes_scale="1.0" pre_blur="2.05" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.5" symmetry="0.0" rings2="2.77" rings2_val="0.0" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" hemisphere="-4.1" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" julia3D="2.96" julia3D_power="2" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 4.5073649754500815 -0.07589285714285715" chaos="1.0 1.0 1.0 1.0" />
<palette count="256" format="RGB" >
B1B38FAAAB8BA3A3869C9C8296947D8F8C79888474817D707A756C736D676C6563665E5E
5F565A584E565146514A3E4D4337483C2F4436273F2F1F3B2A1D3929283D293241293D44
28484828524C275D4F276853277257267D5B26875E259262259D6625A76924B26D24BC71
23C77423D27823DC7C22E78021E5831FDB871ED28A1CC88D1BBF9119B59417AC9816A29B
14989F128FA21185A60F7CA90E72AD0C68B00A5FB30955B7074CBA0542BE0438C1022FC5
0937C01041BB184CB61F56B12760AC2E6AA63574A13D7E9C4488974C9292539C8C5AA687
62B18269BB7D71C57878CF737FD96D87E3688EED6393F35F8EE86189DD6285D36480C865
7BBD6777B36872A86A6D9E6B68936D64886E5F7E705A7371566972515E744C5375474977
433E783E347A39297B382A7E3934813A3E843B48873C538A3D5D8D3F6791407294417C97
42869A43919D449BA046A5A347B0A748BAAA49C4AD4ACEB04BD9B34DE3B64EEDBA52E9B3
56E2AB5BDAA360D39B64CC9269C58A6DBE8272B67A76AF727BA86A80A161849A59899251
8D8B49928441967D389B7630A06E28A46720A7621A9E671E966C228E722786772B7D7C2F
7582346D8738658C3C5C91415497454C9C4943A14D3BA65233AC562BB15A22B65F1ABC63
12C16709C66C08C76F10C27018BD711FB87227B4732EAF7436AA753DA57645A1774C9C79
54977A5B927B638E7C6A897D72847E797F7F817A80887682907183976C84936F828C7480
84797E7C7E7B7583796D8877668D755E92725798704F9D6E48A26B40A76938AC6731B165
29B66222BB601AC05E13C55B0BCA5904CF5708C9560BC3550EBD5411B75215B15118AC50
1BA64F1EA04E229A4D25944C288E4B2B884A2F8348327D473577463871453C6B443F6543
426042455A4047563D4A523A4C4E384F493551453254412F563D2C58382A5B34275D3024
602B2162271E65231C671F196A1A166C16136E1210710E0E73090B700B0F6B0F1666141D
6118255C1D2C57213352263A4D2A41472E494233503D3757383C5E3340662E446D294974
244D7B1E528219568A145B91</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 thanks for all faves , here is the parms .

Mandelbulb3Dv18{
b.....P0...F5...ET...2....klIssnN.32.nmAr60Xq52EoZLB0c2F0.ImtfUYTocyz8TPDev3rBvj
........................................kz1........B./..................y.2...wD
...Uz......d/.../M.0/......jC...a4....E3.....6ysj0.xnkoD/......./fG.1dkpXm1....U
z.EnAnQD12../2kAnAnAnAnozeNaNaNaNaxj..........2............u1....y1...sD...../..
.z1...sDPCaSm.I45xHQ0ioqi/eDzsE7sQEEgHmjB6Ow9tDK9w9bqXdCJyfBzcTkSdrD.boDK1fNLvq3
.xnbezAJzLAFzaNZLZ9lwFnD......2FU.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbu3.2UeL.k0eS/.Jcu3.wVeL.E8eS/.ncu3......p....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1.U..6.P....M2...EB....m....c3....F....6/...I1.....SE52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............4wyBIC4OWz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....A.....D....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........kAnAnAnAnwzGnAnAnAnAyDoAnAnAnAlz1.......E5./.......Q0E........yz9.....
................................................................................
.....................A.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/.........................Ezj.......UM.2.......k4.pAnAnAnA1zD........kz9.....
................................................................................
................................0....E/...k.....T34NYB2.HJ4Rn/..................
................................OaNaNaNaZzXaNaNaNaNszcNaNaNaNatD................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D this was made with the totorical eggs preloaded parameter :) thanking you all in advance , here is the parms .

Mandelbulb3Dv18{
g.....j0...w8...0....2....EG.BrgSkXzzWbcx2k0WP9EOsL5lkE.G.Qa4D8H66P..hnJi6qUds.E
................................OaNaNaNadz1........A./4/................y.2...wD
...Uz6/...Em0.../M.0/......z/...A.....E3.....k2j01EVtwoD/.........kf0dkpXm1....U
z.EnAnYD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDs.nZA5xibx1lxGZs9oyAzcuPPGvHPepjH.NS6Yw2CwXP6gbiazeOzAwc2Bg.LRoDaUF2jlL1
Px1FlbbYi0HFz4Vz4TDkXQqDU.....In0.............sD.M....sD..G.....................
.................y1...sD....zw1.........................................0....k1.
.....Ksulz1.......kzKRhdP/.U..6.P....U5...kG....x/.06U1..U.F....6/...I1.....SE52
...U.qFG9Kkb2zj3RYoWEx7lz16.p6nzzXCc...8YqFpt/zj6oRaqWXXzz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........o/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................MijW..cn/..28mslm/.zjyQ.6481kDz.wzz
zvSO.R.yH1kzzzzt6gpslm/.PBaU.MENX595.wzz00UzgBSgQ.kzzv5.1Irslm/.GHtDiLESX595.wzz
DuCzwBSgQ.UnFaXv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E............8./.......UyjnAnAnAnAny1..........cNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1.....
...sz...................................................kz1...................zD
.....................2.....3....8....UKNsFrNmZ4NmYYFH/kI........................
.sU1....0MU/4........wckpX0LD8wDOaNaNaN4P.YNaNaNaNapz0..........................
...wz...........................................................................
................................/....E/...E1....n/5OZ7LN7NoI....................
............Cs..CoE1B6U./2../2..........kz1........../..........................
..............zD........kz1........wz.........zD...................wz.........zD
........kz9.................................}
{Titel: HeartUnderTheGrid}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with JWildfire jwildfire.org
Used subflame here, this type I like so much :) (Smile)
THANKS VERY MUCH FOR YOUR FAVS,  I very appreciate it :) (Smile)


<flame version="JWildfire 1.10 Xmas-edition (21.12.2013)" size="773 580" center="-0.05087520400461859 0.14495292902551793" scale="145.20031942075894" rotate="0.0" filter="0.0" filter_kernel="GAUSSIAN" quality="100.0" background="0.0 0.0 0.0" bg_transparency="0" brightness="12.4" gamma="2.8" gamma_threshold="0.01" vibrancy="1.0" contrast="1.0" estimator_enabled="0" estimator_radius="0.7" estimator_minimum="0.0" estimator_curve="0.36" estimator_kernel="GAUSSIAN" temporal_samples="1.0" cam_zoom="1.0" cam_pitch="0.890117918517108" cam_yaw="0.0" cam_persp="0.0" cam_xfocus="0.0" cam_yfocus="0.0" cam_zfocus="0.0" cam_zpos="0.0" cam_dof="0.0" cam_dof_area="0.5" cam_dof_exponent="2.0" resolution_profile="800x600" shading_shading="FLAT" >
 <xform weight="0.5" color="0.0" symmetry="0.0" antialias_amount="0.75" antialias_radius="0.36" subflame_wf="1.0" subflame_wf_offset_x="0.0" subflame_wf_offset_y="0.0" subflame_wf_offset_z="0.0" subflame_wf_flame="3C666C616D652076657273696F6E3D224A57696C646669726520312E3033202831332E31302E3230313329222073697A653D2237353220353634222063656E7465723D222D302E303530383735323034303034363138353920302E313434393532393239303235353137393322207363616C653D223134312E32333134383436383938353333352220726F746174653D22302E30222066696C7465723D22302E30222066696C7465725F6B65726E656C3D22474155535349414E22207175616C6974793D2232302E3022206261636B67726F756E643D22302E3020302E3020302E30222062675F7472616E73706172656E63793D223022206272696768746E6573733D2231322E34222067616D6D613D22322E38222067616D6D615F7468726573686F6C643D22302E3031222076696272616E63793D22312E302220636F6E74726173743D22312E302220657374696D61746F725F656E61626C65643D22302220657374696D61746F725F7261646975733D22302E372220657374696D61746F725F6D696E696D756D3D22302E302220657374696D61746F725F63757276653D22302E33362220657374696D61746F725F6B65726E656C3D22474155535349414E222074656D706F72616C5F73616D706C65733D22312E30222063616D5F7A6F6F6D3D22312E30222063616D5F70697463683D22302E383930313137393138353137313038222063616D5F7961773D22302E30222063616D5F70657273703D22302E30222063616D5F78666F6375733D22302E30222063616D5F79666F6375733D22302E30222063616D5F7A666F6375733D22302E30222063616D5F7A706F733D22302E30222063616D5F646F663D22302E30222063616D5F646F665F617265613D22302E35222063616D5F646F665F6578706F6E656E743D22322E3022207265736F6C7574696F6E5F70726F66696C653D2238303078363030222073686164696E675F73686164696E673D22464C415422203E0A20203C78666F726D207765696768743D22302E352220636F6C6F723D22302E30222073796D6D657472793D22302E302220616E7469616C6961735F616D6F756E743D22302E37352220616E7469616C6961735F7261646975733D22302E33362220737562666C616D655F77663D22312E302220737562666C616D655F77665F6F66667365745F783D22302E34393435383337363931333433393436372220737562666C616D655F77665F6F66667365745F793D22302E302220737562666C616D655F77665F6F66667365745F7A3D22302E303730353536343437333432313331382220737562666C616D655F77665F666C616D653D22334336363643363136443635323037363635373237333639364636453344323234413537363936433634363636393732363532303331324533303330323032383331333132453330333832453332333033313333323932323230373336393741363533443232333833333336323033363332333732323230363336353645373436353732334432323330324533303334333033353337333733383338333933343334333733323333333633313338333532303330324533323334333333303339333933343338333833393332333633373334333633313338323232303733363336313643363533443232333533323245333633383334333133383338333733333335333433383332333133373334323232303732364637343631373436353344323233303245333032323230363636393643373436353732334432323330324533303232323036363639364337343635373235463642363537323645363536433344323234373431353535333533343934313445323232303731373536313643363937343739334432323332333032453330323232303632363136333642363737323646373536453634334432323330324533303230333032453330323033303245333032323230363236373546373437323631364537333730363137323635364536333739334432323330323232303632373236393637363837343645363537333733334432323335324533353339323232303637363136443644363133443232333232453336323232303637363136443644363135463734363837323635373336383646364336343344323233303245333033343232323037363639363237323631364536333739334432323331324533303232323036333646364537343732363137333734334432323331324533303232323036353733373436393644363137343646373235463635364536313632364336353634334432323330323232303635373337343639364436313734364637323546373236313634363937353733334432323339324533303232323036353733373436393644363137343646373235463644363936453639364437353644334432323330324533303232323036353733373436393644363137343646373235463633373537323736363533443232333032453334323232303635373337343639364436313734364637323546364236353732364536353643334432323437343135353533353334393431344532323230373436353644373036463732363136433546373336313644373036433635373333443232333132453330323232303633363136443546374136463646364433443232333332453333333233323232323036333631364435463730363937343633363833443232333032453338333933303331333133373339333133383335333133373331333033383232323036333631364435463739363137373344323233303245333032323230363336313644354637303635373237333730334432323330324533303232323036333631364435463738363636463633373537333344323233303245333032323230363336313644354637393636364636333735373333443232333032453330323232303633363136443546374136363646363337353733334432323330324533303232323036333631364435463741373036463733334432323330324533303232323036333631364435463634364636363344323233303245333032323230363336313644354636343646363635463631373236353631334432323330324533353232323036333631364435463634364636363546363537383730364636453635364537343344323233323245333032323230373236353733364636433735373436393646364535463730373236463636363936433635334432323331333633383330373833313330333533303232323037333638363136343639364536373546373336383631363436393645363733443232343634433431353432323230334530413230323033433738363636463732364432303737363536393637363837343344323233313245333933353232323036333646364336463732334432323330324533313339333933313337333733323336333933353336333633373334333533323232323037333739364436443635373437323739334432323330324533303232323037333730363836353732363936333631364333443232333132453330323232303643363937333733363136413646373537333344323233343245333133313332333433353330333533383336333133343338333933303338323232303643363937333733363136413646373537333546373436443639364533443232324433333245333133343331333533393332333633353333333533383339333733393333323232303643363937333733363136413646373537333546373436443631373833443232333332453331333433313335333933323336333533333335333833393337333933333232323036433639373337333631364136463735373335463631334432323333324533303232323036433639373337333631364136463735373335463632334432323332324533303232323036433639373337333631364136463735373335463633334432323330324533303232323036433639373337333631364136463735373335463634334432323330324533303232323036433639373337333631364136463735373335463635334432323330324533303232323036333646363536363733334432323331324533303333333733383337333433313339333633363332333433373339333933353230324433303245333033343331333533343334333233313332333833393330333933333334333933323230324433313245333233323334333633343336333733393339333133343337333333353333333234353244333133363230324433303245333933363330333533303332333633393337333933333339333933363331333632303244333032453330333133323330333433353338333333303335333133313333333133313336333633323230333232453330333033393331333433323331333633343331333833343338333433353335323232303730364637333734334432323330324533393339333933393331333133313339333733373337333233313331333033393230324433303245333033313333333333323336333533333336333333303337333033333330333733353337323033303245333033313333333333323336333533333336333333303337333033333330333733353337323033303245333933393339333933313331333133393337333733373332333133313330333932303244333032453336333933383333333533373339333033393338333833383333333533313333323032443330324533373333333433343339333733303338333033373330333633303337333033343232323036333638363136463733334432323330324533303230333132453330323033303245333032323230324633453041323032303343373836363646373236443230373736353639363736383734334432323334324533393335323232303633364636433646373233443232333032453334333133363331333533313332333333333339333033383333333033383232323037333739364436443635373437323739334432323330324533303232323037333635373036313732363137343639364636453344323233363245333833353232323037333635373036313732363137343639364636453546373833443232333032453335333033393335333033393332333833373332333133333330333933343232323037333635373036313732363137343639364636453546373836393645373336393634363533443232333032453330333532323230373336353730363137323631373436393646364535463739334432323330324533323335323232303733363537303631373236313734363936463645354637393639364537333639363436353344323233303245333033323335323232303730373236353546363236433735373233443232333132453330333132323230374136333646364536353344323232443331333732453339333332323230363336463635363637333344323233303245333933393338333733333335333333353336333433353334333833353335333832303332324533373335333333343330333933353335333933383339333433313338333534353244333432303244333032453330333133303339333533353331333133333336333233393339333833393335333433363230333032453338333833303339333833353337333933303338333433303336333433303334323032443330324533313337333033373335333633383339333833393336333533363334333433393337323032443330324533363336333533383337333033313331333833353331333533373335333333353232323036333638363136463733334432323331324533303230333132453330323033313245333032323230324633453041323032303343373836363646373236443230373736353639363736383734334432323335324533343335323232303633364636433646373233443232333032453338333933393331333633303330333833303337333133383334333733333333323232303733373936443644363537343732373933443232333032453330323232303641373536433639363136453344323233323245333933343232323036413735364336393631364535463730364637373635373233443232324433313330323232303641373536433639363136453546363436393733373433443232333132453334333733393333333133303337333433303334333233333332333633323338323232303741363336463645363533443232333032453330333932323230363336463635363637333344323233303245333833333330333333333331333833393335333433353331333533323339323033303245333032303330324533313335333033323334333333383336333333363333333033343331333833333230333032453339333133353337333633373338333033303334333933343335333133343333323032443330324533373333333733303339333733363335333433313331333833393333333033393230324433303245333133353338333533313331333233323334333733313332333633313338333232323230373036463733373433443232324433313245333032303330324533313331333233343330333733303334333733383339333733333338333833363335323032443330324533303230333132453330323033303245333033383333333233363338333533303333333533383336333633303330333933373230324433303245333033353335333733353330333533303336333333383330333633303339333133333232323036333638363136463733334432323331324533303230333032453330323033303245333032323230324633453041323032303343363636393645363136433738363636463732364432303737363536393637363837343344323233303245333032323230363336463643364637323344323233303245333032323230373337393644364436353734373237393344323233303245333032323230364137353643363936313333343433443232333032453333333532323230364137353643363936313333343435463730364637373635373233443232333732323230363336463635363637333344323232443330324533303332333233303339333033353331333333313334333433383337333033383339333232303244333032453330323033303245333033333332333633373331333833333339333933323331333133313333333533393230324433303245333433323339333733373332333033323333333333343331333233323336333532303244333032453330333633383330333933343338333933313337333433393336333733343332333232303330324533313338333833303331333533313332333633373337333533313330333933373232323037303646373337343344323232443330324533393339333333383339333333373337333633353336333933333336333933353230333032453330333033393331333133343334333933333336333833313338333633393338333133393230324433303245333033303332333333353335333333393330333833363335333533323335333033363337323032443331324533303330333033333333333133373336333533323338333933333335333232303330324533303336333033373332333033323338333633303335333733393338333733353338333532303244333032453330333433363330333833353339333033343331333333303338333733323336333833353232323036333638363136463733334432323331324533303230333132453330323033313245333032323230324633453041323032303343373036313643363537343734363532303633364637353645373433443232333233353336323232303636364637323644363137343344323235323437343232323230334530413336333933353339333833303337333733343433333834363338333633333435333934363339333433333331343134353431333333323333343234343432333133313336343334333432333733313436343333393432333333343335343134333431343633363432333834363431343233393331333733333431333734323338333533363431333434343435333334313041333834353434333133343332333733363432343233353330333534353431333633353435333433373339333133363433333234363337343333373431333233343337333533383432333333383338343534313330333434323431333734323336333534363433333034333433333733323434333934353332333833363436333234363337333834313435343534343433304133383338343434363431343533383336343433303338333133383334343333313335333433383332343233313332333633383333343133333330333833393332333934313332343534313332333933313335333534323331333833383337343334333331333833303431333234343330333733373433333934333335333633373434333234313338333533343433333830413338343233343330343234343336343533323434343233333335333233313431343133393333333633303338333934363333333833323432333933373333343133343434333834353333343333363436333833363333343533393332333734353334333034323334333733363334333334323435333633383334333834313434333533353334343433393433333433313041333533333338343233323434333533383337343133313339333534343336333933303335333733343337333633323337333834353338333533343435343133373339333333373336343333313431333233393434343434313432333134333334343533303432333034343332343234363338343634313435333934363336343633383431333734353334343633363336304133353435333234353334333233333434333034353331343533333334333233323332333633333332333433353333343133323436333633383334343533323433333834323336333133323431343134353337333533323436343333343338333233343436343134363337333633363436333934313336343133383436333833343335343534313436333634363335333230413433343633353339333433363433333133353332333433373339343333353331333434353337333633353330333533353335333033343436333534333332343133343436333633333330343133353330333633393331343633363339333534323333333533383333333434353334343233393433333433303336333034323335333333333337333634333435333233353041333833353433343433313433333834343432333533313337333933363339343433313332333934353338333533303434343133373336343433303337343233303335333533303332333934363336333033303339333834333336343433303436333734313337333933313336333633383338333633313434333533363339333233323334333434323339333233323435304133343433333734343333343433343433333633393334343233343433333533343335343133343434333334363336333933343434333234323337333733363331333334333337343133373338333533353337343233393330333634353337343234313338333833373337343234323436343133303337343334333436343134343337333734333337333933353336333230413433333033373434333434353432333833363335333334313432333133343434333233353431333933333335333133313431343233333431333133373432333133343431333233383432333733353432333333393432343533363432333433393433333433373433333534313433333933383433333634323433333633393436333734353433333434323332333933303041343333323433333534313332343234363434333834323335343234343435343234333337343134333434343634333431333834363432343234333330333733323339333734323336333533363337333334313433333333393334343634313333333134333332343233393339333433323333333633393433333633383334333033393436333834353334343234313333304134323334333533353431333634343431333633303431333934353332333633373431333434333332333633393339333334313333333634323338333333383333333634343337333233363333333733303336333233343333333733323335333133353337333733383334333633373332333734353333343333383435333833353333333234313339333834323332333730413433333533393332333134343433343533393337333133393431343333393431333233333338343233393434333234333336333934313330333333363334333734313333333433303332333634313336333433393332343634313435333433333334333834323336333333363336333134323436333233393337343134333338333134333339333334343331333133303041343134323434333433303336343233393432343333303431343333383431333433303435343433363338343433313332343533353337333533313336343633333335343433313339343533333336333233323339343234363337333933333436333934313339333033353335333733363431333633363432333533323432343433383332333333303434333133393336304133343436343134353337343433363434333834313336333533383432333633363334343334313339333433323333333334333337333134353331343234333431333133353331343234313436333234313333333733393333333334363335333333373338333533343337333033353434333633383338343333343331333734343431333833343330333834363432333530413334333134313331343333303334333234323333343334333334333334333335343433373334333434343336343533333334333234343337343533373333333834323337343434343332343633393336343433343332333633373336343334313331343333353336343333313331333333333336343233373331333733343332343233393331343533353432343234343041333233353337333334333332333234333338343234333337333333333431333434333432333333383432333434333338333333353431333834313337333333323339343233383337333234363338343633363336333234333338333233343336333233393337333533323335333334353336343433333330333633313336333733353331333833333336333133373333304134313335333534323339333434333338333533353432333534353335333533303434333434343332333534363434333334323436333634353434333334313433333734343434333233393339333834333434333233383336333934323434333133373432333933343433343233373338333733393433333033373334333534353432333433373331333433343431333930413336343533323339333934353336343133303435333933323337333733333331333933383338333533353338333934363339333233373435343133353431333034313334343134333431343534333431343233323431343334343434343134323339333234343332333933303337333734333336333733353335343434323432333533393334333334323330333334353041333233393431333533323333333433333339343533323435333633383339333733343331333834353339333133353334343233333338343133363337343433383338333433373431343633343337343133383333343633343336333933373332343633343335333733363331343633353334333533343436343633353333333333333435343633353332333133323433304134353336333133393333343634343331333133363336333234323432333133323338333534313336333034353431333833393331333034313433343233373436333034333435333433383336333234353432343133383434333533313339333133393335333733333336333733393433333933363333343534313333343233383331333433393433343233393331333330413338343134313331333333303337333733383339333434353336333533373331333634333335333333353338333833393343324637303631364336353734373436353345304133433246363636433631364436353345304130412220636F6566733D22312E30202D302E3020302E30202D312E30202D302E3531323536323831343037303335313820302E34363333373330383334373532393830342220706F73743D22302E3937363939393539393739353532323420302E30313537373037303234383535383833323820302E3020302E3939323537373837383936343937313520302E30202D302E30323436373135303839363234313137393422206368616F733D22312E3020302E3022202F3E0A20203C78666F726D207765696768743D22302E352220636F6C6F723D22302E3036222073796D6D657472793D22302E35352220616E7469616C6961735F616D6F756E743D22302E37352220616E7469616C6961735F7261646975733D22302E333622206A756C696133443D22312E333622206A756C696133445F706F7765723D222D342220636F6566733D22312E3020302E3020302E3020312E30202D302E3239383939343937343837343337313920302E3834373130333931383232383237393122206368616F733D22312E3020302E3022202F3E0A20203C66696E616C78666F726D207765696768743D22302E302220636F6C6F723D22302E30222073796D6D657472793D22302E302220616E7469616C6961735F616D6F756E743D22302E37352220616E7469616C6961735F7261646975733D22302E333622206A756C69613344713D22312E313122206A756C69613344715F706F7765723D223622206A756C69613344715F64697669736F723D22322220636F6566733D22312E3020302E3020302E3020312E30202D302E313139373939393433363134373933353420302E31323936323738323530323430363032382220706F73743D22302E39393935343935383339373131333837202D302E3033303031303438343535333239353938202D302E3033303031303438343535333239353938202D302E3939393534393538333937313133383720302E3020302E3022206368616F733D22312E3020312E3022202F3E0A20203C70616C6574746520636F756E743D223235362220666F726D61743D2252474222203E0A3633363036353641354436393730354136453736353737323744353437373833353137433839344538303930344338353936343938393943343638454133343339324139343039370A4142343339324144343538444230343838384232344138334234344437454236344637394239353237344242353436464244353736414246353936354331354336304334354535420A4336363135354338363435304341363634424344363934364346364234314431364533434433373033374436373333324438373532444441373832384443374132334445374431450A4531374631394530374631384443374131434437373532304433373032354345364232394341363632444336363133324331354333364244353733414238353233464234344434330A4146343834374142343334434136334435304132333835343944333335393939324535443935323936313930323436363843314636413837314136453833313537333745313037370A3741304237423735303638303731303138343731303638343733304438333735313438323737314238313739323338303742324137463743333137453745333837433830343037420A3832343737413834344537393836353537383838354437373839363437363842364237353844373237343846373937333931383137323933383837303934384636463936393636450A3938394536443941413536433943414336423945423336414130423836394133423036384136413936374141413236364144394236354231393436344234384436334237383636320A4242374636314245373836304332373035464335363935454338363235444343354235434346353435424433344435414436343635394439334635384444333835374530333135360A4534323935344537323235334541314235324545313435314631304435304635303634464633303635324545304335374539313135424534313636304445314336354439323136410A4434323736464346324337344341333137384335333737444330334338324242343238374236343738434230344339304142353239354136353739414131354339463943363241340A3937363741383932364441443844373242323837373742373832374442433744383243303738383843354139414633464134414434314130414134343942413834363936413534380A3931413334423844413034443838394534463833394235313745393935343741393635363735393435383730393135423643384635443637384335463632384136323544383736340A3539383536363534383236383446383036423441374436443436374236463431373837323343373637343338373337363333373137393333364637393342364437363432364337340A3441364237313532364136453539363836433631363736393638363636373730363536343738363436313746363235463837363135433845363035413936354635373945354535340A4135354335324144354234464235354134434243353934414334353834374342353634354433353534324442353433464532353333444541353133414631353033384631353333370A4545353633374542353933374538354333384536363033384533363333384530363633384444364133384441364433384437373033394435373333394432373733394346374133390A4343374433394339383133394337383433394334383733414331384133414245384533414242393133414239393433414236393833414233394233424230394533424144413133420A4141413433424133413333413944413233393937413133383930413033373841394633363833394533353744394433343736394333333730394233323641394133313633393933300A3544393832463536393732453530393632443441393532433433393432423344393332413336393232393330393132383241384632373233384532363144384432353136384332340A3130384232333041384132323042383832353131383532393137383232453145383033323234374433373241374133433331373734303337373434353344373134393434364534450A3441364235323530363835373537363635433544363336303C2F70616C657474653E0A3C2F666C616D653E0A" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 -0.5125628140703518 0.46337308347529804" chaos="1.0 1.0" />
 <xform weight="0.5" color="0.12" symmetry="0.55" antialias_amount="0.75" antialias_radius="0.36" julia3D="2.4" julia3D_power="-2" coefs="1.0 0.0 0.0 1.0 0.4575304851170703 0.9063373677056313" chaos="1.0 1.0" />
 <palette count="256" format="RGB" >
49949F5A9CBA6CA3D56B9CD35F8BC0537BAD476B9A3B5A87304A74334E74446686557D98
6695AA77ACBC88C4CE8DC8D580B3CD739EC5678ABD5A75B54D60AD4D569F676185806C6B
997751B28237CC8E1DD79911B5A83093B75071C5704FD48F2DE2AF10E9CB11C3CF119CD2
1275D6124EDA1327DE1403E2230EE53219E74124EA502FEC5F3AEE6E45F15F51DF4E5CCC
3D67B92C72A61B7D940A8881228F834094885E998D7C9F929AA498B8AA9DB3B290A4BA7E
94C36C85CC5A76D44866DD365CD53054C5314CB63245A6323D96333586343D763A516843
65594D794A578D3B61A12C6BAB346FAB556CAC7669AC9866ACB964ADDA61A5E06490B970
7B927C666C885145943C1EA03007A73D17A249289D5538976149926D5A8C776485795375
7B42657D32557F21458110358104286F25395E464A4C675B3A876C28A87DEF7417CB773D
A67A63827C895D7FAF3982D51485FB1893F020A3DF28B2CD30C2BC38D1AB40E19A53CA88
6AAA76818B63976B51AE4B3FC52B2CBD283DAA2F5C96377B833F9A7046B85C4ED7614AE4
753FE58935E69D2AE8B11FE9C514EAC513DDB11BC29D22A88A2A8D763272623A575F4152
724869864F80995697AC5DAEBF63C6C470CFAA87BE919EAD78B59C5FCC8A45E37936EC69
48C55F5A9E546B77497D503F8F2934A00D30AD3450BA5A70C78091D4A6B1E2CCD1ECEFEF
CAE2DDA8D4CB86C7B963BAA641AC941F9F8231AA9246B6A55BC3B76FCFC984DCDB99E8ED
8CDFD979D1BE66C4A353B78840A96D2D9C52338E444180384E712D5C632269541777460C
744C0C685C135D6C19527D1F478D263C9D2C38962E397D2C3A652B3C4C293D34283E1B26
3E20323B454C396B6636908133B59B31DBB632E3BB38BD9F3F97824671664C4B4A53242D
5F0D1D771A2D8E273CA6354BBE425AD64F6AE45B75C85E70AC616B8F6466736861576B5C
416D59605F657F52719E447DBE3788DD2994FC1CA0D6328BB048778A5D6264734E3E8939
189F252D9A4049935F658C7F81859E9D7EBEB976DDA676CD8976B16B77964E787A30785E
127943167E4E278669388D84</palette>
</flame>
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D 1.8.2

Tweak of :iconundead-academy:thanks for sharing :)

My params

Mandelbulb3Dv18{
b.....K0...g2...w....2....EJcLVWZJK..z7Lh3UUc/2ER02CtQ2PvyHn6M2xAubnzOWT4s6AvuxD
................................F5P99umYpz1........A./..................y.2...wD
...Uz......Z1.../M.0/.....UX....z.....E3.....sIdJVYnQKoD/......./Kxp1dkpXm1.z5WW
//....kD12..02.........wzAnAnAnAnQzDnAnAnAnArz1............u1....y1...sD...../..
.z1...sD2I.S4l3V3xXCFb6op8.0zC97Hj1rPLkD52wPE1iLiuPgvz85s38Dzok6XNR2l.oD4Wlk9xvC
Ewf0MKzIww/EzKRMCM.0.mnD......okf.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvu6.2ifX.kuiC0.pvu6.wjfX.E0jC0.Hwu6......9....k1.
.....AQxcz1.......kz8wzzz1.U..6......61...EB....i..06w6..U.F....6/...I1.....SE52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe............4.....................U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....E....E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.oIMk/...................6E./2E./2U/
4MU.02E.0.........U9./..........OaNaNaNanz1........wz0........zD........kz1iSIsu
FVfbz...................................................kz1...................zD
.....................2.....3....A....QKNV7LG4B3.4B3..A3.........................
.sU1....0....................y1E..........2........yz0....................2.....
...wz.........zD........S/YaNaNaNaNmzcNaNaNaNawDOaNaNaNadzXaNaNaNaNiz...........
................................/....E/...E0....ax4PYZaPbZaPaZLG4B3.............
..............U/4M..............................................................
..........................2........../..........................................
..........................................U.....I....Y....kIkVqEVRKN7NoI........
......................U1C....6U.0....................NaNaNaNaB.EOaNaNaNaNz9.....
................vFVf53iS2y1........wz.........0E........o.2...................zD
........kz1........wz0..................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.