Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
This fractal is made with #Apophysis 7x15C 9 :heart:

:spotlight-left: no post-work :spotlight-right:

:iconminniethanksplz: FOR THE ALL FAVS :iconasmaa-rabiaa::iconplzhug::iconasmaa-rabiaa:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
This fractal is made with #Apophysis 7x15C 9 :heart:
:iconbluekokorox::iconblueheartsplz:
:spotlight-left: no post-work :spotlight-right:

:iconminniethanksplz: FOR THE ALL FAVS :iconasmaa-rabiaa::iconplzhug::iconasmaa-rabiaa:

Tweak of :icondorianoart: thanks for sharing
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D 1.8.2

Tweak of :iconundead-academy:thanks for sharing :)

My params

Mandelbulb3Dv18{
b.....K0...g2...w....2....EJcLVWZJK..z7Lh3UUc/2ER02CtQ2PvyHn6M2xAubnzOWT4s6AvuxD
................................F5P99umYpz1........A./..................y.2...wD
...Uz......Z1.../M.0/.....UX....z.....E3.....sIdJVYnQKoD/......./Kxp1dkpXm1.z5WW
//....kD12..02.........wzAnAnAnAnQzDnAnAnAnArz1............u1....y1...sD...../..
.z1...sD2I.S4l3V3xXCFb6op8.0zC97Hj1rPLkD52wPE1iLiuPgvz85s38Dzok6XNR2l.oD4Wlk9xvC
Ewf0MKzIww/EzKRMCM.0.mnD......okf.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvu6.2ifX.kuiC0.pvu6.wjfX.E0jC0.Hwu6......9....k1.
.....AQxcz1.......kz8wzzz1.U..6......61...EB....i..06w6..U.F....6/...I1.....SE52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe............4.....................U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....E....E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.oIMk/...................6E./2E./2U/
4MU.02E.0.........U9./..........OaNaNaNanz1........wz0........zD........kz1iSIsu
FVfbz...................................................kz1...................zD
.....................2.....3....A....QKNV7LG4B3.4B3..A3.........................
.sU1....0....................y1E..........2........yz0....................2.....
...wz.........zD........S/YaNaNaNaNmzcNaNaNaNawDOaNaNaNadzXaNaNaNaNiz...........
................................/....E/...E0....ax4PYZaPbZaPaZLG4B3.............
..............U/4M..............................................................
..........................2........../..........................................
..........................................U.....I....Y....kIkVqEVRKN7NoI........
......................U1C....6U.0....................NaNaNaNaB.EOaNaNaNaNz9.....
................vFVf53iS2y1........wz.........0E........o.2...................zD
........kz1........wz0..................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This fractal is made with #Apophysis 7x15C 9 :heart:

:spotlight-left: no post-work :spotlight-right:

:iconminniethanksplz: FOR THE ALL FAVS :iconasmaa-rabiaa::iconplzhug::iconasmaa-rabiaa:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This fractal is made with #Apophysis 7x15C 9 :heart:

:spotlight-left: no post-work :spotlight-right:

:iconminniethanksplz: FOR THE ALL FAVS :iconasmaa-rabiaa::iconplzhug::iconasmaa-rabiaa:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D 1.8.2

Tweak of :iconallthenightlong: Thanks for sharing :)

Mandelbulb3Dv18{
b.....g2...M7...ET...2I...Ey4a.Syzc6.bHKVG6xD80kDJak6pylC.oBQ6FOm9gyzoWUer8zD80k
................................TeRqkr8.E22........Y./.........E.......EU/IQxcuD
..........kP5.../M.//....6......C5....E......UgKAzLMXoVD/.Eu6NcD6Zfj2dkpXi1.RIJ3
//.kviPD12..22.D8lUxM4zzz...........R30FDFVXNx9..........Y0u1....y1...sD...../..
.w1...sD3MVRP4dFXs1CeCMGHibFyolB2hf8SIYDpWOP0MLeAtvqcMDEUAZByg.dO0QbTJWj74uaxE/n
qsPe2M6AY.dEyy7HCIg7RNYD......oyJ/........kAnAnD.E....sD/2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.LvL7.2iTZ.kuyJ0.pvL7.wjTZ.E0zJ0.HwL7EjvDvDk.....x/
.....AQxcz1.....2.kz8wzzz1UU....I....61....C....m..06c3..U.6....A/...sl8...74PL2
..EThxdelyjeYFnzTeOgzf8No65.nc..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../6U0.QDoa0..fjrwdvgqzw3Fbf24LNyD/.........E.qc..
S834N..U.........06..........mPes1...5k78..YgkG4..cmW..Ccz18.0d0g66yz0.U7fa6/..k
B6H6/Q2MX/..iklPEWOmz0.pNZoNrtsj.wtTBsUNS.A...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.ILMn3aQic4Qb/.OZ7rLWZrLZlKNXFbQ
E....E.....7....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnxvz...........aNaNaNa/iz1.....................................
................................................................................
.....................E.....3....9....oINiRKNmVISkJaQ.A3.........................
.............6...............U.E........kz1........wz.........yD........cz9.....
................b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1........wz...........
................................4....E/...E0..../7oPsNpITZqMZtKA.c3..E1N........
.....................6..........AnAnAngO8.2........sz.......k.zD................
...wz.........yD..............................................................zD
..........................................k.....I....M....kL1xaPYZ2RXxKRiFbI....
.....................YE006U.0....................EVwzoAnAnAnMf.E..........2.....
...../.........k........6.2..........cNaNaNaNavD........kz1....................E
........kz1........wz.............................Len...}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D 1.8.2

My params

Mandelbulb3Dv18{
b.....K0...g2...61....A...UOgUKA2V9szK6RfXSAEV3EeP5u./u7/z1bBMw2uk65.F5ydnrtU.yj
................................0ebCZvtBc/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz......Z2....sU//....6.D7...a/....E0.....c.8KOr5/BhD/..sHQoD...G0dkpXm1.....
//.kviPD12..02..............................E.A............u1....y1...sD...../..
.w1...sD7k0amkSbQvnicYO5bGQqy0wUGH3liYXjahwyAQG1ZunOCSQGBMldyw2Y.aMhbAiDL22hmhWc
NvvzgwCsIW5ryqPPRNX2yweD......2vl.............kD.2....sD/6E.....................
.............oAnAt1...sD....z.LvG7.2i9Z.kuiI0.pvG7.wj9Z.E0jI0.HwG7.sHQoDA....UA.
.....AQxcz1.....6yzzbxzzz1UU..6.0....M2...UB....m..06c3..UU9....WzzzzXnz..UciN5g
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/..oc..zzSi............4UNAT2kYsz1..........2U.8.UQgk0.
.Eot8VlJqy9.R8Zc4xRcz0..........32UAxrxAi0..gyaHMRP1.tFUk5Xpwn.E.kuFj53XB.I//MYz
cruQ..kGMPZ0sF/E0QGT/jCM2.2.c0cWXID0.JV.Isjta04..sUiVRlKC.28.j1teUW1./UTB.04fu.E
36U0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E....A....k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................1........yDOaNaNaNa1.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/...sqNl.......................
..............................zD..........2........0.1..................E.2.....
................................................................................
................................6....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........7.1......../E........kz1.....
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This fractal is made with #Apophysis 7x15C

:spotlight-left: no post-work :spotlight-right:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This fractal is made with #Apophysis 7x15C

Gift for my dear friend :iconiytj: birthday on 4th August :hug:

:iconbdayplz:
:iconspreadmoreloveplz::iconchampagneplz::iconmedicakeplz::iconmedicakesliceplz::iconhappybirthdaysignplz::iconvitamincakes:

:iconfuncakeplz:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Apophysis 7X

:spotlight-left: no post-work :spotlight-right:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.