Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
MB3D , in back Jwildfire , titel add in ps

thnx for looking :)

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

My paras:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w.....E...EOY.wPQBEzzKXO9In26CAEUYEprIEbY.25GihLjtzjzMZ93pKca7zD
................................m/4kebxapz1........Y./..................6.2...wD
...Uz.........../M.0/......s/...X2....E3.....Il7bVm8tfoD/..........G0dkpXm1.....
//....kD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDc9ttuwPNGxvGeQV6H52FzaoZpxR9h1pjl8zwdRPiHxngTu.5QDiEzG1R0FTNHyojeYcTVT9g
qtnnyFoo2KmJz0gWqI5imioD......2w0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo..2UG1.k08B..Jco..wVG1.E88B..nco.......o....k1.
.....AQxcz1.......kzTwzzz1.U..6.P....M2...EB....m0.06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........g....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.k.1wzUw.k.1A..06UzbZ5U08c..Ak
.zzUh.Ak.1.U.0szKj1cU08..1AkzHwF.1Ak..6U.yzpH/8cU0.k.1wzAx3k.1A..06Uz9gOU08c..Ak
.zzFr/Ak.1.U.0sz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.........
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........OaNaNaNavz2........yj/.......0.A.....................................
................................................................................
.....................A.....3....4....2YEjVLHV/rI4x4PY/..........................
.Q..02E..............AnAnAnAnA.EBaNaNaNadyPnAnAnAn22./........zD........UzP8Qxck
pX0nz...........................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnA/.oAnAnAnAnoz0.......EyD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA.21.
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D , blue fog add in ps
thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

dIFS combins done with Mandelbulb 3d 189.

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....E0...A....2A....Zgr.lTKmxzaprWGXJGV0EIKYkz9N2oy1YDUVryBurzuG1r.TgnKzj
................................MHONElxe2/2........A.td3........BnAnAnAHB/o53iyD
.....7....UH..../QU0/....2kN0...O.....E3.....YT6IsjImkkD/Q.........m/dkpXm1.OaN4
./EnAnYD12../..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.z1...kDhJuQmaiEMw1O2WX.RaPwyc4VrXkfJhkDWpf7X734uvfOUhaDJio4zMCYcSLfMLiDS75A4DYa
7wPZsfuuWkUxyufoOubp0WlDU.....oU1...Y4....UNaNqD02....sD..G.....................
.................y1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1..........Azxva7U..6.U1...o1...UN....x2...sE....A....H/...cqm..UG.p5.
5dZnt7YL8eylciMR0tZW.QAe906.12nzcU08...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........Ik.c.UoJr5.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjV.U0.wDU....0PJWp1PuzsllrlkCx9zD/.........U.0Amz
zzzzf/.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ehx/cU08.U08c.ZoDU08c..8c
U0YcT/8cU0.cU08EKs5cU08../2E.laTU08c..2E./Iky/8cU0.E./2EJw5cU08../2E.dqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....o....UMjVLG4B3.hYYFH/UQ.............................sU1....
/6U./2.............wz........2/EnAnAnAnAO.2........../..........................
...../.............................wz.........zD........2.InAnAnAnAzz...........
.....................2.....3....5....oINiRKNm3H97NoI.65.........................
.....MU/4....................U.EaNaNaNaNC.2.......Uwz.........yD................
............U71kaNaNaNaNazfaNaNaNaNmz0..........................................
................................/....E/...E0....o7LMiBbNj7LPmYYFH/..............
..............U/4MU.06...............................ANaNaNaNatD.......8I/2.....
..ZJ./.......O1E...................wz...........................................
..........................................E.....I....c.....IjlKS4x4PYJ2ShALShZYF
H/.......................MU/46..0...............................................
...................................2./XK6Wex1dzD........E.24hE2Jv5G0./..........
........................................................}
{Titel: Museum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

M3D raw fractal

the background image i used is  my reinterpretation of "Het ontploffen van het Spaanse admiraalsschip tijdens de zeeslag bij Gibraltar ", by Cornelis Claesz. van Wieringen, ca. 1621, hosted in the Amsterdam Rijskmueum
 www.rijksmuseum.nl/en/my/colle… :
the image is used respecting the Rijskmuseum policy , and this work is also in my Rijskmuseum page www.rijksmuseum.nl/en/mijn/cre…


M3D parameters

Mandelbulb3Dv18{
g.....g2...2C..../....6...UIWBL6K7M1.9dsmBTtO.4EGOJLbyUbC.QIJzvngsJ..L9qO8OfUg.k
................................O/aDFOsse.2........A.pP.................c.2...wD
...s.7/....x2.../QU2/......Z4...V/....E4.....Y7UteHNL3kD/Q........U31dkpXm1.BnAH
./UaNaVD12..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHD8QZDOhnSdSHfkvPVbT8lgIazyoj45st6UueDclP3jBB1ZvnLP3YV5fjoywvGhOkBO/kD1y.A5GyV
wv1iLMWkLE.wyIlGYQol0QijU.....oZh3../p0...UaNalD06....sD..G.....................
................./2...sD....z.XcAA......................................x....k1.
.....Ksulz1.......kzmxzzz1.U..6.E....66...UB....p.WW4c3.UbkF....6/...YJB..U2w151
...U.aOwdzDjTCszzzDUz5F2....1QozxrS9..EVjiO8eGyj6A72QifFDzP...........U/XwDGaH..
.gySnbinOz9..u68Yrpuz4........../6X0.EG7f...bjBj1PWwzg/Fbf24LNyD.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cTd3..E..sXZJFf6U0.wp/AwNfA1V2J.A2G
IFpm6FCzA1UOhSGfpaKoGh..hOp7hObP08E/..6U.xc.nVCR..UqI0lX4Srzz1...02.DGsSaT7/..6E
.wsyzF7V4/.NOJ1N...TR.1D3enE6F3GJo2twnAwPFLfKRmOW34Ro3qNgZKMhsKMq34PZtWOkR4.kR4.
E../.ME3F3E/....I....U.....FZBqP1JbMZZYFH/............................U1C....6..
..........UNaNaNaNaxzAnAnAnAnAzD..........YaNaNaNaNqzeNaNaNaNayjnAnAnAnAfz1.....
...wzCQxckpX0LwD.....................dNaNaNaNavjOaNaNaNaty9........wz...........
.....................M.....3....B....AqPgJLPiBLG4B3.Z75.........................
....C.....U.....0....cNaNaNaNavD........Ez1........wz........UzD................
................PaNaNaN4Hz9.......U6./........zD........6.2.....................
................................1....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................aNaNaNaNyz1.....
.............O3E........o.2........wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....o....UMjVLG4B3.............
.........................sU1..../6U./2....UaNaNaNaNmzAnAnAnAnQzD..........YNaNaN
aNa../.......UzjaNaNaNaNwz9..........cNaNaNaNKzD........6.2........wz.........zD
..........2..........................................E.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U..........AnAnAnAnAxjOaNaNaNa7zXaNaNa
NaVqz0..................Uz9...................................................zD
................................................................/....E/....1....
I7LMiBL99xqMcZYFH/kI..........................U/4MU.2...................kz9.....
...szeNaNaNaNawD........................................Q.2.......UD.5SDJJJJJJxD
........6.2........wz.......................................................}
{Titel: New-Torii temple~PC-10~2~2}


Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

:bulletred:  Made with M3D
:bulletred:  This is a tweak of Undead-Academy Surreal Shrooms by Undead-Academy  A great piece of work!  I just had to play with it!  Thank you Patty for sharing!

:bulletred: Here's the parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....UZ....I/...ET...II...UwWYjMfeHjz2B3jaHZtY/EkMBWsmQQX.wnThwLn6DizqOwycaRR7xD
................................RM13QCGDp.2........B.7H/........nAnAnAnAn.2...sD
...Uz6/..Ul4.......1/.....EK8...lQ...2E4.....oHk5UALoLmD/.......BZ9/5pAnAr1.gSXi
xEU0LDGD12../2UNaNaNaNKmzOaNaNaNaxwDnAnAnAnA2z1............I.oAnAv1...sD...../..
.z1...sDn3g8UNdZFw9yEGK7Q3b6zaW8QHDrE.ljgWkJjH.jWwvFGDi1YRK3z.RMxHLKy.kjRa3YMTiH
BwXK5EaAJaC/zYLwUeMG4EmjU.....2Q3........2UaNalD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................9Zh0EA1....x/
.....Ksulz1.........mV5Ss/7U..6.6/...o5...EB....g2WV469.U7.A....H/...M3p..UG.xz8
Bs/U.W1KEWrlci6SsU3YsRAe9e2.1c..cU08..EbG7eFT5wD6EBqwnQahz1..........Ek.iszzzzD.
.cAcywTRX.A.rnLyMfCiz0.C88PgvxsD/.U0.wzga/..0PJWp1Puz.00.p4HE3zD/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.W6E.....I....c....kL7t4RExqRGx4RVFLN1/.......................6U.06U.06U.
0..................wz.........0E...................../........0E........6.2.....
...wz.........0E........Q.oNaNaNaN2zz0.......C1E..................2B./.........E
.....................2.....3....8....wpFZtqEL3aQk/kQ.63.j7LPm...................
4MU/..U.06..................2H4k.......k9/2.......27./........0E........U.2.....
...../........0E..........2........wz...................6.2.....................
................................o0...E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........YNaNaNa/lzXaNaNaNatizYNaNaNaNkzD.......UE.A.....
............EH0E................................................................
............................................}
{Titel: SurrealShrooms+mdg~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

A bit more fancy one.

Mandelbulb3Dv17{
a.....S....O/...ET...I....Uvbnr8Ds6xz0.......22EzYZZ46naJ.YB3EzDNnN7.1FKJ4iULoxj
................................yTxBCYCGH.2........B./..................C/2...wD
...Uz.....E0..../sU//....6U70...xC....EC.....2R3E2IHtsoD/.kgnWdD..US2pAnAr1....U
z.EnAnQD12../2EnAnAnAn2xzCnAnAnAnQzj........oz1............u1....y1...sD...../..
.w1...sDCDPCyLF62xnaOJztguNFz429Rz.xGamjZrIVxmWDtv12dqOaqhbAzEuTVNRz1noj/oxZMH/W
4xnWD0BYxqjEzsVye2V9UfmD......IE...............E.A....sD/.E.0...................
.............oAnAt1...sD....zUWvw9.minj.cxCz0U.ww9.eknj.63Dz0USww9EcV4AEL0...k1.
.....6OFaz1..........YZGjUES.Q3.G/...61...UJ....m....E3...kE...../...6p2....H1LY
..UU.wdelqbeYFnOxmsKUhslf9M.1EYzzzzz............3............0........k.8.kXWF1.
.QyqwCg7mz1.mIqp.tasz2..........V2FKwjsSd/...........s/alwF.HWwD/.........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzj.....................2U.8.kzzzD.................................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..IPHF/U7EgU73ylgli3.oQm2oAgD/d8j.YXB
bYnES/PYV0k6Ukl6AjLi/76.a.l0aUySbJvF.M029MW8w3qaD/U7EgU7pkLeEt3.a.l0ao3TqiNh.M02
9MmRw/8MZ/U7EgU7...crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45...1Aic4Qb/......................
E....2....E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..................Cwz...........nAnAnAnAvz1........../.......Y1k........Ez1.....
................................................................................
........................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

The pong withUndead-Academy :iconundead-academy: and me goes on. After some reset, I took her Scorpion TailsAsurf-Pong60 [link], and now's my reloaded render.
Didn't change much at all, but was not necessary to move the sliders wildly around :laughing:
Mandelbulb 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IQ....0eJsRdB6zz80YpJFbVi4EQ5GT38fnKzXf.nEkQISA.ZfI2EcPDOyj
................................ggwje9TiB.2........B.FY.................y.2...wD
...Uz6/...UJ1.../Q.1/....2ke6...KA....E3.....YNpZ6uVPCmD/Q......3ix.4dkpXm1.OaN4
//EnAnQD12..02UNaNaNaNP../.......v.kOaNaNaNOG.A...........U0.oAnAx1...sD...../..
.zHnAnQDex.QiMCzAxPi7MbbEuPGze.w1JRRISmDbif8o3D5/w9nBgtycTa9zWTDdswOuApjs3xSeQtM
8xXCtZvFyN7HzmU4yIrreCmDU.....YNb/..v2/..2....sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................W/...k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzn.U..6.P....61...EB....m....c3....F....6/...Y2.....SE52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..oHDx..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../.U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj..........E.2c..
zzzz............r....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.EX9e/rN........................
E....AU.V2.m....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........kAnAnAnAHwzOnAnAnAnAwDOaNaNaNazz1.......Uwz0.......6.E.........z1.....
................................................................................
.....................E.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/.........................Ezj.......UM.2.......k4.pAnAnAnA1zD........kz9.....
................................................................................
................................1....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
.......................................UG.YaNaNaNaNvz........Uxj................
................................................................................
............................................}
{Titel: Basicpong 61}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

An ideal gift for Superman's birthday who would for sure be very happy about it :giggle:
Mandelbulb 3D 189. HeightMap2IFS and foldcut8-IFS. Heightmap is a modified Fragmentarium image.
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...8....IM....nDc5HRDn0.b4RTZN4Hv1EBxtrhivbZzXhspq30JRwzYddAr3/oXxj
................................mnx2.AKFpz1........A.RWS................y.YNaNyD
...Uz6...slE9....Q.1/....2E6B...B.....E9.....IPN8Xmsk/oD/Q......0ge71dkpXm1.lJJp
./EnAnID12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDt.s8jFI07xXLEsYCKn2Kzmjl1Z5hDulDD5eafqNLawH9cTbJoD69z.YmUbRG4gpDNap/hVhB
MxPffKb/Ap2GzO98KfaCi/nDU.....oOZ....X........sD1A....sD..G.....................
.............oAnAt1...wD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kzvLGeSJ7U..6.p0...Q3...EB....D2HC6Q6..U.A....H/...spm...MJp5i
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.1kZzzzSi..Eqtzb2aPyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzP.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s........../..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyDKTbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0ExpLzzMK/cU08.pLTxzXn8MdfJ.ITx
pzzp.VZiK/ExpLzzW55cU08.pLTxzvXTU08c.ITxpzToy/8cU0ExpLDE1x5cU08.pLTxgDsTU08c.ITx
p1Ywz/8cU0ExpLDE..ExpLzzzzFxpLzzyzHxpLzzbuJxpLzz.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.A3......................6E./2E./2U/
4MU.02E.0........Urd.dNaNaNaNCzDBnAnAnAnIz1........wzeNaNaNaNavDOaNaNaNaty1GVf53
iSohz........U/k........................................kz1...................zD
.....................2.....3....8....MqPgFqMpF5ChYYFH/EMk/......................
.sU1..U..............cNaNaNaNCzD..........2.......Uwz0..................6.2.....
...wz...........JJJJJJJJZzHJJJJJJJJtzIJJJJJJJJxj.......Eo.2.......w8.1.........E
...................wz...........}
{Titel: kryptonite coffee}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

After playing a lot trying to create cityscapes in all kind of ways and thanks to people who share their parameters (like batjorge.deviantart.com/ and Office View) I have come up with this one.
Didn't quite work out as 360 panorama but hey  next time.

To keep the tradition of parameter sharing alive here they are:
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...E4...6....IA...EIhouW1R5qziowMYQldo/ElGtEkKqL0.wTgqCwj6plzUlL9Kn0D6xj
................................SwaWWACs//2........E.FW.................y.InAnYD
...Uz6...k1C4.../g.//....2UJO...k....2E5.....QDHaOZXDCjD/gk3fctD...G3dkpXi1.OaNa
.7EnAnID12../.UaNaNaNatSz0........wj......................U5.....y1...sD...../..
.z1...kDX7Asua0N4wP8GWLOwc.2zwk/qCQSc5bDAUPgMmueWtnoTWeZbJePyezxu9RXDClDL9AxRnX0
Ew1ZkJOBeEa/z.rdaQxdL5XDU....12to/..7N....UaNadD22....sD/.G.....................
.............oAnAt1...FE....zw1...................................kBOmME6....UA.
.....Ksulz1.......kz.fhqOH.I.63.V....k/....C....J0BZ7kB..U.F....8/...I1.....SL5Y
Kc3U.O3Xhihf9Bnqks2LPzUDU/6.5c..rTzx............6............0........U.8.kXWF1.
.sM93P58izv1MmnWK2zwzC........../6U0.wzzz1...........s0...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UgWL.UfiuefJ.W4CK9..1Ak.X0EXMdZ.wtb
TyNDUNgbL..ecW8eup5mHS/.SudbSSaTU1....Dwk1DyyVwYL.UbSudbQx5mHS/.SudbS8uT6Dt3.sdb
Sut2.WwYL.UbSudb..EhxJVUzzl32WuNyz168ecOxzJgCGlWXlqPpFKSTBrOt7oJe/rNic4Qb/......
E.../Ek.nAE.....I....c....EEkx4PgxqA2pGG4B3..............................MU/46..
..........kAnAnAnAHgzoAnAnAnAHuD7PbjTelPWz1.....................................
...0.BmqtvbOwGvD70PsdLdgczHCoWgRyydoz.........zD........kz1........wz0........zD
.....................2.....3..../....MqPgFKOiR4OZVLG4B3.........................
.....................AnAnAnAn0/E...............................E..........2.....
........................kz1...................zD................................
................................1....E/...E0....oZ4PdtqNW7LOXhaA7NoI............
..............U/4M..............AnAnAnAnczHnAnAnAnApz...........................
........................Q.YNaNaNaNa/.pAnAnAnAvzD........kz1.....................
..........................................E.....I....k....kNZ3aQ7NoI.EaQjtKG4BJN
s/....................U1C....6............UNaNaNaNuD./.......M/EnAnAnAnAjznAnAnA
nAnkz...................kz1........wz........s3EOaNaNaNa7z1........2./........zD
........Uz9........wz0..................................}
{Titel: CityPano10b}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

Just fooling about with that new random cube formula... (yes, had to jump on the bandwagon)

It didn't come out quite as i wished, but I figured I would upload it anyway...

You might be surprised to know there's no V-Light in this, it's all just a strange (happy) accident of normal Dynamic Fog...

This art is copyright Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used without express permission!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...c....2....E.ww.zmFY2.9oG5I7UD6AExRlOunxEFwP.y55PPcIyzSsz/unJHIyj
........................................kzH9AREPE/cM./..................y.2...wD
...Uz6........../M.0/.....UH/...Q.....E3......rlZbMAujnD/.UdWRmD..US1dkpXk1....6
/3....kD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.z1...sDEh/iov3Tlx1..........wj3ipU3amdjuRGH5M5wOu1KtII2LmwJzMGQ7Y.Fl/rDnV1A.nkT
1uHQ8ea0235QzWz64xkZATpDU.....2A7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................Ei59vDa....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.7.U4.L....E2....D..........1....F....6/...cqm....S15I
...U.qFG9Crb2zTR8YV9r/E.2.6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ei..UvNPcveeWMW74.yRiibHJJw7td..XR
SvBmxhddH0UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.61CkULAk61Bic4Qb/..............
E../.AU2V2E.....I....g....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U...............Uxz........czD........Yz1.....................bNaNaNaN0.2.....
...wz........E/E.......EU/2.......CN./.........E................................
.....................M.....3....9....6qPmRKG4B3.................................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAL.EnAnAnAnAzz1nAnAnAnAvz......................Y0LD8
Qx27./.......................................C1E................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/............aNaNaNaNiz1........wz.........zD........Uz1.....
.......................EV.2.....................................................
............................................}
{Titel: the borg take manhattan - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.