Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
MB3D , in back Jwildfire , titel add in ps

thnx for looking :)

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

My paras:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w.....E...EOY.wPQBEzzKXO9In26CAEUYEprIEbY.25GihLjtzjzMZ93pKca7zD
................................m/4kebxapz1........Y./..................6.2...wD
...Uz.........../M.0/......s/...X2....E3.....Il7bVm8tfoD/..........G0dkpXm1.....
//....kD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDc9ttuwPNGxvGeQV6H52FzaoZpxR9h1pjl8zwdRPiHxngTu.5QDiEzG1R0FTNHyojeYcTVT9g
qtnnyFoo2KmJz0gWqI5imioD......2w0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo..2UG1.k08B..Jco..wVG1.E88B..nco.......o....k1.
.....AQxcz1.......kzTwzzz1.U..6.P....M2...EB....m0.06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........g....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.k.1wzUw.k.1A..06UzbZ5U08c..Ak
.zzUh.Ak.1.U.0szKj1cU08..1AkzHwF.1Ak..6U.yzpH/8cU0.k.1wzAx3k.1A..06Uz9gOU08c..Ak
.zzFr/Ak.1.U.0sz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.........
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........OaNaNaNavz2........yj/.......0.A.....................................
................................................................................
.....................A.....3....4....2YEjVLHV/rI4x4PY/..........................
.Q..02E..............AnAnAnAnA.EBaNaNaNadyPnAnAnAn22./........zD........UzP8Qxck
pX0nz...........................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnA/.oAnAnAnAnoz0.......EyD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA.21.
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1631 improved in PI
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D just a play at one of my pong pieces with batjorge it is a tweak of my own Flower within Flower Within -Pong306 by Undead-Academy I tried to zoom in more but was afraid of losing it so I had to take what i could :) Thanking you all in advance , here is the parms .

Mandelbulb3Dv18{
g....2s/..UT2...ET...2A...EyEodrx8I4.NRML75VaB4EGS8qmidDM.IPHcXFgbnrzUc43oDX.40E
................................3E/S8OpUsz1........Y./..........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6/...Uj.....Q.1/....2El5...C2...2E8.....Urtgn4t1ToD/QkS7hBEQElEGlSIsq1.....
./U0LDOD12../2UNaNaNaNaxzAnAnAnAngxjOaNaNaNaB.A............3.oAnAv1...sD...../..
.zHnAnQDY92L076mTx1hsPD4qyULzKBnUX6jOAmjStA50URpQxXVwn6QxSILzAGAmK9aVtoDmyRkeJpd
/xPxKJ/tHvGGz8j02IFG1GqDU.....o07...YD........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................k3rgNEQ....k1.
.....Ksulz1.......kz.oiv81NB..6.R....M0...kE....90...s4....A....H/...cqw..UG.pLG
To0U.8YL8qSnDDcvaQHI8bQh7e2.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz............z1...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.le8zLxj..2E
./I/.xTpz0.E./2E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.3/3E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP.k4.gJqQ............................
...................B./..........BnAnAnAHM.A.....................................
...................................wz0........zD................................
........Uz1..........2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/..........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..kAnAnAnAXzj........UznNaNaNaNa0./.......91E........S.2.....
..E/.1....................EnAnAnAnAyz........E.E................................
................................/....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.jl4NdtqN.A5.........
..........U.....3IE/0.....................2.................kv2E........kz1.....
.........UcZOENk.............................szj................................
..........................................E.....I....U....kLI7LMiBbNj7LP........
..........................E/3IU....................wzcNaNaNaNSzjOaNaNaNarz9.....
............UJ4E.......Y0/A.......s2.1........zD................................
.....................................................ET....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........UNaNaNatNzjxzzzzzzzzy1.....
.U34./.......b0E.......o1.A.......eB.dNaNaNaN4tj................................
................................................................}
{Titel: FlowerFound}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

Just fooling about with that new random cube formula... (yes, had to jump on the bandwagon)

It didn't come out quite as i wished, but I figured I would upload it anyway...

You might be surprised to know there's no V-Light in this, it's all just a strange (happy) accident of normal Dynamic Fog...

This art is copyright Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used without express permission!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...c....2....E.ww.zmFY2.9oG5I7UD6AExRlOunxEFwP.y55PPcIyzSsz/unJHIyj
........................................kzH9AREPE/cM./..................y.2...wD
...Uz6........../M.0/.....UH/...Q.....E3......rlZbMAujnD/.UdWRmD..US1dkpXk1....6
/3....kD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.z1...sDEh/iov3Tlx1..........wj3ipU3amdjuRGH5M5wOu1KtII2LmwJzMGQ7Y.Fl/rDnV1A.nkT
1uHQ8ea0235QzWz64xkZATpDU.....2A7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................Ei59vDa....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.7.U4.L....E2....D..........1....F....6/...cqm....S15I
...U.qFG9Crb2zTR8YV9r/E.2.6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ei..UvNPcveeWMW74.yRiibHJJw7td..XR
SvBmxhddH0UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.61CkULAk61Bic4Qb/..............
E../.AU2V2E.....I....g....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U...............Uxz........czD........Yz1.....................bNaNaNaN0.2.....
...wz........E/E.......EU/2.......CN./.........E................................
.....................M.....3....9....6qPmRKG4B3.................................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAL.EnAnAnAnAzz1nAnAnAnAvz......................Y0LD8
Qx27./.......................................C1E................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/............aNaNaNaNiz1........wz.........zD........Uz1.....
.......................EV.2.....................................................
............................................}
{Titel: the borg take manhattan - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

The pong withUndead-Academy :iconundead-academy: and me goes on. After some reset, I took her Scorpion TailsAsurf-Pong60 [link], and now's my reloaded render.
Didn't change much at all, but was not necessary to move the sliders wildly around :laughing:
Mandelbulb 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IQ....0eJsRdB6zz80YpJFbVi4EQ5GT38fnKzXf.nEkQISA.ZfI2EcPDOyj
................................ggwje9TiB.2........B.FY.................y.2...wD
...Uz6/...UJ1.../Q.1/....2ke6...KA....E3.....YNpZ6uVPCmD/Q......3ix.4dkpXm1.OaN4
//EnAnQD12..02UNaNaNaNP../.......v.kOaNaNaNOG.A...........U0.oAnAx1...sD...../..
.zHnAnQDex.QiMCzAxPi7MbbEuPGze.w1JRRISmDbif8o3D5/w9nBgtycTa9zWTDdswOuApjs3xSeQtM
8xXCtZvFyN7HzmU4yIrreCmDU.....YNb/..v2/..2....sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................W/...k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzn.U..6.P....61...EB....m....c3....F....6/...Y2.....SE52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..oHDx..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../.U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj..........E.2c..
zzzz............r....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.EX9e/rN........................
E....AU.V2.m....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........kAnAnAnAHwzOnAnAnAnAwDOaNaNaNazz1.......Uwz0.......6.E.........z1.....
................................................................................
.....................E.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/.........................Ezj.......UM.2.......k4.pAnAnAnA1zD........kz9.....
................................................................................
................................1....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
.......................................UG.YaNaNaNaNvz........Uxj................
................................................................................
............................................}
{Titel: Basicpong 61}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Temple of Onos Dreisu

A tweak of BadSue's The DOME www.renderosity.com/mod/galler…

Mandelbulb ver 1.8.9 & Photoshop to correct a few glitches! :lol:

The wonderful background is "Canyons in the desert" With permission of :iconvennom07:

My parameters are:

Mandelbulb3Dv18{
g....si...kj0...w.....M...EcQ/iDyQW..TPO0g.Ye51EkIrUP1vw1.AsFqkoDDTrzgShYGCcqjyj
................................Kh/7rBP87.2........Y./.........E.......EV/2...wD
...Uz6/...E6.....MU0/.....kj1...e/....k0.....c9Ij9sBaqoD/..w5K1FqXrj2dkpXk1....w
z.EnAnQD12../.kd8IoIkMz1.hMR6qXn40zD......................U0.....y1...sD...../..
.wXaNalDa7OXH.IfJwXewJL8lk9BziEgyTnMn4nj3/H8ueXEvwHXp6kFPnP2zwEQIGzqoYkDMtF1H4FH
SvXAGOPT3YTAzmqgqXhrmInDU....62V/.............kD.2.....E/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zAiBNtXF5yxQ..........................k5J37FE.....x/
.....Ksulz1.......Ed8QOFP..O.A3.J....I1...EM....0/.06.1..Uk4....T....oI/...UidLJ
...U.Wd516Waic.9DEtjlAo9P../J.mzxKgm...UG7eFT5uj6.6pJs/mpzn..yHmWnv4.1kA8.EYwV4.
............ilEhAIrpz2UfzHx6d2yD.EU0.YrVp0...........s/alwF.HWzj.czYfTLkRz163c..
W0MK...Fbf24LNvj.Got8VlJqy1.WRvgcbtszm..9szaGm6..YGB7wtA..28gwnV.WPiz.kY5HSa0s1k
YA.3xncZP0..08XnoN0../ESyZTfTawD.odtoAv.y.A..UeX80ksQjxslr.V8K7.eWel4P/5TRY9.29d
D495eEede0.cU08cBBIVyV5.Ma8edaaIT/o6..8cU0eFXFvcD0kYJueffaKQmh5.U08cUi.Q9q6Z.EtY
iuePqFtXy/EsV5Ss...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.I4NUoKMmB56W7LSXJa9ktqN.c4Qb/..
E....Ek.l2E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl.kPrJaQ..........................k/........
..........kNaNaNaNq/./..........OaNaNaNaVz1................................aNaNa
NaNaz...........................................................................
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/..............................
.....................MaNaNaNa7.EOaNaNaNadz1.....................................
................................................................................
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................E.....I.........kLmJqMd/bQjBKMgV3.....
...................................................sz...EXN8ii8.................
...................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

An ideal gift for Superman's birthday who would for sure be very happy about it :giggle:
Mandelbulb 3D 189. HeightMap2IFS and foldcut8-IFS. Heightmap is a modified Fragmentarium image.
Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...8....IM....nDc5HRDn0.b4RTZN4Hv1EBxtrhivbZzXhspq30JRwzYddAr3/oXxj
................................mnx2.AKFpz1........A.RWS................y.YNaNyD
...Uz6...slE9....Q.1/....2E6B...B.....E9.....IPN8Xmsk/oD/Q......0ge71dkpXm1.lJJp
./EnAnID12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDt.s8jFI07xXLEsYCKn2Kzmjl1Z5hDulDD5eafqNLawH9cTbJoD69z.YmUbRG4gpDNap/hVhB
MxPffKb/Ap2GzO98KfaCi/nDU.....oOZ....X........sD1A....sD..G.....................
.............oAnAt1...wD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kzvLGeSJ7U..6.p0...Q3...EB....D2HC6Q6..U.A....H/...spm...MJp5i
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.1kZzzzSi..Eqtzb2aPyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzP.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s........../..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyDKTbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0ExpLzzMK/cU08.pLTxzXn8MdfJ.ITx
pzzp.VZiK/ExpLzzW55cU08.pLTxzvXTU08c.ITxpzToy/8cU0ExpLDE1x5cU08.pLTxgDsTU08c.ITx
p1Ywz/8cU0ExpLDE..ExpLzzzzFxpLzzyzHxpLzzbuJxpLzz.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....6E.F2E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.A3......................6E./2E./2U/
4MU.02E.0........Urd.dNaNaNaNCzDBnAnAnAnIz1........wzeNaNaNaNavDOaNaNaNaty1GVf53
iSohz........U/k........................................kz1...................zD
.....................2.....3....8....MqPgFqMpF5ChYYFH/EMk/......................
.sU1..U..............cNaNaNaNCzD..........2.......Uwz0..................6.2.....
...wz...........JJJJJJJJZzHJJJJJJJJtzIJJJJJJJJxj.......Eo.2.......w8.1.........E
...................wz...........}
{Titel: kryptonite coffee}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I thought the fog was interesting... More geometric than smooth and wispy.

Made with Mandelbulb 3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

dIFS combins done with Mandelbulb 3d 189.

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....E0...A....2A....Zgr.lTKmxzaprWGXJGV0EIKYkz9N2oy1YDUVryBurzuG1r.TgnKzj
................................MHONElxe2/2........A.td3........BnAnAnAHB/o53iyD
.....7....UH..../QU0/....2kN0...O.....E3.....YT6IsjImkkD/Q.........m/dkpXm1.OaN4
./EnAnYD12../..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.z1...kDhJuQmaiEMw1O2WX.RaPwyc4VrXkfJhkDWpf7X734uvfOUhaDJio4zMCYcSLfMLiDS75A4DYa
7wPZsfuuWkUxyufoOubp0WlDU.....oU1...Y4....UNaNqD02....sD..G.....................
.................y1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1..........Azxva7U..6.U1...o1...UN....x2...sE....A....H/...cqm..UG.p5.
5dZnt7YL8eylciMR0tZW.QAe906.12nzcU08...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........Ik.c.UoJr5.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjV.U0.wDU....0PJWp1PuzsllrlkCx9zD/.........U.0Amz
zzzzf/.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ehx/cU08.U08c.ZoDU08c..8c
U0YcT/8cU0.cU08EKs5cU08../2E.laTU08c..2E./Iky/8cU0.E./2EJw5cU08../2E.dqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....o....UMjVLG4B3.hYYFH/UQ.............................sU1....
/6U./2.............wz........2/EnAnAnAnAO.2........../..........................
...../.............................wz.........zD........2.InAnAnAnAzz...........
.....................2.....3....5....oINiRKNm3H97NoI.65.........................
.....MU/4....................U.EaNaNaNaNC.2.......Uwz.........yD................
............U71kaNaNaNaNazfaNaNaNaNmz0..........................................
................................/....E/...E0....o7LMiBbNj7LPmYYFH/..............
..............U/4MU.06...............................ANaNaNaNatD.......8I/2.....
..ZJ./.......O1E...................wz...........................................
..........................................E.....I....c.....IjlKS4x4PYJ2ShALShZYF
H/.......................MU/46..0...............................................
...................................2./XK6Wex1dzD........E.24hE2Jv5G0./..........
........................................................}
{Titel: Museum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My tweak of :iconandrea1981g: her " round shape creation " thanks for sharing dear :) colourmap by Skyzyk :iconskyzyk: thanks for all faves , here is my parms .


Mandelbulb3Dv17{
Y.....9/...j0...w.....Q....gfaNy4Ki0.fAhUQ99Su6EggqESP6bR.QaRJqLlT/pzkSUs9DsAW0E
................................UtJzNBqJCz1........A./..................2/2..M/F
...........7.....Mk1/.....ED2...q.....E2.....6e7fFRRwurD/..........m/dkpXm1.....
./U0LDOD12../2.........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDh0p3fB5rKw1YQCb9HhfTz01Pvbx2TVljro2Hd70CxxXEzaE3pa31zEfPglDOFAqD.lzuzno1
Xx943Ty258Y5zWnMVnghrorD......IF5.............kD.2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....zU/Si9.isti.MZbv0UTSi9.auti.sgbv0UxSi9......o....k1.
.....MEUZz1.......kznxzzz1.a..6.f....s2...k3....P3Fd5Y0..U.F....8/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c0.gm8f............/.....................k.8..Bp21.
Q1Dbqxm4Yz1.zMwlGfEzz0..........VQ.5yTzvJ0...........s/..........wztWJWztyH.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................6uVb/UlsO8.GEmIEK7.8jBr.E/GqG7e.U/3
L..VUdoIx/krVTC.5SbbR47.OZpI.IDSWR8J.wA4E/EPuBdMl0UoM5B.gj5O5p8.57JH.6LT7BsZ.MNe
k0UsyRvft/.EBF2....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E...0E....E.....I....k....kQkVKNmJKG4B3.o/0IjR5.......................U1C.U1Dwk1
06E./.....EnAnAnAnAszYaNaNaNadyD........YzvAnAnAnAnsz8nAnAnAns.EOaNaNaNavzXNaNaN
aNarzCnAnAnAnQzD..........2...................zD........kz1.....................
.....................2.....3....C....6qPV75N7NoI.A3.............................
.sU1....0MU/46.......AnAnAnAn..EBnAnAnAnUz1........qz0..........................
...../.............................................................wz...........
OaNaNaNaty1...................../....E/...E1....Wx4S7NoI..WEjV5.................
..............U1C....2U.02E.....aNaNaNaN4zXnAnAnAngwz........E.E........yz1.....
..........................2.............................kz1...................zD
........kz1...............................E.....I....U.....IjlKS4x4PYpmQtpKG4B3.
.........................MU/46.............cNaNaNaNez0..........................
...................................3.VF92FpyVY.EnAnAnAnAXz1.....................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.