Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
MB3D ; thnx for viewing :)

pls fav if u dl it :) , thx

my paras:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w..........kjkJ3FJ8K.DBE.LdpoBAEZrUV6nSX./gUoS1Xm54E.T/9zyXOd82k
................................T0ImFtygiy1........Y./..................y.2...wD
...Uz.........../M.0/.....Eh1...G0....E3.....cq0/Wfsv9tD/..........G0dkpXm1.....
./....kD12..0.UaNaNaNaNtz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDSXIVxV0z0y1OGH.uGklXzWFBG/sE8JrDn479bIs97yvmGh0jdoqNzO9kwDPFBjsD62eJizo6
3yvM.nPo4ODVz8Yb8gDZESsj......Yv2.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbq..2UO1.k0eB..Jcq..wVO1.E8eB..ncq.......D....k1.
.....AQxcz1.......kzF..U.1.U..6.D/...w0...UE....B1.0666..U.vzzzzI/...I1...E/SF52
...U.0aZc1...yDU....zX6dE16/0.4z.1Ak...ZElcKxPhj4g/Fc2e4pzH.SDywclfxz0U.8..U.06.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........61...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....A....k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........EqAnAnAnAnzszzzzzzzzxD................................................
................................................................................
.....................Q.....3....8....oINiRKNmB1.................................
.....MU/4MU/4........6nAnAnAnYzD........gzXaNaNaNa7..FnAnAnAnAwD................
................................................................................
................................8....E/.........T73QjRrATF1N....................
........................................U.2.....................................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
Wings3D and bryce , retouch in ps

brush used from :

:iconhawksmont:

:iconkeepwaiting:

thnx for viewing :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and ps
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and ps
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D ... enjoy
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and ps

(thumbs sucks )
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D , in back Jwildfire , titel add in ps

thnx for looking :)

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

My paras:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w.....E...EOY.wPQBEzzKXO9In26CAEUYEprIEbY.25GihLjtzjzMZ93pKca7zD
................................m/4kebxapz1........Y./..................6.2...wD
...Uz.........../M.0/......s/...X2....E3.....Il7bVm8tfoD/..........G0dkpXm1.....
//....kD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDc9ttuwPNGxvGeQV6H52FzaoZpxR9h1pjl8zwdRPiHxngTu.5QDiEzG1R0FTNHyojeYcTVT9g
qtnnyFoo2KmJz0gWqI5imioD......2w0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo..2UG1.k08B..Jco..wVG1.E88B..nco.......o....k1.
.....AQxcz1.......kzTwzzz1.U..6.P....M2...EB....m0.06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........g....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.k.1wzUw.k.1A..06UzbZ5U08c..Ak
.zzUh.Ak.1.U.0szKj1cU08..1AkzHwF.1Ak..6U.yzpH/8cU0.k.1wzAx3k.1A..06Uz9gOU08c..Ak
.zzFr/Ak.1.U.0sz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.........
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........OaNaNaNavz2........yj/.......0.A.....................................
................................................................................
.....................A.....3....4....2YEjVLHV/rI4x4PY/..........................
.Q..02E..............AnAnAnAnA.EBaNaNaNadyPnAnAnAn22./........zD........UzP8Qxck
pX0nz...........................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnA/.oAnAnAnAnoz0.......EyD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA.21.
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and ps ..thnx for viewing :)

my paras:
Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...S.........EGGSM55rn5.j.IcYafok0EdLoz/pG0izPcWuiKKGTqz061Td0EyG.k
................................XxRHTtxVaz1........Y./..................kz1...wD
...Uz.........../M.0/......CI...b2....E3.....oCm7LFbSbpD/..........m/dkpXm1....U
z.kX0LDD12..0..........vz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDYTGfTW3oLx1KrTCCtlTCzKM4.yyFrvnDEnuksePDvtH8zlwKY4xIzg9NLNHPU0pDIEHHoBaB
2xfCdB2PTkdHz8eoRBWYy6pD......2LE.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbu3.2UeL.k0eS/.Jcu3.wVeL.E8eS/.ncu3......S....k1.
.....AQxcz1.......kzOwzzzX.U..6.N....E5...kA....g0.46c2..U.F....6/...I1.....SHj1
...U.0aZczDU.0szMg2czX6dE1660c...06U..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8..k.1A.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............C....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..xIP9yzz/k.1A.l4Pg.vzDsnwF.6gh
CWTzThdht0EHLZJiQs5y3q/.F5vYs1bTsLM5.QjlOWDlyVTVR.kmPy4yMw5y3q/.rtKNsnqTsLM5.EY9
OUDkzVTVR.kUjt3y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.2qMfBX9e/rN....................
E....6....E.....I....g....EHZtqNZ75B..pPrJaQ................................Ak.1
Ak.1.......nAnAnAnQ/.FnAnAnAnY.EOaNaNaNa7.InAnAnAngxzAnAnAnAnAvj................
................................................................................
.....................6.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.............................
.......1Ak.1Ak.......MaNaNaNa7zDnAnAnAnAjzPnAnAnAnAuzcNaNaNaNm.E........Uz1.....
................................................................................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D and ps , thnx for looking :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D in front , background done in bryce

postwork done in ps
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.