Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

Here are the params:

Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...j0...Y/....U...UJZKP3Fc50.ZJNBdPxrn8Egs/YZSKZ..QmTakkHgi2.Rkb/jpnG3/E
................................ClKCBrqI5.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....kt.....ME2/....6EGF...h/...2E2.....EknwiySxDoD/.EEIb5E5JJV.dkpXm1.....
./kX0LLD32../2......................OaNaNaNatz9............u1oAnAt1...sD...../..
.w1...sDWLs1ejLz1x1..........M2LA3XDU/bjP09vjs1MktnbdlIAy.4Qy.ADWVySxDoD6zqIV67p
OqXs3yUuvpzEzS1jgzWDU/bD.....1Yrs.............kD.2....sD.AE.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4EEIb5EC....UA.
.....AQxcz1.......kb.csae1UQ.w3.z....I4....D....P3...66...U5....8/...EK8...UJtb9
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..gm8f.MQVjiO8eGyD4A72QifFDz9...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........VMU0..7YE0ECR8Zc4xRczuFVjiO8eGyD..........k60c..
zzzzB............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Itj90UlsOel2CFJCF7.8jBrQLj7KmvH.U/3
LUV6o2fRW0krVTyt0HqKY/5.OZpIOFwNOpJG.wA4ExQQg/NF8/UoM5Bqmw4Wf/8.57JHGxTQlZIc.MNe
k0vcodPaM0.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNaNvz...........BnAnAnAnkz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
..............................2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........AnAnAnAHO.2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLHBKMgZaPb/ERmN4.Y/..
......................k/C...4.U.4M........UNaNaNaN4wzcNaNaNaNauD........Uz1.....
...3./.......E/E........I.2...................zD..............................yD
........Uz9..........................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........Y.A.....
...../..........................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

Here are the params:

Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...j0...w.....M...EmU.sw0PSsz0elBXdttA6EY7AgSOjn1.Axsn1QGZo0.pj6MpBChDxj
................................6rzt.Lvrh.2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz.....Em.....UV1/....6Uq9...90...2E2.....27KGRwZrwlD/.EEIb5E..US0dkpXm1.aNat
z.kX0LLD32../2......................nAnAnAnAfz9............u1.....2...sD...../..
.w1...sDlpzHCO/Cpw1tBugH7or6zoTykOuO8ijjz9.iPfpsWt1JNhyc7K22zIv/gT4WCQnDfNTm1RYm
XwX22ZNw0KCBzCwH/2TTwpkD......YFx.............uD.6.....E.AE.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4EEIb5EH....k1.
.....AQxcz1.....I/kz.wzzz1UT.U1.R/...E1...k7....P3...g7....C....o....IY8...UJXj1
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V.U0..6.....ilEhAIrxzsltPnvka6zD..........E.Gc..
CFZK..UAZRBEi7yjMKsffaWeYz9..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................crjv/UlsOelGEGclR2.8jBrQH/G2a8i.U/3
LU/VU7tZP/krVTyt5SLWOW8.OZpIOJDSoZ4O.wA4ExQPuxqXi0UoM5Bqgj5eFm7.57JHG7LTqVac.MNe
k0fsyldM9/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.YKPaxaPdBqLb7LRiRKSblqPrtWOkR4.
E....I....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........oAnAnAnArz...........OaNaNaNadz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/kPr/......................
............................k62E................................................
...................................wz...........................................
................................/....E/...E1....DB4R9xqMc/kPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..U.....BnAnAnAnyz1........uz0........xD........Ez1.....
...................................................................wz..........E
..........................................E/....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/kI....
......................k/C.................E.......QxzAnAnAnAnAyD........Uz1.....
...sz.........yD................................................................
.....................................................6....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........q.2.....
...0./..........................................................................
........Uz1........sz0..........................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one:

Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...j0...61....U...EwEA0m0r34.hE8DtJKw0AETE5DMh986xnPW/SHO6n6.hOZDy8ixp/E
................................RntDqqi65.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz.....Ur.....ME2/....6kl5...k/...2E2.....kA3vCtMbEoD/.EEIb5E...G/dkpXm1.aNat
z.kX0LLD32../2..............................sz1............u1oAnAt1...sD...../..
.w1...sDaiq1PJlCSx1..........wM8Avqq1Xcjm/pnukrU1ungYuiv1pdIzkn0pFG.GTpDASWZbYqT
yt1sIGb7/6xJziqtSpyER8pD.....1IKn.............kD.2....sD.AE.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4EEIb5ED....UA.
.....AQxcz1.......kb.QDun..R.w3.I/...w0...E9....P3...A4...EI....I....6I8..kYJtb9
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..gm8f..EVjiO8eGyD4A72QifFDz9...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........VMU0..7YE0..R8Zc4xRczuFVjiO8eGyD..........k60c..
zzzzB............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................s4L20UlsOelgBmgcR4.8jBrQLfFkZti.U/3
LU/hSBuW30krVTyt6J5hjp9.OZpIOlORPJ8g.wA4Exw2q/fOq0UoM5BqvNrhHa2.57JHGZUSkN2I.MNe
k0vMxl7h2/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....M....E.....I....k....kL4x4PYZaPbNJMm/kI.Q5.................................
...................wz.........................................zD................
........................kz1.....................................................
.....................I...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................EaNaNaNadyD...........nAnAnAnAwz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
.......................................c./2.....................................
................................................................................
..........................................U.....I....I....EIp34Nm34RnE2..A5.oE4.
..........................................UaNaNaNad../.........E..........A.....
..............zDnAnAnAnAHzXaNaNaNaNqzqAnAnAnAHzD................................
.....................................................6.....3....8....woMo34OZFaQ
jtKG4B3..............................MU/4MU/4........6.......EyDMaNaNaNahz1.....
................................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................oAnAnA
nAxC.BnAnAnAnM.E................................................................
..........................................................................E.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one:

Mandelbulb3Dv17{
U.....9/...j0...61....U....Bly/OHpO..lEO9yIVIO7E5sSoTtcoqwHeL93ShHT5.xBucdg/Qj.E
................................NRdHwT1H5.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz............ME2/....6kFE...W0...2E2.....Aw.d.ve1EoD/.EEIb5E...G/dkpXm1.nAng
z.kX0LLD32../2..............................cz1............u1oAnAt1...sD...../..
.w1...sD6LnSiiu.2x1..........MDOSptHZ/bjQ40q3qhybt170h4LfpoCzg6EzUqi3pnDFOS.vhPL
atXATDfOvKIDzKMwUcpOBhnD.....1Y58.............kD.2....sD.AE.....................
.............oAnAt1...sD....zUX.f4.q0gO.sBke/U//f4.i2gO.MJke/UT/f4EEIb5EG....UA.
.....AQxcz1.......kbdQDun..R.w3.I/...o1...E9....P3/V5A4.UK.6....I....6I8..kYJta9
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..gm8f.MQVjiO8eGyD4A72QifFDz9...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........VMU0..7YE0ECR8Zc4xRczuFVjiO8eGyD..........k60c..
zzzzB............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wrhE0UlsOelDoFZkO6.8jBrQbUCfePF.U/3
LUFhBd2OG/krVTyty.aTui7.OZpIOdKMHloL.wA4ExAaW7LOu0UoM5BqBDqLAV7.57JHGVZPDyJR.MNe
k0fFs7qGg0.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....M....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........NaNaNaNauz...........AnAnAnAnkz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
............................U02E................................................
................................................................................
................................0....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/................gz9aNaNaNaNvz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....c.....FjFKNX34OZFaQjtKG4B3.
..........................U/4MU/4M........EiSIsuFV9yzG8xLitRXbyD...........GdzmB
jPwoz.........................................................................zD
..........2..........................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................EnAnAnAnov.oAnAnA
nAX/./..........................................................................
................................................................0....E/...U0....
DB4RVVKNY7rPiZYFH/kR............................4MU/4MU/........nAnAnAnA6.2.....
...wz...........................................................................
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params are:

Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...j0...61...2M...UbQdK.Z6j..Lf3uZc42C2EuTX/1oDxS.w2uaQt7ZdizsUC3YXlz7.k
................................prOh/vaZE/2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz.....Uv/....Mk2/....6ke9...h/....E0.....MiaLiWIQkjD/.......d/US/dkpXm1.aNat
z.U0LDGD12../2......................OaNaNaNavz1............u1....y1...sD...../..
.w1...sDsTfOi0QzmufDWGZpeuE3z8wmSSvLbzgDKMX.5vc67wP3ZIYveNzkymVGbtKYe1ljrJRtAWBv
Ew1w8jFT.Aemy0M.GTPCKYkj......IUW.............kD.2....sD.AE.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......A....UA.
.....AQxcz1.....2.kzAVtVu1UU.U7.x....Q2...U8....P3FB6g8..K.B....l....gmz..EnQMT2
...U.ydelyjeYFnz4QE0zf8No.6.1c..gm8f.MQizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/..0PJWp1PyzUnYEkti4xvD/.........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfujBhySnbiney9..........2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..6uVb/UlsOelGEmIEK7.8jBrQH/GqG7e.U/3
LU/VUdoIx/krVTyt5SbbR47.OZpIOJDSWR8J.wA4ExQPuBdMl0UoM5Bqgj5O5p8.57JHG7LT7BsZ.MNe
k0fsyRvft/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....M...../....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........Dx8ZZVsssz...........BnAnAnAnmz1.....................................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................EBnAnAnAnuz1.......Uwz...........................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/EA............
................4MU/4MU/........aNaNaNaNszXaNaNaNatzz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....c.....GVlaNDB4R7NoI.ApI371.
..........................U/4MU/4M........EnAnAnAnAtz...........................
...wz...........................................................................
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........kz9.....
...../..........................................................................
................................................................8....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..EC.1.......E/E........kz1.....................................................
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

Here are the params:

Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...j0...61....Q....a69sjkCYszGpGuAnH6CAE3PsmHp5h1.20dtQdK1e..lNkeZoNabzD
................................sNzv2l01vz1........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz......u.....cV1/....6UUE...x0....E2.....IawriOJx2pD/.EEIb5E..US/dkpXm1.aNat
z.kX0LLD32../2......................BnAnAnAn8.A............u1.....2...sD...../..
.w1...sDznQKEZGQlxvjIRa3tJlQzwS3pSfqk2mDcDx8z8atDx9JeRQiWaKIz41h4FDAhYrDLa.Czqte
mx1ukGui9MCQzg6Tf3nz1SpD......2Bo/............uD.6....sD.6E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4EEIb5EJ....UA.
.....AQxcz1.....I/kz.wzzz1.L.Y3.Y/...M0...U9....P3...A4...Uxzzzzo....EY8...UJfr1
...U.ydelyjeYFnzvdNpz5AoB...1c..gm8f.MQizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../AU0.oKQ10..R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
cN5V..EbG7eFT5uD.CqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................YYdc0UlsOelKf/S8B4.8jBrQzNBT47N.U/3
LU/n5laRg0krVTytfXJPSu6.OZpIOhTKQlJT.wA4ExwvVFLKB0UoM5Bq0cqEiy9.57JHGRXQo7dJ.MNe
k0PztBZUt0.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.YKPaxaPdBqLb7LRiRKSblqPrtWOkR4.
E....M....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................uz...........nAnAnAnAbz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................A.....3....B....woMohoPXV4.7t4RU.pPr/......................
.....MU/4MU/4...0....AnAnAnAn2zD........cz9........oz.........xD................
........................................................kz1........../..........
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........aNaNaNaN4.23iSIsuFV../..........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
..........................................U.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/..4B3.
......................k/C..................nAnAnAnAyzAnAnAnAnAyDOaNaNaNa7z9.....
...sz.........yD........Uz1.....................................................
.....................................................6.....3....8....woMo34OZFaQ
jtKG4B3..............................MU/4MU/4........MaNaNaNaNyD........qzXaNaNa
NaNmz0..........................................................................
................................................................0....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..UB./.......U.E................................................................
...................sz.........yj..........................................E.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one:

Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...j0...61....I....Gjp2Io2e8./AarxCnk.4E5rpX0by18.AIEUrSceS2.tnjmpYQJp0E
................................NiwPkCfv3.2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz......l.....sk0/....6UJA...c2....E......Ukfqzhb0JoD/..lImuD...k.dkpXm1.aNat
zUkX0LLD/2../2........Uxz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDH3yLNkuCWvHdYv3S7Iq/zylo3daDpIojbWEIbyUO0xfUiUbLKfHBzmM.6Hha/wiDXaiLDccD
pwPT2/f6EnZEzYjb3OHx7Okj.....82cu/............kD.M....sD.6E.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4.lImuDY....UA.
.....AQxcz1.......kz/yzzz1UF..6.N....o0...kC....P3pa8s3.EM.F....8/...E1....UJtbg
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..gm8f..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........6/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6uVb/UlsOelGEmIEK7.8jBrQH/GqG7e.U/3
LU/VUdoIx/krVTyt5SbbR47.OZpIOJDSWR8J.wA4ExQPuBdMl0UoM5Bqgj5O5p8.57JHG7LT7BsZ.MNe
k0fsyRvft/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....I...../....I....I....kL1xaPYZ2RXxKRiFrIrZ4RXV4..................6U.06U.....
...................../.......E/E........6.2.....................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................gAnAnAng.zD...................xz...........................
................................................................................
................................2....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI.65.ExqR............
................4MU/............YNaNaNaNyz1BnAnAnAnwz........6zDnAnAnAnAjz1.....
...................................................................wz...........
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/........zj..........2.....
................................................................................
......................................................0....3....5....2YEjVLHjFKA
...PY/...........................Q...................2.......g.E..........kAnAnA
nA1../..........................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params are:

Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...j0...w.....M....7UCGZYnK2.j0f6YfN4CAElRt2LKsaizXFMFJ5sQmuz.VJxIrPI4.k
................................erOh4oVRvz1........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz.....Ev.....Mk1/....6UxC...N/....E2.....sY8Sfyou1pD/.EEIb5E...m/dkpXm1.aNat
z.U0LDGD32../2......................3iSIsuF/E.A............u1....y1...sD...../..
.w1...sD/4aYHyWxUx1k1Du8w.iMzSZPTn3FP3nDiqp0TkR92x9BG5CFbmFHzGme2PuQVTqj61ofFRLI
WxHNpQjQ98jLzw3W8bfnf2pj......Yy2/............kD.2....2E/2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4EEIb5E9....k1.
.....AQxcz1.....E.kz....z1kJ..6.z....A3...EL....P3...66...kE....D/...6om....rf5Y
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f.MQizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6X0.Qda21..fjrwdvguzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP./c..
nc1D...wQOr9PExD.W0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................YdLt0UlsOelGEGjxK4.8jBrQH/G3isV.U/3
LU/VUhMek/krVTyt5SbjvV7.OZpIOJDSuJfV.wA4ExQPuxYVg0UoM5BqgjLPxd7.57JHG7LT0K9R.MNe
k0fsyxdH.0.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.I4NmxqPhxpRdt4NjRrLWZrLXh4NVZ4P
E....E....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EaNaNaNaNwzAnAnAnAnAwDbNaNaNaNiz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.........................U.EaNaNaNaNC.A........../..........................
................................................................................
................................/....E/...U0....bJaP7NoI.A3.kJqQ...N.E1N........
............06U./2E.4MU/........OaNaNaNatz9........wz.........zD................
...wz0........zj..................UD./.......s1E........y.2.....................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......E1EBnAnAnAnwz1.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one are:

Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...j0...E/....Q...UX1SlZGW95.l5qu11V3W5ETtx7Tod3A.QQ2HbO5860./eDQwuUwt/E
................................fG8sMebmU.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz.....Ec/....EE3/....6UD9...D/....E/.....gLyfsz93jmD/..........m/dkpXm1.aNat
z.kX0LLD12../2......................nAnAnAnA1.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDbAjiTiX8rwHdB6kOWuIEz2.5LcaKLFiDb9Lp.gSPPwvVYSHO9Ef1z6N0Mmn7oFoDO9Fj8Jtx
.x14hBHO8ehBzSgQvM8VIxlD......I1U.............kD.2....8E.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......7.....3.
.....AQxcz1.......kzdeY7N1EP.I3.Y/...s3...UH....P3mp/A4.UUE5....i.....I8...Uin5A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........VMX0.AMWG0..ilEhAIrxzsVrOA.Km..k.gM3ZaYq1zP64c..
wxse..ErNO9CCyzD.4mAzlLq0.A..........gH68.k6uZ8S.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
1QV0.AsIbU5.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A..6uVb/UlsOelGEmIEK7.8jBrQH/GqG7e.U/3
LU/VUdoIx/krVTyt5SbbR47.OZpIOJDSWR8J.wA4ExQPuBdMl0UoM5Bqgj5O5p8.57JHG7LT7BsZ.MNe
k0fsyRvft/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E....I...../....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kaNaNaNaNuz........UxjOaNaNaNalz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN..kPr/......................
..............................zj........................................kz1.....
..cF./.......O2E................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR.E1N........
..........U0.U............................InAnAnAnE8.1.......czD................
................................................................................
..........................................E.....I....I....EIp34Nm34RnE2.YZaPb31.
...................................................sz0.........E..........A.....
..............zD................................................................
.....................................................c....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E.......kr.A.....
...3./........zD................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one:

Mandelbulb3Dv18{
b.....9/...j0...61....U...U4FtAlgvK/./jcd663h0AER473kNIvtwnuQboD64o5.hA.Ac57ay.E
................................qrr6aDeB5.2........Y./.........E........o.2...wD
...Uz.....k.1....ME2/....6.QE...J0...2E2.....kw8imbFKEoD/.EEIb5E...G/dkpXm1.aNat
z.kX0LLD32../2..............................cz1............u1oAnAt1...sD...../..
.w1...sDdJXTsaK6Sx1...........0t7AzoiWcjb1zgzrJS5u1J5GXKS0eEzMXu6ondbmpD7q.cKSCV
itH84/rDbS8LzmUUYWZbU8oD.....1IkF0............kD.2....sD.AE.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4EEIb5EF....UA.
.....AQxcz1.......kb.QDun..R.w3.I/...o1...E9....P3...A4....6....I....6I8..kYJtb9
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..gm8f..EVjiO8eGyD4A72QifFDz9...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........VMU0..7YE0..R8Zc4xRczuFVjiO8eGyD..........k60c..
zzzzB............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Yaiu0UlsOelDoFYn/2.8jBrQbUCop6S.U/3
LUFhB/OEA/krVTyty.ah9G5.OZpIOdKMW3pG.wA4ExAaWNvLL/UoM5BqBDKKhd2.57JHGVZP7qfj.MNe
k0fFsx8Nh0.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....M....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........NaNaNaNauz...........AnAnAnAnkz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
............................U02E................................................
................................................................................
................................0....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........pAnAnAnAbz1aNaNaNaNvz...........................
................................................................................
..........................................U.....I....A....EE0x4SBx4NoE4.d3aI.A3.
..........................................UaNaNaNad../........zD................
...yz.........yD................................................................
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................EnAnAnAnov.oAnAnA
nAX/./..........................................................................
................................................................0....E/...U0....
DB4RVVKNY7rPiZYFH/kR............................4MU/4MU/........nAnAnAnA6.2.....
...wz...........................................................................
..........................................................................E.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.