Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour

Similar Deviations
Thanks to FraterChaos for sharing his parameters from
"Sacred Idol of the Grey Aliens" [link]

reset it and altered it, here are my parameters

Mandelbulb3Dv17{
Y.....S...U1/...ET...2Q...UF9lLjrVv5.fSEf5MRJM.k89edyFKmWy1o/Dc9ovSGzmP5cbUAcy/k
................................oCW3TlLtg/2........Y./..................y.2...rE
..........E/..../s.2/....6.g0...w1....E......EwtlMVgfEjD/.EfiR1E..../dkpXm1.8Qx6
./EnAnQD12../2EnAnAnAngyz0.................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDQL51GVd2voXCy063mi0tyKVF/KL440VDaBYqaVGrXvHSFoxSYFjtxer6qeVN7kfjics1RMK0
wuXbhSbgJL22yo7fjI48RDiD......I//.............kD.2....sD/.kz....................
.............ckpXm1...sD....zUkbz9.eTyj.6/uz0UCcz9.WVyj.c6uz0Ugcz9EfiR1Eb.....x/
.....EpsZz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....I....U3....F....8/...I1....UJl52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..zzzz..EizccZWGyD0EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.zzFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E../.E.....0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........nAnAnAnA5.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/kPr/......................
.....................EaNaNaNaFzD................................................
.......................gsym.............................kz1........0./..........
................................0....E/...E/....FJLMY7LMoB1F.Y4.HJYA............
.UTVR..y3q/.............................kz1........../.........k................
...wz.......................................................zz/k.1A.yz1yAT2.xzpa
qa9.................................E....AE.....I.........kLHZaPN/kPgFKOiR4.....
..............................................szYpQn//..........................
................................................................................
...FraterChaos.Mandel?Cr8tor...............}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

colors are from CryptFiend's [link] 'inside the lost station' [link]

new updated pic with better resolution and also reflections

Mandelbulb3Dv16{
N.....O/...V1...w.........UuiAEMzsq4.5kh79NMYB2E/2IXdxzYczXhJiZWZ7b3.N/ct5Q1dW/k
................................ky842iK5L.2........Y./..................y.2.....
.................MS//....6.W6...7/.....1.....EWQ.JYTD1nD/.UTuQEE...E./...w1....U
zkEnAnQD....02...................................................y1...sD...../..
.w1...sDts5yaMxt6xHmVcUBMzY3zq9bukis9NlDcQSq.oQBhtX3IV83.IREzsIk3vZ3I5oDJ96i6UjW
TwfF6qgKZjNEz8cyMQUtQ4oD......2lA.....................sD.2kz....................
..............................LRq6.0qNX.UObB0UnRq6.orNX.cVbB0.ESq6..............
................yzD.......EV.Q6.P....c0...EB....l1...s3....F....8/...UHB...UJl22
...U.0XBu..U.06.7M./..V03.6.0c..j4As.oklrlkCx9xjtodIWOorly9..........2q.8.ULrk/.
06gJ7KDgdzHXrpgPsZKyz0..........VBU0.QrKl.UCyrjN/TfzzS6Fbf24LNyj...........60c..
9hoM.cQVjiO8eGyDiUNAT2kY6z9..........2W.8.UCoQ0.................................
JI.1xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..oF7P.Ugm89.MgU4SQ/..1Ak..Y3Azzz..Ak
.1EzS6G8V..k.1A.MxWC3V1..1Ak.MwB.1Ak..Ak.1.xW/Ak.1.k.1A.bs4k.1A.wm9j.6nR.1Ak..Ak
.1.hz/Ak.1.k.1A....k.1A.zz/k.1A.yz1k.1A.xz3k.1A.................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ.Q5.......................k/9.......
...................wz.....................2........wz.........zD........oz1.....
..cF./.......E0E........kz1........wz...........................................
.....................2.....3..../....oIMiFKNgF1F0ZqE.I4BY/......................
........................................o.2........wz..........E..........2.....
..............zD........kz1........wz...........................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......U6.1.......U.E........kz1.....
...................................................................../........zD
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.7.4.1

Thank you for views, fave's and comments. You're support is always very appreciated.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Snazzy Swirlies
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Crafted in Apo 7x15C; Rendered in Chaotica 0.48.

Entry (possibly?) for the ApoChallenge #133 [link]
Have a few more things to try out. ;)

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D my pong with batjorge :iconbatjorge: his #353 Canyons Canyons ASurf-Pong 353 by batjorge is now my #354 thanking you all in advance , here is my parameters :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...U2...ET...26...kQ9IGMSk5Uz0POVYSf..0EhQBkbpixGz9PekHr2K7kzAQG5f/c3LsD
................................i3u4/b2zc/2........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/..MYx.....I.1/....2UI7...L3....Ei.....k.1iuIxHRhD/IUc96zDPm//AlSIsq1.....
./U0LDOD12../2.........tzAnAnAnAnIxj........7z1............3.MaNav1...sD...../..
.zHnAnQDp6WLrJ/xcvX.jlpuwiLwy6ohZZvLCWfjRn3OhZAD3v1w1fI2CekIyaM.t.UVSJjDPpAX23IK
lvnbCFlltEGuySgOiB9FI3gjU.....oBA...H8........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................Uc96zDn....k1.
.....Ksulz1.......kzjLGeS/7a.63.T/...Q3....I....D2U44Q6..U.A....H/...MZv...MJxLe
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.22nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/........./..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyD4RbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.ke8zLxj..2E
.pK/.xTpz0.E./oFp45cU08../2E.ZXTU08c..2E./2ny/8cU0.E./2E1x5cU08../2EgDsTU08c..2E
./Ywz/8cU0.E./2E...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....A....kLGx4RVFLN..kPgFKOiR4......................MU/4.......
..................62.1.................EY.gNaNaNaNavz........./E................
..............................................zD................................
.....................6.....3....1....wZIjFLMoJqE.6qQ............................
4MU/........................Ue1E.......UA/A......EwN.1..........................
........................kz1.....................................................
................................/....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.hALSh/..oF1N........
..........U.............................kz1........wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
...........................................I....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........kNaNaNaNswzozzzzzzzzvDyAnAnAnAlz1.....
..P3./......UvzD.......rg.A.....................................................
........................................................}
{Titel: TheOutskirts-Pong354}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb 3D 1.7.9.3 by Jesse [link]

Thanks in advance for viewing or faving as I may not be able to thank individually. I deeply appreciate your support :heart:

Have fruitful fractal day :D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

based on this great tutorial -> [link]

*created with "JWildfire" by :iconthargor6: (details & download -> [link])
*tonemapped with Photoshop
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mndelbulb3dv1.881 my pong with batjorge :iconbatjorge: his #221 Close is now my #222 thanking you all in advance , here is the parms :)

Mandelbulb3Dv18{
f....Uu/..Uj3...ET...2A...EAn7cbS9OD.jEadHUjri5E.WRdlKbSZ.QUZp.9poC9.BEqtz2QhA0k
................................CRo1rXOX7z1........Y./..........OaNaNaN4x.2...wD
...Uz6/...k8/.../Q.1/....2.15...14...2E4.....kVRFJ.3MNrD/Q.lImvDoCd5Axckpp1....U
z6EnAnQD12../2E/6XpJRLkuzCNikKw0PE/EcOXAkGFAey9...........U5.....w1...sD...../..
.zXaNadDtgiY7kjLFy1XHW9rkTRUzYnyv46wwsojNv76ll1pnxP73B8g.LcVzExQydeEXtsDFp8/.vGu
xxn5M/kwfIcWz0IdgUe27WsDU.....I1B...6F........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kcGO2Ef....k1.
.....m7lkz1.......kz5AzxvW7U..6.A0...M6...EB....V1.066A..U.A....H/...wpm..UG.pL0
5dZnt7YL8OnlcicM0tZWoSAe906.26qzzXCc..UzxPKkruzj6o0FIhT67.2..........2k.8.kzzzTS
..cE0BEANz1..C74.qMvz0.UCjZFsxzj/.U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
zzzz............z1...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ehx/cU08.U08c.ZoDU08c..8c
U0YcT/8cU0.cU08EKs5cU08../2E.laTU08c..2E./Iky/8cU0.E./2EJw5cU08../2E.dqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E...0Ek.l2E.....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm.kI.AJNs/....................k/.MU/4...
.ok.1.....UaNaNaNaN/./........yDBnAnAnAnQz9.....................................
...sz..............................wz...........................................
.....................2.....3....9....w3IV75RgZbGplKOV73.aN4.Y/..................
..........U..6..........................Uz1...................zD........Uz1.....
...yzMaNaNaNad.knAnAnAnAD.2.....................................................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZB2.iR4PZ/..............
..........U/4M.........................4G/A.......mD./.......O2k................
................................................................................
...........................................N....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........kAnAnAnAHxzgNaNaNaN4xDBnAnAnAHd.2.....
..GC./.......c/E.......g3/A.....................................................
........................................................}
{Titel: Webbed-Pong222}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.7.9. - Bubbles - Lights in Photoimpact - Philter Correction in Photoshop

Mandelbulb3Dv17{
Y....kR/..k92...61....E....7NyPaaAJ2.zQ9R7hQQG.kIKDhNpopyyvFYFVuHao1./jCRjHMJ1/k
................................SSnAvoy../2........Y./..................S/2..i1F
..........Uv0....Mk1/....6kPF...R/....k0.....c.VXtnl8RkD/.Ux7UhDMMeX0pAnAp1.SGGW
zIEnAnAD1A../2......................OaNaNaNaB.A............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD.Bor10uF3wHYhd0EuVfwyqVWEebBDQgD.u3HlE7yFvPe8DQjsZ9myGn2GZ8mVQkDwaX.i9dN
mv9.V2Lq/LI/ze1/B/l628hj.....6YIl.............kD.6....sD..kz....................
.............ckpXm1...sD....zU/Sw5.islT.MZ5z/UTSw5.aulT.sg5z/UxSw5ku98/EA....UA.
.....MEUZz1.......kzp/LWyNE8.oA.l0...s3...kI....S3qA6k1.ED.F....//...YGB..U2wFz0
...U.44OqlJMcNbEkZcTZwF6u../.wVzN1PI...QClJ3rhvD/6T5sWfeB.I.1h7GOgK2.5W7I.UTuI2.
.UNAT2kY6z1.1wVu4E.uz0UfzHx6d2yD.6.3..JV10..rpgPsZKyz.kYEkti4xyD.czYfTLkRzH.nElz
S/ZF........................WRvgcbtszCk292.QCV1d.6fEPzv.0.A.CrZC6Nm1./kL2Q4JB1zj
1El0/.bHsI5.zTbk8yU../.GBIuD5./E.ooGRiXZjz9...6E...dVu7.7rkzwa5.o89g.st7.HQo.oOf
i0Uy8t6Ul/EhpG9.9upz9T7.da8e.kbRzzzz.guef0k3z/uBZ.EbRq7.1x5crI0.V0ub..sTUSH7.sta
O0.dz/uBZ.Uhl09...UXMR1.0uleOG5.j54fMC5.rzbX.45.................................
E....I....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
.....................Vf53iSIsuvDGVf53iSIkz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJRkFKMoJqE.k4..sqNl.......................
..............................zD..........kAnAnAnAnszcNaNaNaNavDOaNaNaNaNz1.....
.....NaNaNaNaNzDaNaNaNaNqz1.....................................................
................................/....E/...k0....GZKNh3aPi71.m/kIHJYA.61.........
..........U/4M..........................................................kz1.....
...sz.........xj..............................zD..........EwcBCWpWDty.........zD
..........................................E.....I....E....kLWx4SoZ4PdtqN........
...................................................../........zD................
................................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........Y.A.....
..............zD................................................................
.....DorianoArt.................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.