Shop Mobile More Submit  Join Login
More Like This BETA
ORGANIZE BY

Similar Deviations
In the Blink of an Eye. A movie commissioned by wicked616 based on The Time Traveler's Wife.

Here is the back cover: [link]

wicked616 made a trailer for the movie: [link]

Also check out my classics video! [link]

Images used:
[link](Dark%2520Passage)_03.jpg
[link]
[link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Trying to emulate the "graffiti litter" look as seen in the movie.

The DVD is one of the best blind-buys I've ever made.

Children of Men © Universal Pictures
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

The back cover to "In the Blink of an Eye," a love story starring Humphrey Bogart and Lauren Bacall that is based on The Time Traveler's Wife. This was a commission from wicked616, who came up with the storyline, though I wrote the synopsis.

Here is the front cover to the movie: [link]

Here is a trailer that wicked616 made for the movie: [link]

Also check out my classics video! [link]

Source images:

[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Full back piece design for my Ju Jitsu sensei, original pencils cover a full A2 sheet. This will probably take at least 60 hours of tattooing, starting in December. By far my most ambitious tattoo project yet.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

"The power that governs the destiny of all living beings is called the Eagle, not because it is an eagle or has anything to do with an eagle, but because it appears to the seer as an immeasurable jet-black eagle, standing erect as an eagle stands; its height reaching to infinity.
As the seer gazes on the blackness that the Eagle is, four blazes of light reveal what the Eagle is like.
The first blaze, which is like a bolt of lightning, helps the seer make out the contours of the Eagle's body. There are patches of whiteness that look like an eagle's feathers and talons.
A second blaze of lightning reveals the flapping, wind-creating blackness that looks like an eagle's wings.
With the third blaze of lightning, the seer beholds a piercing, inhuman eye.
The fourth and last blaze discloses what the Eagle is doing...
The Eagle is devouring the awareness of all the creatures that a moment before were alive on earth, are now dead, and have floated to the Eagle's beak like a ceaseless swarm of fireflies to meet their owner; this being their reason for having had life.
The Eagle disentangles these tiny flames, lays them flat like a tanner stretches out a hide, and then consumes them; for awareness is the Eagle's food.
The Eagle- the power that governs the destinies of all living things- reflects equally and at once all those living things.
There is no way, therefore, for man to pray to the Eagle, to ask favors, or to hope for grace. The human part of the Eagle is too insignificant to move the whole.
It is only from the Eagle's actions that a seer can tell what it wants. The Eagle, although it is not moved by the circumstances of any living thing, has granted a gift to each of those beings.
In those beings' own way, and by right, any one of them, if it so desires, has the power to keep the flame of awareness; the power to disobey the summons to 'die and be consumed'.
Every living thing has been granted the power, if it so desires, to seek an opening to freedom and to go through it. It is evident to the seer who sees the opening, and to the creatures that go through it, that the Eagle has granted that gift in order to perpetuate awareness." C.Castaneda, Eagles Gift.

---------------------------------------------------------------------------

"Sila koja vlada sudbinom svih živih bića naziva se Orao, ne stoga što je to zaista orao, ili ima nešto zajedničko s orlom, već zato što se vidovnjaku prikazuje kao nemjerljiv ugljenocrni orao, uspravna držanja baš poput orla što visinom dotiče beskraj.
Dok vidovnjak zuri u tamu koja je Orao, četiri plamena svjetla otkrivaju izgled Orla. Prvi plamen, koji je poput vijka munje, pomaže vidovnjaku nazrijeti obrise Orlova tijela. Postoje komadići bjeline koji izgledaju kao orlovo perje i kandže. Drugi plamen munje otkriva lepršavu tamu što je nalik na orlova krila, a rađa vjetar. Uz treći plamen munje, vidovnjak opaža pronicljivo, neljudsko oko. A četvrti i posljednji plamen otkriva što Orao radi.
Orao proždire svijest svih bića koja su tren prije živjela na zemlji, a sada mrtva lebde prema Orlovu kljunu, poput beskrajnog roja krijesnica, da sretnu svog vlasnika zbog koga su nekoć živjela. Orao razmrsuje te sićušne plamičke, ravna ih, baš kao što štavljač navlači kožu, a zatim ih jede; jer te svijesti su Orlova hrana.
Orao, ta sila koja vlada sudbinama svih živih bića, odražava podjednako i istovremeno sva ta živa bića. Prema tome, čovjek se ne može moliti Orlu, tražiti blagonaklonost, nadati se milosti.
Ljudski dio Orla je suviše beznačajan da bi pokrenuo cjelinu.
Jedino iz Orlovih postupaka vidovnjak može reći što on želi.
Iako ga ne pokreću pojedine okolnosti bilo kojeg živog bića.
Orao je svakom biću udijelio dar. Po nekom svom načinu i pravu, svatko od njih, ako to želi, ima snagu zadržati plamen svijesti i otkazati poslušnost pozivu da umre i bude pojeden. Svako živo biće, ako to želi, obdareno je snagom da pronađe izlaz u slobodu i prođe kroz njega. Vidovnjaku koji vidi izlaz, kao i biću koje prolazi kroz njega, jasno je da je Orao priskrbio taj dar, kako bi ovjekovječio svijest."
C. Castaneda, Orlov dar.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

A DVD Cover for a School - Event - Movie

Project for my good friend jahno-pictures

To see it in action, you should take a look around here: OGS theese


keep it up


FELIX VALENTIN
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

End of Results