Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
yaiii new cards^^
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Đang cuồng màu pastel , đang sung mà , đang muốn làm để thể hiện ko uổng công gán cái mác lên fb là Designer of hội ABC ~
Vâng , chị boss tạt 1 xô nước dập lửa sung ngay ~

Đầu tiên là vụ bìa sách KMYN để in bán hôm off .
Thảy 1 cái ảnh style AnB của chị ABC đòi em XYZ phải làm như ABC =)))))))
tình huống kinh điển của ng làm designer và khách hàng là đây
rất nhẹ nhàng và dịu dàng , ko
dập art của mình và lá chỉ góp ý nhẹ nhàng và quay ngoắt * uốn éo 1 vòng * đòi làm như bìa của ss ABC
Thế bìa bố và lá cogn lưng des bị đạp à :v , làm designer thấy tâm huyết mình được nhận rồi để trên web hội ABC rồi h bảo ko hợp ko in , trogn khi bìa sách là để in , éo phải để trưng trên Web nhé .
Lá đã nhẹ nhàng bay thẳng ~~~~~~~ * níu kéo *

Sau đó là vụ bìa
des cả trăm thứ nhưu trên rồi kêu chuyển màu sang đỏ đen trắng hết ~ màu trên nhat ?! * pastel éo nhạt thì màu tumblr là nhạt à :v *
lý luận các kiểu nói thật rất thuyết phục nhưng ko có tý tình ng nào cả , bố nay lưng ra mần 2 ngày bộ tưởng nhanh à
h 1 tiếng kêu đổi màu , sau đó nhắc khéo font chữ nét mảnh quá , hay là đổi font luôn =))))))))))))
biết xếp text + chọn font này nọ là des lại cmnr =))))))) quá thâm mà . bố giống rảnh hơi làm chùa còn abc theo à .
còn 1 cái poster để đấu giá ..... đờ mờ , muốn quẳng việc đi xem Free! -_-
nhưng lỡ ôm việc thì phải có trách nhiệm , ko thể để m.n vô tội đi off xài hàng xấu , des vội ko đảm bảo vv , đặc biệt là hàng đấu giá thì mua uổng tiền , tội lắm , tui biết mà :'(
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Email at: laproserpine@gmail.com

paypal only!

—> shaded: $5

Please let me know if you want something specific, a specific pose etc.

Let me know if you have a theme in mind (e.g. guro, lingerie, monstergirl etc)

Get them while you can!

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Promotional material I created for the Career Development Center where I work.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
No comments have been added yet.